Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 02.07.2015 19:30
Lauma, Ilvars, Halina
Dienas teikums

Muļķi sajūsminās par visu, ko sacerējis slavens autors; es lasu sava prieka pēc un slavēju tikai to, kas man patīk. /Voltērs/

 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem veido komisijas. Vārkavas novada domei tās ir 7:
 

 
Vēlēšanu komisija - Aija Bitinas (komisijas priekšsēdētāja), Dzintars Cimdiņš, Anita Sparāne, Andris Lazdāns, Silvija Vingre, Jānis Bruss, Lucija Armane.
 

 
Administratīvā komisija - Antra Vilcāne (komisijas priekšsēdētāja), Jānis Purviņš, Zita Upeniece, Iveta Stivriška, Skaidrīte Trafimova. Administratīvās komisijas nolikums
 

 
Iepirkumu komisija - Vija Šmeikste, Jāzeps Kokorīts, Edgars Vaivods, Jānis Bruss, Elmārs Sparāns. Iepirkumu komisijas nolikums
 

 
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija – Staņislavs Stankevičs (komisijas priekšsēdētājs), Francis Pizičs, Elita Dzene, Elmārs Sparāns, Helēna Ērgle. Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums
 

 
Dzīvokļu jautājumu komisija - Ženija Cirša (komisijas priekšsēdētāja), Valentīna Dzene, Vija Šmeikste, Inta Kivleniece, Aija Bizāne - Vadeiša. Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikums
 

 
Īpašumu atsavināšanas komisija - Ligita Laganovska (komisijas priekšsēdētāja), Dzintars Cimdiņš, Anna Usāne, Astrīda Dambīte (sekretāre), Diāna Stubure. Īpašumu atsavināšanas komisijas nolikums
 

 

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija - Ligita Laganovska (komisijas priekšsēdētāja), Astrīda Dambīte (priekšsēdētājas vietniece), Pēteris Šņepsts, Jānis Bruss, Dzintars Cimdiņš.

 


 

1.1.

wheat