21.10.2021, 10:38Svecīšu pasākumi nenotiks

19.10.2021, 16:40Izbraukuma vakcinācija Preiļu novada Upmalas un Vārkavas pagastos

 

 

23. oktobrī Upmalas pagasta Vecvārkavā un Vārkavas pagasta Vārkavā ikvienam interesentam būs iespēja saņemt vakcīnu pret Covid 19.
Vakcīnu varēs saņemt no 09:00 līdz 12:00 Vārkavas vidusskolas sporta zālē (Skolas ielā 4, Vecvārkavā) un laikā no 13.00 līdz 16.00 Vārkavas Tautas namā (Kovaļevsku ielā 5, Vārkavā).
Vakcinācija notiks ar Johnson&Johnson vakcīnu Janssen un  Pfizer-BioNTech vakcīnu Comirnaty.
Vakcinācijai nav iepriekš jāpiesakās. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Lasīt vairāk...
18.10.2021, 17:27SAC “VĀRKAVA” APMEKLĒTĀJU KĀRTĪBA ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ

 Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī  tiek ierobežoti SAC “Vārkava” klientu  apmeklējumi sociālā aprūpes centra telpās.

Lūdzu izvērtējiet apmeklējumu nepieciešamību, tikai izņēmuma gadījumā ar vadītājas atļauju, iepriekš telefoniski sazinoties, varēs apmeklēt tuviniekus darba dienu vakaros un brīvdienās, ja tuvinieks ir vakcinējies un var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Darba dienās tikšanās tiks organizēta no plkst. 10:00 līdz 12:00 vai no plkst. 14.00 līdz 16.00 ārpus aprūpes centra vai zālē (vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi).

Tikšanās laikā tiek ievēroti drošības pasākumi - 2 m distance, maskas, roku dezinficēšana.

Izņēmuma gadījumā (tikai ar vadītājas atļauju) :

-         gulošos klientus istabiņās tuvinieki vienā apmeklējuma reizē (ne vairāk kā viena persona, ja tuvinieks ir vakcinējies un var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu) varēs apmeklēt reizi nedēļā;

-          izmantojiet interneta iespējas un ar gulošiem klientiem darba dienās sazinieties ar WhatsApp 8440356 vai zvaniet uz tālruni 65823999.

Apmeklētāji tiks reģistrēti apmeklētāju žurnālā.

Sūtījumi tiks pieņemti, tikai iepakotā veidā,  zvaniet uz tālruni 65823999.

Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus  būt saprotošiem un ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu no iespējas inficēt ar Covid-19 savus tuviniekus, citus SAC klientus un darbiniekus.

 

SAC “Vārkava” vadītāja

 

18.10.2021, 10:27Aicinām sakopt piederīgo kapu kopiņas
Aicinām sakopt piederīgo kapu kopiņas

Tuvojoties skaistajiem svecīšu svētkiem Vārkavas pagasta kapsētās, aicinām sakopt savu piederīgo kapu kopiņs Borbļu, Stabuļnīku un Pilišķu kapos! 

18.10.2021, 10:5011. novembrī Donoru diena Vecvārkavā

18.10.2021, 10:25Noderīga informācijas par bāriņtiesas darbu

Informējam, ka no 2021.gada 1.oktobra savu darbu ir uzsākusi jaunā reorganizētā Preiļu novada bāriņtiesa, kurā apvienotas bijušās Preiļu novada bāriņtiesa, Aglonas novada bāriņtiesa, Vārkavas novada bāriņtiesa un Riebiņu novada bāriņtiesa.

 

Preiļu novada bāriņtiesa Aglonas iela 1a, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Tālr. 65322106,  29480130

E-pasts: barintiesa@preili.lv

 

Apmeklētāju pieņemšana tikai pēc iepriekšēja pieraksta:

Pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00

Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00

Lasīt vairāk...
15.10.2021, 15:43LAD izmaksā vienotā platību maksājuma avansu

2021.gada 16.oktobrī Lauku atbalsta dienests (LAD) sāk izmaksāt vienotā platību maksājuma (VPM) un bioloģiskā maksājuma avansu – lauksaimnieki savos kontos maksājumus saņems no 18.oktobra.

VPM avansu pirmajā dienā saņems ļoti liels klientu skaits – aptuveni 40,7 tūkstoši lauksaimnieku, kopējā izmaksātā summa būs  98 miljoni eiro. 3244 klienti saņems bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansu.

Oktobrī platību maksājumos tiks izmaksāti 124,5 miljoni eiro, no tiem 105 miljoni būs VPM avanss, pārējais - bioloģiskā maksājuma avanss. Plašāka informācija par likmēm un izmaksu grafiku skatāma dienesta mājaslapā sadaļā “Platību maksājumi - Atbalsta likmes un izmaksu grafiks”.

 

Lasīt vairāk...
14.10.2021, 14:48Raidījums par Vārkavām un vārkaviešiem

Pirms pāris nedēļām Vārkavas pusē viesojās Latgales reģionālās televīzijas filmēšanas grupa, kas veidoja video raidījumu par Vārkavām un vārkaviešiem. Video stāstā par Vārkavu parādās skaisti dabas skati, stāsti par izveicīgajām vārkavietēm un stiprajiem vārkaviešiem. Ieskats  kolekcionāres Irēnas Leikučas pildspalvu kolekcijā. Sarunas ar Elvīru Āboliņu par  Latgales pirmās tautskolas dibināšanu. Dzeja un dziesmas. Video var noskatīties šeit.  Paldies visiem vārkaviešiem par atsaucību un dalību video tapšanā!

Raidījumu cikla  "Latgales ciematu stāsti: nezināmais par zināmo"  mērķis ir atklāt interesantus un maz zināmus faktus par Latgales ciematiem, popularizēt Latgaliešu valodu medijos un veicinat Latgales reģiona savdabīgās kultūrvides atpazīstamību.

17.09.2021, 15:20Svecīšu vakari

13.10.2021, 16:04Vārkavā atjaunota vēstures atceres vieta “Baltais Atceres krusts”

Vārkavas iedzīvotāju iniciatīvu grupa “Mēs Vārkavai”  no marta līdz oktobrim īstenoja projektu “Baltā Atceres krusta atjaunošana”, kura laikā tika veikti atceres vietas “Baltais Atceres krusts” apkārtnes sakopšanas darbi un izgatavots un uzstādīts jauns krusts. Projekts tika īstenots ar Viduslatgales pārnovadu fonda atbalstu no bijušās Vārkavas novada domes finanšu līdzekļiem.

Iniciatīvu grupa  “Mēs –Vārkavai” izveidota 2018. gadā ar mērķi rūpēties  par sakoptu vidi. Galvenais grupas darbības virziens ir rūpes par  novada un pagasta sabiedrisko vietu sakopšanu un sakārtošanu, tā tās padarot pievilcīgas un patīkamas gan vietējiem iedzīvotājiem, gan ciemiņiem. “Mēs - Vārkavai” grupas redzes lokā nonāca Vārkavas pagasta vēsturiskā vieta “Baltais Atceres krusts”.  

Lai veiktu atjaunošanas un labiekārtošanas darbus šajā vēsturiskajā atceres vietā “Baltais Atceres krusts”, tika realizēts iniciatīvu grupas “Mēs-Vārkavai!” pieteiktais projekts, kas tika iesniegts nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” organizētajā projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi 2021”.

 

Lasīt vairāk...
13.10.2021, 11:06Mūžībā devusies ilggadēja Vārkavas vidusskolas skolotāja Helēna Piziča


 

 

 

 

 

 

  

     No tevis tik daudz bija, ko gūt.
    Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
    Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saulainajā 12. oktobra dienā atnāca skumja ziņa, ka mūžībā aizgājusi ilggadēja Vārkavas vidusskolas skolotāja Helēna Piziča.
Helēna kopš Daugavpils Pedagoģiskā institūta beigšanas 1972. gadā strādāja skolā par bioloģijas un ķīmijas skolotāju  līdz 2013. gadam. Būdama vienmēr izpalīdzīga, atsaucās lūgumam aizvietot citu skolotāju un strādāja līdz 2016. gadam. Pēc darba gaitu noslēgšanās skolā, Helēna  aktīvi iesaistījās vietējās kopienas un senioru dzīves organizēšanā.

Ar savu entuziasmu, sirdsdegsmi un aizrautību rādīja mīlestību pret savu darbu un skolēniem. Bezgalīgu mīlestību un rūpes veltīja saviem  mīļajiem bērniem Baibai un Jānim. Esot par skolotāju, Helēna realizēja daudzus projektus: gan viena no pirmajām ieviesa mācību procesā IT; gan modernizēja bioloģijas un ķīmijas kabinetu, gan izveidoja "Dabas taku", gan organizēja neaizmirstamas vasaras nometnes jaunajiem biologiem, gan sekmīgi sagatavoja skolēnus mācību olimpiādēm, konkursiem, gan vadīja zinātniski pētniecisko darbu izstrādi, gan nodibināja un vadīja skolas "Dabas draugu klubu".

Mūsu Helēnas devums sabiedrībai tika arī atbilstoši novērtēts - 2002. gadā "Lauku Avīzes" vēstuļu konkursā iegūts godpilnais tituls "Radoša sieviete laukos 2002"; 2007. gadā par radošu un pašaizliedzīgu darbu saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas Goda diploms, prēmija un piešķirta nominācija "Gada skolotājs - 2007"; 2008. gadā skolotāja Helēna saņēmusi Vides ministrijas Atzinības rakstu un prēmiju par entuziasmu un godprātīgu ieguldījumu vides izglītībā. Tomēr lielākais un noturīgākais novērtējums skolotājas Helēnas Pizičas darba mūžam ir audzēkņu, viņu vecāku un vietējās kopienas cieņa. 
Mums prātā un sirdī Helēna paliks kā sirsnīgs cilvēks, kā izpalīdzīga kolēģe. Mums visiem pietrūks viņas aizrautīgo smieklu, dzirkstošā humora, aicinājuma iesaistīties kādā jaunā projektā. Tik daudz kā pietrūks... 
Lai gaišs un viegls ir Mūžības ceļš! 

Skumju brīdī esam kopā ar Helēnas Pizičas bērniem, mazbērniem, piederīgajiem, draugiem, viņu Mūžībā pavadot.

 

            Vārkavas vidusskolas kolektīvs

 

 

13.10.2021, 16:27Vārkavas parks pārmaiņu priekšā

Lai saglabātu un atjaunotu Vārkavas parku, uzsākti Vārkavas parka sakārtošanas darbi un nākotnē tiek plānots veikt vēsturiskā parka atjaunošanu. Vārkavas muižas pils ir Valsts aizsargājamo nekustamo pieminekļu sarakstā un Vārkavas parks ap pili ir dabas piemineklis.

Tā kā aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi “Vārkavas parks” kopš 2001. gada atrodas Dabas aizsardzības pārvaldes aizsardzībā, jebkuras parkā veiktās darbības ir iepriekš saskaņojamas. Kā pastāstīja Vārkavas apvienības pārvaldes vadītāja Inta Kivleniece, pirms parka atjaunošanas darbiem nepieciešams veikt parka inventarizāciju. Tas vajadzīgs, lai apzinātu parkā esošo augu, dzīvnieku, sēņu, ķērpju, kukaiņu u.c. daudzveidību, koku vecumu, veselības stāvokli un estētisko vērtību. Lai šos darbus paveiktu nepieciešams piesaistīt atbilstošus ekspertus. Parka inventarizāciju veikt ir uzticēts ainavu arhitektei Ilzei Mārai Janelis, kura ir pieredzes bagāta parku vēsturiskās ainavas speciāliste.

 

Lasīt vairāk...
13.10.2021, 11:58Aizvadīts senioru atpūtas pasākums

 8. oktobrī Preiļu novada Rožkalnu pagastā notika senioru atpūtas pasākums, kurā piedalīties tika aicināti visi Preiļu novada seniori un viņu draugi.

Pasākuma apmeklētājus sveica Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētājs Ārijs Vucāns. Viņš izteica pateicību par senioru ieguldīto darbu ģimenēs, saimniecībās, sabiedriskajā dzīvē un aicināja tikties arī darba sarunās, kuru laikā vēlas uzklausīt, kas senioriem sakāms par dzīvi jaunajā Preiļu novadā. Savu svētku uzrunu Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska uzsāka ar pateicību visiem senioriem par kopā būšanu un saņemto atbalstu. Lai dvēselēs mājo prieks un visiem klātesošajiem ir ļoti laba veselība, un Dieva svētība — novēlēja Anita Brakovska. Par ieguldījumu sabiedriskajā dzīvē Jāzepam Lazdānam un Bonifācijam Vaivodam Preiļu novada Pensionāru biedrības priekšsēdētāja Marija Briška pasniedza atzinības rakstus. Pateicības vārdus saviem biedriem teica arī Vārkavas novada pensionāru biedrības pārstāve Marija Gavare.

Lasīt vairāk...
11.10.2021, 14:29Pasaules redzes diena

Šogad Pasaules redzes diena tiks atzīmēta 14. oktobrī ar mērķi veicināt acu veselību, redzes saglabāšanu, redzes pasliktināšanās novēršanu, kā arī vairot iecietību un sapratni pret cilvēkiem, kuri saskārušies ar redzes traucējumiem. 

Aicinām Pasaules redzes dienas ietvaros izmantot Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātos informatīvos materiālus par redzi, aktualizējot redzes saglabāšanas nozīmību.

Info grafika  "Acu veselība".

 

11.10.2021, 10:10Vārkavas apvienības pārvaldē pakalpojumu sniegšana ir ierobežota

Pamatojoties uz straujo Covid-19 vīrusa izplatību un Ministru kabineta rekomendācijām, no 11. oktobra Vārkavas apvienības pārvaldes un pagastu pārvaldēs pakalpojumu sniegšana ir ierobežota.

Iesniegumus, tāpat kā iepriekš, iespējams nodot ievietojot kastītēs Vārkavas apvienības pārvaldes un pagastu pārvalžu ēku priekštelpās vai izmantojot www.latvija.lv.

Nepieciešamības gadījumā ar Vārkavas apvienības pārvaldi var sazināties pa tālruni 65329632 vai e-pasts varkava@preili.lv. Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku kontaktinformācija pieejama šeit: http://varkava.lv/lv/kreisa-izvelne/kontakti.

Ja vēlaties apmeklēt Vārkavas apvienības pārvaldes kasi, lūdzu, sazinieties ar kasieri pa tālr. nr.: 29129858. Kasiere apkalpos klientus pirmā stāva  3. kabinetā!

 

Aicinām iedzīvotājus būt piesardzīgiem, sabiedriskās vietās lietot maskas, pastiprināti mazgāt vai dezinficēt rokas, ievērot distanci un ierobežot klātienes tikšanās telpās. Būsim atbildīgi, rūpēsimies par savu un līdzcilvēku veselību!

08.10.2021, 09:10Notika radošās darbnīcas par veselīgu uzturu

2021. gada 21. septembrī “Ģimenes palīdzības centrs “Ligzda”” sadarbībā ar Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām, Vārkavas Sociālo dienestu organizēja papildpasākumu radošās darbnīcas – veselīga uztura sabalansēšana un maltītes pagatavošana no pārtikas komplektā pieejamiem produktiem.  Uz pasākumu tika uzaicināta veselīga dzīvesveida konsultante Ināra Gražule, kura pastāstīja par veselīga dzīvesveida ievērošanu.

 Lai saglabātu labu veselību, nepieciešams regulāri pievērst uzmanību dzīvesveidam – veselīgam uzturam, fiziskām aktivitātēm, emocionālai labsajūtai.

Uzturs jeb ikdienas maltītes lielā mērā ietekmē mūsu pašsajūtu un veselības stāvokli. Veselīgs uzturs ir sabalansēts uzturs. Par veselīgu uzturu sauc pārtiku, kurā ir visas cilvēka organismam nepieciešamās uzturvielas, minerālvielas un vitamīni. Veselīgais uzturs ir pēc iespējas daudzveidīgs, kvalitatīvs un cilvēka organismam nekaitīgs.

 

Lasīt vairāk...
08.10.2021, 08:27Vārkavas novadpētniecības muzejs aicina dalīties ar stāstiem

Vārkavas novadpētniecības muzejs meklē senā Vārkavas pagasta pienotavas un krejotavas fotogrāfijas un atmiņu stāstus ekspozīcijas  "Alus vārīšana un siera gatavošana Vārkavas apkārtnē" izveidošanai.  Tāpat vēl aizvien tiek meklēti sadzīves priekšmeti, kas saistīti ar alus darīšanu un piena pārstrādi.

Ja kādam ir senās fotogrāfijas, atmiņu stāsti vai piena pārstrādes priekšmeti, lūdzam, sazināties ar Vārkavas novadpētniecības muzeja vadītāju Elvīru Āboliņu pa tālr.: 27059046.

     

08.10.2021, 09:06Skolas ziņas. Labie darbi

Skolēni ar ģimenēm, skolas darbinieki atsaucās aicinājumam iepriecināt kādu senioru ar rudens veltēm. Mīļu roku sarūpētais 1. oktobrī – Senioru dienā - tika nogādāts SAC “Vārkava”. Lai veselība un prieks senioriem!

Rit Labo darbu nedēļa. Skolēni meklē un atrod idejas, kur veikt kādu labu darbu. Lai arī 6.-9.klases mācās attālināti, skolēni kopā ar ģimenēm dara labus darbus. Lai visiem čaklas rokas un atsaucīga sirds!

Silvija Stankeviča,

Vārkavas vidusskolas mediju pulciņa vadītāja

 

08.10.2021, 08:57Skolas ziņas. Ziedu paklāji - pašu un citu priekam

Septembrī Vārkavas vidusskolas skolēni vēl centās noķert vasaru aiz astes. Lai paildzinātu vasaras noskaņu, tika veidotas divas interesantas izstādes.

Ziedu paklāji “Lietussargi”. To veidošana bija jautrs, radošs process un priekpilns brīdis visu klašu skolēniem.

Sēņu izstāde. Lai izstāde taptu, 1.-6.klašu  skolēni ar vecākiem devās uz mežu, pļavu, lai atrastu interesantus eksponātus. Katrs garāmgājējs vairākas dienas varēja aplūkot šā gada sēņu  guvumu.

 Vērojot šīs izstādes, ikviens varēja gūt gandarījumu un priecāties gan par šīs vasaras krāšņajiem ziediem, gan par sēņu bagātību.

 

Vārkavas vidusskolas  mediju pulciņa dalībniece, 6.klases skolniece Maija Lazdāne

 

08.10.2021, 08:54Skolas ziņas. Pašpārvalžu tikšanās "CEĻĀ AR PAŠPĀRVALDI" Latgalē

2021.gada 30.septembrī notika Latgales reģionālā tiešsaistes tikšanās “CEĻĀ AR PAŠPĀRVALDI”, kuru organizēja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar biedrību ‘’Pašpārvalžu atbalstam’’.

Tiešsaistes seminārā  piedalījās arī pārstāves no Vārkavas vidusskolas skolēnu parlamenta ‘’Astoņstūris” Līva Vaivode-Šulte un Elīna Ziemele, kā arī SP konsultante Silvija Stankeviča.

Mēs iepazināmies ar atbalsta materiāliem pašpārvaldēm, ar interesantām darba metodēm. Vērojām video pieredzes stāstus. Zoom istabās iepazināmies  ar citu skolu pašpārvalžu darbu, apmainījāmies ar idejām par jauniešu dzīvi. Tika dota lieliska iespēja iedvesmoties no citu skolu organizatoriskā darba pieredzes un veidot sadarbību ar mūsu reģiona skolu pašpārvaldēm. 

 

 

             Līva Vaivode – Šulte, Vārkavas vidusskolas skolēnu  parlamenta ”Astoņstūris” prezidente, mediju pulciņa dalībniece

 

08.10.2021, 08:51Skolas ziņas. Atgriezušies sportotpriekā

Skolēni ir priecīgi, ka beidzot ir iespēja mācīties klātienē un arī aktīvi nodarboties ar sportu.

10. septembrī norisinājās ikgadējais piedzīvojumu skrējiens “Vārkavas bezceļi”, kurā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki: gan mūsu skolas skrējēji, gan entuziasti no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām. Skrējienā gūtas dažādas emocijas, jo šogad trase nebija no tām vieglākajām.

Vējainajā 18. septembrī notika Vārkavas novada 13. atklātais čempionāts vieglatlētikā. Neskatoties uz vēso laiku, sportisti uzrādīja labus rezultātus. Čakli rosījās arī skolēni, kuri darbojās kā tiesneši un stadiona darbinieki.

23. septembrī skolēni piedalījās tradicionālajā rudens krosā, kurā katrs cīnījās par kādu no pirmajām trim vietām, lai pēc tam kā skolas komandas dalībnieks rādītu labus rezultātus Preiļos krosa stafetēs.

Lietainajā 25. septembrī Koknesē vieglatlētikas sacensībās piedalījās un personīgos rezultātus uzlaboja Brakovskis Ervīns, Soms Markuss, Sparāns Matīss.

Arī šogad skolas sportisti trešdienās dodas uz Preiļu parka pusstundas skrējienu. Tajā var piedalīties katrs, kam ir vēlme mazliet izkustēties un jauki pavadīt laiku.

 

Elīna Ziemele,

Vārkavas vidusskolas mediju pulciņa dalībniece

 

08.10.2021, 08:47Skolas ziņas. Vasarai pa pēdām

15. septembrī pārgājienos devās 1.-12. klašu skolēni, kuri šajā piedzīvojumā guva ne vien priecīgas emocijas, bet arī neaizmirstamas atmiņas. Katra klase devās uz kopīgi izvēlētām vietām gan pa ierastiem, gan vēl nepazīstamiem, taču nu jau iepazītiem ceļiem.

1.klase iepazina māju “Liniņi” jaukumus; 2. klase baudīja Līksnas muižas parka skaistumu; 3.klase iepazina Vanagus – senlietu krātuvi, kādreizējās skolas sporta laukumu; 4. klase apciemoja Vārkavu – novadpētniecības muzeju-klēti, citas skaistākās vietas; 5. un 12.klases devās uz Jadvigovas “Poto Vējenēm”, kur tika iepazīta vējdzirnavu vēsture un katrai klasei bija savas izklaides; 6.klase iepazina galdnieka profesiju Kazēru galdniecībā un spēlēja spēles Vārkavas parkā; 7. un 8. klases, iepazīstot ceļu caur Kaļviem, devās pētīt Dubnas upes krastu un atpūtas vietas Brokovskos, arī Čukuros; 9.klase iepazina zemnieku saimniecību “Ievas”, kā arī izbaudīja šo jauko vietu.

Pārgājienā katrs guva kādu pieredzi vai pat uzzināja daudz ko jaunu, kā arī pavadīja laiku svaigā gaisā un patīkamā sabiedrībā. Visi varam piekrist, ka pārgājieni bija izdevušies.

 

Nikola Anna Čaunāne,

 Vārkavas vidusskolas mediju pulciņa dalībniece

 

06.10.2021, 10:11Izveidota jaunā Preiļu novada Būvvalde

26. augusta Preiļu novada domes sēdē tika nolemts Apvienot Preiļu novada Būvvaldi, Aglonas novada Aglonas pagasta Būvvaldi un Riebiņu novada Būvvaldi un rezultātā, uz reorganizējamo institūciju bāzes, izveidot Preiļu novada Būvvaldi, kas ir visu reorganizēto novadu Būvvalžu finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

 

Lasīt vairāk...
06.10.2021, 09:42“Clean R” pašapkalpošanās portāls – ērtākai pakalpojumu pārvaldībai
“Clean R” pašapkalpošanās portāls – ērtākai pakalpojumu pārvaldībai

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” izveidojis pašapkalpošanās portālu mans.cleanr.lv. Ar tā palīdzību ikviens klients var pieteikt jaunu pakalpojumu, mainīt nepieciešamo atkritumu konteineru skaitu, to izvešanas biežumu vai dienu.

Pašapkalpošanās portālā jebkurā laikā var apskatīt savu līgumu vai ar tā starpniecību noslēgt jaunu līgumu, pievienot papildu pakalpojumus, papildu adreses, samaksāt rēķinus, kā arī vienuviet iegūt nepieciešamo informāciju par atkritumu apsaimniekošanu.

Portālā var apskatīt atkritumu izvešanas grafiku, atcelt un pieteikt izvešanu, kā arī izsekot līdzi, kurā laikā izvesti atkritumi. Savukārt gadījumā, ja konteiners nav izvests, portālā var saņemt informāciju par neizvešanas iemesliem, kas vienmēr tiek arī dokumentēts fotogrāfijās, parādot, kādēļ to nebija iespējams veikt.

Mans.cleanr.lv ir izstrādāts tā, lai lielāko daļu jautājumu var atrisināt “tūdaļ un tagad”. Ja tomēr atbildi neizdodas iegūt uzreiz, klients jebkurā brīdī var apskatīt savu pieteikumu vēsturi un sekot līdzi to apstrādei, precīzi nosakot, kurā izpildes posmā bijusi aizķeršanās.

 

Kā lietot pašapkalpošanās portālu?

  • Dodieties uz “mans.cleanr.lv”;
  • Autorizējieties ar bankas piekļuvi vai personas kodu/reģistrācijas numuru un paroli;
  • Visērtāk autorizēties ar bankas piekļuvi – izvēlieties savu banku un pievienojieties. Ja vēlaties autorizēties ar paroli, pirmajā reizē klikšķiniet uz “aizmirsu paroli”, ievadiet prasīto informāciju, un līgumā norādītajā e-pastā saņemsiet pirmreizējo paroli. Ieejot profilā, varēsiet to nomainīt.
  • Varat sākt lietot pašapkalpošanās portālu!
26.09.2021, 21:53Dāvā prieku Sociālās aprūpes centra "Vārkava" klientiem

26.09.2021, 21:51Atsākas volejbola treniņi Vārkavas vidusskolas sporta zālē

23.09.2021, 08:35Rudenīgu pastaigu un atpūtas vietas Preiļu novadā
Rudenīgu pastaigu un atpūtas vietas Preiļu novadā

Pavisam pēkšņi ir pienācis rudenīgs laiks, bet tas nevar būt par attaisnojumu, lai nedotos dabā! Galvenais ir pozitīvs noskaņojums, piemērots apģērbs, līdzi silts dzēriens un laba kompānija. Piedāvājam dažas idejas pastaigām un apskates vietām Preiļu novadā, jo ne tikai Siguldā krāsojas kokiem lapas un var baudīt zelta rudeni.

Preiļu muižas komplekss un parks. Latvijā lielākais ainavu parks pilsētas teritorijā ir populāra pastaigu vieta gan vietējiem, gan pilsētas viesiem, bet tā kā tā platība ir 41,2 ha, pa mazajiem celiņiem cilvēku plūsma te it nemaz nav traucējoša. Nesteidzīgā solī apskati, kā tiek atjaunota Preiļu pils, aizej uz romantisko Ievas un Ādama saliņu, apskati Preiļu kapelu, vārtsarga namiņa un vides objektus. Bērniem īpaši patiks dažādi izzinošie vides stendi parka teritorijā, kā arī Dižkoku taka, kuru izejot, atklāsi 16 varenu parka koku stāstus. Noderīgu informāciju un takas karti vari iegūt te: ej.uz/preiludizkokutaka.

Lasīt vairāk...
22.09.2021, 11:00 Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus novada iedzīvotāji turpmāk varēs saņemt tikai Preiļos

Pamatojoties uz 2021.gada 26. augusta Preiļu novada domes lēmumu, no 2021.gada 1. oktobra Preiļu novadā darbu uzsāks Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļa, kas darbosies visā Preiļu novada administratīvajā teritorijā.

Līdz ar to Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļa izbeidz savu darbību un pakalpojumus iedzīvotājiem vairs nesniedz. Civilstāvokļa aktu reģistrāciju varēs veikt Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļā (Rēzeknes ielā 26, Preiļos) vairāk informācijas zvanot pa tālr.: 65322692. 

 

» 1 2 3 4 5