Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 21.12.2014 14:00
Tomass, Toms, Saulcerīte
Dienas teikums

Piemīlība miesai ir tas pats, kas veselais saprāts garam. /F. de Larošfuko/

 

 

Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014. - 2025. gadam galīgā redakcija

 

 

- Vārkavas novada ciemi (plānotais): Vanagi, Vecvārkava, Dzeņi. pdf (4,75 Mb)

 

- Vārkavas novada ciemi (pašreizējais): Vanagi, Vecvārkava, Dzeņi. pdf (4,77 Mb)

 

Vārkavas novada ciemi (plānotais): Piliškas, Vārkava, Rimicāni. pdf (3,12 Mb)

 

Vārkavas novada ciemi (pašreizējais): Piliškas, Vārkava, Rimicāni. pdf (3,09 Mb)

 

Teritorijas plānotā izmantošana un aizsargjoslas. 1 daļa. pdf (8.69 Mb)

 

- Teritorijas plānotā izmantošana un aizsargjoslas. 2 daļa. pdf (6,78 Mb)

 

- Teritorijas pašreizējā izmantošana un aizsargjoslas. 1 daļa. pdf (8.63 Mb) 

 

- Teritorijas pašreizējā izmantošana un aizsargjoslas. 2 daļa. pdf (7.14 Mb) 

 

Teritorijas aizsargjoslas infrastruktūra (valsts un pašvaldības autoceļi). 1 daļa. pdf (8,82 Mb)

 

Teritorijas aizsargjoslas infrastruktūra(valsts un pašvaldības autoceļi) . 2 daļa. pdf (6,79 Mb)

 

Paskaidrojuma raksts 1 daļa. pdf

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2 daļa. pdf

 

- Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi, pdf - 1. sējums

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vārkavas novada Teritorijas plānojums 2008. - 2014. gadam

 

Vārkavas novada Upmalas un Rožkalnu pagasti

 

Vārkavas novada Upmalas un Rožkalnu pagastu teritorijas pašreizējā izmantošana, aizsargjoslas

 

Vārkavas novada Upmalas un Rožkalnu pagastu teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, aizsargjoslas

 

Vārkavas novada Upmalas un Rožkalnu pagastu aizsargjoslas

 

Vārkavas novada Upmalas un Rožkalnu pagastu vienkāršotā topogrāfiskā karte

 

Vecvārkavas ciema teritorijas pašreizējā izmantošana, aizsargjoslas

 

Vecvārkavas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, aizsargjoslas

 

Rimicānu ciema teritorijas pašreizējā izmantošana, aizsargjoslas

 

Rimicānu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, aizsargjoslas

 

Vanagu ciema teritorijas pašreizējā izmantošana, aizsargjoslas

 

Vanagu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, aizsargjoslas

 


 

 

 

 

 


 

Vārkavas novada Vārkavas pagasta teritorijas plānojums 2004. - 2016. gadam

Vārkavas novada Vārkavas pagasts

 

Vārkavas novada Vārkavas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, aizsargjoslas

 

Vārkavas novada Vārkavas pagasta Vārkavas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, aizsargjoslas

 

Vārkavas novada Vārkavas pagasta Pilišku ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, aizsargjoslas

 

Vārkavas novada Vārkavas pagasta teritorijas pašreizējā izmantošana, aizsargjoslas

 

Vārkavas novada Vārkavas pagasta teritorijas aizsargjoslas, infrastruktūra

 

Vārkavas pagasta teritorijas plānojuma 2004.- 2016. grozījumu galīgā redakcija, paskaidrojuma raksts 

 

Vārkavas pagasta teritorijas plānojuma 2004.- 2016. grozījumu galīgā redakcija, teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 

 

Vārkavas pagasta teritorijas plānojuma 2004.- 2016.grozījumi, pārskats par Vārkavas novada Vārkavas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

wheat