Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 03.09.2015 02:43
Berta, Bella
Dienas teikums

„Īstu laimi izjūt tas, kurš daudz strādā. Arī slava ir Darba rokās. Visi šķēršļi pārvarami tikai darbīgā neatlaidībā.” /L. da Vinči/

 

 

 


  

 


 


 

 


 

  • Vārkavas novada iepirkumu rezultāti 2010.gadā

 

Līguma priekšmets 1
Iepirkuma identifikācijas numurs 2
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2  
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena (bez PVN)
Līguma izpildes termiņš 3

 

Projekta vadītāja un projekta grāmatveža amati ESF projektā „Vārkavas novada attīstības programmas izstrāde”
VND/2010/015 ESF
21.12.2010
23.12.
2010
Projekta vadītājs Ainārs Streiķis
Projekta grāmatvedis Vija Šoldre
 
01.02.2011
30.09.2011
Ekspertu pakalpojums ESF projektā „Vārkavas novada attīstības programmas izstrāde”
VND/2010/016 ESF
28.12.2010
11.01.
2011
23.03.2011 Iepirkums pārtraukts
 
 

 

 Ūdenssaimniecības attīstība Vārkavas pagasta Vārkavas ciemā ietvaros veikto būvniecības darbu uzraudzības veikšanai
 
 VND/2010/001 ERAF
 29.01.2010
 04.02.10
 Vladimirs Haritonovs
 2000.00
16.02.10
 30.10.10
Sporta stadiona būvniecība Vārkavas ciemā būvniecības darbu veikšanai
 
VND/2010/002 ELFLA
10.02.2010
26.02.10
Pārtraukts iepirkums
 
 
Vārkavas novada Rožkalnu kultūras nama stāvlaukuma un malkas novietnes laukuma būvniecības darbu veikšanai saskaņā ar tehnisko projektu
 
VND/2010/003
03.03.2010
22.03.10
SIA „Krustpils”
9182.74
23.03.10
30.10.10
Vecvārkavas ciemata siltumtrases un katlu mājas rekonstrukcija saskaņā ar tehnisko projektu
 
VND/2010.004
12.04.2010
27.04.10
SIA „Preiļu santehniķis”
68593.13
28.04.10
22.09.10
Traktora iegāde
VND/2010/005
13.05.2010
21.06.10
SIA „Agrolatgale Plus”
5537.19
21.06.10
31.12.10
Vārkavas novada ceļa Raunieši –Slapkava-Svaļbišķi-Mačāni 2.21-4.43 km rekonstrukcija būvniecības darbu veikšanai
 
VND/2010/006 ELFLA
20.05.2010
08.06.10
SIA „SAU”
40312.47
08.06.10
30.11.11
Tribīņu iegāde Vārkavas vidusskolas stadionam
 
VND/2010/007
12.08.2010
27.08.10
SIA „RANTZOWS SPORT”
5262.40
07.09.10 15.10.10
Kanalizācijas sistēmas izveidošana Vārkavas pagasta Vārkavas ciemā būvniecības darbu veikšanai saskaņā ar tehniskā projekta I kārtu
 
VND/2010/008 ERAF
30.08.2010
14.09.10
SIA „Preiļu santehniķis”
42299.84
16.09.10 31.12.10
Stāvlaukuma pie Vārkavas novada domes rekonstrukcijas darbu veikšana
 
VND/2010/010
13.10.2010
05.10.10
SIA „LOGIK-K”
7773.90
07.10.10 29.10.10
Malkas iegāde Vārkavas novada domes vajadzībām
 
VND/2010/011
05.11.2010
26.10.10
Z.S. „Šņepstu Jaunāres”
16905.00
03.11.2010 31.03.2011
Pašvaldības ceļa Arendole-Aizalksne 1.9-2.65 km rekonstrukcijas darbu veikšana
 
VND/2010/009
24.09.2010
05.10.10
Pārtraukts iepirkums
 
 
Vārkavas novada ceļa Pilišķi-Vēverovka 1.8-5.66 km rekonstrukcija tehniskā projekta izstrāde un būvdarbu veikšana
 
VND/2010/012 ELFLA
21.10.2010
02.11.10
Pārtraukts iepirkums
 
 
Ūdenstorņa Vārkavas pagasta Vārkavas ciemā rekonstrukcijas projektēšanas un būvdarbu veikšana
 
VND/2010/013 ERAF
16.11.2010
29.11.10
SIA „Siltumkomforts”
18 484.26
13.12.2010 31.01.2011
Vārkavas novada ceļa Pilišķi-Vēverovka 1.8-3.4 km rekonstrukcija tehniskā projekta izstrāde un būvdarbu veikšana
VND/2010/014 ELFLA
14.01.2011
20.12.2010
AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajons
30877.06
21.12.2010 30.11.2011
 
Piezīmes
 
1  Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).

2  Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
3  Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei".

 

wheat