Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 16.04.2021 22:32
Mintauts, Alfs, Bernadeta
Dienas teikums

Pat viss tas zemākais grib kļūt augstāks, nekā viņš ir. Šī griba ir visas cilvēces attīstības pamata spēks . /J. Poruks/

16.04.2021, 14:49Aicinam piedalīties talkā!

16.04.2021, 14:18''Dzeipurs'' uzņem jaunos dalībniekus!

16.04.2021, 14:02Aicina iesniegt pieteikumus Vārkavas novada domes komisijas locekļa amatu
Aicina iesniegt pieteikumus Vārkavas novada domes komisijas locekļa amatu

Vārkavas novada dome aicina iesniegt pieteikumus Vārkavas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas  un Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju locekļa amatam.

Iesniegumus sūtīt  no 2021. gada  16. aprīļa līdz 2020.gada 23. aprīlim uz e-pastu dome@varkava.lv vai pa pastu Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas novads, LV-5335.

 

Komisijas locekļa amatam var pieteikties tikai Vārkavas novadā deklarētie iedzīvotāji. !

15.04.2021, 15:17Vārkavas novada domes apvienotā komiteju sēde
Vārkavas novada domes apvienotā komiteju sēde

Vārkavas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, attīstības un infrastruktūras, finanšu patstāvīgā komitejas sēde notiks  š.g. 20. aprīlī plkst. 10:00, attālināti veidā. Sēdes darba kārtība.

15.04.2021, 13:27Vārkavas novada pašvaldība aicina pieteikties uz Vārkavas vidusskolas direktora amatu (uz nenoteiktu laiku)
Vārkavas novada pašvaldība aicina pieteikties uz Vārkavas vidusskolas direktora amatu (uz nenoteiktu laiku)

Vārkavas novada pašvaldība (Reģ. Nr. 90000065434) aicina pieteikties uz Vārkavas vidusskolas direktora amatu (uz nenoteiktu laiku), kods pēc profesiju klasifikatora 1345 08

 

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

  • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē vai bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss (atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumu569“Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punktam.)
  • valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 2. pakāpei un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā līmenī;
  • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības iestādes vadības darbā;
  • izpratne par izglītības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu;
  • pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu un citu projektu īstenošanā;
  • prasme strādāt ar datorprogrammām;
  • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
  • spēja strādāt kolektīvā, vadīt un organizēt darbu.

 

Lasīt vairāk...
13.04.2021, 15:21Uzņēmēju tikšanās tiešsaistē
Uzņēmēju tikšanās tiešsaistē

Tiek aicināti pašreizējās Preiļu novada un jaunveidojamā novada ( Vārkavas, Riebiņu, Aglonas) uzņēmēji uz tikšanos tiešsaistē 2021.gada 27. aprīlī plkst. 14.00. Reģistrācija pieejama šeit!

 

Tikšanās plāns:

• Sarunas par Preiļu novada pašvaldībā plānotajiem investīciju projektiem;

• Diskusija par jaunizveidojamā Preiļu novada attīstības vīziju.

13.04.2021, 11:53Atklātā mutiskā izsole
Atklātā mutiskā izsole

Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, norēķinus veicot pilnā apmērā eiro, tiek atsavināti Vārkavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums "Kalmes 1", Rožkalnu pag., Vārkavas nov., kadastra numurs 7664 004 0152, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7664 004 0152, 1630 kv.m. platībā. Objekta sākuma cena - EUR 3493,15 ( Trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs eiro piecpadsmit centi), izsoles solis EUR 200,00 ( divi simti eiro nulle centi).

 

Izsole notiks 2021.gada 19.maijā plkst. 10.00 Vārkavas novada domē kultūras centra zālē Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov.

 

Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 10.maijam. plkst. 16.00. Tālrunis uzziņām – 26562334.

Izsoles noteikumi.

12.04.2021, 13:04Aicinam piedalīties talkā!

13.04.2021, 14:05LTRK Latgales biznesa kluba pasākums - 16. aprīlī

 

Pasākuma programma pieejama šeit!

22.03.2021, 15:44Traktortehnikas tehnisko apskašu dienas Vārkavas novadā!

Uz skati jābūt traktortehnikai un sekojošiem dokumentiem:

1.    Traktortehnikas reģistrācijas apliecība.
2.    Attiecīgās kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība.
3.    Spēkā esoša obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas polise.


Samaksa par pakalpojumu veicama tikai ar maksājuma kartēm.

Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laikā obligāti jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības (vismaz 2m x 2 cilvēki, lietojam sejas maskas, utt.). Situācijās, ja pakalpojuma saņēmējs atsakās ievērot VTUA nodarbinātā norādījumus vai ārkārtas situācijas drošības pasākumus, VTUA var pārtraukt pakalpojumu sniegšanas procesu.

Uzziņas pa telefonu 28621858 vai 28653191.
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta
Latgales reģiona nodaļa Preiļos

08.04.2021, 12:16Vārkavas novada dome aicina pieteikt pretendentus Atzinības un Goda rakstu saņemšanai
Vārkavas novada dome aicina pieteikt pretendentus Atzinības un Goda rakstu saņemšanai

Vārkavas novada dome aicina līdz š.g. 23. aprīlim plkst. 16.30 pieteikt pretendentus Goda un Atzinības rakstu saņemšanai.

 

Goda un Atzinības rakstus piešķir par nozīmīgiem darbiem, sasniegumiem un ieguldījumiem Vārkavas novada attīstībā, saimnieciskajā un sabiedriskajā darbībā, kultūras un izglītības, kā arī citās novadam nozīmīgās jomās, kas paveikti iepriekšējā gadā vai par nopelniem ilgākā laika posmā. Ierosinājumus piešķirt Goda un Atzinības rakstus var iesniegt novada domes deputāti, novada domes nodaļu vadītāji, iestāžu un uzņēmumu vadītāji, novada iedzīvotāji vai iedzīvotāju grupas.

 

Pieteikums (pretendenta vārdu, uzvārdu un nelielu aprakstu par darba jomu vai īpašiem nopelniem) jāiesniedz Vārkavas novada domē (Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads) personiski vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), pieteikumu adresējot uz dome@varkava.lv.

 

Vārkavas novada domes Atzinības raksta piešķiršanas kārtības nolikums.

Vārkavas novada domes Goda raksta piešķiršanas kārtības nolikums.

 

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, par Goda un Atzinības rakstu pasniegšanu  pretendentiem tiks paziņots individuāli.

 

Lasīt vairāk...
08.04.2021, 13:22Vārkavas novada dome atcēlusi satiksmes ierobežojumus uz pašvaldības autoceļiem
Vārkavas novada dome atcēlusi satiksmes ierobežojumus uz pašvaldības autoceļiem
Vārkavas novada dome 8. aprīli ārkārtas sēdes laikā pieņēma lēmumu par satiksmes ierobežojumu atcelšanu uz pašvaldības autoceļiem. Līdz ar to, transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 7 tonnām ir atļauts pārvietoties pa pašvaldības autoceļiem.
09.04.2021, 13:11Piedalies Lielajā talkā talkojot vai ziedojot

Lielā Talka vairāk nekā desmit gadu garumā ir apvienojusi un saliedējusi Latvijas iedzīvotājus vides sakopšanas un labiekārtošanas darbos, kā arī veic izglītojošu funkciju, virzot sabiedrību domāt un rīkoties zaļi. Sākot ar šo gadu ikvienam ir iespēja piedalīties Lielajā Talkā, talkojot gan talkas dienā, gan jebkurā citā laikā, kā arī ziedojot, ja pašam nav iespējams piedalīties talkā.

Lasīt vairāk...
16.03.2021, 16:14Vārkavas novada domes darbs no 16.marta

08.04.2021, 09:58Līdz 27. maijam vēlētāji var mainīt vēlēšanu apgabalu uz pašvaldību, kurā pieder īpašums
Lasīt vairāk...
08.04.2021, 09:07 Izsludina "Garās pupas" ikgadējo dzejoļu konkursu bērniem un pusaudžiem

Biedrība "Ascendum" un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) izsludina dzejoļu konkursu, kurā ar saviem darbiem aicina piedalīties 5–15 gadus vecus bērnus un pusaudžus no visas Latvijas. Labākie darbi tiks publicēti dzejas gadagrāmatā bērniem "Garā pupa 2021", kas iznāks septembrī, Dzejas dienu laikā.

Lasīt vairāk...
09.04.2021, 11:11Aktuālais par Covid-19

Lasīt vairāk...
08.04.2021, 09:04NVA aicina darba devējus pieteikt darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā
NVA aicina darba devējus pieteikt darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles visā Latvijā no 7. aprīļa līdz 23.aprīlim pieņem darba devēju pieteikumus skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanai 2021.gada vasarā.

Lasīt vairāk...
07.04.2021, 11:35 Skolas aicina pieteikt aktuālās vakances projektam “Mācītspēks”

No šodienas ikvienai skolai Latvijā iespējams pieteikt aktuālās skolotāja amata vakances 2021./2022. mācību gadam, lai skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” ietvaros skolas komandā uzņemtu jaunos skolotājus.

Lasīt vairāk...
07.04.2021, 11:14Aicinām pieteikties Zemkopības ministrijas konkursam “Sējējs 2021”
Aicinām pieteikties Zemkopības ministrijas konkursam “Sējējs 2021”

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties Latvijā un lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2021”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas, bet arī lauku attīstības konsultanti. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs deviņās nominācijās un tiks pasniegta balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Šogad konkurss “Sējējs” notiek 28. reizi. Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, konkursa pretendentu vērtēšana šogad notiks attālināti.

Lasīt vairāk...
07.04.2021, 11:10Ko nozīmē – vadīt dažādību? Korporatīvās sociālās atbildības seminārs uzņēmējiem

Viduslatgales pārnovadu fonds aicina uzņēmējus un citus interesentus piedalīties tiešsaistes seminārā “Ko nozīmē – vadīt dažādību?”

Lasīt vairāk...
31.03.2021, 12:24Labdarības akcija “Piepildīt sapni - 8”

Akcijas laikā aicinām ikvienu iedzīvotāju palīdzēt piepildīt kāroto sapnīti Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas bērniem. Vēlamies pievērst uzmanību tām ģimenēm, kurās aug bērniņi, kam nepieciešama papildu uzmanība, rūpes un arī naudas līdzekļi. Bieži vien vecākiem vai aizbildņiem, gādājot par ikdienas vajadzībām, neatliek nedz laika, nedz līdzekļu, lai izpildītu bērnu vēlmes, kas sniedzas ārpus dienišķās rutīnas.

 

Lasīt vairāk...
31.03.2021, 10:42Šogad SOLO talkotāji talkas maisus varēs saņemt “Maxima” veikalos
Šogad SOLO talkotāji talkas maisus varēs saņemt “Maxima” veikalos

Liela Talka šogad individuālajiem talkotājam ir radījusi iespēju saņemt savus talkas atkritumu savākšanas maisus. Tie tiks izplatīt ar Lielās Talkas atbalstītāja “Maxima Latvija” palīdzību. Individuāliem jeb SOLO talkotājiem, kuri jau 24. aprīlī plāno piedalīties Lielajā Talkā, varēs saņemt talkošanas maisus sev ērta veidā kādā no teju 200 “Maxima” veikaliem visā Latvijā. “Maxima Latvija”  kopā ar Lielās Talkas organizatoriem aicina kopējiem spēkiem rūpēties par zaļāku un tīrāku nākotni, piedaloties talkošanas un labiekārtošanas aktivitātēs aprīļa beigās. Arī šogad jāņem vērā visi drošības priekšnosacījumi, kas būs aktuāli uz Lielās Talkas norises brīdi.

 

Lasīt vairāk...
31.03.2021, 08:45Iedzīvotājus aicina jau tagad pieteikties vakcīnai pret Covid-19 vietnē manvakcina.lv vai 8989, lai operatīvi plānotu un nodrošinātu vakcināciju

Tuvāko nedēļu laikā līdz maija sākumam Latvijā gaidāmas vairāk nekā 236 000 vakcīnu piegādes. Lai plānotu operatīvu un ģeogrāfiski vienmērīgu vakcinācijas procesu visā Latvijas teritorijā, iedzīvotāji jau tagad aicināti pieteikties Covid-19 vakcīnai vietnē manavakcina.lv un pa tālruni 8989.

Lasīt vairāk...
30.03.2021, 15:02Līdz 24. aprīlim vēlētāji ārvalstīs var pieteikties balsošanai pa pastu 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās
Līdz 24. aprīlim vēlētāji ārvalstīs var pieteikties balsošanai pa pastu 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās

No 27. marta līdz 24. aprīlim vēlētāji, kuriem ir balsstiesības pašvaldības vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, var pieteikties balsošanai  pa pastu no ārvalstīm.

 

Lasīt vairāk...
30.03.2021, 12:23Lielā Talka pagarina skolēnu konkursu līdz decembrim

Ņemot vērā ārkārtējās situācijas apstākļus valstī, kad skolēniem nav iespējams apmeklēt skolu un klātienē satikties, Lielā Talka pagarina 5.-12. klašu skolēnu konkursu „Tīra vide – neatņemama mana un manu vienaudžu Latvijas sastāvdaļa” darbu iesniegšanu līdz šā gada 1. decembrim. Konkursa mērķis ir aktualizēt nepieciešamību rūpēties par vidi, lai saglabātu to tīru, skaistu nākamajām paaudzēm. Skolēnu konkursa radošāko darbu autori kļūs par „Lielā Talka 2022” vēstnešiem un viedokļa līderiem komunikācijas aktivitātēs.

Lasīt vairāk...
30.03.2021, 12:07Kļūsti par brīvprātīgo līdzgaitnieku un palīdzi veidot drošāku sabiedrību!

Ar savu atrašanos līdzās, līdzgaitnieks sniedz atbalstu probācijas klientam un iedrošina viņu uzlabot sociālās prasmes un pieņemt atbildīgus lēmumus, palīdz risināt dažādus praktiskus jautājumus, veicina pozitīvi pavadīt brīvo laiku un saskatīt dzīvē jaunas iespējas.


 

Lasīt vairāk...
30.03.2021, 11:15Attālināto mācību laikā aug skolu interese par iespēju diagnosticējošos darbus pildīt tiešsaistē
Attālināto mācību laikā aug skolu interese par iespēju diagnosticējošos darbus pildīt tiešsaistē

Šī gada marta sākumā izglītības portāla Uzdevumi.lv platformā veiksmīgi aizvadīti divi tiešsaistes diagnosticējošie darbi - dabaszinībās 6. klasei un matemātikā 3. klasei. Ņemot vērā gan skolu iepriekšējo pieredzi tiešsaistes darbu veikšanā, gan nepieciešamību mācību procesu organizēt attālināti, šogad interese par iespēju darbu izpildi rīkot digitālā formātā ir būtiski augusi - 6. klases darbu 4. martā tiešsaistē aizvadīja 80% Latvijas sestklasnieku, bet 3. klases darbu 9. martā - gandrīz 50% valsts trešklasnieku.

Lasīt vairāk...
30.03.2021, 10:52NVA uzsāk sezonas darbu akciju
NVA uzsāk sezonas darbu akciju

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad rīko akciju „Sezonas darbi” un aicina darba devējus reģistrēt sezonas darba piedāvājumus NVA CV un vakanču portālā vai tuvākajā NVA filiālē. Darba devēju reģistrētās sezonas vakances tiks operatīvi publicētas un ik dienu aktualizētas īpašajā  akcijas sadaļā “Sezonas darbi”  NVA mājaslapā. Darba meklētāji šajā sadaļā varēs ērti un ātri iegūt informāciju par aktuālajām sezonas vakancēm un piemeklēt sev vispiemērotāko darba vietu. Gan darba devēju, gan darba meklētāju dalība akcijā ir bez maksas!

 

Lasīt vairāk...
30.03.2021, 10:30Daugavpils Eiropas kultūras galvaspilsētas titulam pretendēs kopā ar Rēzekni un visu Latgali

Daugavpils “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” pieteikumam izveidojusi Latvijā vēsturiski lielāko sadarbības tīklu un nozīmīgajam titulam kandidēs kopā ar Rēzekni un visu Latgales reģionu.

Latgales reģiona pašvaldības parakstījušas sadarbības memorandu, vienojoties par kopīgu sadarbību Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 programmas veidošanā. Sadarbības memorandu parakstījuši Daugavpils pilsētas, Rēzeknes pilsētas, Aglonas novada, Baltinavas novada, Balvu novada, Ciblas novada, Dagdas novada, Daugavpils novada, Ilūkstes novada, Kārsavas novada, Krāslavas novada, Līvānu novada, Ludzas novada, Preiļu novada, Rēzeknes novada, Riebiņu novada, Rugāju novada, Vārkavas novada, Viļakas novada, Viļānu novada un Zilupes novada domju priekšsēdētāji.

Lasīt vairāk...
» 1 2 3
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 16.04.2021 14:49:33

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: dome [et] varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Eva Kondavniece
Tālrunis: 20385972

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »