Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 24.05.2015 15:58
Ilvija, Marlēna, Ziedone
Dienas teikums

Jaunas idejas vienmēr tiek apspriestas, - tās satrauc ļaužu prātus un neviens nezina, kur tās novedīs. /Džordžs Bērklijs/

 

 

22.05.2015, 13:54Domes sēde
Domes sēde

Vārkavas novada domes kartējā sēde notiks 26. maijā plkst. 10.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

Lasīt vairāk...
21.05.2015, 12:15Konference Preiļos, 26. maijā

Biedrība „Preiļu rajona partnerība” 26.maijā plkst.11.00 Preiļu kultūras namā rīko konferenci „LEADER – lauku kopienu ilgtspējīgas attīstības iespēja Latvijā, reģionā, VRG (vietējā rīcības grupa)” un aicina piedalīties visus projektu realizētājus – biedrības, uzņēmējus, pašvaldības, potenciālos projektu rakstītājus un visus interesentus.

Konferencē piedalīsies pārstāvji no LAD centrālā aparāta, Dienvidlatgales RLP, Latgales plānošanas reģiona, VRG darbības teritorijas pašvaldību pārstāvji un projektu realizētāji.

Konferences laikā tiks prezentēts pētījums „Biedrības „Preiļu rajona partnerība” vietējās attīstības stratēģijas (VAS) 2009.-2013.gadam ieviešanas izvērtējums, priekšlikumu izstrāde turpmākai darbībai”.

VRG administratīvā vadītāja Valija Vaivode

 

Lasīt vairāk...
21.05.2015, 10:16Sociālais dienests informē par atbalsta komplektu izsniegšanas kārtību
Sociālais dienests informē par atbalsta komplektu izsniegšanas kārtību

Atbalsta komplektus dalīs:

27. maijā no plkst. 9.00 – 15.00 Vārkavā, Kovaļevsku ielā 6 („sociālajā mājā”);

28. maijā plkst. 10.00 IAC „Vanagi”;

28. maijā plkst. 12.00 Rožkalnu pagasta pārvaldē.

Atbalsta komplektus saņems tikai par maija mēnesi.

Jūnijā atbalsta komplektus dalīs pēc šī, iepriekš jau publicētā, saraksta: Vārkavas novadā atbalsta komplektu izdales vieta - Kovaļevsku iela 6 , Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads- katra mēneša otrā un ceturtā trešdiena no  9. 00- 15.00.

Vārkavas novadā atbalsta komplektus trūcīgajām ģimenēm (personām), kā arī ārkārtas vai krīzes situācijā nonākušam ģimenēm (personām) piegādās tuvāk dzīvesvietai  Sociālā dienesta  pieņemšanas dienās:

Vecvārkavā - Vārkavas novada domē, Skolas ielā 5 - pirmdienās no plkst. 9.00 – 12.00; piektdienās no plkst. 9.00 -12.00;

Rimicānos - Rožkalnu pagasta pārvaldē, Saules ielā 16, Rimicānos - mēneša 1. un 3.ceturtdienā no plkst.12.00 - 14.00; Vanagos - IAC "Vanagi" - mēneša 1.un 3.ceturtdienā no plkst.9.00 - 11.00; Piliškās – Pilišku saieta namā - mēneša 1.un 3.otrdienā no plkst.10.00 - 12.00; Arendolē - Arendoles bibliotēkā - mēneša 1.trešdienā no plkst.9.00 - 11.00.

Lai saņemtu pārtikas pakas,  trūcīgās  personas obligāti piedalās papildpasākumos - biedrības ģimenes palīdzības centra „Ligzda” rīkotajos semināros reizi ceturksnī.

Eiropas Savienības Fonda ietvaros atbalsta komplektus nevarēs saņemt maznodrošinātas personas.

 

Lasīt vairāk...
20.05.2015, 14:45"Dzeipuram" - 20!

Lasīt vairāk...
20.05.2015, 14:43Vecvārkavas estrādes sezonas atklāšana

Lasīt vairāk...
19.05.2015, 14:22Vārkavas novada ģimenes apmeklēja Intara Busuļa koncertu
Vārkavas novada ģimenes apmeklēja Intara Busuļa koncertu

Intars Busulis un Abonementa orķestris 2015. gada maijā sāka koncertu sēriju Latvijā, uzstājoties piecās Latvijas pilsētās: Rēzeknē, Cēsīs, Liepājā, Talsos, Jūrmalā. Atgriešanās pie... mūzikas, sarunām, saknēm un vērtībām, to izdziedot ar dziesmām un izstāstot ar jokiem. Atgriešanās var būt dažādas, mūziķu gadījumā tā būs atgriešanās pie konkrētām pašu radītām dziesmām, viņuprāt, labākajām, tā būs atgriešanās konkrētās pilsētās, tā būs atgriešanās pie vērtībām.

Lasīt vairāk...
19.05.2015, 14:16Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs aicina piedalīties Rainim un Aspazijai veltītās mākslas akcijās
Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs aicina piedalīties Rainim un Aspazijai veltītās mākslas akcijās

Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs aicina bērnus, jauniešus un pieaugušos piedalīties radošās aktivitātēs pasākumā „Saules ceļš”, kas veltīts Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gadam. Pasākums notiks Pedvāles parkā šī gada 3. oktobrī, un līdzās plašai svētku programmai un centrālajam notikumam – jauna vērienīga vides mākslas objekta atklāšanai –, paredzētas īpašas radošas aktivitātes, kurās aicināti iesaistīties visdažādāko vecumu interesenti, kopīgi radot mākslas darbus. Aktivitātes, kurās gaidīti visu vecumu dalībnieki no visas Latvijas, ir performance „Cilvēki – kalni” un akcija „Rainis zīmē ainavu”.

Lasīt vairāk...
13.05.2015, 14:06Luterāņu dievnams jaunās krāsās un 23. maijā aicina uz Vasarsvētku misi
Luterāņu dievnams jaunās krāsās un 23. maijā aicina uz Vasarsvētku misi

Gājēju un braucēju skatienus piesaista baltā luterāņu baznīca mežmalā ar jauno, sarkanīgo jumtu. Pēdējo astoņu gadu laikā dievnams savā pastāvēšanas laikā ir pieredzējis vislielākās pārmaiņas: pirms dažiem gadiem draudze piedalījās Nīderlandes fonda KNHM un Vārkavas novada pašvaldības mazo grantu projektā: pateicoties piešķirtajiem līdzekļiem, celtnei tika noņemta vecā krāsa, un baznīca nokrāsota baltā krāsā - to veica draudzes locekļi. Kad dievnama ārpuse bija ieguvusi atjaunotu ārējo veidolu, tad sabirzušie un nolietojušies ieejas pakāpieni ļoti bojāja kopējo izskatu. Draudzes valde nolēma nobruģēt lievenīti un izveidot jaunus pakāpienus. Pašiem par savu paveikto bija liels prieks un gandarījums. Saņēmām ļoti daudzas uzslavas un pateicības, pat no bīskapa Eināra Alpes. Labie vārdi deva iedvesmu darboties tālāk. Pagājušajā gadā celtniecības firma baznīcai uzlika jaunu metāla jumtu. Kad šis darbs bija galā, tad nākamie plāni arī bija skaidri redzami: dievnama ārpuse dikti kontrastēja ar iekštelpām. Vecais, caurais jumts bija pamatīgi sagandējis telpu izskatu, tāpēc kārtējā baznīcas vadības apspriedē tika pieņemts lēmums veikt 100% kosmētisko remontu baznīcas iekšienē. Paveiktais darbs izdevās labāk, nekā bija plānots.

Kalupes evaņģēliski luteriskā draudze Vasarsvētkus svinēs sakoptā dievnamā. Vasarsvētku dievkalpojums notiks 23. maijā plkst. 10.00, to vadīs Daugavpils iecirkņa prāvests Andis Lenšs, dievkalpojumā piedalīsies bīskaps Einārs Alpe un mūsu bijušie draudzes mācītāji Ēvalds Bērziņš un Gunārs Vaniņš. 

Draudzes vadība izsaka pateicību visiem, kuri piedalījās baznīcas remontdarbos, sakopšanā un sapošanā.   

 

Kalupes evaņģēliski luteriskās baznīcas draudze Rimicānos, 13.05.2015.

Lasīt vairāk...
13.05.2015, 14:10Vanagu bibliotēka nosvinēja 60 gadu jubileju
Vanagu bibliotēka nosvinēja 60 gadu jubileju

1.maija pēcpusdienā informācijas un atbalsta centra „Vanagi” zālē noritēja Vanagu bibliotēkas 60 gadu jubilejas svinības. Tā bija ļoti nozīmīga diena arī bibliotēkas vadītājas Anastasijas Vaivodes mūžā, jo viņa šajā amatā strādā jau 50 gadus.

Lasīt vairāk...
12.05.2015, 14:19Noslēdzies Vārkavas pašvaldības realizētais projekts par publisko interneta pieejas punktu izveidošana un jau esošo pilnveidošanu

Vārkavas novada dome un Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2014. gada 27. oktobrī noslēdza vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/039 “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Vārkavas novadā” realizāciju.

Lasīt vairāk...
14.05.2015, 15:35 Kārums aicina ikvienu piedalīties latviešu tautasdziesmu konkursā
 Kārums aicina ikvienu piedalīties latviešu tautasdziesmu konkursā

Sākot no 11.maija līdz pat 8.jūnijam ikvienam ir iespēja parādīt savu talantu, izpildot kādu no latviešu tautasdziesmām konkursā #KārumsIedvesmo, par kuru detalizēta informācija atrodama mājas lapā iedvesmo.karums.eu. Konkursa uzvarētājam būs iespēja ierakstīt kopīgu dziesmu un videoklipu kopā ar Ralfu Eilandu, kā arī doties ceļojumā uz Stokholmu.

Lasīt vairāk...
12.05.2015, 14:24Noslēdzies Vārkavas pašvaldības realizētais projekts par tautu tērpu iegādi

Noslēdzies Lau­ku at­bal­sta die­nes­ta Dien­vid­lat­ga­les re­ģi­onā­lā lauk­saim­nie­cī­bas pār­val­des šī gada sākumā ir apstiprinātais Vārkavas novada domes pro­jek­ts ”Tērpu iegāde folkloras kopai „Volyudzeite” Nr. 14-03-LL12-L413201-000005 pa­sā­ku­ma ”Lau­ku eko­no­mi­kas da­žā­do­ša­na un dzī­ves kva­li­tā­tes vei­ci­nā­ša­na vie­tē­jo at­tīs­tī­bas stra­tē­ģi­ju īs­te­no­ša­nas te­ri­to­ri­jā”. Šobrīd projekts jau ir īstenots un projektu vadītāja gatavo projekta atskaites.

Lasīt vairāk...
14.05.2015, 09:33Kapusvētki 2015. gadā

Lasīt vairāk...
12.05.2015, 09:50Radošajai un darbīgajai Vārkavas pamatskolai - 170
Radošajai un darbīgajai Vārkavas pamatskolai - 170

Vārkavas novada skolām atkal ir pienācis jubileju un absolventu salidojumu gads. 5 gadi ir paskrējuši nemanot, un salidojumu sezonu 2. maijā uzsāka Vārkavas pamatskola, kas svinēja 170. jubileju. Ievērojamās jubilejas svinību programma bija plaša: piecos pēcpusdienā Vārkavas Romas katoļu draudzes baznīcā tika noturēta Svētā mise par mūžībā aizgājušajiem skolas darbiniekiem un audzēkņiem, stundu vēlāk absolventi darbojās skolas pagalmā, kur puķu dobēs pie skolas galvenās ieejas stādīja peoniju dārzu.

Lasīt vairāk...
12.05.2015, 08:13LAD informē - notiek pieteikšanās platību maksājumiem 2015.gadam
LAD informē - notiek pieteikšanās platību maksājumiem 2015.gadam

Lauku atbalsta dienests (LAD)informē, ka līdz 2015.gada 22.maijam (bez atbalsta apjoma samazinājuma), izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS - https://eps.lad.gov.lv/login), ir iespējams pieteikties Platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu 2015.gadā.

Lasīt vairāk...
08.05.2015, 11:39Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014 - 2020
Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014 - 2020

2014.gada 12.martā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 11.marta regula Nr.223/2014 par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām, ar kuru izveido Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām.

Lasīt vairāk...
08.05.2015, 09:46IAC "Vanagi" jaunumi
IAC

Ir tapušas 2 jaunas izstādes: par godu Mātes dienai IAC "Vanagi" skatāma 2012. gada Vanagu pamatskolas absolventes Zanes Lāces fotoizstāde "Mirkļa pieskāriens". Fotoizstāde būs aplūkojama visu maija mēnesi.

Ģimeņu dienas priekšvakarā no 12. - 15. maijam tiek rīkota pavasara ziedu izstāde "Narcišu un prīmulu skaistums".

Lasīt vairāk...
08.05.2015, 09:42Jubilejas avīze
Jubilejas avīze

Vārkavas pamatskolas 170 gadu jubilejai veltītais avīzes speciālizlaidums (02.05.2015.)

Lasīt vairāk...
06.05.2015, 11:41Vārkavas novada pašvaldība pārdod (jāpiesakās līdz š.g. 15. jūlijam)
Vārkavas novada pašvaldība pārdod (jāpiesakās līdz š.g. 15. jūlijam)

1.     MZ 3607 GAZ 52, valsts reģistrācijas numurs BV 632, -  330 EUR (trīs simti trīsdesmit eiro) (t.sk. PVN);

2.     MERCEDES BENZ, valsts reģistrācijas numurs EH 5152, - 330 EUR (trīs simti trīsdesmit eiro) (t.sk. PVN).

Pirkšanai jāpiesakās līdz 2015. gada 15. jūlijam. Tālrunis uzziņām 29446486 (pašvaldības izpilddirektors Elmārs Sparāns).

Lasīt vairāk...
20.04.2015, 13:35Latvijas aptieka tavai veselībai – svarīga informācija pensionāriem
Latvijas  aptieka  tavai  veselībai – svarīga informācija pensionāriem

Latvijas  aptieka  allaž  gādā,  lai  rūpes  par  savu  veselību  būtu  prioritāte. Sadarbībā  ar  Pensionāru  federāciju, Latvijas aptieka  2014. gada  19.  maijā  parakstīja  vienošanos,  kas  paredz  seniorus  informēt  par  veselības   saglabāšanu  un    izdevīgāk  iepirkties  Latvijas  aptiekas  tīkla  aptiekās.  Čeku  grāmatiņu  saņēma  20  tūkstoši  senioru.  Čeku  grāmatiņas  paredzētas  pensionāriem,  invalīdiem,    arī  cilvēkiem,  kuriem  ir  liels  zāļu  patēriņš.  Čeku  grāmatiņu  var  iedot  ģimenes  loceklim,  aprūpes  personālam vai  personai,  kurai  uzticas,  lai    veic  preču  iegādi.

Lasīt vairāk...
13.04.2015, 13:36 Vairākām iedzīvotāju kategorijām Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz līdz 1.jūnijam
 Vairākām iedzīvotāju kategorijām Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz līdz 1.jūnijam

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka vairākām iedzīvotāju kategorijām gada ienākumu deklarācija par 2014.gadā gūtajiem ienākumiem obligāti jāiesniedz līdz 2015.gada 1.jūnijam ieskaitot. Lai deklarācijas aizpildīšana būtu ērtāka, ātrāka un vienkāršāka, VID aicina to darīt elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS).

Lasīt vairāk...
11.03.2015, 14:46Traktortehnikas tehnisko apskašu dienas Vārkavas novadā 2015. gadā
Lasīt vairāk...
15.11.2014, 11:43Konkurss (darbi jāiesūta līdz 2015. gada 1. jūnijam)

Vārkavas novada pašvaldība izsludina fotokonkursu "Latgalietis XXI gadsimtā". Konkursa nolikums.


 

 

Lasīt vairāk...

wheat