Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 05.07.2015 08:22
Andžejs, Andžs, Edīte, Esmeralda
Dienas teikums

Vārdu savairojies bez gala, bet lietu zināšana palikusi tālu iepakaļ. /Denī Didro/

 

 

03.07.2015, 15:27Dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi
Dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi

Saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām 25.pantu nodokļa parādus noraksta šādos gadījumos:

-nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību personām, kuras ir mirušas un nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas;

- nodokļu maksātājam – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to apredz Komerclikums iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums.

Lasīt vairāk...
02.07.2015, 12:33Informācija Vārkavas novada lauksaimniekiem! Aicinām piedalīties iepirkumā!
Informācija Vārkavas novada lauksaimniekiem! Aicinām piedalīties iepirkumā!

Vārkavas novada pašvaldība vērš jūsu uzmanību uz to, ka pašvaldība no š.g. 26. jūnija līdz š.g. 10. jūlija plkst.10:00 ir izsludinājusi iepirkumu Pārtikas produktu piegāde Vārkavas novada domes iestādēm”. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 14 daļās: piens un piena produkti, gaļa un gaļas pārstrādes produkti, olas, svaigi dārzeņi un garšaugu kultūras, svaigi augļi, Dienvidu reģiona augļi un ogas, pārstrādāti dārzeņi, pārstrādāti augļi un ogas, graudaugi, pākšaugi un to produkti, maize, bakalejas preces, augu taukvielas un eļļa, ēdienu piedevas un dzērieni, konditorejas izstrādājumi, zivju produkcija, saldētā produkcija.

Pretendents  var  iesniegt  piedāvājumu  par  vienu vai vairākām  iepirkuma priekšmeta  daļām, ievērojot nolikumā, t. sk. tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības. Iepirkuma nolikums šajā saitē - varkava.lv/lv/kreisa-izvelne/iepirkumi

 

Vairāk informācijas par iepirkumu pa tālr. 27089606 vai var uzdot jautājumus pa  e-pastu: vija.smeikste@varkava.lv.

 

Lasīt vairāk...
27.06.2015, 08:58Trakākā ballīte Upmalā notiks 4. jūlijā

Lasīt vairāk...
02.07.2015, 15:01Nekustamā īpašuma izīrēšana vai iznomāšana personām ir jāreģistrē VID kā saimnieciskā darbība
Nekustamā īpašuma izīrēšana vai iznomāšana personām ir jāreģistrē VID kā saimnieciskā darbība

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka gadījumos, kad fiziskā persona iznomā vai izīrē nekustamo īpašumu, tas ir uzskatāms par fiziskās personas saimniecisko darbību, kas ir jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā. Ja fiziskā persona ienākumu gūst no nekustamā īpašuma iznomāšanas vai izīrēšanas, personai ir iespēja izvēlēties atvieglotu reģistrācijas kārtību, informējot VID par noslēgto īres vai nomas līgumu piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Lasīt vairāk...
02.07.2015, 12:04VID aicina ievērot atšķirīgās prasības vietējās un ievestās lauksaimniecības produkcijas tirgošanai
VID aicina ievērot atšķirīgās prasības vietējās un ievestās lauksaimniecības produkcijas tirgošanai

Vasaras periodā Latvijas tirgos gan ārvalstu tirgotāji cenšas realizēt ievērojamu daudzumu augļu un dārzeņu, gan arī Latvijas tirgotāji tirgo no kaimiņvalstīm ievestu preci, taču maldīgi uzdod to par pašu izaudzētu. Tas rada nevienlīdzīgu konkurenci pašmāju zemniekiem un lauksaimniecības produkcijas tirgotājiem, kuri realizē pašu izaudzēto lauksaimniecības produkciju, kā arī  norāda uz to, ka ievesto dārzeņu un augļu tirgotāji veic nereģistrētu saimniecisko darbību, neuzrāda ieņēmumus un nemaksā nodokļus. Tādēļ Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) arī šogad pievērsīs pastiprinātu uzmanību situācijai Latvijas tirgos un nakts tirdzniecības vietās.

 

Lasīt vairāk...
02.07.2015, 11:53Darba devēj! Apmāci sev nepieciešamo darbinieku, saņemot mērķdotāciju no NVA!
Darba devēj! Apmāci sev nepieciešamo darbinieku, saņemot mērķdotāciju no NVA!

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) darba devējiem piedāvā iespēju ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu apmācīt nepieciešamos darbiniekus, piedaloties jaunajā pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju, kuras apmērs ir līdz 50% no izmaksām, kas nepieciešamas jauna darbinieka apmācībai.

Lasīt vairāk...
02.07.2015, 08:41Par pagaidu kārtību, kādā aprēķina ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas
Par pagaidu kārtību, kādā aprēķina ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas

Likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta pirmās daļas 1.punkta „b” un 2.punkta „a” un „c” apakšpunkts darījuma subjektiem kā vienu no prasībām lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā nosaka ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas, kuriem ne mazāk kā pēdējos trīs gadus pēc kārtas jāveido vismaz vienu trešo daļu no to (darījuma subjekta) kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

Lasīt vairāk...
30.06.2015, 13:09Vārkavas novada pašvaldība aicina lauksaimniekus līdz š.g. 15. jūlijam parakstīties par to, lai, mežacūku medību sezonai sākoties, Vārkavas novadā tiktu atcelts aizliegums medībām ar dzinējiem vai medību suņiem
Vārkavas novada pašvaldība aicina lauksaimniekus līdz š.g. 15. jūlijam parakstīties par to, lai, mežacūku medību sezonai sākoties, Vārkavas novadā tiktu atcelts aizliegums medībām ar dzinējiem vai  medību suņiem

Vārkavas novada pašvaldības dome š.g. 25. maijā saņēma vairāku desmitu novada iedzīvotāju parakstītu iesniegumu par kritisko situāciju daudzās Vārkavas novada saimniecībās, ko ir izraisījuši meža dzīvnieku, resp., mežacūku postījumi. Šo meža dzīvnieku populācija ir kļuvusi ļoti liela un nekontrolēta, tie nemitīgi posta sējumus, iznīcina kartupeļu laukus, apgrūtina vai pat padara neiespējamu siena un skābbarības sagatavošanu, liedz izpildīt šobrīd aktuālās zaļināšanas prasības, pastāvīgi rada materiālus un psiholoģiskus zaudējumus. Vārkavas novada iedzīvotāji, lauksaimniecības zemju īpašnieki, lūdza pašvaldību uzņemties vidutāja lomu, lai rastu risinājumu šai samilzušajai problēmai.

Lasīt vairāk...
01.07.2015, 09:31VID: publisko iepirkumu pasūtītājiem un pretendentiem jau tagad jāseko vidējai darba ņēmēju stundas tarifa likmei
VID: publisko iepirkumu pasūtītājiem un pretendentiem jau tagad jāseko vidējai darba ņēmēju stundas tarifa likmei

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka jau pēc mēneša, no 2015.gada 1.augusta, visiem pretendentiem uz valsts un pašvaldību iepirkumiem būs jānodrošina, ka viņu darbinieku vidējā stundas tarifa likme nav zemāka par     80% no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī. Savukārt, ja tiek konstatēti kandidāta vai pretendenta nodokļu parādi iepirkuma izsludināšanas dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iepirkuma uzsākšanu (ja iepirkums nav jāizsludina), vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kandidāts vai pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

 

Lasīt vairāk...
01.07.2015, 09:03Lauku kopienu parlaments izvirza prioritātes nākamajiem diviem gadiem
Lauku kopienu parlaments izvirza prioritātes nākamajiem diviem gadiem

No 3. līdz 5.jūnijam Līgatnē Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā norisinājās Latvijas Lauku kopienu parlaments. Tajā pulcējās vairāk nekā 250 vietējo kopienu līderi, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji, deputāti, lauku attīstības jautājumu speciālisti, amatpersonas, akadēmiķi un ikviens, kurš vēlas piedalīties lauku attīstības procesā, no visas Latvijas, Eiropas Savienības un citām valstīm. Pasākuma mērķis bija diskutēt par lauku un mazpilsētu kopienu izaicinājumiem un rast risinājumus, iespējas lauku reģionu attīstībai, izaugsmei un ilgtspējai.

Lasīt vairāk...
01.07.2015, 08:59Ir noslēgusies biznesa ideju iesniegšana konkursam Biznesa ekspresis
Ir noslēgusies biznesa ideju iesniegšana konkursam Biznesa ekspresis

Ir noslēgusies pirmā konkursa Biznesa ekspresis sadaļa – ideju iesniegšana, kur ikvienam Latvijas iedzīvotājam bija iespēja pieteikt savu biznesa ideju, lai iegūtu zināšanas un kontaktus, kā arī finansiālu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Lasīt vairāk...
01.07.2015, 08:44Novada seniori piedalījās Latgales reģiona senioru dziesmu un deju svētkos
Novada seniori piedalījās Latgales reģiona senioru dziesmu un deju svētkos

Dagda – zilo  ezeru pērle!    20. jūnijā  Dagdā  pulcējās    dziedātāji un  dejotāji   Latgales reģiona senioru dziesmu un deju svētkos „Sanāciet,  sadziediet,  sasadancojiet!”.  Vārkavas  novadu  pārstāvēja  divas  senioru  deju grupas  „Dzīves  virpulī ”  (vad. L. Lazdāne) un   „Odziņas” (vad. E. Āboliņa).

Lasīt vairāk...
29.06.2015, 15:03NVO aktivitāšu kalendārs Nr. 8
NVO aktivitāšu kalendārs Nr. 8

Biedrība "Preiļu NVO centrs" projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/203/1/L/050/2015 ietvaros sagatavojusi NVO aktualitāšu kalendāru.

Lasīt vairāk...
29.06.2015, 14:45Lauku diena Viļānu novadā
Lauku diena Viļānu novadā

9. jūlijā lauksaimnieki un visi interesenti tiek aicināti uz jau ierasto Lauku dienu 2015. Pasākuma laikā notiks jaunās lauksaimniecības tehnikas demonstrējumi, apmeklētāji tiks iepazīstināti ar laukaugu audzēšanas tehnoloģiju agrotehnisko paņēmienu pētījumu rezultātiem, ar vasaras rapša jaunākajām šķirnēm un to audzēšanas tehnoloģijām, ar kaņepju šķirņu audzēšanas tehnoloģijām, kā arī ar šķiedras linu kolekciju un selekciju.

Lasīt vairāk...
29.06.2015, 14:16Asins donoru diena Vecvārkavā

Lasīt vairāk...
27.06.2015, 08:49Aicina seniorus pieteikties masāžām
Aicina seniorus pieteikties masāžām

Cienījamie Vārkavas novada seniori! Vārkavas  novada  pensionāru  biedrība  sākot  ar  šī  gada  1. jūniju  ir  sākusi  apgūt BORISA un  INĀRAS  TETEREVU  fonda jaunu  projektu  „MĒS  PAŠI  SAVAS  LAIMES  KALĒJI – VĀRKAVĀ!”

Aicinām  pieteikties  novada  seniorus bezmaksas  masāžām.  Projektā masāžām  tiks  iesaistīti  20  seniori.  Priekšroka  tiks  dota  biedrības  biedriem,  kuri  maksā  biedra  naudu. Paredzētas  nokomplektēt  ir  četras  grupas.  Kurā  apdzīvotā  vietā  būs  nodrošināts  skaits  senioru, tur  notiks  masāžas. Tas tiks  atsevišķi izziņots.

Pieteikties  līdz  5. jūlijam  pie  projekta  vadītājas  Elgas  Upenieces  pa tel. 28357848.

Aicinu  stāties  biedrībā un  maksāt  biedra naudu  1 euro  mēnesī,  piesakoties  pie  biedrības  vadītājas  pa tel.  20330657.        

Biedrība  organizē  ekskursijas un teātra  apmeklējumus,  priekšroka  tiek  dota  biedrības   biedriem.

Uz  sadarbību, biedrības  vadītāja    J.Ancāne.

 

Lasīt vairāk...
18.06.2015, 12:20Jauni projektu konkursi (projektu iesniegumus pieņems no 2015.gada 6.jūlija līdz 2015.gada 4.augustam)
Jauni projektu konkursi (projektu iesniegumus pieņems no 2015.gada 6.jūlija līdz 2015.gada 4.augustam)

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”  divos apakšpasākumos:

„Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”;

„Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

 

Lasīt vairāk...
18.06.2015, 11:34Pieaugot ĀCM izplatībai meža cūku populācijā un sakarā ar jaunu slimības gadījuma mājas cūkām, PVD cūku turētājiem atgādina par biodrošības pasākumu ievērošanu
Pieaugot ĀCM izplatībai meža cūku populācijā un sakarā ar jaunu slimības gadījuma mājas cūkām, PVD cūku turētājiem atgādina par biodrošības pasākumu ievērošanu

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka pēdējās nedēļās, salīdzinot ar ziemas periodu, pieaug saslimušo meža cūku skaits, un Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīruss konstatēts 269 meža cūkām 17 novadu 42 pagastos. 16.jūnijā pēc 9 mēnešu pārtraukuma, ĀCM apstiprināts ar piemājas cūku saimniecībā.

Lasīt vairāk...
17.06.2015, 14:4731. jūlijā Latgales gadatirgus "Izglītība pieaugušajiem"
31. jūlijā Latgales gadatirgus

Izglītības un Zinātnes ministrija 31.jūlijā, Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros organizē reģionālo gadatirgu "Izglītība pieaugušajiem", kas notiks Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā "Zeimuļs".

Pasākuma mērķis ir iepazīstināt reģiona iedzīvotājus, uzņēmējus un organizācijās strādājošos par iespējām pilnveidot sevi, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī veicināt mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanu. Pieteikties (bez maksas līdz 17.jūlijam) dalībai ekspozīcijā šeit:http://goo.gl/forms/THIO679Tt1

Kontaktinformācija: Dainis Locāns, 29267840.

 

Lasīt vairāk...
09.06.2015, 15:19Rēzeknes Augstskola vidusskolu absolventiem piedāvās 318 valsts finansētās budžeta vietas
Rēzeknes Augstskola vidusskolu absolventiem piedāvās  318 valsts finansētās budžeta vietas

Laikā, kad daudzās Latvijas skolās skan izlaidumu svētku skaņas, vidusskolu absolventi gatavojas jaunam posmam savā dzīvē - studijām.

Lasīt vairāk...
09.06.2015, 15:09 Pirmo reizi noskaidros Dziesmu un deju svētku aizrautīgākos šoferus ( jāpiesaka līdz 19. jūlijam)
 Pirmo reizi noskaidros Dziesmu un deju svētku aizrautīgākos šoferus ( jāpiesaka līdz 19. jūlijam)

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atbalstītājs Statoil Fuel & Retail Latvia īpašā akcijā portālā dziedundejo.lv aicina iesniegt stāstus par kolorītiem Dziesmu un deju svētku kolektīvu šoferīšiem, lai kopējā balsojumā noteiktu draudzīgāko, atsaucīgāko un aizrautīgāko Svētku autobusu vadītāju Latvijā.

Lasīt vairāk...
05.06.2015, 09:27Izsludina lasīšanas stafeti jaunajiem grāmatu lasītājiem! (Konkurss norisināsies līdz š.g. 15. jūlijam.)
Izsludina lasīšanas stafeti jaunajiem grāmatu lasītājiem! (Konkurss norisināsies līdz š.g. 15. jūlijam.)

Tev ir 11, 12, 13 vai 14 gadi? Tev patīk lasīt grāmatas? Tu esi aktīvs sociālajos tīklos? Mums tev ir lieliska ziņa! Piedalies Apgāda Zvaigzne ABC grāmatu lasīšanas stafetē un laimē iespēju pavadīt nedēļu superīgā „Ilustrētā Junioriem” un Valodu skolas „Skrivanek Baltic” vasaras nometnē.

Lasīt vairāk...
05.06.2015, 09:17SEB bankas klientiem

 

AS SEB BANKA Rāznas filiāle, Atbrīvošanas aleja 98, Rēzekne, LV-4601 

Privātpersonu darījumu vadītāji: Irīna  64624497; Irina.Gutorova@seb.lv, Tatjana 64607134; Tatjana.Spise@seb.lv.

 

Klientu apkalpošanas speciālisti: Kristina 64607122; Kristina.Ratkevica-Lusa@seb.lv, Ritvars 64607145; Ritvars.Bokta@seb.lv, Ilga 64607123; Ilga.Scerbana@seb.lv.

 

Lasīt vairāk...
03.06.2015, 11:13Aicina parakstīties par pensiju indeksāciju un obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas ieviešanu
Aicina parakstīties par pensiju indeksāciju un obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas ieviešanu

Vārkavas novada pensionāru biedrība aicina piedalīties un ar savu parakstu apliecināt atbalstu Latvijas pensionāru federācijas prasībām valdībai un Saeimai: 1) nekavējoši pieņemt Labklājības ministrijas izstrādātos grozījumus pensiju likumdošanā par pensiju indeksāciju palielinātā apmērā, kas uzlabotu pensionāru materiālo stāvokli un mazinātu ienākumu nevienlīdzību; 2) līdz valsts simtgadei izpildīt Latvijas valdības Pirmsiestāšanās solījumu Eiropas Savienībai: „ieviest un attīstīt Obligātās veselības apdrošināšanas sistēmu valstī”, radot iespēju pensionāriem rūpēties par savu veselību. Parakstīties var novada bibliotēkās, pagastu pārvaldēs, novada domē u.c.

 

Lasīt vairāk...
14.05.2015, 09:33Kapusvētki 2015. gadā

Lasīt vairāk...
06.05.2015, 11:41Vārkavas novada pašvaldība pārdod (jāpiesakās līdz š.g. 15. jūlijam)
Vārkavas novada pašvaldība pārdod (jāpiesakās līdz š.g. 15. jūlijam)

1.     MZ 3607 GAZ 52, valsts reģistrācijas numurs BV 632, -  330 EUR (trīs simti trīsdesmit eiro) (t.sk. PVN). 

Pirkšanai jāpiesakās līdz 2015. gada 15. jūlijam. Tālrunis uzziņām 29446486 (pašvaldības izpilddirektors Elmārs Sparāns).

Lasīt vairāk...

wheat