Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 03.12.2016 15:37
Evija, Raita, Jogita
Dienas teikums

Tas, kurš noraugās no malas, bieži vien visu redz labāk nekā paši spēles dalībnieki. /V. Hezlits/

02.12.2016, 11:47Organizē mācību kursus pārtikas apritē strādājošajiem "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā"
Organizē mācību kursus pārtikas apritē strādājošajiem

Biedrība “Preiļu nevalstisko organizāciju centrs“ ((Kooperatīva iela 6, Preiļi) LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāde, Reģistrācijas apliecības numurs 1860800593) organizē mācību kursus pārtikas apritē strādājošajiem "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā"

Kursus vada higiēnas ārsts – Valentīna Petrova. Kursi notiks 10. decembrī pulksten 10.00 Kooperatīva ielā 6 (3.stāvā), Preiļos.
 
Maksa par kursiem 25.00 EUR. Kursu apmeklētājiem tiek izsniegta apliecība.

Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni: 26636243.

02.12.2016, 09:42Malnavas koledža organizē bioloģiskās lauksaimniecības kursus
Malnavas koledža organizē bioloģiskās lauksaimniecības kursus

Malnavas koledžā notiek pieteikšanās profesionālās pilnveides kursiem  BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA (Licence Nr. P – 14238 izdota 2016.gada 14.jūlijā)  180 stundu apjomā. Mācību sākums: 2017.gada 20. janvārī.  Mācību ilgums: trīs – četri mēneši, nodarbības notiek piektdienās un sestdienās.

 

Lasīt vairāk...
30.11.2016, 15:25Vārkavas tautas namā notika Adventa ieskaņas pasākums
Vārkavas tautas namā notika Adventa  ieskaņas pasākums

25. novembrī Vārkavas tautas namā notika Adventa laika ieskaņas pasākums — lekcija “Klusais Adventes laiks — pārdomu un sevis izprašanas laiks” un radošās darbnīcas Adventa vainagu izgatavošanā. Pasākums notika ar Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajiem atbalstu.

Lasīt vairāk...
24.11.2016, 10:32Vārkavas novada pašvaldība rīko iedzīvotāju sapulces

No 1.  līdz  8. decembrim Vārkavas novadā norisināsies Vārkavas novada domes rīkotās iedzīvotāju sapulces, lai informētu iedzīvotājus par aktualitātēm pašvaldībā un atbildētu uz jautājumiem.

 

Vārkavas pagastā

·         1. decembrī plkst. 11.30 Vārkavā, tautas namā;

·         6. decembrī plkst. 10.00 Piliškās, saieta vietā.

 

Rožkalnu pagastā

·        7. decembrī plkst. 11.00 Arendolē, krīzes centra zālē,  plkst. 15.00 Rimicānos, kultūras nama zālē.

 

Upmalas pagastā

·        8. decembrī plkst. 11.00 Vanagos, IAC „Vanagi” telpās, plkst. 15.00 Vecvārkavā, Kultūras centra zālē.

 

Sapulcēs piedalīsies Vārkavas novada domes vadība, pagastu pārvalžu vadītāji un pašvaldības domes speciālisti.

 

 

28.11.2016, 10:25Donoru diena Vārkavas novadā
Donoru diena Vārkavas novadā

Valsts asinsdonoru centrs aicina 6.decembrī Kultūras centra zālē (Skolas iela 5, Vecvārkava) laikā no 09.00 līdz 12.00 ziedot asinis.


 

01.12.2016, 09:00 Šī gada 10. decembrī Daugavpilī notiks Latgales Nūjošanas festivāls
     Šī gada 10. decembrī Daugavpilī notiks Latgales Nūjošanas festivāls

 

Latvijas Tautas Sporta asociācija aicina piedalīties Latgales nūjošanas festivālā š.g. 10.decembrī, Daugavpilī pl. 12:00, Parādes ielā 1 (Daugavpils Universitātes jaunajā korpusā). Reģistrācija no pl. 11:30. Festivāla laikā: iesildīšanās, sadale pa grupām un tehnikas apmācības, apbalvošana un loterija. Distanču garumi 5 km un 8 km.  Dalība pasākumā bez maksas! Nūjošanu vadīs un apmācīs LTSA sertificētie Instruktori. Vairāk informācijas zvanot pat tālr.:  251 25 280.

 

 

25.11.2016, 15:43Tiek veidots jauns radošo darbu krājums
Tiek veidots jauns radošo darbu krājums

Turpinot aizsākto tradīciju, Vārkavas novada dome plāno izdot nākamo novada iedzīvotāju radošo darbu krājumu. Šajā grāmatā, tiks iekļauta ne tikai dzeja un prozas darbi, bet arī fotogrāfijas un zīmējumi. Tādēļ ikviens, kurš raksta, zīmē vai  fotografē ir aicināts iesūtīt savus radošos darbus.  Katram autoram tiks atvēlētas vairākas grāmatas lapas puses. Viens autors var iesūtīt dažādus radošos darbus.

 

Lasīt vairāk...
28.11.2016, 11:19KŪTSMĒSLU UZGLABĀŠANA NO 2017.GADA 01.JANVĀRA

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde atgādina, ka 2016.gada 31.decembrī beidzas Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr. 829 „Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” noteiktais pieļāvums pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai pie dzīvnieku novietnes vai ārpus dzīvnieku novietnes, ja dzīvnieku novietnē ir vairāk par 15 dzīvnieku vienībām.

Pieļāvums pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai pie dzīvnieku novietnes vai ārpus dzīvnieku novietnes, ja dzīvnieku novietnē ir no 10 līdz 15 dzīvnieku vienībām, beidzas 2017.gada 31.decembrī.

 

Lasīt vairāk...
28.11.2016, 11:24Valsts vides dienests par lagūnas tipa krātuvēs veicamo monitoringu

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē, ka Operatoram, kas apsaimnieko lagūnas tipa krātuvi, kurā ierīkoti urbumi vai drenāžas sistēma ar novērošanas aku, atbilstoši 23.12.2014. MK noteikumu Nr. 829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” 13.1 apakšpunktam,  krātuves ekspluatācijas laikā reizi gadā pirms krātuves iztukšošanas jāveic pazemes ūdeņu kvalitātes mērījumus novērošanas (monitoringa) vietās un analīžu rezultātus mēneša laikā pēc to saņemšanas jāiesniedz Pārvaldē un, atbilstoši minēto noteikumu 13.2. apakšpunktam,  pazemes ūdeņos jānosaka tādus parametrus kā kopējais slāpeklis (Nkop.) un atsevišķie slāpekļa savienojumi (nitrāti, nitrīti un amonijs), kā arī kopējais fosfors (Pkop.), uz vietas paraugu noņemšanas laikā jānosaka ūdens pH; pazemes ūdeņu kvalitātes novērtēšanā jāņem vērā noteikumos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti noteiktos robežlielumus.Lūgums savlaicīgi veikt minētos pasākumus un nekavējoties informēt par to Pārvaldi.

 

28.11.2016, 11:27Valsts vides dienests par statistikas pārskatu iesniegšanu

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde informē, ka 2016. gada 23. februārī stājās spēkā grozījumi 2008. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”.

Saskaņā ar grozījumiem operatoriem, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcai, jāiesniedz pārskats par sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

Tas nozīmē, ka augstākminētās piesārņojojošās darbības veicējiem turpmāk katru gadu līdz 1. martam jāsniedz pārskats par mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcā radīto sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

 

 

Lasīt vairāk...
28.11.2016, 10:35Par izmaiņām minimālo sociālo iemaksu piemērošanā
Par izmaiņām minimālo sociālo iemaksu piemērošanā

Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka, ar 2017.gadu, tiek ieviests minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts (turpmāk –iemaksu objekts), no kura darba devējam par saviem darbiniekiem jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – minimālās iemaksas), tādējādi nodrošinot, ka darbinieki ir sociāli aizsargāti arī grūtniecības vai slimības gadījumā, kā arī, darba gaitām noslēdzoties, saņems vecuma pensiju.

 

Lasīt vairāk...
24.11.2016, 08:37Sākusies ziemas uzņemšana Jauniešu garantijas bezmaksas mācībām
Sākusies ziemas uzņemšana Jauniešu garantijas bezmaksas mācībām

Sākusies dokumentu pieņemšana Jauniešu garantijas pusotra vai gada izglītības programmās, kurās bez maksas var iegūt darba tirgū pieprasītu kvalifikāciju kādā no 59 profesijām. Ziemas uzņemšanā audzēkņus gaida 24 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā.


“Jauniešu garantijas mācībās pēdējoreiz piedāvājam apgūt profesiju pusotra gada izglītības programmās, kurās var pieteikties jaunieši ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību. Tā kā Jauniešu garantijas projekts noslēdzas 2018. gadā, tad uzņemšanā 2017. gada vasarā jaunieši varēs pieteikties mācībām tikai gadu ilgajās profesionālās izglītības programmās,” stāsta Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Profesionālās izglītības projektu departamenta direktore Elīna Purmale-Baumane.

Lasīt vairāk...
25.11.2016, 13:32

16.11.2016, 11:43AS “Sadales tīkls” turpina atjaunot un uzlabot elektrotīklu Vārkavas novadā

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti iedzīvotājiem un uzņēmumiem Vārkavas novadā, AS “Sadales tīkls” šogad novada teritorijā kopumā realizēs 5 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 367 tūkst. eiro. Rūpīgi izvērtējot katra investīciju projekta nozīmīgumu klientu elektroapgādes uzlabošanā, šogad novadā plānots atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 13,5 km garumā, zemsprieguma elektrolīnijas 12,6 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 9 transformatoru apakšstacijas.

 

 

Lasīt vairāk...
16.11.2016, 11:01Jauna adrese SEB bankas filiālei Daugavpilī: Rīgas iela 40

Ar 28. novembri SEB bankas filiāle Daugavpilī uzsāks darbu jaunās, mūsdienīgās un klientiem ērti pieejamās telpās Rīgas ielā 40. Pašreizējā filiāles atrašanās vietā Ģimnāzijas ielā 12/2 klientus apkalposim līdz 25. novembra darba dienas beigām.

 

 Jaunajās telpās filiāles darbinieki gan privātpersonām, gan uzņēmējiem sniegs finanšu konsultācijas, kā arī skaidras naudas pakalpojumus. Tāpat filiāles telpās klientiem būs pieejams internetbankas terminālis.

Filiāles darba laiks saglabāsies nemainīgs – darba dienās no 9:00-17:00.

 

14.11.2016, 08:18AS “Sadales tīkls” organizē Juridisko klientu dienas

Lai uzņēmumiem un organizācijām sniegtu individuālu konsultāciju par sadales sistēmas tarifu struktūras izmaiņām un efektīvu elektrotīkla jaudas izmantošanu, AS “Sadales tīkls” decembrī un novembrī visā Latvijā organizē Juridisko klientu dienas.

Klientu dienā AS “Sadales tīkls” speciālisti atbildēs uz klientu interesējošiem jautājumiem, kas saistīti ar sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem, sniegs individuālas konsultācijas par efektīvu elektrotīkla jaudas izmantošanu, praktiski demonstrēs klientu portāla www.e-st.lv iespējas, kā arī sniegs informāciju par citiem AS “Sadales tīkls” sniegtajiem pakalpojumiem.

Klientu dienas novembrī un decembrī norisināsies visā Latvijā, un klienti var apmeklēt un saņemt konsultāciju, piedaloties jebkurā no tām, neatkarīgi no sava uzņēmuma vai objektu atrašanās vietas.

 

Lasīt vairāk...
08.11.2016, 10:42Aicināti iesaistīties novada saukļa izveidošanā!
Aicināti iesaistīties novada saukļa izveidošanā!

Domājot par novada identitātes stiprināšanu un publisko tēlu, aicinām ikvienu novada iedzīvotāju izteikt savus priekšlikums novada saukļa izveidošanai. Novada sauklis ir īsa, viegli iegaumējam  frāze vai teikums, kas raksturo novadu, piemēram: „Rēzekne – pilsēta Latgales sirdī”,  Jēkabpils – „labo pārmaiņu pilsēta”,  Saldus – „medus piliens Kurzemē”,  „Preiļi – vieta, kur gribas atgriezties”. Savas idejas par to, kā varētu izskanēt Vārkavas novada sauklis, aicinām izteikt līdz 29. novembrim, rakstot uz e-pasta adresi: info@varkava.lv vai zvanot pa tālr.: 20385972 (Dagnija) vai darba laikā atnākot uz Vārkavas novada pašvaldības domes administrācijas ēkas (Skolas iela 5, Vecvārkava) 8. kabinetu.  Viena persona var iesniegt vairākus saukļa variantus.

Lasīt vairāk...
04.11.2016, 09:37Aicina pieteikt nominantus Latgales Gada balvai 2016
Aicina pieteikt nominantus Latgales Gada balvai 2016

2017.gada 28.janvārī Maltas pagasta kultūras namā (1.maija ielā 80, Maltā, Maltas pagastā, LV-4630) notiks trēšā Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremonija. Tā ir lieliska ideja, lai popularizētu cilvēkus, kuri strādā Latgales labā, sekmē reģiona izaugsmi, strādā un mīl savu darbu. Šie cilvēki vienmēr steidz palīdzēt citiem un nelūdz neko pretī.

 

Balvas pasniegšanas ceremonijā visus priecēs gan dejotāji, gan dziedātāji. Uzvarētājiem balvas pasniegs Latvijā un Latgalē pazīstami un ievērojami cilvēki. Pēc pasākuma ikviens varēs nobaudīt īstu Latgales virtuvi, kā arī personīgi apsveikt uzvarētājus.

Lasīt vairāk...
01.11.2016, 15:04No 1. decembra darbnespējas lapas izrakstīs tikai elektroniski
No 1. decembra darbnespējas lapas izrakstīs tikai elektroniski

Nacionālais veselības dienests (NVD) atgādina, ka no šī gada 1. decembra tiks pārtraukta darbnespējas lapu aprite papīra formātā un visas darbnespējas lapas tiks izrakstītas elektroniski valsts E-veselības sistēmā.

Elektroniskās jeb e-darbnespējas lapas izrakstīšana E-veselības sistēmā ārstniecības personai standarta gadījumā aizņems aptuveni desmit sekundes. Speciālistam būs tikai jāatzīmē darbnespējas cēlonis, savukārt informācija par pacientu un ārstniecības iestādi darbnespējas lapā tiks uzrādīta automātiski*.

Lasīt vairāk...
18.10.2016, 15:34Aicina vecākus pieteikt sociālajai rehabilitācijai bērnus, kam noteikta invaliditāte
Aicina vecākus pieteikt sociālajai rehabilitācijai bērnus, kam noteikta invaliditāte
Līdz šī gada 31. oktobrim 113 Latvijas pašvaldību sociālajos dienestos turpinās pieteikšanās, lai bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kam ir noteikta invaliditāte, varētu saņemt sev nepieciešamo sociālo rehabilitāciju. Kopumā katram bērnam no 2017. līdz 2022. gadam paredzēta iespēja bez maksas apmeklēt līdz pat četrus dažādus speciālistus, katru līdz desmit reizēm. Savukārt bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes šajā laikā bez maksas varēs apmeklēt līdz diviem dažādiem speciālistiem.
Lasīt vairāk...
12.10.2016, 08:48Paziņojums iedzīvotājiem
Paziņojums iedzīvotājiem

Aicinām iedzīvotājus, kuri saņem no Vārkavas novada domes rēķinus par komunālajiem maksājumiem, zemes nomas maksām nekustamā īpašuma nodokli, norādot vārdu, uzvārdu, adresi un īpašuma nosaukumu, iesniegt savas e-pasta adreses Vārkavas novada domes grāmatvedībā, pagastu pārvaldēs vai arī atsūtīt uz e-pastu: dome@varkava.lv

Taupīsim un būsim atsaucīgi!

 

29.09.2016, 08:54Informatīvais materiāls bērnu likumiskajiem pārstāvjiem/aprūpētājiem par bērnu ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām diagnosticēšanas iespējām
Informatīvais materiāls bērnu likumiskajiem pārstāvjiem/aprūpētājiem par bērnu ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām diagnosticēšanas iespējām

Ja jūs novērojat, ka bērna uzvedība:

  •  neatbilst vecumposmam, piemēram, neveido acu kontaktu, nespēj pabeigt iesākto darbību, nespēj sadraudzēties ar vienaudžiem;
  • ir sociāli nepieņemama, piemēram, lamājas, sit, kniebj, spļauj vienaudžiem un/vai pieaugušajiem, smēķē, lieto atkarību izraisošas vielas, atklāti konfliktē ar vienaudžiem  un/vai pieaugušiem, bez vecāku atļaujas nakts laikā uzturas ārpus mājām, izdara likumpārkāpumus individuāli vai grupā;
  •  noturīga, piemēram, gandrīz katru dienu kādam sit, regulāri skolā lamājas, bērnam klasē ilgstoši nav neviena drauga, katrreiz, kad bērnam aizrāda, viņš kļūst uzbudināts vai dusmīgs. vai sāk raudāt.
Lasīt vairāk...
26.09.2016, 14:52Aicina iesūtīt fotogrāfijas ziemas fotoizstādes veidošanai
Aicina iesūtīt fotogrāfijas ziemas fotoizstādes veidošanai

Vārkavas novadpētniecības muzejs un Upmalas bibliotēka laipni aicina ņemt dalību ziemas fotoizstādes veidošanā. Līdz š.g. 1.decembrim visi novada iedzīvotāji lūgti iesūtīt vai atnest nokopēšanai fotogrāfijas par tēmu „Ziema: ainavas,  tradīcijas, sadzīve”, norādot arī fotogrāfijas nosaukumu un autoru. Saņemtie foto tiks izmantoti ziemas fotoizstādes veidošanai Vārkavas novada Kultūras centra zālē. Fotogrāfijas var iesūtīt uz e-pastu: elillija@inbox.lv  vai alda.upeniece@gmail.com  (Foto: G.Lazdāne)

 

12.09.2016, 16:02Paziņojums Vārkavas novada iedzīvotājiem

Vārkavas novada Sociālais dienests paziņo, ka apmeklētāju pieņemšana Arendolē - bibliotēkā, mēneša 1. trešdienā no plkst. 9.00  līdz 11.00 tiek atcelta.

Turpmāk Arendoles iedzīvotāji, ja ir nepieciešamība, var griezties Vecvārkavā - Vārkavas novada domē - Skolas ielā 5: pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00; piektdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.


Vārkavas novada Sociālais dienests

T.: 28383161

 

26.07.2016, 13:46SABIEDRĪBĀ BALSTĪTI PAKALPOJUMI PILNGADĪGĀM PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM VĀRKAVAS NOVADĀ/ PAŠVALDĪBĀ
SABIEDRĪBĀ BALSTĪTI PAKALPOJUMI PILNGADĪGĀM PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM VĀRKAVAS NOVADĀ/ PAŠVALDĪBĀ

Vārkavas novada/pilsētas pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus.

Lai pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem varētu dzīvot maksimāli patstāvīgu dzīvi un saņemt sev nepieciešamo atbalstu mājās vai ģimeniskā vidē, nenokļūstot aprūpes institūcijās, pasaulē un Latvijā tiek piedāvāti dažādi sociālie pakalpojumi, kurus sauc arī par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Parasti sociālos pakalpojumus piedāvā atbilstoši katra individuālajām vajadzībām. Taču šo pakalpojumu pieejamība visbiežāk ir tieši saistīta ar pašvaldību un nevalstisko organizāciju izpratni, iniciatīvām un organizācijām pieejamajiem finanšu resursiem.


Lasīt vairāk...
29.07.2016, 09:54VĀRKAVAS NOVADĀ PIEDĀVĀS JAUNUS SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM
VĀRKAVAS NOVADĀ PIEDĀVĀS JAUNUS SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

Vārkavas novada/pilsētas sociālais dienests uzsāk jaunu sociālo pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, organizēšanu:

1)       “atelpas brīža” pakalpojums; ( uzklikšķinot , atveras pakalpojuma apraksts) 

2)      aprūpes pakalpojums; ( uzklikšķinot , atveras pakalpojuma apraksts)

3)    sociālās rehabilitācijas pakalpojums. ( uzklikšķinot , atveras pakalpojuma apraksts)

Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc tam izmaksas tiks kompensētas no Eiropas Sociālā fonda projekta  „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā līdzekļiem”.

Lasīt vairāk...
24.05.2016, 10:44Turpinās darbu iesniegšana fotokonkursam „Latgalietis XXI gadsimtā” (līdz 2016. gada 1. decembrim)
Turpinās darbu iesniegšana fotokonkursam „Latgalietis XXI gadsimtā” (līdz 2016. gada 1. decembrim)

Latgales plānošanas reģions un Latgales fotogrāfu biedrību organizē fotokonkursu "Latgalietis XXI gadsimtā", kas norit Latvijas valsts un Latgales kongresa simtgades atzīmēšanas pasākumu ietvaros, un viens no tā mērķiem – fotoalbuma izdošana, kurā apkopoti  Latgales reģiona visu novadu cilvēku portreti.

Konkurss ir brīnišķīga iespēja parādīt meistarību, iemūžinot savus labākos darbus unikālā, fundamentālā izdevumā. No 40 labākiem darbiem tiks veidota izstāde, kura tiks kopīgi atvērta, vienlaicīgi suminot un apbalvojot labāko darbu autorus.

Piedalīties tiek aicināti visi Latvijas foto mākslinieki, tāpat arī īpaša cerība uz Latgales aktīvajiem fotogrāfijas mīļotājiem. Jautājumu gadījumā zvanīt  pa tālr. 29121689 (Latgales fotogrāfu biedrības valdes priekšsēdētājs Igors Pličs).

Fotogrāfu misija ir KALPOT CILVĒKIEM. Fotogrāfijas uzdevums arī šoreiz ir ar objektīvu iemūžināt aizejošā laika lieciniekus, atklāt Latgales reģiona un katra novada savdabību un bagātināt mūsu kopējo kultūrvēsturi. Fotokonkursa nolikums.

 

Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 12.09.2016 16:04:54

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632, 28239646
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Dagnija Dudarjonoka
Tālrunis: 20385972

Notikumu kalendārs
forward
forward
Veselā miesā vesels gars

Katru gadu 1.decembrī tiek atzīmēta Pasaules AIDS diena. Šogad tā tiks atzīmēta jau 27. reizi. Šīs dienas mērķis ir aktualizēt HIV/AIDS tematiku un uzrunāt sabiedrību, lai mazinātu tajā valdošos aizspriedumus un stigmu pret HIV inficētiem cilvēkiem un AIDS pacientiem.

HIV ir cilvēka imūndeficīta vīruss. HIV infekcijas gala rezultātā uz novājinātu organisma fona attīstās imūndeficīta sindroms jeb AIDS. Inficēšanās ar HIV notiek 3 veidos: dzimumakta laikā ar inficēto personu, ja netiek lietots prezervatīvs. HIV var tikt pārnests gan heteroseksuālos, gan homoseksuālos dzimumkontaktos ( prezervatīvs ir vienīgais kontracepcijas līdzeklis. Kas pasargā no inficēšanās ar HIV un citām seksuāli transmisīvajām infekcijām); no inficētām asinīm un citiem bioloģiskiem šķidrumiem, ja tie satur asinis; HIV infekcija var tikt nodota no mātes bērnam grūtniecības, dzemdību vai zīdīšanas laikā.  Ar HIV nevar inficēties sadzīves kontaktu ceļā (piemēram, sarokojoties, skūpstoties, apskaujoties, dzerot no vienas krūzes u.c.) vai insektu un dzīvnieku kodumu rezultātā.

HIV infekcija organismā saglabājas visu mūžu. HIV infekcija attīstās lēni un nemanāmi – HIV vīrusa iekļūšana organismā ilgst no diviem līdz pat sešiem mēnešiem, savukārt cīņa starp inficētā cilvēka imūnsistēmu un HIV var ilgt pat 6 – 12 gadus, turklāt cilvēks šajā laikā jūtas vesels.

HIV tests ir asiņu pārbaude, kuras mērķis ir noskaidrot, vai cilvēks ir inficējies ar HIV. Latvijā bezmaksas HIV eksprestestu var veikt HIV profilakses punktos. Procedūra ir anonīma un konfidenciāla. Asinis izmeklēšanai uz HIV var nodot arī jebkurā laboratorijā Latvijā ar ģimenes ārsta nosūtījumu (maksājot pacienta iemaksu) vai bez ārsta nosūtījuma (maksas pakalpojums).

Statistikas datu liecina, ka 2,5 miljoni cilvēku Eiropā ir inficēti ar HIV infekciju un vairāk kā puse no šiem gadījumiem ir Eiropas austrumu daļā. Latvijā 2015. gadā tika diagnosticēti 393 jauni HIV infekcijas gadījumi, savukārt līdz 2016. gada 1.septembrim reģistrēti 197 jauni HIV infekcijas gadījumi. Šobrīd Latvijā ar HIV infekciju dzīvo 6804 cilvēki, no kuriem 1752 ir iestājusies AIDS stadija. Diemžēl Latvija ieņem otro vietu Eiropas Savienībā HIV infekcijas jauno gadījumu ziņā uzreiz aiz Igaunijas.

HIV/AIDS simbols visā pasaulē ir sarkanā lentīte. Tā simbolizē sapratni, līdzcietību un morālu atbalstu

Informācija no Slimību profilakses un kontroles centra www.spkc.gov.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »