Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 28.05.2016 00:58
Vilis, Vilhelms
Dienas teikums

Viss cilvēcīgais ir skumjš. Patiesais humora avots ir bēdas, nevis prieks. Debesīs humora nav. /M. Tvens/

 

 1. Iesniegums
 2. Iesniegums par rūpnieciskās zvejas limita piešķiršanu 
 3. Iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai
 4. Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma sūtīšanu elektroniski 
 5. Iesniegums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju par meža zemi 
 6. Iesniegums par samazinājumu zemes izpirkšanai
 7. Iesniegums par pašvaldības autotransporta izmantošanu
 8. Iesniegums par īpašuma adreses noteikšanu 
 9. Iesniegums par īpašuma nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu
 10. Iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu
 11. Iesniegums par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
 12. Iesniegums izziņai par deklarēto dzīvesvietu
 13. Iesniegums par zemes nomu
 14. Iesniegums zemes vienības sadalīšanai, izstrādājot zemes ierīcības projektu
 15. Iesniegums par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības grupā (Vārkavas pamatskola)
 16. Iesniegums par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības grupā (Vārkavas vidusskola)
 17. Iesniegums par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē (Rimicānu PII)
 18. Iesniegums par bērna uzņemšanu pamatizglītības programmas apguvei (Vārkavas pamatskola)
 19. Iesniegums par bērna uzņemšanu pamatizglītības programmas apguvei (Vārkavas vidusskola)
 20. Iesniegums par bērna uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei (Vārkavas vidusskola)
 21. Iesniegums par audzēkņa uzņemšanu sporta skolā
 22. Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
 23. Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (fiziskai personai)
 24. Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (juridiskai personai)
 25. Iesniegums Vārkavas novada Bāriņtiesai 
 26. Iesniegums (standarta) Sociālajam dienestam
 27. Iesniegums par mājokļa pabalsta piešķiršanu
 28. Iesniegums par trūcīgā statusa novērtēšanu/pabalsta piešķiršanu GMI līmeņa nodrošināšanai
 29. Iesniegums par izdevumu atmaksu par ārstēšanos slimnīcā
 30. Iesniegums par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
 31. Iztikas līdzekļu deklarācija (Sociālajam dienestam)
 32. Iesniegums par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.10.2015 10:48:00

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632, 28239646
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgā par mājas lapas saturu: Maija Praņevska
Tālrunis: 20385972

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »