Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 30.08.2014 05:08
Alvis, Jolanta, Samanta
Dienas teikums

Visilgāk kalpo klintī cirstie vidusceļi.  /Francis Usāns/

 

 

29.08.2014, 14:21Vārkavas novada domes ārkārtas sēde
Vārkavas novada domes ārkārtas sēde

Vārkavas novada domes ārkārtas sēde notiks š.g 1. septembrī plkst. 14:00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

Lasīt vairāk...
25.08.2014, 23:48Zinību dienas (01.09.2014) norise Vārkavas vidusskolā
Zinību dienas (01.09.2014) norise Vārkavas vidusskolā

 930 – 1010  klases stunda,

1020 - 1050 instruktāžas,

1100 – svētku brīdis, uzsākot mācību gadu,

1200 – dievkalpojums Vārkavas baznīcā,

1300 –dienas „disenīte”. Autobusi uz mājām kursēs no plkst.14.00.

Lasīt vairāk...
27.08.2014, 14:21Vārkavas vidusskolas skolēnu autobusu kursēšanas laiki
Vārkavas vidusskolas skolēnu autobusu kursēšanas laiki

Vanagi – Vārkavas vsk. – Vilcāni plkst. 8.15,

Rimicāni – Vārkavas vsk. - Augšmukti plkst.7.35,

Brokovski – Vārkavas vsk. -  Brokovski plkst. 8.20,

Arendole – Vārkavas vsk. -  Stradiškas plkst.7.30.

Lasīt vairāk...
26.08.2014, 21:14Zinību dienas (01.09.2014) norise Vārkavas pamatskolā
Zinību dienas (01.09.2014) norise Vārkavas pamatskolā

9.30 – 10.30  svētku brīdis, uzsākot mācību gadu,

10.30 - 11.10 klases audzināšanas stunda,

11.10 - 11.30 pusdienas,

12.00  dievkalpojums Vārkavas baznīcā,

13.00 - 14.00 spēles un rotaļas. Autobusi uz mājām kursēs no plkst.14.00.

    

Lasīt vairāk...
29.08.2014, 11:49 Skolēnu autobusu maršrutu saraksts (Vārkavas pamatskola un Vārkavas vidusskola)
 Skolēnu autobusu maršrutu saraksts (Vārkavas pamatskola un Vārkavas vidusskola)

7.20

Kaļvi

7.25

Stabuļnīki

7.30

Piliškas

7.35

Robežneica

7.40

Šaripovka

7.50

Vārkava

8.05

Preiļi,   Siera rūpnīca

8.05

Preiļi,   autoosta

8.15

Briški

8.17

Škilteri

8.18

Gruzdzinovka

8.30

Vārkava

8.35

Lidlauks

8.45

Vārkavas vidusskola

Lasīt vairāk...
28.08.2014, 23:17Akcija „Lielā skolas soma” arī Vārkavas novadā

Akcija “Lielā skolas soma” aizsākās 2003. gadā Vācijā, pašiem bērniem vaicājot, kādā veidā viņi gribētu palīdzēt citiem bērniem. Akcijas galvenais mērķis ir sniegt atbalstu sākumskolas skolēniem no daudzbērnu ģimenēm (kā arī viņu vecākiem),  ne tikai dāvinot viņiem bagātīgi piepildītas skolas somas, bet arī piepildot viņu mazās sirsniņas ar Dieva mīlestību.

Lasīt vairāk...
28.08.2014, 23:12Humānās palīdzības preču izsniegšana Arendolē
Humānās palīdzības preču izsniegšana Arendolē

Vārkavas novada Sociālais dienests humānās palīdzības preces izsniegs 03.09.2014. pl.900 Arendoles bibliotēkas zālē. Preces var saņemt ikviena persona, kurai nepieciešama humānā palīdzība.

Lasīt vairāk...
28.08.2014, 23:03Vārkavas novada Sociālais dienests informē
Vārkavas novada Sociālais dienests informē

Atgādinām, ka, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, par trūcīgas personas/ģimenes statusa piešķiršanu un GMI pabalsta piešķiršanu, iesnieguma iesniedzējam Sociālajā dienestā ir jāiesniedz: 1)     iztikas līdzekļu deklarācija; 2) izziņa no izglītības iestādes par studējošo saņemtajām stipendijām; 3)  visu deklarācijā norādīto personu bankas konta izraksti par pēdējiem 3 mēnešiem (atspoguļojot arī uzkrājumus); 4)  un citus dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītā ziņas (piem., līgumi, vienošanās, apliecinājumi).

Trūcīgas ģimenes statuss un GMI pabalsta apmērs tiek pārskatīts tikai pēc 3 mēnešiem, izņemot gadījumus, kad persona neveic noteiktos līdzdarbības pienākumus. 

Personām, kuras iekļauj deklarācijā bērnus, kuri nedzīvo kopā ar vecākiem, jāņem vērā šāda informācija: uzturlīdzekļu apmērs ir sasaistīts ar darba algas lielumu valstī. Sākot ar 2014.gada 1.janvāri, Latvijā minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros (8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā) ir 320 eiro. Tādējādi šobrīd minimālais uzturlīdzekļu apmērs bērnam līdz 7 gadu vecumam ir 80 eiro mēnesī, bet bērnam, kas vecāks par 7 gadiem, – 96 eiro mēnesī (MK noteikumos Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam”). No tā izriet, ka mazāku uzturlīdzekļu apmēru bērna vecākam maksāt nav tiesību. 

Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likuma 37.pantā noteikts, ka klientam samazināms sociālās palīdzības pabalsts, ja tā sniegusi nepatiesas ziņas vai atteikusies sniegt ziņas par ienākumiem.

Sociālā dienesta vadītāja B.Ruča

Lasīt vairāk...
28.08.2014, 22:49Projektu konkurss

Biedrība „Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu vienpadsmitās kārtas projektu iesniegumu  pieņemšanu pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Lasīt vairāk...
27.08.2014, 23:16Vasaras Akadēmijā kopienu fondi atskatās uz padarīto un nosprauž jaunus mērķus
Vasaras Akadēmijā kopienu fondi  atskatās uz padarīto un nosprauž jaunus mērķus

No 29. līdz 31. jūlijam Riebiņu novadā  norisinājās  gadskārtēja  Kopienu filantropijas  “Vasaras akadēmija 2014”. Tās šī gada temats - Kopienu fondu kustības nākotne vietējā un nacionālā līmenī.   

Lasīt vairāk...
25.08.2014, 22:55Bērnu klīniskās universitātes slimnīca atkārtoti atgādina
Bērnu klīniskās universitātes slimnīca atkārtoti atgādina

Bērnu klīniskās universitātes slimnīca atkārtoti atgādina, ka no 2014. gada 1. septembra kā personu apliecinošs dokuments slimnīcā netiks pieņemta transportlīdzekļa vadītāja apliecība. Tāpat atgādinām, kādi dokumenti nepieciešami bērna likumiskajam pārstāvim un citai bērna pavadošajai personai, kā arī bērnam pēc 15 gadu vecuma, saņemot plānveida veselības aprūpes pakalpojumus Bērnu slimnīcā.

  

Lasīt vairāk...
25.08.2014, 22:48VID sadarbībā ar "Auto asociāciju" aicina informēt par nelikumībām autoservisos
VID sadarbībā ar

 Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) sadarbībā ar biedrību "Auto asociācija" aicina iedzīvotājus informēt par iespējamām nelikumībām autoservisos - nedeklarētiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, par darbiniekiem, ar kuriem nav noslēgts darba līgums, kuriem tiek tikai daļēji aprēķinātas algas vai pat maksātas tikai "aplokšņu algas", kā arī par citiem ar saimniecisko darbību saistītiem pārkāpumiem.

Lasīt vairāk...
25.08.2014, 22:38Jaunākās ziņas par finanšu piesaistes iespējām, ko apkopojis Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs
Jaunākās ziņas par finanšu piesaistes iespējām, ko apkopojis Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs

Plašāka informācija www.latgale.lv/esfondi vai www.esfinanses.lv 

Lauku atbalsta dienests atsauc atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu LAP pasākumam "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" 20.08.2014

Saskaņā ar 2014.gada 20.augusta publikāciju Nr.163 (5223) LR oficiālā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Lauku atbalsta dienests atsauc 2014. gada 30. jūlijā ievietoto paziņojumu Nr. 148 (5208) par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana".

Lasīt vairāk...
23.08.2014, 11:02

 

Lasīt vairāk...
23.08.2014, 11:11

 

Lasīt vairāk...
20.08.2014, 11:20Preiļu novada svētki
Lasīt vairāk...
20.08.2014, 10:44Septembrī Preiļos varēs apgūt bioloģisko mācību programmas
Septembrī Preiļos varēs apgūt bioloģisko mācību programmas

Aicinām apmeklēt bioloģisko mācību programmas. Mācību tēma: augkopības un lopkopības produkcijas ražošana bioloģiskajā lauksaimniecībā. Semināram ar 20% līdzfinansējumu var pieteikties pie Ilgas Ušackas  (tel. 27050168), Ineses Magdalenokas (25907315) vai Jolantas Augšpūles tel. (26788681). Semināra grafiks.

Lasīt vairāk...
14.08.2014, 09:17Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014. - 2025. gadam galīgā redakcija (apstiprināta 29.07.2014 domes sēdē)
Lasīt vairāk...
13.08.2014, 12:16Vārkavas novadā izsludināta ārkārtas situācija
Vārkavas novadā izsludināta ārkārtas situācija

Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības

 

Saistībā ar Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatīšanos Latvijā Ministru kabinets otrdien, 12.augustā, apstiprināja grozījumus piecos Ministru kabineta noteikumos.Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.jūlija rīkojumā Nr.322 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” nosaka ĀCM ārkārtējās situācijas teritorijas paplašināšanu, to nosakot papildus:

- 21 novadā (Vārkavas, Līvānu, Viļānu, Cēsu, Amatas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Gulbenes, Cesvaines, Ērgļu, Madonas, Lubānas, Kokneses, Pļaviņu, Krustpils, Varakļānu, Salas, Viesītes, Jēkabpils, Aknīstes un Ilūkstes novadā),

- piecu novadu atsevišķos pagastos (Ogres novada Ķeipenes, Taurupes, Mazozolu, Madlienas, Meņģeles un Krapes pagastā; Jaunjelgavas novada Seces, Staburaga un Sunākstes pagastā; Daugavpils, Preiļu un Riebiņu novadā - arī tajos pagastos, kuri iepriekš nebija pasludināti par ĀCM ārkārtējās situācijas teritoriju),

- četrās pilsētās (Jēkabpilī, Daugavpilī, Valmierā, un Rēzeknē).

Lasīt vairāk...
31.07.2014, 12:09Aktuāla informācija visiem, bet jo īpaši ĀCM skartās teritorijas cūku turētājiem
Aktuāla informācija visiem, bet jo īpaši ĀCM skartās teritorijas cūku turētājiem

Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD inspektori, pārbaudot piemājas saimniecības un cūku novietnes, kā arī veicot ĀCM epidemioloģisko izmeklēšanu skartajās teritorijās, pārliecinājās, ka noteiktie biodrošības pasākumi joprojām ĀCM noteiktajā karantīnas teritorijā netiek ievēroti un rada draudus infekcijas tālākai izplatībai.

Lasīt vairāk...
15.08.2014, 09:41Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem
Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem

Lauku atbalsta dienests izsludina iesniegumu pieņemšanu atbalsta saņemšanai saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2014.gada 1.augusta rīkojumu Nr.129 „Par AS „Latvijas Valsts meži” dāvināmo (ziedojamo) finanšu līdzekļu administrēšanu”, lai nodrošinātu Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanu.

Lasīt vairāk...
05.08.2014, 11:09Vārkavas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē
Vārkavas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē

Vārkavas novada dome  2014. gada 28.  marta  sēdē pieņēma lēmumu  (prot. Nr. 6/15) “Par Vārkavas novada pašvaldības īpašumā  esošās kustamās mantas atsavināšanu”, ar kuru tika uzdots   Īpašuma atsavināšanas komisijai noteikt kustamās mantas nosacīto cenu.

VĀRKAVAS NOVADA DOME PĀRDOD ATKLĀTĀ MUTISKĀ IZSOLĒ AR AUGŠUPEJOŠU SOLI VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠU KUSTAMO ĪPAŠUMU:

  • transportlīdzekli MZ 3607 GAZ 52, valsts reģistrācijas numurs BV 632, nosacītā  cena 430 EUR (četri simti trīsdesmit eiro);
  • transportlīdzekli VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs DR 4581, nosacītā cena  280 EUR (divi simti astoņdesmit eiro);
  • transportlīdzekli CHRYSLER VOYAGER, valsts reģistrācijas numurs FF 2044, nosacītā cena 610 EUR (seši simti desmit eiro);
  • transportlīdzekli KAVZ 685 M, valsts reģistrācijas numurs BV 637,  nosacītā cena  230 EUR (divi simti trīsdesmit eiro);
  • transportlīdzekli KAVZ 3270 031, valsts  reģistrācijas  numurs AT 6950, nosacītā cena 410 EUR (četri simti desmit eiro);
  • transportlīdzekli MERCEDES BENZ, valsts reģistrācijas numurs EH 5152, nosacītā cena 430 EUR (četri simti trīsdesmit eiro).

Izsoles nodrošinājums  līdz reģistrācijai 10 % apmērā no nosacītās cenas jāiemaksā  Vārkavas novada  domes  kontā LV31UNLA0026000130410,   A/S   SEB  Banka.  Norēķini   par īpašuma pirkumu veicami  100 % EUR viena mēneša laikā  no izsoles dienas. Izsole  notiks 2014. gada 16. septembrī  plkst.10.00 Vārkavas novada pašvaldības Kultūras centra zālē (Skolas iela  5, Vecvārkava, Upmalas  pagasts, Vārkavas novads). Dalībnieku pieteikumu reģistrācija domes administrācijas kancelejā Skolas  ielā  5, Vecvārkava,  Upmalas  pagasts, Vārkavas novads, darba laikā līdz 2014. gada 1.  septembrim,  līdz plkst. 16.00. Izsoles noteikumi, kā arī transportlīdzekļu fotogrāfijas pieejamas mājaslapā internetā  www.varkava.lv sadaļā Jaunumi un domes administrācijas kancelejā. Tālrunis uzziņām īpašuma apskates saskaņošanai: 28239044.

Pašvaldības kustamās mantas – sešu transportlīdzekļu izsoles noteikumi, transportl. fotogr. (zip)

 

 

Lasīt vairāk...

wheat