Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 31.08.2015 13:44
Vilma, Aigars
Dienas teikums

„Latvija maza? Tad paveries debesīs, cik daudz zvaigznēm te vietas.” /J. Baltvilks/

Kreisā izvēlne
     Novada vizītkarte
          Vārkavas novada vēsture
          Vārkavas novada karte
          Kultūrvēsturiskais mantojums
          Vārkavas novada ģerbonis
          Jaunākie izdevumi par novadu un novadnieku literārais mantojums
     Pašvaldība
          Deputāti
          Komitejas
          Amatpersonu atalgojums
          Saistošie noteikumi
          Pašvaldības un pagastu pārvalžu nolikumi
          Komisijas
          Budžets (2010.-2014.g.)
          Maksas pakalpojumi
          Gada publiskie pārskati
          Būvvalde
          Teritorijas plānojums
          Civilā aizsardzība
          Atbalsts daudzbērnu ģimenēm
     Projekti
     Uzņēmējdarbība
     Izglītība
     Kultūra
          Pasākumu plāns 2015.gadam
          Bibliotēkas
          Vārkavas novada Kultūras centrs
          Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi
          Baznīcas un draudzes
          Vārkavas novadpētniecības muzejs - kultūrvēstures un tūrisma centrs
     Sports
     Sociālais dienests
          Sociālā dienesta struktūra
          Saistošie noteikumi par sociālo palīdzību
          Sociālā dienesta nolikums
     Bāriņtiesa
     Dzimtsarakstu nodaļa
     Tūrisms un atpūta
          Kā nokļūt Vārkavas novadā?
          Apskates objekti (muzeji, dabas takas, pieminekļi, baznīcas, Arendoles muižas kungu māja)
          Viesu nami un atpūtas vietas
          Pieeja internetam
          Amatniecība, vaļasprieki
          Kultūras pieminekļu saraksts
          Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
     Nevalstiskās organizācijas, biedrības
     Lauksaimniekiem
     Noderīga informācija, palīdzības dienesti
     Medicīniskie pakalpojumi
     Novada pašvaldības informatīvais izdevums "Ozolupe"
     Sludinājumi
     Iepirkumi
          Iepirkumu rezultāti
          Iepirkumu arhīvs
     Ar Vārkavas novada domes Goda un Atzinības rakstiem apbalvotie (2007. - 2014. gads)
     Jaunumi
     LRT sižeti
     Jauniešiem
sitemap
Labā izvēlne
     Domes sēžu protokoli
     Paziņojumi par domes sēdēm
     Fotogalerija
     E - iespējas iedzīvotājiem un uzņēmējiem
     Pašvaldības un tās iestāžu darbinieki, viņu kontaktinformācija
     Informāciju ievietošanai mājaslapā sūtīt uz e-pasta adresi varkavas.novads@inbox.lv. Tālrunis precizējumiem 20385972.
     Vārkavas novada Attīstības programma 2012.-2018.gadam
     Iesniegumu veidlapas
     Vārkavas novada domes rekvizīti (arī ziedojumu konts)
     Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam
search
Notikumi
Aptauju vēsture
Ziņu arhīvs
wheat