Database Error

Description: Can't execute query:

SELECT body FROM 4_ctemplates WHERE page_id=23 AND template_id=1

MySQL Error: Table './varkava_lv_main/4_ctemplates' is marked as crashed and should be repaired

Database Error

Description: Can't execute query:

DELETE FROM 4_ctemplates WHERE page_id=23

MySQL Error: Table './varkava_lv_main/4_ctemplates' is marked as crashed and should be repaired

Database Error

Description: Can't execute query:

INSERT INTO 4_ctemplates (body, template_id, page_id) VALUES ('
 {%component:title:title%}
 
 
 

 

 {%header%}
 
 
  
  

  
{%component:varkavaslideshow:slides%}
\"\"
Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas {%component:date:date%}
{%component:nameday:nameday%}
Dienas teikums
{%component:varkavarandomtext:dienasteikums%}
{%component:menutwoleveltemplate:leftMenu%}
{%component:bannerlisttemplate:leftBanners%}
{%component:formatedtext0:mainText%} {%component:newnewstemplate:jaunumi%} {%component:sitemap3:sitemap%} {%component:articlelist:notikumi%} {%component:search:search%} {%component:varkavapoll:pollarchive%} {%component:varkavalemumi:lemumi%} {%component:varkavaveidlapas:veidlapas%} {%component:varkavaiepirkumi:iepirkumi%} {%component:documentsupload:iesniegtdokumentu%} {%component:menuoneleveltemplate:galerijuSaraksts%} {%component:gallerytemplateex:galerija%} {%component:VarkavaForum:VarkavaForum%}
\'wheat\'
{%component:varkavacalendar:kalendars%}
{%component:menuoneleveltemplate:rightMenu%}
Aptauja
{%component:varkavapoll:poll%}
{%component:contactform:contactForm%}
', 1, 23)

MySQL Error: Table './varkava_lv_main/4_ctemplates' is marked as crashed and should be repaired
Noderīga informācija, palīdzības dienesti
Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 31.10.2014 20:24
Valts, Rinalds, Rinalda
Dienas teikums

Vispatīkamāk gāzt tos kalnus, kuru virsotnes nav izdevies sasniegt.  /Francis Usāns/

 

Policija
 
Par kārtību Vārkavas novadā atbild Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektors Jānis Sparāns (tālrunis: 26327575) un Irita Meldere (tālr. 29144559, pieņem iedzīvotājus ceturtdienās no plkst.8.00 -16.30 Vārkavas novada pašvaldības domes telpās (1.stāvā) - Skolas ielā 5, Vecvārkavā.)
 
 
 

Ugunsdrošība
 
Ugunsdzēsības automašīnas vadītājs Vārkavas novadā - Antons Onckulis (tālrunis 28440356), brīvprātīgie ugunsdzēsēji - Elmārs Sparāns (29446486), Sandis Poplavskis (26180428).

 
 
 
Medicīna 
 
Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvais tālrunis 80001234 (darba laikā) vai mājas lapa www.vmnvd.gov.lv
 

INFORMĀCIJA PAR STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS PUNKTIEM

                  

   

E - pakalpojumi

 

Sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām portālā www.epakalpojumi.lv iedzīvotājiem tiek piedāvāts elektroniskais pakalpojums – Nekustamā īpašuma nodoklis. 

 

Pakalpojuma lietotājs var:

 • iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu nodokli Latvijas pašvaldībās;
 • aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem;
 • pieteikties saņemt elektroniski maksāšanas paziņojumus;
 • veikt nodokļa apmaksu par saviem īpašumiem vari arī apmaksu par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem;
 • iegūt informāciju par veiktajiem, sev piederošo īpašumu, nodokļa maksājumiem pašvaldībās;
 • iegūt citu noderīgu informāciju par nekustamā īpašuma nodokli.

 

Valsts darba inspekcija
 
Valsts darba inspekcijas konsultatīvo tālruņu numuri 67186522 un 67186523.
 
Konsultācijas klātienē iespējams saņemt:
 
Daugavpilī, Saules ielā 38, pirmdienās no plkst.9.00 - 17.00; ceturtdienās no plkst.9.00 - 12.00. (Tālr. 26596493, 25484755, 27891463, 28342951, 25484740.)
 
Rēzeknē, Zemnieku ielā 16 a, apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst. 13.00 – 18.00. (Tālr. 26599470, 26145360, 25484728.)
 
Jēkabpilī, Brīvības ielā 157, pirmdienās no plkst.9.00 – 17.00. (Tālr. 25484744.)
 
Preiļos, N.Rancāna ielā 3, pirmdienās no plkst.9.00 – 17.00. (Tālr. 25484742.)
 
Krāslavā, Rīgas ielā 159, pirmdienās no plkst.9.00 – 17.00. (Tālr. 27891462.)
 
Balvos, J.Raiņa ielā 52, pirmdienās no plkst.9.00 – 17.00. (Tālr. 25484727.)
 
Latgales reģionālās Darba inspekcijas vadītājs Jānis Butāns apmeklētājus pieņem Daugavpilī, Saules ielā 38, pirmdienās no plkst.13.00 - 18.00.
 
 
Latvijas Sarkanais Krusts
 
"Latvijas Sarkanā Krusta'' Vārkavas nodaļa
 
Adrese: Kovaļevsku iela 6, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV - 5337.
 
Nodaļas vadītājs: Raimonds Vilciņš. Biedri - Zita Laizāne, Anita Lazdāne, Anita Ruča, Ženija Cirša.
 
Tālrunis: 28383161.
 
 
 
 
 

 

wheat