Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 30.08.2015 18:51
Alvis, Jolanta, Samanta
Dienas teikums

„Likt vienu labu darbu klāt citam tik cieši, lai starp tiem nebūtu ne mazākā tukšuma – to es saucu par dzīves baudījumu un piepildījumu.” /M. Aurēlijs/

 

Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļa
 
 
 
Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5335
Tālrunis: 65329632, mob.tālr. 28239646
E-pasta adrese: dzimtsaraksti@varkava.lv
Vadītāja: Antoņina Rusiņa (attēlā)
Pieņemšanas  laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 - 12.30 un no plkst.13.00 - 16.30.
 
  • Dzimtsarakstu nodaļas pieder pie tiesību aizsardzības institūcijām. Par to dibināšanas datumu uzskata 1921.gada 18.februāri, kad Latvijas Satversmes sapulce pieņēma Likumu par civilstāvokļa aktu reģistrāciju. Tajā teikts, ka „civilstāvokļa aktu reģistrāciju pārzina laicīgas iestādes, kuras sauc par dzimtsarakstu nodaļām”. Līdz tam laulības, dzimšanas un miršanas gadījumus reģistrēja tikai baznīcās.
  • 2002.gadā, apvienojoties Upmalas un Rožkalnu pagastiem, izveidota Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļa. Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 7. panta 1. punktu, Vārkavas novadā ar 2009.gada 1. jūliju ietilpst arī Vārkavas pagasta dzimtsarakstu nodaļa, to 2009.gada 1. septembrī likvidēja un tās lietas nodeva Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļai.
  • Nodaļas arhīvā glabājas Upmalas, Rožkalnu un Vārkavas pagastu dzimtsarakstu nodaļu reģistri no 1994.gada.

 

  • Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki sniedz bezmaksas konsultācijas visos jautājumos, kas saistīti ar civilstāvokļa aktiem un to reģistrāciju.

 


 


Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi:
 
      Laulības reģistrācija (valsts nodeva  14,-)
Iesniedzamie dokumenti :
• iesniegums (speciāla veidlapa, aizpildāma nodaļā
);
 pases;
• dokuments par iepriekšējās laulības pārtraukšanu,
  ja stājas atkārtotā laulībā;
• ārvalstniekiem – savas valsts izziņa par to, ka nav
 šķēršļu laulības reģistrācijai Latvijas Republikā.
     Jaundzimušo  reģistrācija  (bezmaksas)
Iesniedzamie  dokumenti:
• medicīnas apliecība par bērna dzimšanu; 
• vecāku pases;
• laulības apliecība.
      Paternitātes  atzīšana (bezmaksas)
Iesniedzamie dokumenti:
• vecāku kopējs iesniegums (speciāla veidlapa, aizpildāma nodaļā) vai tiesas spriedums;
• medicīnas apliecība par bērna dzimšanu vai bērna dzimšanas apliecība;
• vecāku pases.
      Miršanas fakta reģistrācija  (bezmaksas)
Iesniedzamie dokumenti:
• medicīnas apliecība par nāves cēloni;
• mirušās personas pase.
       Adopcijas  lēmumu  realizācija  (bezmaksas)
Iesniedzamie  dokumenti :
• tiesas spriedums par adopciju;
• bērna dzimšanas apliecība;
• adoptētāju pases;
• ja adopciju kārto pilnvarotā persona - tās pase un pilnvara.
    Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa (valsts nodeva 71,14)
Iesniedzamie dokumenti:
• iesniegums (speciāla veidlapa, aizpildāma nodaļā);
• personas pase;
• dzimšanas apliecība;
• fotokartiņa;
• citi lietā nepieciešamie dokumenti.
      Reģistru atjaunošana,  labošana, papildināšana  un anulēšana (valsts nodeva  7,-)
Iesniedzamie dokumenti:
• iesniegums;
• personas pase;
 citi lietā nepieciešamie dokumenti.
       Atkārtotu apliecību un reģistru izrakstu izsniegšana  (valsts vai pašvaldības nodeva  7,-)
Iesniedzamie  dokumenti:
• iesniegums;
• dokumenta saņēmēja pase.
  

 

 

 

wheat