Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 22.10.2014 10:57
Īrisa, Irīda
Dienas teikums

Liekēži tējkarotes nelieto. /Francis Usāns/

 

 

22.10.2014, 09:12Pašdarbnieku koncerta video un fotogrāfijas lejupielādei
Pašdarbnieku koncerta video un fotogrāfijas lejupielādei

Aicinām aplūkot š.g. Vārkavas novada pašdarbnieku gada atskaites koncerta (tematika: kolhozi) video. Fotogrāfijas lejuplādēt var šeit. Video un fotogrāfiju autors: M.Rukmanis.

Lasīt vairāk...
21.10.2014, 13:09Apsveicam!
Apsveicam!

16. oktobrī Vārkavas vidusskolas zēnu komanda volejbolā piedalījās sacensībās Sventē, izcīnīja 1. vietu un ieguva Sventes kausu!

Apsveicam: Lauri Gavaru, Mairi Ormani, Austri Vanagu, Arnoldu Sparānu, Valdi Melderu, Uldi Valaini, Arvi Vilcānu.

Paldies sporta skolotājiem: Edgaram Vaivodam un Staņislavam Stankevičam.

Lasīt vairāk...
09.10.2014, 20:57Pagarināts pretendentu pieteikšanas termiņš Vārkavas novada domes Atzinības un Goda rakstu saņemšanai
Pagarināts pretendentu pieteikšanas termiņš Vārkavas novada domes Atzinības un Goda rakstu saņemšanai

Vārkavas novada dome aicina līdz š.g. 24. oktobrim pieteikt pretendentus Vārkavas novada domes Atzinības un Goda rakstu saņemšanai.

 

Vārkavas novada domes Atzinības rakstu piešķir par darbiem, kas paveikti iepriekšējā gadā. Ierosinājumus piešķirt Atzinības rakstu  var iesniegt novada domes deputāti, novada domes nodaļu vadītāji, iestāžu un uzņēmumu vadītāji, kā arī novada iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa. Ierosinājumā par Atzinības raksta piešķiršanu jānorāda apbalvojamā vārds, uzvārds, dzimšanas gads, personas kods, darba vieta, ieņemamais amats, darbības raksturojums. Vārkavas novada dome izskata visus iesniegtos ierosinājumus par noteiktu  personu izvirzīšanu apbalvošanai ar Vārkavas novada  domes  Atzinības rakstu un pieņem motivētu lēmumu.

Vārkavas novada domes  Goda  rakstu piešķir par darbiem, kas paveikti iepriekšējā gadā vai par nopelniem  ilgākā laika posmā. Ierosinājumus  piešķirt  Goda  rakstu  var  iesniegt novada domes deputāti, novada domes nodaļu vadītāji, iestāžu un uzņēmumu vadītāji. Ierosinājumā par Goda raksta piešķiršanu jānorāda apbalvojamā vārds, uzvārds, dzimšanas gads, personas kods, darba vieta, ieņemamais amats, darbības raksturojums. Goda rakstam izvirzītais pretendents saņem naudas prēmiju. Vārkavas novada dome izskata visus iesniegtos ierosinājumus par  noteiktu  personu izvirzīšanu apbalvošanai ar Vārkavas novada domes Goda rakstu un pieņem motivētu lēmumu.

 

Lasīt vairāk...
03.10.2014, 16:06Aicinām uz pasākumu!

Lasīt vairāk...
20.10.2014, 15:51Jaunākās ziņas par finanšu piesaistes iespējām, ko apkopojis Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centr
Jaunākās ziņas par finanšu piesaistes iespējām, ko apkopojis Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centr

Tiek izsludināti projektu konkursi vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās" finansējuma saņemšanai 2015.gadā

16.10.2014
Tiek izsludināti projektu konkursi vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās" finansējuma saņemšanai 2015.gadā.

Lasīt vairāk...
17.10.2014, 12:29Jauka sestdienas diena Rīgā 27 Vārkavas novada bērniem
Jauka sestdienas diena Rīgā 27 Vārkavas novada bērniem

Jau vairākus gadus Vārkavas novada Sociālais dienests piedalās projekta „Garā pupa” rīkotajās un mums piedāvātajās aktivitātēs. Šoreiz tā bija bezmaksas ekskursija (11.oktobrī) 27 novada bērniem uz Rīgu. Organizēt šo pasākumu uzņēmās sociālā darbiniece Aija Bizāne - Vadeiša, aktīvi ar Sociālo dienestu sadarbojās Vārkavas novada vidusskolas un pamatskolas skolotāji, skolēnu sarakstu veidošanā un saskaņošanā. Bērniem ļoti patika ekskursija pa jauno bibliotēkas ēku, kurai sekoja ekskursija pa Vecrīgu, kā arī pasākuma noslēgumā noskatījās leļļu teātra izrādi „Sarkangalvīte un vilks”. Neizpalika pusdienošana Operas kafejnīcā, kā arī launagam sarūpētie gardumu maisiņi. Lai bērni varētu piedalīties šajā pasākumā, paldies jāsaka Vārkavas novada pašvaldībai par piešķirto autobusu, kā arī tā vadītājam Andrim Jakimovam. Ekskursijas laikā par bērniem rūpējās skolotāja Helēna Ērgle, sociālās darbinieces – Aija Bizāne - Vadeiša un Lidija Krasnais.

Ir patīkami apzināties, ka varam bērniem sagādāt kaut nedaudz pozitīvu emociju, kas turpmāk noderēs gan skolas gaitās, gan arī, veicot mazos ikdienas darbiņus. Cerēsim arī uz turpmāko sadarbību ar projekta „Garā pupa” organizētājiem un īstenotājiem.

Vārkavas novada Sociālais dienests

Lasīt vairāk...
17.10.2014, 09:49Izsole
Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod otrajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu „Skujevka”, Jaunbērzē, Vārkavas pagastā, Vārkavas novadā, kadastra Nr.7694 003 0386. Sākumcena: 682,98 EUR, nodrošinājums 68,30 EUR, reģ. maksa 14,23 EUR. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā 19.12.2014. plkst.14.00. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa iemaksājama līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz 05.12.2014. plkst.16.00 K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati - 67021374, 67021413.

Lasīt vairāk...
26.09.2014, 17:10Svecīšu vakari 2014

Lasīt vairāk...
09.10.2014, 20:32Aicinām ģimenes pieteikties Ģimeņu svētkiem!
Aicinām ģimenes pieteikties Ģimeņu svētkiem!

Tradicionālie Ģimeņu svētki  Vārkavā notiks š.g. 14. novembrī plkst. 20.00 Vārkavas tautas namā. 

Aicinām pieteikties ģimenes, kas savas kāzu jubilejas vēlas svinēt kopā ar mums!  Pieteikšanās pa tālr. 20004979 (A.Skutele) vai  27099432 (E.Āboliņa).

Lasīt vairāk...
16.10.2014, 12:16Projekts "Kronbergs izglītībai" mudina LASĪT GRĀMATAS - 251 iespēja zināšanām, atslodzei, dzīvei
Projekts

[Ar paplašinātu informāciju/citātiem:]

· Rons Klārks - "Nost ar garlaicīgām mācību stundām!": http://www.draugiem.lv/izglitibai/news/?p=10268259

· Deivids Dž. Švarcs - "Vērienīgās domāšanas spēks": http://www.draugiem.lv/izglitibai/news/?p=11262160

· Džeks Kenfīlds, Dženita Svicere - "Panākumu principi": http://www.draugiem.lv/izglitibai/news/?p=11262509

· Edgars Untāls - "Pārdošanas burvis": http://www.draugiem.lv/izglitibai/news/?p=7898373

Lasīt vairāk...
08.10.2014, 20:40Uzņēmēju dienas 2014 Daugavpilī – lielākā izstāde reģionā!
Uzņēmēju dienas 2014 Daugavpilī – lielākā izstāde reģionā!

Š.g. 7.-8.novembrī Daugavpils kultūras un sporta pilī norisināsies ikgadējā izstāde – gadatirgus „Uzņēmēju dienas 2014” Daugavpilī. Izstāde nemainīgi pulcē dažādu nozaru uzņēmumus un iestādes!

Lasīt vairāk...
06.10.2014, 11:17Atgādinājums iedzīvotājiem
Atgādinājums iedzīvotājiem

Pēc elektroenerģijas tirgus atvēršanas no 2015. gada 1. janvāra trūcīgie, maznodrošinātie un daudzbērnu ģimenes par elektrību varēs maksāt mazāk nekā pārējie iedzīvotāji. Vārkavas novada Sociālais dienests atgādina, ka Vārkavas novadā maznodrošinātās personas statusu izvērtē analogi trūcīgās personas statusam, tikai maznodrošinātās personas (ģimenes) vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 214 eiro. Tuvāku informāciju var saņemt personīgi griežoties Sociālajā dienestā vai arī pa telefonu 28383161.

Lasīt vairāk...
26.09.2014, 10:46Aicinām uz pasākumiem!

Lasīt vairāk...
03.10.2014, 16:37Konkurss (pieteikšanās līdz š.g. 3. novembrim)
Konkurss (pieteikšanās līdz š.g. 3. novembrim)

Projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” ietvaros tiek izsludināts konkurss „GADA BRĪVPRĀTĪGAIS” Preiļu, Vārkavas, Līvānu, Riebiņu un Aglonas novados”. Konkursa mērķis ir popularizēt brīvprātīgo darbu, izcelt brīvprātīgā darba darītājus un noskaidrot  centīgākos un nesavtīgākos Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novadu nevalstiskajās organizācijās darbojošos brīvprātīgos.

KONKURSA NOLIKUMS.

Lasīt vairāk...
02.10.2014, 23:49Vārkavas novada pašvaldība pārdod
Vārkavas novada pašvaldība pārdod

Vārkavas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu:

MZ 3607 GAZ 52, valsts reģistrācijas numurs BV 632, -  430 EUR (četri simti trīsdesmit eiro) (t.sk. PVN);

VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs DR 4581, - 280 EUR (divi simti astoņdesmit eiro) (t.sk. PVN);

CHRYSLER VOYAGER, valsts reģistrācijas numurs FF 2044, - 610 EUR (seši simti desmit eiro) (t.sk. PVN);

KAVZ – 685M, valsts reģistrācijas numurs BV 637,  - 230 EUR (divi simti trīsdesmit eiro) (t.sk. PVN);

KAVZ 3270 031, valsts reģistrācijas numurs AT 6950,  - 410 EUR (četri simti desmit eiro) (t.sk. PVN);

MERCEDES BENZ, valsts reģistrācijas numurs EH 5152, - 430 EUR (četri simti trīsdesmit eiro) (t.sk. PVN).

Pieteikšanās līdz 2014. gada 1. novembrim, sīkāka informācija pa tālr. 29446486.

 

Lasīt vairāk...
28.08.2014, 23:03Vārkavas novada Sociālais dienests informē
Vārkavas novada Sociālais dienests informē

Atgādinām, ka, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, par trūcīgas personas/ģimenes statusa piešķiršanu un GMI pabalsta piešķiršanu, iesnieguma iesniedzējam Sociālajā dienestā ir jāiesniedz: 1)     iztikas līdzekļu deklarācija; 2) izziņa no izglītības iestādes par studējošo saņemtajām stipendijām; 3)  visu deklarācijā norādīto personu bankas konta izraksti par pēdējiem 3 mēnešiem (atspoguļojot arī uzkrājumus); 4)  un citus dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītā ziņas (piem., līgumi, vienošanās, apliecinājumi).

Trūcīgas ģimenes statuss un GMI pabalsta apmērs tiek pārskatīts tikai pēc 3 mēnešiem, izņemot gadījumus, kad persona neveic noteiktos līdzdarbības pienākumus. 

Personām, kuras iekļauj deklarācijā bērnus, kuri nedzīvo kopā ar vecākiem, jāņem vērā šāda informācija: uzturlīdzekļu apmērs ir sasaistīts ar darba algas lielumu valstī. Sākot ar 2014.gada 1.janvāri, Latvijā minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros (8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā) ir 320 eiro. Tādējādi šobrīd minimālais uzturlīdzekļu apmērs bērnam līdz 7 gadu vecumam ir 80 eiro mēnesī, bet bērnam, kas vecāks par 7 gadiem, – 96 eiro mēnesī (MK noteikumos Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam”). No tā izriet, ka mazāku uzturlīdzekļu apmēru bērna vecākam maksāt nav tiesību. 

Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likuma 37.pantā noteikts, ka klientam samazināms sociālās palīdzības pabalsts, ja tā sniegusi nepatiesas ziņas vai atteikusies sniegt ziņas par ienākumiem.

Sociālā dienesta vadītāja B.Ruča

Lasīt vairāk...

wheat