Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 03.09.2015 22:08
Berta, Bella
Dienas teikums

„Likt vienu labu darbu klāt citam tik cieši, lai starp tiem nebūtu ne mazākā tukšuma – to es saucu par dzīves baudījumu un piepildījumu.” /M. Aurēlijs/

 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem veido komisijas. Vārkavas novada domei tās ir 8:
 

 
Vēlēšanu komisija - Aija Bitinas (komisijas priekšsēdētāja), Dzintars Cimdiņš, Anita Sparāne, Andris Lazdāns, Silvija Vingre, Jānis Bruss, Lucija Armane.
 

 
Administratīvā komisija - Antra Vilcāne (komisijas priekšsēdētāja), Jānis Purviņš, Zita Upeniece, Iveta Stivriška, Skaidrīte Trafimova. Administratīvās komisijas nolikums
 

 
Iepirkumu komisija - Vija Šmeikste, Jāzeps Kokorīts, Edgars Vaivods, Jānis Bruss, Elmārs Sparāns. Iepirkumu komisijas nolikums
 

 
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija – Staņislavs Stankevičs (komisijas priekšsēdētājs), Francis Pizičs, Elita Dzene, Elmārs Sparāns, Helēna Ērgle. Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums
 

 
Dzīvokļu jautājumu komisija - Ženija Cirša (komisijas priekšsēdētāja), Valentīna Dzene, Vija Šmeikste, Inta Kivleniece, Aija Bizāne - Vadeiša. Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikums
 

 
Īpašumu atsavināšanas komisija - Ligita Laganovska (komisijas priekšsēdētāja), Dzintars Cimdiņš, Anna Usāne, Astrīda Dambīte (sekretāre), Diāna Stubure. Īpašumu atsavināšanas komisijas nolikums
 

 

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija - Ligita Laganovska (komisijas priekšsēdētāja), Astrīda Dambīte (priekšsēdētājas vietniece), Pēteris Šņepsts, Jānis Bruss, Dzintars Cimdiņš.

 


 

Medību koordinācijas komisija - komisijas priekšsēdētājs Dzintars Cimdiņš - Vārkavas novada domes zemes lietu speciālists, Arnis Griboniks - Dienvidlatgales RLP kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors, Kaspars Vucenlazdāns - Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības Līvānu nodaļas 6.Jersikas apgaitas mežzinis, Antons Lazdāns - Pārtikas  un veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldes vadītājs, Pēteris Šņepsts - pilnvarotais pārstāvis no mednieku apvienības, Ilga Ušacka – lauku attīstības speciāliste. Medību koordinācijas komisijas nolikums.


 

 


1.1.

wheat