Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 31.08.2015 16:11
Vilma, Aigars
Dienas teikums

„Latvija maza? Tad paveries debesīs, cik daudz zvaigznēm te vietas.” /J. Baltvilks/

 

Vārkavas novada Kultūras centra mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi
 
 
Vanagi
 
 
 Vidējās paaudzes deju kopa „Vanagi”
Izveidojusies 2003.gada 1.novembrī.
Vadītāja Iveta Isajeva
 

 
 
Sieviešu vokālais ansamblis „Dziedi līdzi!”
Izveidojies 2002.gadā.
Vadītāja Līga Gžibovska


 
Vecvārkava 
 
 
Deju grupa „Pašām patīk”, vēlāk "Daina", no 2012.gada septembra atkal "Pašām patīk"
Izveidojusies 2002.gadā.
Vadītāja Gita Some


 
 
 
Folkloras kopa „Vecvārkava”
Izveidojusies 1976. gadā.
Vadītājs Romualds Kairāns.


 
 
Vārkavas vidusskolas zēnu vokālais ansamblis
Izveidojies 2010.gadā.
Vadītājs Romualds Kairāns.
 

 
 
Jauniešu folkloras kopa "Sudobri"
Izveidojusies 2013. gada septembrī.
Vadītāja Aija Smirnova


Vārkava
 
 
Sieviešu vokālais ansamblis „Melodīva”
Izveidojies 2008.gadā.
Vadītājs


 
 

Senioru deju kopa „Odziņas”
Izveidojusies 2008.gadā.
Vadītāja Elvīra Āboliņa
 

 
 
 
Vārkavas pašdarbnieku teātris
Izveidots 2010.gadā.
Vadītāja Aija Bitinas


 

Arendole

 

Folkloras kopa „Dzeipurs”
Izveidojusies 1995.gadā.
Vadītājs Andrejs Vingris


 
Rimicāni
 

Senioru deju grupa „Dzīves virpulī”
Izveidojusies 2002.gadā.
Vadītāja Larija Lazdāne


 

Jauktais vokālais ansamblis „Savādi gan”
Izveidojies 2002.gadā.
Vadītāja Līga Gžibovska


 
Neatkarīgie kolektīvi
 
Upmalas teātra draugu kopa
Izveidojusies 1996.gadā.
Vadītāja Anita Brakovska
 
Vārkavas teātra draugu kopa
Ar pārtraukumiem darbojas kopš 1989.gada (tolaik saucās Vārkavas pagasta drāmas kolektīvs).
Vadītāja Elvīra Āboliņa
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

wheat