Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 05.09.2015 08:40
Klaudija, Persijs, Vaida
Dienas teikums

„Latvija maza? Tad paveries debesīs, cik daudz zvaigznēm te vietas.” /J. Baltvilks/

 

 

04.09.2015, 08:20Labs piedāvājums
Labs piedāvājums

SIA „Līgatnes papīrs” piedāvā pakalpojumu – bez maksas  savāksim izlietoto makulatūru: iepakojuma kartonu, grāmatas, žurnālus, avīzes, izlietotu biroja papīru. Izdarīsim to Jums piemērotā laikā.

Uzņēmumiem un iestādēm SIA „Līgatnes papīrs ” piedāvā arī  bez maksas iznīcināt konfidenciālos dokumentus, arhīvus, ar "šrēderi".

Mūsdienu progress risinājumam devis ierīci-dokumentu iznīcinātāju, griezēju, smalcinātāju vai svešvārdā šrēderi (no angļu valodas-shred). Šis ir lielisks risinājums valsts iestādēm, lai izpildītu Ministru kabineta 2010.gada 23.jūlijā rīkojuma Nr.422 noteikumus. Sīkāka informācija www.makulatura.lv

 

Lasīt vairāk...
20.08.2015, 13:33Piedalies "Vārkavas bezceļos - 2015"!
Lasīt vairāk...
03.09.2015, 10:46Palīdzēsim izaugt Mūsu jaunajiem talantiem!
Palīdzēsim izaugt Mūsu jaunajiem talantiem!

Viduslatgales pārnovadu fonds 2014.gadā izveidoja stipendiju programmu un piešķīra mācību stipendijas 22 bērniem un jauniešiem mākslā un mūzikā.

Preiļu, Līvānu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu apkaimēs ir centīgi un izcili talantīgi bērni un jaunieši, kuri vēlas pierādīt un pilnveidot savas prasmes mācoties mākslas un mūzikas skolās, piedaloties augsta līmeņa sacensībās, konkursos un olimpiādes. Ģimenēm ne vienmēr ir pieejami nepieciešamie resursi, lai segtu mācību maksas, instrumentu nomas un citas izmaksas, tādēļ VLPF, ir izveidota stipendiju programma. Tās mērķis ir sniegt atbalstu bērnu un jauniešu izcilībai un talantiem mākslas un mūzikas jomās.

Lasīt vairāk...
03.09.2015, 08:27Ielūdz uz albuma "Latgales sirdspuksti" atklāšanas pasākumiem

Lasīt vairāk...
02.09.2015, 14:53Piedāvā izpētīt dzimtas, mājvietu, zemnieku saimniecību, iestāžu, organizāciju, pagastu u.c. vēsturi
Piedāvā izpētīt dzimtas, mājvietu, zemnieku saimniecību, iestāžu, organizāciju, pagastu u.c. vēsturi

Izpēte tiek veikta, pārsvarā izmantojot nepublicētus un mazpazīstamus materiālus, kas glabājas Latvijas arhīvos un bibliotēkās: dokumentus latīņu, vācu, krievu un latviešu valodās, kā arī dažādu laiku presi, literatūru, vēstures avotu publikācijas, attēlus un kartes.
Izpētes rezultāti: zinātniskais pētījums, rakstīto avotu teksti un to tulkojumi, attēli, dokumentu digitālās kopijas, pēc darba pabeigšanas tiek nodoti pasūtītājam ar publicēšanas tiesībām. Šos materiālus vēlāk iespējams izmantot stāstījumu un programmu apmeklētājiem veidošanai, izglītojošo pasākumu un prezentāciju sagatavošanai, dažādām publikācijām, brošūrām un grāmatām, kā arī kultūras pieminekļu obligātajai izpētei pirms restaurācijas.
Par autoratlīdzību un darba izpildes termiņu izpētes veicējs vienojas ar pasūtītāju, vadoties pēc konkrētā objekta izpētes apjoma un laika, kas nepieciešams izpētes veikšanai.

Interesentus lūdz sazināties elektroniski – agrisdzenis@inbox.lv, vai telefoniski - 28122513. Agris Dzenis, mag. hist. Kandavā (dzimtas saknes ir no Vārkavas pagasta Piliškām).          

Lasīt vairāk...
02.09.2015, 14:10Dzejas diena Arendoles bibliotēkā

Lasīt vairāk...
02.09.2015, 13:46Paziņojums
Paziņojums

Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Antoņina Rusiņa no š.g. 7. septembra līdz 1. oktobrim būs atvaļinājumā. Dzimšanas un miršanas reģistrāciju varat veikt Preiļu novada vai jebkurā citā Latvijas Dzimtsarakstu nodaļā.

Lasīt vairāk...
31.08.2015, 15:08Valsts un Draugiem.lv aicina apliecināt savu digitālo identitāti
Valsts un Draugiem.lv aicina apliecināt savu digitālo identitāti

Draugiem.lv sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un citiem partneriem radījuši pirmo sociālo tīklu verifikācijas risinājumu, kurā lietotājs pats var veikt sava profila verifikāciju jeb savas digitālās personības īstuma apstiprinājumu.

Lasīt vairāk...
31.08.2015, 14:59LTRK un Latgales plānošanas reģions aicina uzņēmējus pieteikties “Uzņēmēju Dienām Latgalē 2015”!
LTRK un Latgales plānošanas reģions aicina uzņēmējus pieteikties “Uzņēmēju Dienām Latgalē 2015”!

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) un Latgales plānošanas reģions aicina pieteikties Latgales reģiona uzņēmējus “Uzņēmēju Dienām Latgalē 2015”, kas notiks 18. un 19. septembrī Daugavpils olimpiskajā centrā.

Lasīt vairāk...
31.08.2015, 13:17Jaunākā informācija par finanšu piesaistes iespējām, ko ir apkopojis Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs (Latgales RSIC)
Jaunākā informācija par finanšu piesaistes iespējām, ko ir apkopojis Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs (Latgales RSIC)

Aicina Latgales mazākumtautību biedrības septembrī piedalīties projektu rakstīšanas apmācībās un iegūt līdz 1000,00 EUR sava projekta īstenošanai

Biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" aicina Latgales mazākumtautību biedrības atsaukties un piedalīties projekta "Latgales mazākumtautību biedrību projektspējas veicināšana" apmācībās.

 

Lasīt vairāk...
31.08.2015, 12:01Seminārs par zivju audzēšanu dīķos
Seminārs par zivju audzēšanu dīķos

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Preiļu nodaļa rīko informatīvo semināru „Zivju audzēšana dīķos”, kas notiks š.g. 8. septembrī LLKC Preiļu konsultāciju biroja zālē (Raiņa bulvāris 21b, Preiļi). No plkst.11.00 – 13.00 dīķu ierīkošana, dīķu veidi; kafijas pauze; no 13.30 – 15.30 zivju audzēšana – barošanas veidi; barošana ziemā; zivju sugas, to savstarpējā saderība. Lektors Raivis Apsītis, LLKC Zivsaimniecības nodaļas eksperts zivsaimniecībā.

Lasīt vairāk...
24.08.2015, 10:59Aicinām uz sabiedriskajām apspriešanām par lauku ceļu attīstību
Aicinām uz sabiedriskajām apspriešanām par lauku ceļu attīstību

Sakarā ar Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumu „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” aicinām novada uzņēmējus un iedzīvotājus uz sabiedrisko apspriešanu, lai izteiktu savus priekšlikumus par Vārkavas novada pašvaldības ieceri par  plānoto ceļu seguma rekonstrukciju.

Vārkavas novada dome aicina iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par lauku pašvaldību ceļu izbūvi un/vai pārbūvi, kas saistīta ar uzņēmējdarbības aktivitāšu veicināšanu lauku teritorijā Eiropas Savienības atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Vārkavas novadam ir piešķirti 780 000 EUR.

Apspriedes laikā tiks pārrunāti atlases kritēriji, pēc kuriem tiks izvēlēti pašvaldības ceļi rekonstrukcijai un pārskatīts prioritāro ceļu saraksts.

Aicinām visus novada uzņēmējus un iedzīvotājus uz sabiedriskajām apspriešanām, kas notiks:

·         2015. gada 8. septembrī plkst. 10.00 Vārkavas tautas namā,

·         2015. gada 8.  septembrī plkst. 14.00 Pilišku saieta vietā,

·         2015. gada 9. septembrī plkst. 10.00 Rožkalnu kultūras namā,

·         2015. gada 9. septembrī plkst. 14.00 Arendoles krīzes centra zālē,

·         2015. gada 10. septembrī  plkst. 10.00 IAC “Vanagi”,

·         2015. gada 10. septembrī plkst. 14.00 Vecvārkavā, kultūras centra zālē.

 

Vārkavas novada dome

 

Lasīt vairāk...
27.08.2015, 08:17Kaimiņu novadā

Lasīt vairāk...
25.08.2015, 13:36Vēl līdz 30. oktobrim biedrības un nodibinājumi var gūt atbalstu programmā „Nāc un dari! Tu vari!”
Vēl līdz 30. oktobrim biedrības un nodibinājumi var gūt atbalstu programmā „Nāc un dari! Tu vari!”

Novadu un pilsētu rosīgas biedrības un nodibinājumi aicināti iesniegt projektu pieteikumus, lai gūtu atbalstu Borisa un Ināras Teterevu fonda īstenotajā grantu programmā „Nāc un dari! Tu vari!”. Piedaloties konkursā, var pretendēt uz 700 līdz 7000 eiro līdzfinansējumu. Pieteikumus var iesniegt vēl līdz 30. oktobrim.

Lasīt vairāk...
24.08.2015, 10:16Bezdarba līmenis novados 2015. gada jūlijā
Bezdarba līmenis novados 2015. gada jūlijā

NVA Statistikas nodaļas sagatavotā informācija par bezdarba līmeni novados 2015.gada jūlijā. Pārskats par bezdarba situāciju valstī 2015.gada jūlijs pieejams NVA mājas lapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=494&txt=501&t=stat

Lasīt vairāk...
20.08.2015, 13:50Vecvārkavā notiks čempionāts vieglatlētikā
Vecvārkavā notiks čempionāts vieglatlētikā

Š.g. 12. septembrī plkst.11.00 Vārkavas vidusskolas stadionā norisināsies Vārkavas novada 7. atklātais čempionāts vieglatlētikā. Čempionāta nolikums.

Lasīt vairāk...
20.08.2015, 09:15

Daugavpils teātris septembrī uzsāk jauno sezonu. Daugavpils teātra repertuārs septembrim.

Lasīt vairāk...
19.08.2015, 11:42Kā kļūt energoefektīvākiem un maksāt mazāk par elektrību?
Kā kļūt energoefektīvākiem un maksāt mazāk par elektrību?

Ja elektrības rēķins šķiet par lielu vai ir vēlme kļūt energoefektīvākam, vai uzlabot savu dzīves telpu, par to nemaksājot vairāk nekā līdz šim, ir vērts paanalizēt savus un ģimenes paradumus – mainot tos, ikvienam ir iespēja ietaupīt.

Lasīt vairāk...
18.08.2015, 09:47 No 2016. gada komersantiem būs jādeklarē iedzīvotāju veiktie līzinga un/vai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumi
 No 2016. gada komersantiem būs jādeklarē iedzīvotāju veiktie līzinga un/vai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumi

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) vērš uzmanību, ka tiem nodokļu maksātājiem, kuri sniedz līzinga un kreditēšanas pakalpojumus, sākot no 2016. gada katru gadu līdz 1. februārim būs jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informatīvā deklarāciju par fiziskās personas – Latvijas Republikas rezidenta – veiktajiem līzinga un/vai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem, kuru summa mēnesī pārsniedz 360 euro vai šādu iemaksu kopsumma kalendārā gada laikā pārsniedz 4320 euro. Informatīvā deklarācija būs jāiesniedz arī kapitālsabiedrībām, ražotājiem, pārdevējiem, pakalpojuma sniedzējiem un komersantiem, kas sniedz līzinga un kreditēšanas pakalpojumus, izņemot kredītiestādes. 

Lasīt vairāk...
17.08.2015, 11:42Apmācības Latgales reģiona jauniešiem par radošo domāšanu un inovatīvu ideju vai projektu attīstīšanu „RADOŠUMS IR LEDLAUZIS” (jāpiesakās līdz 7. septembrim)
Apmācības Latgales reģiona jauniešiem par radošo domāšanu un inovatīvu ideju vai projektu attīstīšanu „RADOŠUMS IR LEDLAUZIS” (jāpiesakās līdz 7. septembrim)

Tev ir ideja, kuru vēlies īstenot, bet nezini kā, VAI, ja vēlies būt radošs un radīt inovatīvas idejas un tās arī attīstīt, tad piedalies Latgales reģiona jauniešu neformālās izglītības apmācībās „Radošums ir ledlauzis”. Apmācības notiks 2 daļās: 1. daļa 18.-20.09. viesu namā „Rāznas līcis (http://www.raznaslicis.lv/), Rēzeknes novadā. 2. daļa 30.10.-01.11. viesu namā „Rāznas Ezerkrasti” (http://www.raznasezerkrasti.lv/), Rēzeknes novadā. Pieteikšanās līdz 2015. gada 7. septembrim (ieskaitot).

Lasīt vairāk...
17.08.2015, 10:05Laikraksts Diena un TV3 aicina pieteikt Latvijas lepnums 2015 kandidātus
Laikraksts Diena un TV3 aicina pieteikt Latvijas lepnums 2015 kandidātus

Jau 12. gadu laikraksts Diena un telekompānija TV3 organizē projektu Latvijas lepnums, aicinot no 11. augusta līdz 10. oktobrim iesniegt pieteikumus par pašaizliedzīgiem un uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri vairojuši valstī labo,  nesavtīgi palīdzot kādam nelaimē, dodot cerību, iedvesmojot vai pat īstenojot cita klusi lolotus sapņus.

Lasīt vairāk...
17.08.2015, 09:51Iespēja cilvēkiem ar invaliditāti bez maksas apgūt profesiju
Iespēja cilvēkiem ar invaliditāti bez maksas apgūt profesiju

Turpinās uzņemšana SIVA Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, kurā par valsts budžeta līdzekļiem cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti iespējams apgūt kādu no 18 profesionālās izglītības programmām, piemēram, informācijas tehnoloģijas, metālapstrāde, ēdināšanas pakalpojumi un citas.

Lasīt vairāk...
12.08.2015, 11:12Izsole
Izsole

Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, norēķinus veicot pilnā apmērā eiro, tiek pārdots Vārkavas novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Padomes ielā 45, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas novads, kadastra Nr.76900050446, kas sastāv no zemes gabala 10452 kv.m platībā un nepabeigtas kultūras nama ēkas, (kadastra apzīmējums 76900050446001), ar kopējo platību 2074,90 kv.m ar nosacīto cenu (pirmās izsoles sākuma cenu) 5341,22 EUR (pieci tūkstoši trīs simti četrdesmit viens euro un 22 euro centi). Izsole notiks š.g. 6. oktobrī plkst.10.00 novada domē, Kultūras centra zālē - Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5335. Pieteikšanās izsolei līdz š.g. 29. septembrim. Tālrunis uzziņām – 29446486. Izsoles noteikumi.

Lasīt vairāk...
27.07.2015, 11:47Vārkavas baznīcā norit projekts. Aicina iedzīvotājus iesniegt fotomateriālus!
Vārkavas baznīcā norit projekts. Aicina iedzīvotājus iesniegt fotomateriālus!

Ideja par šī projekta nepieciešamību radās, kad Vārkavas pagasta iedzīvotājiem šajā pavasarī bija jāsakopj draudzes dievnams Lieldienu svinībām.

Par saviem līdzekļiem  uz Lieldienu laiku tika iegādāts audums un šūdinātas jaunas segas zem divām centrālā altāra eņģeļu statujām un kreisās puses altāra tuvumā esošā Svētā Franciska statujas, kas sniedza acīmredzamas izmaiņas baznīcas koptēlā.

Mudinošs faktors bija arī tas, ka šogad priesterim Onufrijam Pujatam četrdesmit darba gadi ir pavadīti,  kalpojot Vārkavas draudzē.

Lasīt vairāk...

wheat