Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 09.02.2016 03:15
Simona, Apolonija
Dienas teikums

Nevērtējiet savu dienu pēc ievāktās ražas, bet pēc iedēstīto sēklu daudzuma! /R. L. Stīvensons/

08.02.2016, 15:36Apkopoti Vārkavas novada čempionāta volejbolā 2016 rezultāti
Apkopoti Vārkavas novada čempionāta volejbolā 2016 rezultāti

1. vieta komandai „Daiļrāpotāji” – Vilcāns Arvis, Ormanis Mairis, Sola Jānis, Gorins Dainis; 2. vieta komandai „Talantu neskartie” – Sparāns Elmārs, Vaivods Ēvalds, Šulte   Rihards, Laganovskis Gunārs; 3. vieta  komandai „H2O” – Zalāns Egons, Šulte Oskars, Šulte Ojārs, Bulatovs Alvis; 4. vieta komandai „Atriebēji” – Gavars Dinārs, Spuriņš Raitis, Ceplis Māris, Rudzāts Sandis; 5. vieta komandai „Pa pusei pilna”- Cimdiņš Dzintars, Vilcāns Jānis, Zagorskis Aldis, Purviņa Liene; 6. vieta komandai „Amatieri” – Purviņš Matīss, Birulis Renārs, Birule Ieva, Purviņš Ēriks. Čempionāta rezultātu tabula.

 

08.02.2016, 11:45Līdz 14.februārim nodod sakrātās uzlīmes un palīdzi savai vai sava bērna skolai
Līdz 14.februārim nodod sakrātās uzlīmes un palīdzi savai vai sava bērna skolai

Tikai līdz 14.februārim ir iespēja nodot izglītības atbalsta programmas Savai skolai” uzlīmes un sniegt atbalstu savai vai savu bērnu skolai jauna tehnoloģiskā un materiālā inventāra ieguvei.

Lasīt vairāk...
08.02.2016, 11:21Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidāta pieteikšanos uz Bāriņtiesas locekļa amatu
Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidāta pieteikšanos uz Bāriņtiesas locekļa amatu

Darba pienākumi

Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem, piedalīties ģimenes tiesisko attiecību, aizbildnības un aizgādnības attiecību izpētē un risināšanā, sniegt palīdzību bērnam vai personai ar ierobežotu rīcībspēju, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā, mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzības nodrošināšanā, piedalīties lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs, vadīt bāriņtiesas sēdi pēc bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojuma, kā arī veikt citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus.

 

Prasības pretendentiem

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 10.panta otrās daļas nosacījumiem par bāriņtiesas locekli var ievēlēt personu: 1) kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis; 2) kura sasniegusi 30 gadu vecumu; 3) kurai ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība; 4) kura prot valsts valodu augstākajā līmenī; 5) kurai ir nevainojama reputācija. Vēlamas labas komunikācijas un sadarbības prasmes, atbildība, precizitāte, pamatiemaņas darbā ar datortehniku (Word, Exel).

Dzīves aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu, u.c. dokumentu kopijas lūdzam iesniegt personīgi vai pa pastu Vārkavas novada domes kancelejā, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pag., Vārkavas novadā vai pa e-pastu dome@varkava.lv līdz 2016. gada 19. februārim plkst.16.30. Tālr. informācijai 29446486.

 

08.02.2016, 11:11Izsole
Izsole

Atklātā, atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, norēķinus veicot pilnā apmērā eiro, tiek pārdots Vārkavas novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Padomes ielā 45, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, kadastra Nr.76900050446, kas sastāv no zemes gabala 10452 m2 platībā un nepabeigtas kultūras nama ēkas (kadastra apzīmējums 76900050446001) ar kopējo platību 2074,90 m2 par nosacīto cenu (trešās izsoles sākuma cenu) 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro nulle centi).Izsole notiks 2016.gada 22.martā plkst.10.00 Vārkavas novada domē, kultūras centra zālē - Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads. Pieteikšanās izsolei līdz 2016.gada 15.martam. Tālrunis uzziņām – 29446486. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vārkavas novada domē vai šeit.

08.02.2016, 11:0511.februārī visā Eiropas Savienībā atzīmē vienotā ārkārtas notikumu tālruņa 112 dienu

11.februārī visā Eiropas Savienībā atzīmē vienotā ārkārtas notikumu tālruņa 112 dienu, lai veicinātu sabiedrības informētību par šo numuru, uz kuru zvanot iespējams saņemt operatīvo dienestu palīdzību visā ES.

05.02.2016, 11:02Seminārs lauksaimniekiem 10. februārī, Sutros

02.02.2016, 16:1213. februārī Rimicānos - Valentīndienai veltīts koncerts un balle

02.02.2016, 15:41Arī šogad NVA piedāvās skolēniem iespēju strādāt vasaras brīvlaikā
Arī šogad NVA piedāvās skolēniem iespēju strādāt vasaras brīvlaikā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar darba devējiem arī šovasar no jūnija sākuma līdz augusta beigām īstenos skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, kurā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Piedaloties vasaras nodarbinātības pasākumā, skolēni iegūs praktisku darba pieredzi, strādājot darba devēju piedāvātajās profesijās, uzzinās, kas ir darba intervija, darba līgums un darba tiesiskās attiecības, gūs priekšstatu par darba tirgus vidi.

Lasīt vairāk...
02.02.2016, 13:19Topošie studenti ir aicināti pieteikties LU Fonda stipendijām
Topošie studenti ir aicināti pieteikties  LU Fonda stipendijām

Līdz 11. martam 12. klašu skolēni ir aicināti pieteikties Latvijas Universitātes (LU) Fonda stipendijām studijām 2016./2017. akadēmiskajā gadā. Uzmanību! Līdz 11. martam varēs pieteikties ne vien tradicionāli piedāvātajām “Ceļamaize” un M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendijām studijām Latvijas Universitātē, bet arī divām novadu pašvaldību stipendijām studijām jebkurā no Latvijas augstskolām.

Lasīt vairāk...
02.02.2016, 11:22VSIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola" aicina visus interesentus pieteikties pieaugušo apmācības kursiem
VSIA

VSIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola" aicina visus interesentus pieteikties pieaugušo apmācības kursiem! Nav mazsvarīgi, ka tuvojas Latvijas simtgade un mēs katrs savā pilsētā vēlamies "uzpucēties" un sakopt savu apkārtni (apstādījumi, parki, dārzi) kā arī skaisti izdekorēt telpas (floristika).

Lasīt vairāk...
02.02.2016, 10:49"Vārkavas balva 2016" ir klāt!

"Vārkavas balvas" izcīņa vieglatlētikas trīscīņā notiks š. g. 10. februārī plkst. 10.00 Vārkavas vidusskolā. Vairāk informācijas nolikumā.

02.02.2016, 10:0310. februārī Sutros notiks seminārs lauksaimniekiem

02.02.2016, 09:49Iznākusi LPS infolapa Nr.4
Iznākusi LPS infolapa Nr.4

"Latvijas Pašvaldību savienības" INFOLAPA nr.4 (01.-08.02.2016.)

02.02.2016, 09:25Nekustamā īpašuma nodokli ir iespējams apmaksāt portālā www.latvija.lv
Nekustamā īpašuma nodokli ir iespējams apmaksāt portālā www.latvija.lv

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”. E-pakalpojums iedzīvotājiem sniedz iespēju apmaksāt viņu īpašumā esoša nekustamā īpašuma nodokli, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas.

E-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” nodrošina arī vairākas papildus iespējas: apmaksāt nodokli par citai personai piederošu īpašumu, maksājuma uzdevumu lejupielādēt PDF datnes formātā un, nepārtraucot e-pakalpojuma izpildi, izveidot sev atgādinājumus ar brīvi ievadāmu tekstu, piemēram, par turpmākajiem nodokļu maksājumiem. 

Saite uz e-pakalpojumu „Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” portālā www.latvija.lv https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP57/Apraksts.

 

02.02.2016, 08:45Seminārs Preiļos mazā biznesa veicējiem un uzsācējiem
Seminārs Preiļos mazā biznesa veicējiem un uzsācējiem

Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs šī gada 9. februārī pulksten 11.00 Kooperatīva ielā 6 (3.stāvā) Preiļos rīko mācību semināru mazā biznesa veicējiem un uzsācējiem. Semināra tēmas: Ieņēmumu-izdevumu žurnāla aizpildīšana /VID pārstāve Mārīte Jokste/; Preču pavaddokumentu noformēšana /VID pārstāve Mārīte Jokste/; Pamatprasības pārtikas produktu marķēšanai /PVD Dienvidlatgales pārvaldes vadītāja vietniece Diāna Pastare/. Pieteikšanās dalībai seminārā, zvanot pa tālruni 26636243 Inetai.

01.02.2016, 15:26Valsts asinsdonoru centra izbraukumi februārī
Valsts asinsdonoru centra izbraukumi februārī

02.01.2016 Siguldas slimnīca, Lakstīgalas iela 14, 9.00- 13.00;Rīgas 1. slimnīcas telpās (2. korpuss, 2. stāvs), Rīga, Bruņinieku iela 5, 9.00- 16.00; Viļakas domes Radošo industriju centra telpas, Klostera iela 1, 9.00- 13.00.

Lasīt vairāk...
01.02.2016, 14:01 IAC "Vanagi" top jauna izstāde, kurā gods tiks parādīts lakatiņiem
 IAC

Šobrīd lupatu deķi, celiņi, paliktņi aizstāj dārgos paklājus. Tie ir plaši pieprasīti ne tikai košo krāsu un pieejamās cenas dēļ – lupatu celiņi īpaši izceļas uz dabiska koka dēļu grīdas.

Lupatceliņu gatavošanas tehnoloģijas apgūst arī Vanagos, informācijas un atbalsta centrā: sākot ar februāri – trešdienās 15.00 Ināras Kļavinskas vadībā.

Februāra beigās skatītāju vērtējumam tiks nodota jauna izstāde, kurā gods tiks parādīts lakatiņiem.  Pagājušā gadsimta 50., 60. un pat 70. gados Vanagu pusē ir darbojušās audējas, kuras audušas skaistus lakatiņus: Anna Vjakse, Domicelija Vaivode, Monika Kļavinska, Veneranda Patmalniece, Anastasija Vilcāne …

Arī vēl tagad 70, 80 gadus vecās sievas uzsien šādus lakatiņus, ejot uz baznīcu, braucot ciemos vai kādās citās darīšanās uz pilsētu vai arī ikdienā, kad uzņem ciemiņus savās mājās.

IAC „Vanagi” vadītāja Janīna Praņevska

29.01.2016, 11:35Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidāta pieteikšanos uz Dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa amatu
Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidāta pieteikšanos uz Dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa amatu

Pretendenta dokumentus (motivētu pieteikumu un CV) lūdzam iesniegt līdz 2016. gada 19. februāra plkst. 16.30 Vārkavas novada pašvaldības domē - Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335 vai sūtīt uz e-pastu: dome@varkava.lv. Tālr. uzziņām 28239646.

28.01.2016, 16:00Konkurss skolēniem "Šodien laukos". Piedalies!
Konkurss skolēniem

Akcija tiek organizēta sociālo tīklu vietnēs www.facebook.com/sodienlaukos un www.draugiem.lv/sodienlaukos. Tās ietvaros no februāra līdz novembrim skolēniem būs iespēja sekot līdzi aktuālām, interesantām un izzinošām ziņām, kas regulāri tiks ievietotas akcijas lapās. Katru mēnesi tiks izvirzīta mēneša lielā tēma, kas saistīta ar trim nozarēm – lauksaimniecību, zivsaimniecību, mežsaimniecību.

Lasīt vairāk...
28.01.2016, 15:30Vārkavas novadā bezdarba līmenis 2015. gada decembrī - 11%
Vārkavas novadā bezdarba līmenis 2015. gada decembrī - 11%

Apkopota bezdarba situācija Latvijas novados un pilsētās par 2015.gada decembri.

27.01.2016, 14:40Aicinājums uz Latgales reģiona neformālās izglītības apmācībām par komandas darbu
Aicinājums uz Latgales reģiona neformālās izglītības apmācībām par komandas darbu

Apmācības notiks: 2016. gada 24.-26. februārī, atpūtas kompleksā "Ezerkrasti", Latgales reģionā, Rēzeknes novadā, Čornajas pagastā, Dukstigalā (www.raznasezerkrasti.lv) Piesakieties apmācībām, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski: http://ej.uz/komd Pieteikšanās termiņš 19. februāris. Apmācību mērķis: veicināt izpratni par grupu/komandu vadības būtību, lai efektīvāk palīdzētu organizēt ideju un mērķu sasniegšanu. Vairāk - pielikumā.

 

27.01.2016, 10:57No 1.februāra būtiskas izmaiņas Latgales reģiona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbā
No 1.februāra būtiskas izmaiņas Latgales reģiona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbā

Tieslietu ministrija informē, ka atbilstoši Tieslietu padomes lēmumam ar 2016.gada 1.februāri Latgales reģiona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbības teritorijas tiks apvienotas, izveidojot divas lielas tiesas. Turpmāk Latgales apgabaltiesas darbības teritorijā būs Daugavpils tiesa un Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļa, kā arī Rēzeknes tiesa un Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļa.

Lasīt vairāk...
27.01.2016, 09:51Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā saimniecības pārzini
Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā saimniecības pārzini

Prasības pretendentiem: vidējā vai vidējā speciālā (vēlams tehniskā jomā) izglītība; vēlama profesionālā pieredze ēku apsaimniekošanā, saimniecības pārziņa vai līdzīgā amatā vismaz vienu gadu; „A” kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība; „B” kategorijas autovadītāja apliecība, precizitāte, rūpīgums.

Galvenie darba pienākumi: patstāvīgi veikt ikdienas saimniecisko darbu izpildi; siltumenerģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu  ikdienas uzturēšanu un bojājumu novēršanu, telpu un inventāra sīko remontu; sadarbībā ar autovadītāju – saimniecības pārzini plānot un kontrolēt  tekošos un kapitālos remontus un nodrošināt atbilstošu to izpildi; plānot un ieviest pasākumus ēku ekspluatācijas izdevumu samazināšanai; realizēt mazos tehniskos projektus u.c.

Dzīves aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas lūdzam iesniegt personīgi vai pa pastu Vārkavas novada domes kancelejā, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pag., Vārkavas novadā vai pa e-pastu dome@varkava.lv līdz 2016. gada 10. februārim plkst.16.30. Tālr. informācijai 29446486.

 

25.01.2016, 14:02Nākamā atkritumu izvešana - 2016. gada 18. februārī
Nākamā atkritumu izvešana - 2016. gada 18. februārī

Pamatojoties uz vienošanos starp Vārkavas novada domi un SIA „Preiļu saimnieks”, SIA „Preiļu saimnieks” turpina sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Vārkavas novadā, līdz pašvaldība likumā noteiktajā kārtībā būs izvēlējusies jaunu apsaimniekotāju.

Klientiem, kuriem ar SIA „Preiļu saimnieks” ir noslēgti līgumi par cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nākamā atkritumu izvešana būs 2016. gada 18. februārī.

 

 

25.01.2016, 14:58Apmācības lauksaimniekiem

21.01.2016, 13:09Aicina pieteikties apmācībām augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības iegūšanai

18.01.2016, 10:41Konkursam „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs“ aicina pieteikt aktīvus lauku bibliotekārus (pieteikumi jāiesūta līdz 1. martam)
Konkursam „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs“ aicina pieteikt aktīvus lauku bibliotekārus (pieteikumi jāiesūta līdz 1. martam)

Arī šogad Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (Biedrība) izsludina konkursu „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs“ un aicina pieteikt aktīvus, radošus un izcilus lauku bibliotekārus. Konkurss norisināsies devīto reizi. Tā ir lasītāju balva un atzinība saviem bibliotekāriem.

Lasīt vairāk...
12.01.2016, 09:45Pagarināta pietiekšanās skolēnu stipendiju konkursam „Latvijas Maksimālisti”
Pagarināta pietiekšanās skolēnu stipendiju konkursam „Latvijas Maksimālisti”

Ņemot vērā lielo skolēnu aktivitāti, pieteikšanās stipendiju konkursam „Latvijas Maksimālisti” pagarināta līdz 2016. gada 15. martam.

 

 

Lasīt vairāk...
11.01.2016, 14:15Aicina NVO pieteikties līdzdarbības projektu atbalstam
Aicina NVO pieteikties līdzdarbības projektu atbalstam

Borisa un Ināras Teterevu fonds aicina biedrības, nodibinājumus un reliģiskās organizācijas iesniegt projektu pieteikumus, lai gūtu atbalstu mazaizsargāto līdzdarbības pasākumiem dzīves kvalitātes uzlabošanai savos novados. Piedaloties konkursā, var pretendēt uz finansējumu līdz 5000 eiro. Pieteikumus var iesniegt līdz 29. februārim.

Lasīt vairāk...
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 08.02.2016 15:51:24

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632, 28239646
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgā par mājas lapas saturu: Maija Praņevska
Tālrunis: 20385972

Notikumu kalendārs
forward
forward
Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »