Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 12.11.2019 00:28
Kaija, Kornēlija
Dienas teikums

Nu, galu galā laime vienmēr - vairāk vai mazāk - ir ilūzija. /Regīna Ezera/

 

Iesniegumu, priekšlikumu vai sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Vārkavas novada sociālajā dienestā
 
Izdots saskaņā ar Iesniegumu likuma
3.panta piekto daļu
 
Sociālajā dienestā iesniegtie iesniegumi, priekšlikumi un sūdzības (turpmāk tekstā – iesniegumi) tiek izskatīti atbilstoši Iesniegumu likumam. Iesniegumus var iesniegt personīgi vai nosūtot pa pastu Vārkavas novada Sociālajam dienestam Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagastā, Vārkavas novadā vai pagastu pārvaldēs sociālajam darbiniekam.
 
1.   Iesniegumu iesniedzējam ir jānorāda:
1.1. vārds, uzvārds;
1.2. adrese;
1.3.  tālruņa numurs u.c. ziņas, kas palīdz sazināties.
 
2.   Iesniegumus var iesniegt rakstveidā vai izteikt mutvārdos. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam.
 
3.   Iesniegumus var iemest „Priekšlikumu vai sūdzību kastītē”, kas novietota sociālā dienesta telpās, Kovaļevsku ielā 4, Vārkavā, Vārkavas pagastā, Vārkavas novadā, LV-5337.
 
4.   „Priekšlikumu un sūdzību kastītē” iemestie iesniegumi tiek izņemti vienu reizi nedēļā, ceturtdienās.
 
5.   Iesniegumam, ja nepieciešams, pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus.
 
6.   Iesniegumi, priekšlikumi un sūdzības tiek reģistrēti rakstiski saņemto dokumentu reģistrācijas žurnālā.
 
7.   Sociālais dienests sūdzību izskata, vadoties pēc tā satura.
 
8.     Sociālais dienests atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.
 
9.     Ja iesniegta sūdzība, kurā iestādei izteikts aizrādījums vai neapmierinātība par tās kompetencē esošu jautājumu vai iestādes darbinieka rīcību, iestāde atbildē uz iesniegumu norāda apsvērumus, kas ir par pamatu šādai iestādes vai tās darbinieka rīcībai.
 
10.    Sociālais dienests ir tiesīgs atstāt iesniegumu bez izskatīšanas (2., 3., 4.p. iesniedzēju informējot rakstiski) šādos gadījumos:
1) iesniegumā nav norādīts iesnieguma iesniedzējs (fiziskajai personai — vārds, uzvārds un adrese; juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese);
2) iesniegums nav parakstīts;
3) iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
4) iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams.
 
11.    Ja atbilde uz iesniegumu ir sniegta iepriekšējā vēstulē, un tās saturs attiecībā uz iepriekšējā iesniegumā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav mainījies, iesniedzējs tiek rakstiski informēts, ka atbilde sniegta, norādot iepriekšējās vēstules numuru un datumu.
 
12.     Sociālā dienesta sniegto atbildi viena mēneša laikā var apstrīdēt Kovaļevsku ielā 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5337.
 
Vadītājs R.VilciņšPēdējo reizi izmaiņas veiktas: 25.09.2015 15:41:50

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Marika Smane
Tālrunis: 20385972

Notikumu kalendārs
forward
forward
Veselā miesā vesels gars

Aprīlī daudzās pasaules valstīs tika atzīmēta Pasaules Imunizācijas nedēļa, uzsverot vakcinācijas nozīmi katrā dzīves posmā – jaundzimušajiem, bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem.

Latvijā Vakcinācijas kalendāra ietvaros par valsts budžeta līdzekļiem bērniem ir pieejama vakcinācija pret 14 infekcijas slimībām, bet pieaugušajiem – ik pēc 10 gadiem pret difteriju un stingumkrampjiem. Turklāt par valsts budžeta līdzekļiem tiek vakcinēti bērni pret ērču encefalītu, kuri dzīvo teritorijās ar visaugstāko saslimstību ar ērču encefalītu, kā arī bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni visā valsts teritorijā.

“Imunizācija ir liels sabiedrības veselības sasniegums, jo miljoniem bērnu ir saglabāta veselība un pat dzīvība, novērstas ciešanas, ko izraisa infekcijas slimības un to nelabvēlīgas sekas. Vakcinācijas rezultātā saslimstība ar vairākām infekcijas slimībām Latvijā ir novērsta vai samazināta līdz tādam līmenim, kas nekad nav bijis reģistrēts. Līdz ar to, ja cilvēks nav bijis vakcinēts un nav pārslimojis bērnībā, turpmākajā dzīves gaitā viņš paliek neimūns, un viņam ir risks inficēties un saslimt tad, kad viņš to negaida. Svarīgi atcerēties, ka vairākas slimības, pret kurām vakcinē bērnībā, nevakcinētajiem pusaudžiem un pieaugušajiem norit smagāk” -, skaidro Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Pateicoties tikko notikušajai SPKC kampaņai “Pasargāts, jo vakcinēts”, pieaugušo vakcinācijas skaits pret difteriju 2017. gada janvārī-martā pieaudzis par 49% salīdzinājumā ar vidējo vakcināciju skaitu tajā pašā periodā pēdējo 3 gadu laikā. SPKC epidemiologi atzīst, ka šī ir ļoti pozitīva tendence, jo Latvijā imunizācijas aptvere pret difteriju nav pietiekoša, savukārt saslimstība ar difteriju pēdējos gados ir pati augstākā Eiropas Savienības valstu vidū.

Informācija no www.spkc.gov.lv

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »