Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 30.08.2015 14:51
Alvis, Jolanta, Samanta
Dienas teikums

„Likt vienu labu darbu klāt citam tik cieši, lai starp tiem nebūtu ne mazākā tukšuma – to es saucu par dzīves baudījumu un piepildījumu.” /M. Aurēlijs/

 

Pielikums Nr.4
2012.gada 23.oktobra sēdei Nr.10/6
Maksas pakalpojumi Vārkavas novada pašvaldībā
I
Maksas pakalpojumi Vārkavas novada domē un pārvaldēs
 

Nr.p.k.
Pakalpojuma veids
Cena bez PVN,euro
Cena euro ar
PVN (21%)
1.
Kopēšana, faksa nosūtīšana, skenēšana:
 
 
1.1.
kopēšana /A4 lapa 
0,07
0,09
1.2.
kopēšana /A3 lapa
0,14
0,17
1.3.
datorizdruka, melnbalta /A4 lapa
0,14
0,17
1.4.
skenēšana /A4 lapa
0,21
0,26
1.5.
faksa saņemšana vai nosūtīšana Latvijas teritorijā /A4 lapa
0,50
0,60
1.6.
faksa saņemšana vai nosūtīšana novada teritorijā /A4 lapa
0,21
0,26
2.
Iesiešana ar termometodi:
 
 
2.1.
Caurspīdīgām mapēm līdz 100 lapām
1,78
2,15
2.2.
Caurspīdīgām mapēm virs 100 lapām
2,35
2,85
2.3.
Mapēm cietajos vākos līdz 100 lapām
5,90
7,14 5,02,02,02
2.4.
Mapēm cietajos vākos no 101 lapas līdz 190 lapām
6,47
7,84
2.5.
Mapēm cietajos vākos virs 190 lapām
7,11
8,61
3.
Telpu noma novada fiziskām un juridiskām personām sadzīves pasākumu rīkošanai uz 12 stundām
 
 
3.1.
Kultūras namu zāles
28,46
34,43
3.2.
Novada domes zāle
28,46
34,43
3.3.
Novada skolu zāles
28,46
34,43
3.4.
Vārkavas pagasta sociālās mājas zāle
28,46
34,43
3.5.
Arendoles krīzes centra zāle
7,11
8,61
3.6.
Pilišku saieta zāle
7,11
8,61
4.
Sabiedrisko telpu izmantošana tirdzniecībai, 1 stunda
2,85
3,44
5.
Santehniķa pakalpojumi (pēc individuāla pieprasījuma), 1 stunda (bez materiāliem)
7,11
8,61
5.1.
santehniķa pakalpojumi avārijas situācijas novēršanai iedzīvotāju vainas dēļ, 1 stunda – ( bez materiāliem)
14,23
17,22
6.
Dzīvojamo telpu īre, m² mēnesī
0,07
0,07
7.
Nedzīvojamo telpu nomas maksa ģimenes ārstu praksei, mēnesī
5,69
6,89
8.
Nedzīvojamo telpu nomas maksa, 1 m²
0,07
0,09

 
II
Maksas pakalpojumi Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
 

Nr.p.k.
Pakalpojuma veids
Cena bez PVN, latos
 
1.
Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija Dzimtsarakstu nodaļā, ar mūziķu un daiļlasītāju piedalīšanos un zāles noformēšanu
12,10
17,22
2.
Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija Dzimtsarakstu nodaļā bez mūziķu un daiļlasītāju piedalīšanās (valsts nodeva)
7,11
7,11
3.
Svinīga kāzu jubilejas ceremonija Dzimtsarakstu nodaļā pēc individuālās vēlēšanās, ar pašdarbības kolektīva piedalīšanos
12,10
17,22
4.
Svinīga bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonija ar pašdarbības kolektīva piedalīšanos
12,10
17,22
5.
Par izziņas vai izraksta izsniegšanu no Dzimtsarakstu reģistriem
 
1,42
1,42

 
Atlaides pakalpojumiem:
No maksas pakalpojumiem atbrīvo, ja abas personas ir pirmās vai otrās grupas invalīdi vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.
 
 
Domes priekšsēdētāja Antra Vilcāne
 
 
 
 
 
 
wheat