Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 02.09.2014 02:22
Elīza, Lizete, Zete
Dienas teikums

Jo garāka neveiksmju taka, jo vairāk labu cilvēku satiec. /Francis Usāns/

 

 

01.09.2014, 23:23Daugavpilī meklē risinājumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanā Latgales reģionā
Daugavpilī meklē risinājumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanā Latgales reģionā

Šī gada 27. augustā, Daugavpilī, Marka Rotko mākslas centrā pēc Latgales plānošanas reģiona (LPR) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciatīvas tika organizēts seminārs – diskusija par uzņēmējdarbības vidi Latgales reģionā un pasākumiem tās uzlabošanai.

Lasīt vairāk...
01.09.2014, 22:37Vārkavas novada 6.atklātais čempionāts vieglatlētikā
Vārkavas novada 6.atklātais čempionāts vieglatlētikā

Vārkavas novada 6. atklātais čempionāts vieglatlētikā norisināsies 2014. gada 13. septembrī plkst. 11.00 Vārkavas vidusskolas stadionā. Čempionāta nolikums.

Lasīt vairāk...
01.09.2014, 22:28Seminārs Preiļos 9. septembrī
Seminārs Preiļos 9. septembrī

LLKC Preiļu nodaļa rīko izglītojošu semināru par tēmu: "Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana (darba aizsardzības prasības lauku uzņēmējiem)". Norises vieta: LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Preiļi, Raiņa bulvāris 21b. Datums: 09.09.2014. Semināra programma.

 

Lasīt vairāk...
01.09.2014, 11:56"Vārkavas bezceļi 2014" atkal ir klāt!
Lasīt vairāk...
28.08.2014, 23:17Akcija „Lielā skolas soma” arī Vārkavas novadā

Akcija “Lielā skolas soma” aizsākās 2003. gadā Vācijā, pašiem bērniem vaicājot, kādā veidā viņi gribētu palīdzēt citiem bērniem. Akcijas galvenais mērķis ir sniegt atbalstu sākumskolas skolēniem no daudzbērnu ģimenēm (kā arī viņu vecākiem),  ne tikai dāvinot viņiem bagātīgi piepildītas skolas somas, bet arī piepildot viņu mazās sirsniņas ar Dieva mīlestību.

Lasīt vairāk...
28.08.2014, 23:12Humānās palīdzības preču izsniegšana Arendolē
Humānās palīdzības preču izsniegšana Arendolē

Vārkavas novada Sociālais dienests humānās palīdzības preces izsniegs 03.09.2014. pl.900 Arendoles bibliotēkas zālē. Preces var saņemt ikviena persona, kurai nepieciešama humānā palīdzība.

Lasīt vairāk...
28.08.2014, 23:03Vārkavas novada Sociālais dienests informē
Vārkavas novada Sociālais dienests informē

Atgādinām, ka, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, par trūcīgas personas/ģimenes statusa piešķiršanu un GMI pabalsta piešķiršanu, iesnieguma iesniedzējam Sociālajā dienestā ir jāiesniedz: 1)     iztikas līdzekļu deklarācija; 2) izziņa no izglītības iestādes par studējošo saņemtajām stipendijām; 3)  visu deklarācijā norādīto personu bankas konta izraksti par pēdējiem 3 mēnešiem (atspoguļojot arī uzkrājumus); 4)  un citus dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītā ziņas (piem., līgumi, vienošanās, apliecinājumi).

Trūcīgas ģimenes statuss un GMI pabalsta apmērs tiek pārskatīts tikai pēc 3 mēnešiem, izņemot gadījumus, kad persona neveic noteiktos līdzdarbības pienākumus. 

Personām, kuras iekļauj deklarācijā bērnus, kuri nedzīvo kopā ar vecākiem, jāņem vērā šāda informācija: uzturlīdzekļu apmērs ir sasaistīts ar darba algas lielumu valstī. Sākot ar 2014.gada 1.janvāri, Latvijā minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros (8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā) ir 320 eiro. Tādējādi šobrīd minimālais uzturlīdzekļu apmērs bērnam līdz 7 gadu vecumam ir 80 eiro mēnesī, bet bērnam, kas vecāks par 7 gadiem, – 96 eiro mēnesī (MK noteikumos Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam”). No tā izriet, ka mazāku uzturlīdzekļu apmēru bērna vecākam maksāt nav tiesību. 

Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likuma 37.pantā noteikts, ka klientam samazināms sociālās palīdzības pabalsts, ja tā sniegusi nepatiesas ziņas vai atteikusies sniegt ziņas par ienākumiem.

Sociālā dienesta vadītāja B.Ruča

Lasīt vairāk...
28.08.2014, 22:49Projektu konkurss

Biedrība „Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu vienpadsmitās kārtas projektu iesniegumu  pieņemšanu pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Lasīt vairāk...
27.08.2014, 23:16Vasaras Akadēmijā kopienu fondi atskatās uz padarīto un nosprauž jaunus mērķus
Vasaras Akadēmijā kopienu fondi  atskatās uz padarīto un nosprauž jaunus mērķus

No 29. līdz 31. jūlijam Riebiņu novadā  norisinājās  gadskārtēja  Kopienu filantropijas  “Vasaras akadēmija 2014”. Tās šī gada temats - Kopienu fondu kustības nākotne vietējā un nacionālā līmenī.   

Lasīt vairāk...
25.08.2014, 22:55Bērnu klīniskās universitātes slimnīca atkārtoti atgādina
Bērnu klīniskās universitātes slimnīca atkārtoti atgādina

Bērnu klīniskās universitātes slimnīca atkārtoti atgādina, ka no 2014. gada 1. septembra kā personu apliecinošs dokuments slimnīcā netiks pieņemta transportlīdzekļa vadītāja apliecība. Tāpat atgādinām, kādi dokumenti nepieciešami bērna likumiskajam pārstāvim un citai bērna pavadošajai personai, kā arī bērnam pēc 15 gadu vecuma, saņemot plānveida veselības aprūpes pakalpojumus Bērnu slimnīcā.

  

Lasīt vairāk...
25.08.2014, 22:48VID sadarbībā ar "Auto asociāciju" aicina informēt par nelikumībām autoservisos
VID sadarbībā ar

 Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) sadarbībā ar biedrību "Auto asociācija" aicina iedzīvotājus informēt par iespējamām nelikumībām autoservisos - nedeklarētiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, par darbiniekiem, ar kuriem nav noslēgts darba līgums, kuriem tiek tikai daļēji aprēķinātas algas vai pat maksātas tikai "aplokšņu algas", kā arī par citiem ar saimniecisko darbību saistītiem pārkāpumiem.

Lasīt vairāk...
25.08.2014, 22:38Jaunākās ziņas par finanšu piesaistes iespējām, ko apkopojis Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs
Jaunākās ziņas par finanšu piesaistes iespējām, ko apkopojis Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs

Plašāka informācija www.latgale.lv/esfondi vai www.esfinanses.lv 

Lauku atbalsta dienests atsauc atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu LAP pasākumam "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" 20.08.2014

Saskaņā ar 2014.gada 20.augusta publikāciju Nr.163 (5223) LR oficiālā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Lauku atbalsta dienests atsauc 2014. gada 30. jūlijā ievietoto paziņojumu Nr. 148 (5208) par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana".

Lasīt vairāk...
20.08.2014, 10:44Septembrī Preiļos varēs apgūt bioloģisko mācību programmas
Septembrī Preiļos varēs apgūt bioloģisko mācību programmas

Aicinām apmeklēt bioloģisko mācību programmas. Mācību tēma: augkopības un lopkopības produkcijas ražošana bioloģiskajā lauksaimniecībā. Semināram ar 20% līdzfinansējumu var pieteikties pie Ilgas Ušackas  (tel. 27050168), Ineses Magdalenokas (25907315) vai Jolantas Augšpūles tel. (26788681). Semināra grafiks.

Lasīt vairāk...
14.08.2014, 09:17Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014. - 2025. gadam galīgā redakcija (apstiprināta 29.07.2014 domes sēdē)
Lasīt vairāk...
05.08.2014, 11:09Vārkavas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē
Vārkavas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē

Vārkavas novada dome  2014. gada 28.  marta  sēdē pieņēma lēmumu  (prot. Nr. 6/15) “Par Vārkavas novada pašvaldības īpašumā  esošās kustamās mantas atsavināšanu”, ar kuru tika uzdots   Īpašuma atsavināšanas komisijai noteikt kustamās mantas nosacīto cenu.

VĀRKAVAS NOVADA DOME PĀRDOD ATKLĀTĀ MUTISKĀ IZSOLĒ AR AUGŠUPEJOŠU SOLI VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠU KUSTAMO ĪPAŠUMU:

  • transportlīdzekli MZ 3607 GAZ 52, valsts reģistrācijas numurs BV 632, nosacītā  cena 430 EUR (četri simti trīsdesmit eiro);
  • transportlīdzekli VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs DR 4581, nosacītā cena  280 EUR (divi simti astoņdesmit eiro);
  • transportlīdzekli CHRYSLER VOYAGER, valsts reģistrācijas numurs FF 2044, nosacītā cena 610 EUR (seši simti desmit eiro);
  • transportlīdzekli KAVZ 685 M, valsts reģistrācijas numurs BV 637,  nosacītā cena  230 EUR (divi simti trīsdesmit eiro);
  • transportlīdzekli KAVZ 3270 031, valsts  reģistrācijas  numurs AT 6950, nosacītā cena 410 EUR (četri simti desmit eiro);
  • transportlīdzekli MERCEDES BENZ, valsts reģistrācijas numurs EH 5152, nosacītā cena 430 EUR (četri simti trīsdesmit eiro).

Izsoles nodrošinājums  līdz reģistrācijai 10 % apmērā no nosacītās cenas jāiemaksā  Vārkavas novada  domes  kontā LV31UNLA0026000130410,   A/S   SEB  Banka.  Norēķini   par īpašuma pirkumu veicami  100 % EUR viena mēneša laikā  no izsoles dienas. Izsole  notiks 2014. gada 16. septembrī  plkst.10.00 Vārkavas novada pašvaldības Kultūras centra zālē (Skolas iela  5, Vecvārkava, Upmalas  pagasts, Vārkavas novads). Dalībnieku pieteikumu reģistrācija domes administrācijas kancelejā Skolas  ielā  5, Vecvārkava,  Upmalas  pagasts, Vārkavas novads, darba laikā līdz 2014. gada 1.  septembrim,  līdz plkst. 16.00. Izsoles noteikumi, kā arī transportlīdzekļu fotogrāfijas pieejamas mājaslapā internetā  www.varkava.lv sadaļā Jaunumi un domes administrācijas kancelejā. Tālrunis uzziņām īpašuma apskates saskaņošanai: 28239044.

Pašvaldības kustamās mantas – sešu transportlīdzekļu izsoles noteikumi, transportl. fotogr. (zip)

 

 

Lasīt vairāk...

wheat