Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 02.08.2015 03:13
Normunds, Stefans
Dienas teikums

Mīlestība ir rūpes. /S. Alle/

 

Vārkavas novada Teritorijas plānojums 2014. - 2025. gadam

 

I Daļa. Pilnveidotā redakcija. Paskaidrojums raksts.

 

II Daļa. Pilnveidotā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

 

 

Kartes PDF:


Vārkavas ciemi1 ESOŠĀ_b


Vārkavas ciemi1 PLĀNOTĀ_b


Vārkavas ciemi2 ESOŠĀ_b


Vārkavas ciemi2 PLĀNOTĀ_b


Vārkavas gala-Novads1 AJ_b


Vārkavas gala-Novads1 ESOŠĀ_b


Vārkavas gala-Novads1 PLĀNOTĀ_b


Vārkavas gala-Novads2 AJ_b


Vārkavas gala-Novads2 ESOŠĀ_b


Vārkavas gala-Novads2 PLĀNOTĀ_b   

Vārkavas novada Teritorijas plānojums 2008. - 2014. gadam

 

Vārkavas novada Upmalas un Rožkalnu pagasti

 

Vārkavas novada Upmalas un Rožkalnu pagastu teritorijas pašreizējā izmantošana, aizsargjoslas

 

Vārkavas novada Upmalas un Rožkalnu pagastu teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, aizsargjoslas

 

Vārkavas novada Upmalas un Rožkalnu pagastu aizsargjoslas

 

Vārkavas novada Upmalas un Rožkalnu pagastu vienkāršotā topogrāfiskā karte

 

Vecvārkavas ciema teritorijas pašreizējā izmantošana, aizsargjoslas

 

Vecvārkavas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, aizsargjoslas

 

Rimicānu ciema teritorijas pašreizējā izmantošana, aizsargjoslas

 

Rimicānu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, aizsargjoslas

 

Vanagu ciema teritorijas pašreizējā izmantošana, aizsargjoslas

 

Vanagu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, aizsargjoslas

 


 

 

 

 

 


 

Vārkavas novada Vārkavas pagasta teritorijas plānojums 2004. - 2016. gadam

Vārkavas novada Vārkavas pagasts

 

Vārkavas novada Vārkavas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, aizsargjoslas

 

Vārkavas novada Vārkavas pagasta Vārkavas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, aizsargjoslas

 

Vārkavas novada Vārkavas pagasta Pilišku ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, aizsargjoslas

 

Vārkavas novada Vārkavas pagasta teritorijas pašreizējā izmantošana, aizsargjoslas

 

Vārkavas novada Vārkavas pagasta teritorijas aizsargjoslas, infrastruktūra

 

Vārkavas pagasta teritorijas plānojuma 2004.- 2016. grozījumu galīgā redakcija, paskaidrojuma raksts 

 

Vārkavas pagasta teritorijas plānojuma 2004.- 2016. grozījumu galīgā redakcija, teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 

 

Vārkavas pagasta teritorijas plānojuma 2004.- 2016.grozījumi, pārskats par Vārkavas novada Vārkavas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

wheat