Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 30.08.2016 21:43
Alvis, Jolanta, Samanta
Dienas teikums

Kurš neiet uz priekšu, tas iet atpakaļ - stāvēšana uz vietas nav iespējama. /V.Beļinskis/

28.08.2016, 11:27Zinību dienas norise Vārkavas vidusskolā

28.08.2016, 11:11Vārkavas novada domes sēdes
Vārkavas novada domes sēdes

Vārkavas novada pašvaldības domes kārtējā sēde notiks š.g. 30. augustā plkst. 10.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē.
Sēdes darba kārtība.

28.08.2016, 10:54Skolēnu autobusu maršruti
Skolēnu autobusu maršruti

Skolēnu autobusu maršruta Nr.1 saraksts
( Arendole – Vecvārkava – Vanagi -  Vecvārkava)
( šoferis Aivars Dambītis, t. 29409820)

7.15    L. Stradiški
7.20    Arendole
7.30    Aizalksne
7.40    Cimuški
7.45    Mizovski
7.50    Lazdāni
8.00    Vārkavas vidusskola
8.15    Vilcāni
8.20    Kļavinski
8.25    Vanagi
8.28    Pūgaiņi
8.30    Šķilteri
8.35    Mačāni
8.40    Zabludnīki
8.45    Vārkavas vidusskola

1., 2. septembrī pēcpusdienā autobuss sāk kursēt plkst. 13.30
 

_________________________________________________

 

Skolēnu autobusu maršruta Nr.2 saraksts
( Augšmukti – Rimicāni – Vecvārkava – Brokovski – Vecvārkava))
( šoferis Andris Jakimovs, t. 29501967)
7.40    Neicenieki

7.45    Augšmukti
7.48    Alkšņāres
7.50    Līdums
7.52    Jaundzemi ( labos laika apstāklos)
7.54    Kvedervecumi
7.56    Brieži
7.58    Strodi
8.05    Rimicāni
8.08    Vingri
8.10    Vet. iecirknis
8.15    Vidusskola
8.20    Čeirāni
8.25    Brakovski
8.30    Berezovka
8.35    Pūgas
8.36    Lauski
8.37    Mežarijas
8.40    Vidusskola

8.40    Vārkavas vidusskola
8.55    Rimicāni
1., 2. septembrī pēcpusdienā autobuss sāk kursēt:
no Rimicāniem plkst. 13.15,
no Vārkavas vidusskolas plkst. 13.30

 

__________________________________________________
 

Skolēnu autobusu maršruta Nr.3 saraksts
( Vecvārkava – Preiļi – Vārkava – Vecvārkava)
( šoferis Jāzeps Kokorīts, t. 29501857)


7.40    Vecvārkava
7.45    Kaļvi
7.48    Šaripovka
7.55    Dovale
8.00    Preiļu siera rūpnīca
8.05    Preiļi Autoosta
8.15    Šķilteri
8.20    Gruzdinovka
8.30    Vārkava
8.40    Vārkavas vidusskola
8.45    Lidlauks
8.50    Vārkavas vidusskola


1. septembrī pēcpusdienā autobuss sāk kursēt no plkst. 13.30
2. septembrī pēcpusdienā - 1. reiss plkst. 13.15
                                      2. reiss plkst. 13.30
 

24.08.2016, 10:59Rimicānu PII aicina uz Zinību dienas svinībām

Rimicānu PII mīļi aicina uz Zinību dienas svinībām š.g. 31. augustā plkst. 10.00 Rožkalnu KN.

23.08.2016, 09:10Vārkavas novada iedzīvotāju ievērībai!
Vārkavas novada iedzīvotāju ievērībai!

30.08.2016.no plkst.10 00 un 31.08.2016.

 

Sociālais dienests Vārkavā kultūras namā dalīs humānās palīdzības preces. Preces var saņemt ikviena persona, kurai tās ir nepieciešamas. Trūcīgas personas uz izziņas pamata varēs saņemt pārtikas un higiēnas pakas.

 

17.08.2016, 12:08"Darbs un karjera 2016" Daugavpilī

Uzaicinājums darba devējiem pieteikties dalībai starptautiskajā darba gadatirgū "Darbs un karjera 2016" Daugavpilī.

2016.gada 15.septembrī no plkst. 11:00 līdz 14:00 Daugavpils Olimpiskajā Centrā, Daugavpilī norisināsies NVA un EURES organizētais starptautiskais darba gadatirgus "Darbs un karjera 2016".

Pielikumā pievienoti dokumenti - Ielūgums un pieteikuma anketa darba devējiem

16.08.2016, 08:40Saimnieka rudens darbu saraksts
Saimnieka rudens darbu saraksts

Lai arī vasara ir tikai pilnbriedā, nav tālu brīdis, kad pie durvīm klauvēs rudens laiks, kad kārtīgs saimnieks domā par gatavošanos garajai ziemas sezonai. Rudenī ir aktuāla virkne svarīgu darbu, par kuriem stāsta vides pakalpojumu uzņēmuma "Clean R" izpilddirektors Valerijs Stankevičs.

Lasīt vairāk...
16.08.2016, 08:29Valsts asinsdonoru centrs
Valsts asinsdonoru centrs

Valsts asinsdonoru centrs (VADC) aicina atsaukties visus B grupas asins donorus. Tāpat īpaši nepieciešama pašlaik ir O rēzus negatīvā un AB rēzus negatīvā asinsgrupa.

Pielikumā preses relīze.

10.08.2016, 08:32Nodarbinātības valsts aģentūra
Nodarbinātības valsts aģentūra

Ja darbs ir atrasts attālāk no dzīvesvietas, NVA piedāvā iespēju saņemt transporta izdevumu vai dzīvojamās telpas īres kompensāciju.

 

Lai cilvēki, kuri nevar atrast darbu savā pagastā vai pilsētā, varētu sākt strādāt pie attālākiem darba devējiem Latvijā, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) kopš 2013.gada pavasara īsteno nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākumu. Tas paredz, ka attālāk no dzīvesvietas nodarbinātām personām darba tiesisko attiecību pirmo četru mēnešu laikā ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumiem. Ieguvēji ir ne tikai darba meklētāji, bet arī darba devēji, jo savam uzņēmumam nepieciešamos speciālistus var piesaistīt no citām pilsētām vai novadiem. Kopš NVA piedāvā reģionālās mobilitātes veicināšanas programmu, šo iespēju jau ir izmantojuši 626 strādājošie, no tiem 2016.gada 6 mēnešos - 76....

Lasīt vairāk...
08.08.2016, 08:41Augusta peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti
Augusta peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē, ka 1. un 2. augustā veiktajās ūdens kvalitātes pārbaudēs ūdens paraugos mikrobioloģiskais piesārņojums nav konstatēts. 56 oficiālajās peldvietās* peldūdens kvalitāte atbilst prasībām un peldēties ir atļauts.

Lasīt vairāk...
04.08.2016, 09:10Uzsākta pieteikšanās mācībām par ES nozīmes zālāju apsaimniekošanu
Uzsākta pieteikšanās mācībām par ES nozīmes zālāju apsaimniekošanu

Platību maksājumi

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) uzsācis pieteikumu pieņemšanu uz mācībām lauksaimniekiem, kuri iesaistījušies LAP 2014. -2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase).

 

Lasīt vairāk...
02.08.2016, 14:00Vārkavas vidusskola turpina uzņemt izglītojamos 2016./2017. mācību gadam
Vārkavas vidusskola turpina uzņemt izglītojamos 2016./2017. mācību gadam

Vārkavas vidusskola turpina uzņemt izglītojamos 2016./2017. mācību gadam: pirmsskolas izglītības programmā (iesniedzamie dokumenti: dzimšanas apliecības kopija, medicīniskā karte, reģistrācijas kartīte); pamatizglītības programmā (iesniedzamie dokumenti: dzimšanas apliecības kopija, skolēna medicīniskā karte, liecība (ja mainās skola), izziņa par pirmsskolas programmas apguvi (izglītojamajiem, kuri uzsāk mācības 1. klasē);  vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (iesniedzamie dokumenti: apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (kopijas), skolēna medicīniskā karte, dzimšanas apliecības kopija); speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (iesniedzamie dokumenti: dzimšanas apliecības kopija, skolēna medicīniskā karte, novada pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, liecība). Uzņemšana: augustā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16:30. Kontakti, informācija: 28238094, 65326655, varkavasvsk@pvg.edu.lv

01.08.2016, 13:52RTA licencēta jauna maģistra studiju programma „Reģionālā plānošana un attīstība”
RTA licencēta jauna maģistra studiju programma  „Reģionālā plānošana un attīstība”

Šī gada 26. jūlijā Akadēmiskā informācijas centra Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē tika nolemts licencēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) kopīgo akadēmisko maģistra studiju programmu „Reģionālā plānošana un attīstība”. Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus konkurētspējīgus speciālistus uzņēmējdarbības, ekonomikas un kultūras plānošanā valsts un privātā sektora vajadzībām, kuri veicinātu reģionu attīstību.

Lasīt vairāk...
01.08.2016, 13:45Septembrī Rēzeknē notiks "Uzņēmēju dienas Latgalē 2016"
Septembrī Rēzeknē notiks

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Latgales Plānošanas reģionu aicina pašvaldības un uzņēmējus pieteikties dalībai “Uzņēmēju dienas Latgalē 2016”, kas notiks 23. un 24. septembrī Latgales vēstniecībā “GORS”, Rēzeknē, Pils ielā 4.

Lasīt vairāk...
01.08.2016, 11:59Pēc desmit mēnešu pārtraukuma Vārkavas novadā mājas cūkām konstatē Āfrikas cūku mēri
Pēc desmit mēnešu pārtraukuma Vārkavas novadā mājas cūkām konstatē Āfrikas cūku mēri

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka saņemto laboratorisko analīžu rezultāti apstiprina Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusu mājas cūku novietnē Vārkavas novadā.

Lasīt vairāk...
01.08.2016, 11:50Saņemta Vārkavas novada iedzīvotāja Jāņa Jaudzema vēstule „Pakļauts iznīcībai – pretošanās sankcijām 2014 – 2016”
Saņemta Vārkavas novada iedzīvotāja Jāņa  Jaudzema vēstule „Pakļauts iznīcībai – pretošanās sankcijām 2014 – 2016”

Pārkāpjot 1994.gada Budapeštas vienošanos un starptautiskās tiesības, tai skaitā ANO Hartu, Krievija 2014.gada martā okupēja un anektēja Ukrainas Krimas pussalu. Kaut arī sākotnēji Vladimirs Putins paziņoja, ka Krimā darbojas „vietējie pašaizsardzības spēki”, 17. aprīlī viņš publiski atzina, ka Krievijas karavīri atradušies Krimā pirms referenduma un tā laikā.

Lasīt vairāk...
29.07.2016, 09:54VĀRKAVAS NOVADĀ PIEDĀVĀS JAUNUS SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM
VĀRKAVAS NOVADĀ PIEDĀVĀS JAUNUS SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

Vārkavas novada/pilsētas sociālais dienests uzsāk jaunu sociālo pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, organizēšanu:

1)       “atelpas brīža” pakalpojums; ( uzklikšķinot , atveras pakalpojuma apraksts) 

2)      aprūpes pakalpojums; ( uzklikšķinot , atveras pakalpojuma apraksts)

3)    sociālās rehabilitācijas pakalpojums. ( uzklikšķinot , atveras pakalpojuma apraksts)

Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc tam izmaksas tiks kompensētas no Eiropas Sociālā fonda projekta  „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā līdzekļiem”.

Lasīt vairāk...
26.07.2016, 13:46SABIEDRĪBĀ BALSTĪTI PAKALPOJUMI PILNGADĪGĀM PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM VĀRKAVAS NOVADĀ/ PAŠVALDĪBĀ
SABIEDRĪBĀ BALSTĪTI PAKALPOJUMI PILNGADĪGĀM PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM VĀRKAVAS NOVADĀ/ PAŠVALDĪBĀ

Vārkavas novada/pilsētas pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus.

Lai pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem varētu dzīvot maksimāli patstāvīgu dzīvi un saņemt sev nepieciešamo atbalstu mājās vai ģimeniskā vidē, nenokļūstot aprūpes institūcijās, pasaulē un Latvijā tiek piedāvāti dažādi sociālie pakalpojumi, kurus sauc arī par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Parasti sociālos pakalpojumus piedāvā atbilstoši katra individuālajām vajadzībām. Taču šo pakalpojumu pieejamība visbiežāk ir tieši saistīta ar pašvaldību un nevalstisko organizāciju izpratni, iniciatīvām un organizācijām pieejamajiem finanšu resursiem.


Lasīt vairāk...
15.07.2016, 11:08CFLA izsludinājusi projektu atlasi par ES fondu atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā (iesniegumus pieņem no 12. jūlija līdz 12. septembrim)
CFLA izsludinājusi projektu atlasi par ES fondu atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā (iesniegumus pieņem no 12. jūlija līdz 12. septembrim)

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi Ekonomikas ministrijas sagatavotajā Eiropas Savienības (ES) fondu programmā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā. Kopumā šim mērķim pieejamais ERAF finansējums ir 60 miljoni eiro.

Lasīt vairāk...
15.07.2016, 09:23Vārkavas novada pašvaldība aicina līdz 15. augustam pieteikties uz valdījumā esošo zemes vienību nomu
Vārkavas novada pašvaldība aicina līdz 15. augustam  pieteikties uz valdījumā esošo zemes vienību nomu

Informācija par Vārkavas novada pašvaldības valdījumā esošajām iznomājamām zemes vienībām. Pieteikšanās termiņš līdz 15.08.2016. Ja uz zemes vienību piesakās vairāk par vienu pretendentu, tiek rīkota nomas tiesību izsole. Sīkāka informācija pie Vārkavas novada zemes lietu speciālista Dzintara Cimdiņa (mob. 26562334).

Iznomājamā zemes vienības Rožkalnu pagastā, karte Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3;

Iznomājamās zemes vienības Upmalas pagastā, karte Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4;

Iznomājamās zemes vienības Vārkavas pagastā, karte Nr. 1Nr. 2Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr.10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14.

05.07.2016, 14:01Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu
Līdz 2017.gada 1.janvārim atcelts termiņš obligātai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu

Lai atvieglotu finansiālo slogu suņu īpašniekiem, kuru finansiālās iespējas ir ierobežotas, valdība otrdien, 28.jūnijā, pieņēma grozījumus noteikumos par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību. Grozījumi noteic, ka termiņš obligātajai suņu apzīmēšanai ar mikroshēmu jeb un reģistrācijai Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē tiek pārcelts no 2016.gada 1.jūlija uz 2017.gada 1.janvāri.

Lasīt vairāk...
24.05.2016, 10:44Turpinās darbu iesniegšana fotokonkursam „Latgalietis XXI gadsimtā” (līdz 2016. gada 1. decembrim)
Turpinās darbu iesniegšana fotokonkursam „Latgalietis XXI gadsimtā” (līdz 2016. gada 1. decembrim)

Latgales plānošanas reģions un Latgales fotogrāfu biedrību organizē fotokonkursu "Latgalietis XXI gadsimtā", kas norit Latvijas valsts un Latgales kongresa simtgades atzīmēšanas pasākumu ietvaros, un viens no tā mērķiem – fotoalbuma izdošana, kurā apkopoti  Latgales reģiona visu novadu cilvēku portreti.

Konkurss ir brīnišķīga iespēja parādīt meistarību, iemūžinot savus labākos darbus unikālā, fundamentālā izdevumā. No 40 labākiem darbiem tiks veidota izstāde, kura tiks kopīgi atvērta, vienlaicīgi suminot un apbalvojot labāko darbu autorus.

Piedalīties tiek aicināti visi Latvijas foto mākslinieki, tāpat arī īpaša cerība uz Latgales aktīvajiem fotogrāfijas mīļotājiem. Jautājumu gadījumā zvanīt  pa tālr. 29121689 (Latgales fotogrāfu biedrības valdes priekšsēdētājs Igors Pličs).

Fotogrāfu misija ir KALPOT CILVĒKIEM. Fotogrāfijas uzdevums arī šoreiz ir ar objektīvu iemūžināt aizejošā laika lieciniekus, atklāt Latgales reģiona un katra novada savdabību un bagātināt mūsu kopējo kultūrvēsturi. Fotokonkursa nolikums.

 

Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 04.08.2016 08:28:08

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632, 28239646
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu:
Tālrunis: 20385972

Notikumu kalendārs
forward
forward
Veselā miesā vesels gars

Depresija ir saslimšana, kas ietekmē emocijas, domas, uzvedību un fiziskās ķermeņa reakcijas. Katru gadu 30 miljoni Eiropas Savienības iedzīvotāju cieš no depresijas. Latvijā 1 no 14 iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 64 gadiem cieš no depresijas. Ikviens kādā dzīves brīdī var justies noskumis vai nelaimīgs, taču tas ne vienmēr nozīmē, ka sākusies depresija. Depresija traucē pilnvērtīgi veikt ikdienas aktivitātes, var pat parādīties domas, ka dzīvot nav vērts. Depresija ir īsta, izārstējama slimība, nevis slikts garastāvoklis, slinkums vai paša cilvēka vaina.
Depresijas biežākie simptomi ir pastāvīgi nomākts garastāvokli, interešu trūkums, vienaldzības sajūta, nespēks, enerģijas izsīkums. Cilvēks, kurš cieš no depresijas, nespēj priecāties par lietām un notikumiem, kas agrāk sagādāja labsajūtu. Parādās nepamatota vainas sajūta. Nākotnes redzējums kļūst drūms un pesimistisks. Depresijas gadījumā ir grūtības koncentrēties un pieņemt lēmumus. Bieži vien ir bezcerības sajūta, grūtības iemigt, trausls miegs vai pārāk ilga gulēšana, izteikti pazemināta vai pastiprināta apetīte, domas, ka labāk būtu nomirt vai nodarīt sev pāri.
Depresijas risku paaugstina: smags zaudējums, nelabvēlīgi sociālekonomiskie apstākļi, bezdarbs, vientulība, ilgstošs stress, vardarbība, atkarību izraisošo vielu pārmērīga lietošana, depresija tuvu radinieku vidū, nopietna saslimšana un citi psihotraumējoši faktori.
Aizdomu par depresiju gadījumā ieplāno vizīti pie ģimenes ārsta vai psihiatra. Svarīgi laikus vērsties pie speciālista, lai noteiktu depresijas veidu un saņemtu atbilstošu palīdzību. Mūsdienās depresija ir ārstējama slimība.
Materiāls sagatavots izmantojot spkc.gov.lv mājaslapā esošo informāciju.
 

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »