Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 06.02.2016 15:09
Dārte, Dace, Dora
Dienas teikums

Mūsu vislielākais trūkums ir noņemšanās ar citu cilvēku trūkumiem. /H. Džibrāns/

08.01.2016, 10:48NVO aktualitāšu kalendārs Nr.10
NVO aktualitāšu kalendārs Nr.10

Biedrība "Preiļu NVO centrs" projekta "Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados" Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/203/1/L/050/2015 ietvaros sagatavojusi NVO aktualitāšu kalendāru. Kalendārā iekļauta informācija par NVO aktualitātēm - finanšu piesaiste, izmaiņas grāmatvedībā, NVO pasākumu plāni un cita nevalstiskajam sektoram saistoša un aktuāla informācija NVO darbības nodrošināšanai. Kalendārs ir sagatavots un elektroniski izsūtīts 350 Latgales reģiona nevalstiskajām organizācijām.

07.01.2016, 15:41Aicinām barikāžu dalībniekus pieteikties uz bezmaksas atceres pasākumu - koncertu “Bulvārī brīvība”!
Aicinām barikāžu dalībniekus pieteikties uz bezmaksas atceres pasākumu - koncertu “Bulvārī brīvība”!

Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Kultūras ministriju un 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrību organizē atceres pasākumu 1991. gadā notikušajām barikādēm. Pasākums notiks 2016. gada 16. janvārī no plkst. 15.00 – 19.30 Ķīpsalas hallē. Pasākuma režisori: Juris Jonelis un Uģis Brikmanis. (Turpinājums nākamajā lappusē.)

Uz šo pasākumu varat doties gan patstāvīgi, gan ar pašvaldības atbalstu. Pašvaldība nodrošinās ar transportu. Piesakieties braucienam pie Elvīras Āboliņas pa tālr. 27059046 līdz 2016. gada 8. janvārim!

Lasīt vairāk...
16.12.2015, 11:08Noslēdzies projekts „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados”

Divarpus gadus biedrība „Preiļu NVO centrs” īsteno Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ)  projektu „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/203/1/L/050/2015, kura ietvaros notikušās aktivitātes bija vērstas uz pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu Preiļu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novados, veicinot sadarbību ar valsts pārvaldi un paaugstinot  nevalstiskā sektora institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, veicinot iedzīvotāju līdzdalību, brīvprātīgā darba popularizēšanu, rosinot jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos un jaunas pieredzes iegūšanu organizāciju turpmākās darbības pilnveidošanai. Šī gada 1. decembrī notika projekta noslēdzošā aktivitāte- konference „Pilsoniskās sabiedrības attīstības tendences Latvijā”.

Lasīt vairāk...
10.12.2015, 11:33Janvārī trūcīgās vai krīzes situācijā nonākušās ģimenes varēs saņemt skolas piederumu komplektu
Janvārī trūcīgās vai krīzes situācijā nonākušās ģimenes varēs saņemt skolas piederumu komplektu

Skolas piederumu komplektu piegāde tiks uzsākta 2016. gada janvārī. Līguma ietvaros tiks piegādāti 2 (divu) veidu skolas piederumu komplekti - saņemot jāizvēlas viens. Katra komplekta cena -13.49 EUR. 2015.gada skolas piederumu komplektus trūcīgas vai krīzes situācijā esošās ģimenes ar skolas vecuma bērniem no 5 līdz 16 gadiem, uzrādot izziņu par 2015.gadu, varēs saņemt līdz pat 2015./2016. mācību gada beigām, tas ir, līdz 2016. gada 10. jūnijam. 2016. gada un turpmāko gadu mācību piederumu komplektus varēs saņemt vienu reizi konkrētā kalendārā gada laikā. Pielikumā: 2 (divu) veidu skolas komplektu sastāvs.

 

07.12.2015, 16:01Vanagos apskatāma vietējo rokdarbnieču izstāde
Vanagos apskatāma vietējo rokdarbnieču izstāde

No 6. - 30. decembrim IAC "Vanagi'' skatāma vietējo rokdarbnieču rokdarbu izstāde "Iepriecini sevi vai kādu citu Ziemassvētkos"!

04.12.2015, 14:58Vārkavas novadpētniecības muzejs aicina apmeklēt rokdarbu izstādi. Izstādes apmeklējumu termiņš pagarināts līdz 30. decembrim!

19.11.2015, 11:48Iegādājies jauniešu foto dienrādi - 16 un Tu būsi atbalstījis talantīgos bērnus un jauniešus!
Iegādājies jauniešu foto dienrādi - 16 un Tu būsi atbalstījis talantīgos bērnus un jauniešus!

Viduslatgales pārnovadu fonda Jauniešu Ideju laboratorija (JIL) ir izveidojusi Foto Dienrādi 2016.gadam - ērtu un praktisku galda kalendāru, ko var ikdienā izmantot gan darbā, gan mājās, gan kā dāvanu draugiem. Kalendārā ir jauniešu uzņemti foto, aktuāla informācija par Fonda akcijām un sirsnīgi novēlējumi vai atziņa katram mēnesim.

Lasīt vairāk...
05.11.2015, 08:03Kapu talka Āpšu kapos, šodien, 5. novembrī
Kapu talka Āpšu kapos, šodien, 5. novembrī

Šodien, 5. novembrī plkst. 10.00, luterāņu draudze un Rožkalnu pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus uz  papildu talku Rožkalnu pagasta  Āpšu kapos.

05.11.2015, 13:17Atklātā, atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, norēķinus veicot pilnā apmērā eiro, tiek pārdots Vārkavas novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Padomes ielā 45, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov.
Atklātā, atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, norēķinus veicot pilnā apmērā eiro, tiek pārdots Vārkavas novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Padomes ielā 45, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov.

Atklātā, atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, norēķinus veicot pilnā apmērā eiro, tiek pārdots Vārkavas novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Padomes ielā 45, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., kadastra Nr.76900050446, kas sastāv no zemes gabala 10452 m2 platībā un nepabeigtas kultūras nama ēkas, (kadastra apzīmējums 76900050446001), ar kopējo platību 2074,90 m2, ar nosacīto cenu (otrās izsoles sākuma cenu) 4272,98 EUR (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit divi eiro un 98 eiro centi).

Izsole notiks 2015.gada 22.decembrī plkst.10.00 Vārkavas novada domē kultūras centra zālē Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov.
Pieteikšanās izsolei līdz 2015.gada 15.decembrim. Tālrunis izziņām – 29446486.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vārkavas novada domē un šeit.
03.11.2015, 09:06Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidāta pieteikšanos uz Dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa amatu
Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidāta pieteikšanos uz Dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa amatu

Pretendenta dokumentus (motivētu pieteikumu un CV) lūdzam iesniegt līdz 2015. gada 12. novembra plkst. 16.30 Vārkavas novada pašvaldības domē - Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335 vai sūtīt uz e-pastu: dome@varkava.lv. Tālr. 28239646.

02.11.2015, 13:12Par Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas sabiedrības informēšanu
Par Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas sabiedrības informēšanu

Vārkavas novada pašvaldība 2015. gada 27. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 16/22 „Par Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas sabiedriskās apspriešanas procedūras uzsākšanu. Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014. – 2025.gadam pilnveidotās redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2015. gada 2. novembra līdz 2015. gada 25. novembrim.

Ar Vārkavas novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju var iepazīties darba laikā no 800- 1230 un 1300-1630 Vārkavas novada pašvaldībā, Skolas ielā 5, Vecvārkavā Upmalas pagasts, Vārkavas novads, Vārkavas pagasta pārvaldē, Kovaļevsku iela 4, Vārkavā, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, Rožkalnu pagasts pārvaldē, Saules ielā 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads un pašvaldības mājas lapā www.varkava.lv.

 

01.10.2015, 09:15Vārkavas novada pašvaldība novembrī aicina iedzīvotājus uz sapulcēm
Vārkavas novada pašvaldība novembrī aicina iedzīvotājus uz sapulcēm

No 3. - 5. novembrim Vārkavas novadā norisināsies Vārkavas novada domes rīkotās iedzīvotāju sapulces, lai informētu iedzīvotājus par aktualitātēm pašvaldībā un atbildētu uz jautājumiem.

 

 

Vārkavas pagastā
3. novembrī plkst. 10.00 Piliškās, saieta vietā;
3. novembrī plkst. 14.00 Vārkavā, tautas namā.
Rožkalnu pagastā
4. novembrī plkst. 10.00 Arendolē, krīzes centra zālē;
4. novembrī plkst. 14.00 Rimicānos, kultūras nama zālē.
Upmalas pagastā
5. novembrī plkst. 10.00 Vanagos, IAC „Vanagi” telpās;
5. novembrī plkst. 14.00 Vecvārkavā, Kultūras centra zālē.
 
Sapulcēs piedalīsies Vārkavas novada domes vadība, izpilddirektors, pagastu pārvalžu vadītāji un pašvaldības dažādu jomu speciālisti.  
29.10.2015, 08:58Nomas tiesību izsole nedzīvojamām telpām Vārkavas pagasta Vārkavā, Bērzu ielā 2 B
Nomas tiesību izsole nedzīvojamām telpām Vārkavas pagasta Vārkavā, Bērzu ielā 2 B
Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, norēķinus veicot pilnā apmērā eiro, tiek iznomāta Vārkavas novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma daļa, kas atrodas Bērzu ielā 2B Vārkava, Vārkavas pag., Vārkavas nov.. Kadastra Nr.76940010401001. Kopējā platība 55,6 m2 . Izsoles sākuma cena nomas objektam tiek noteikta 55,56 eiro gadā bez PVN (piecdesmit pieci eiro, piecdesmit seši centi).
Izsole notiks 2015.gada 24.novembrī plkst.11.00 Vārkavas tautas namā, Kovaļevsku ielā 5, Vārkavā, Vārkavas pag., Vārkavas nov.
Pieteikšanās izsolei līdz 2015.gada 17.novembrim plkst.10.30 Vārkavas novada pašvaldībā, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagastā, Vārkavas novadā vai Vārkavas pagasta pārvaldē, Vārkavā, Kovaļevsku ielā 4. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.
Tālrunis uzziņām – 26543751. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vārkavas novada domē, Vārkavas pagasta pārvaldē vai šeit.
27.10.2015, 13:38tests

tests

20.10.2015, 10:52Projekta “Latvisko tradīciju popularizēšana ģimenēs un jauniešu vidū” īstenošana Preiļos, Riebiņos un Vārkavas novados

Lai stiprinātu patriotiskās jūtas ģimenēs, ir nepieciešams vairāk stāstīt un mācīt par Latvijas vēsturi, par latviskajām tradīcijām, par savas Tēvzemes godināšanu. Svarīgi, lai jaunākā paaudze mācītos un strādātu savā dzimtajā valstī, nevis svešumā un lai pēc ārvalstu studijām atgrieztos atpakaļ dzimtenē.

Lasīt vairāk...
06.10.2015, 08:59Pagarināts pretendentu pieteikšanas termiņš!
Pagarināts pretendentu pieteikšanas termiņš!

Vārkavas novada dome aicina līdz š.g. 22. oktobrim plkst. 16.30 pieteikt pretendentus Goda un Atzinības rakstu saņemšanai. Vārkavas novada domes Atzinības raksta piešķiršanas kārtības nolikums. Vārkavas novada domes Goda raksta piešķiršanas kārtības nolikums. 

Pieteikums jāiesniedz Vārkavas novada domē (Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads) personiski vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), pieteikumu adresējot uz dome@varkava.lv.

08.10.2015, 13:43Vecvārkavā uzstādīts bankomāts
Vecvārkavā uzstādīts bankomāts

Vārkavas novada Vecvārkavā, Vītolu ielā 2 (SIA "KASO plus" veikalā), no š.g. 8. oktobra darbojas Swedbank naudas izmaksas bankomāts.  Veikala darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00 - 20.00, sestdienās no 9.00 - 20.00, svētdienās no 9.00 - 19.00.

13.10.2015, 08:45Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi bērnam izaugt!
Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi bērnam izaugt!

Cilvēka dabā ir palīdzēt savam līdzcilvēkam – ziedot naudu labdarības akcijā, uzklausīt drauga bēdu stāstu un ļaut izraudāties uz sava pleca, atdāvināt lietas, kuras pašam vairs nav vajadzīgas, bet kādam lieti noderēs... Bet varbūt Tu esi gatavs atvērt savas mājas durvis un dāvināt sirds siltumu bērniem, kuri palikuši bez vecāku rūpēm un mīlestības? Varbūt arī Tavas ģimenes roku vadīts kāds mazulis var mācīties staigāt, runāt, rūpēties par sevi un apjaust, ka šinī pasaulē kādam ir svarīgs un vajadzīgs? Laikā, ko bērns pavada ģimenē, nevis bērnu namā, viņš mācās ģimenes dzīvi un savstarpējās attiecības, iepazīstas ar sadzīvi un ikdienas pienākumiem, apjauš, ka mamma un tētis mīl un rūpējas par bērniem.

Lasīt vairāk...
02.10.2015, 09:12Izstāde Vārkavas bibliotēkā

21.09.2015, 14:00Lūgums piedalīties fotoizstādes veidošanā par godu Vārkavas muižas pils 150 gadu jubilejai
Lūgums piedalīties fotoizstādes veidošanā par godu Vārkavas muižas pils 150 gadu jubilejai

Cien. Vārkavas novada iedzīvotāji! Šogad atzīmēsim Vārkavas muižas pils 150. gadskārtu. Par godu šim notikumam Vārkavas muižas pilī tiks rīkota fotoizstāde. Lūgums jums – pameklējiet savos ģimenes fotoalbumos vai krājumos fotogrāfijas, kas ataino muižas pils vēsturi un nogādājiet tās līdz š.g. 31. oktobrim Upmalas bibliotēkā (Skolas iela 5, Vecvārkava) vai Vārkavas novadpētniecības muzejā – kultūrvēstures un tūrisma centrā (Vārkavā, Kovaļevsku iela 6). Fotogrāfijas noskenēsim un atdosim. Ļoti ceram uz jūsu atsaucību! Tālr. papildu informācijai 29295225 (Alda Upeniece) un 27059046 (Elvīra Āboliņa). Izstāde būs apskatāma novembrī.

23.09.2015, 11:44Rimicānos tikās ar Eiroparlamenta deputāti

18. septembrī Rimicānos, biedrības „Dzintars 2007” telpās, notika Vārkavas un Līvānu novada iedzīvotāju tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri. Tikšanās galvenais mērķis bija iedzīvotāju vēlme parādīt, cik ļoti nepieciešams valsts vietējās nozīmes autoceļa V682 Špoģi – Arendole – Upmala – Sīļi remonts un pateicības izrādīšana deputātei par pirmajiem spertajiem soļiem šī ceļa uzlabošanā. Tikšanos rīkoja biedrības „Rožupes sabiedriskais centrs” valdes priekšsēdētāja, uzņēmēja Sandra Jēgermane, kura apvieno pie šī ceļa dzīvojošo centienus panākt tā remontu, resp., iedzīvotāji vēlas, lai tas tiktu asfaltēts, izmantojot pēdējā laikā izplatīto tehnoloģiju – šķembu segumu, kas pamatnei piesaistīts ar bitumena emulsiju.

Lasīt vairāk...
16.09.2015, 09:20Tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputāti
Tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputāti

Š.g. 18. septembrī plkst. 17.00 Rimicānos, biedrības "Dzintars 2007" telpās (Saules iela 2, bijušās skolas ēkā, 2.st.), notiks tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri. Laipni aicināts ikviens interesents!

10.09.2015, 16:11Vakances
Vakances

Vārkavas novada dome, reģ. Nr. LV90000065434, aicina pieteikties uz divdesmit sezonas vakancēm (uz noteiktu laiku) APKURES/KRĀŠŅU KURINĀTĀJS (pēc Latvijas profesiju klasifikatora: 818204).

 

 

Prasības pretendentam:
• atestācijas apliecība katlu iekārtu apkalpošanā;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• spēja pastāvīgi plānot darbu;
• augsta atbildības sajūta.

Pieteikumu, CV, izglītības dokumentu iesniegt  personīgi līdz 2015.gada 23.septembrim plkst.16.00  Vārkavas novada domē, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagastā, Vārkavas novadā, Kontaktpersona: Inta Kivleniece (tālr. 28239044).

 

24.08.2015, 10:59Aicinām uz sabiedriskajām apspriešanām par lauku ceļu attīstību
Aicinām uz sabiedriskajām apspriešanām par lauku ceļu attīstību

Sakarā ar Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumu „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” aicinām novada uzņēmējus un iedzīvotājus uz sabiedrisko apspriešanu, lai izteiktu savus priekšlikumus par Vārkavas novada pašvaldības ieceri par  plānoto ceļu seguma rekonstrukciju.

Vārkavas novada dome aicina iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par lauku pašvaldību ceļu izbūvi un/vai pārbūvi, kas saistīta ar uzņēmējdarbības aktivitāšu veicināšanu lauku teritorijā Eiropas Savienības atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Vārkavas novadam ir piešķirti 780 000 EUR.

Apspriedes laikā tiks pārrunāti atlases kritēriji, pēc kuriem tiks izvēlēti pašvaldības ceļi rekonstrukcijai un pārskatīts prioritāro ceļu saraksts.

Aicinām visus novada uzņēmējus un iedzīvotājus uz sabiedriskajām apspriešanām, kas notiks:

·         2015. gada 8. septembrī plkst. 10.00 Vārkavas tautas namā,

·         2015. gada 8.  septembrī plkst. 14.00 Pilišku saieta vietā,

·         2015. gada 9. septembrī plkst. 10.00 Rožkalnu kultūras namā,

·         2015. gada 9. septembrī plkst. 14.00 Arendoles krīzes centra zālē,

·         2015. gada 10. septembrī  plkst. 10.00 IAC “Vanagi”,

·         2015. gada 10. septembrī plkst. 14.00 Vecvārkavā, kultūras centra zālē.

 

Vārkavas novada dome

 

12.08.2015, 11:12Izsole
Izsole

Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, norēķinus veicot pilnā apmērā eiro, tiek pārdots Vārkavas novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Padomes ielā 45, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas novads, kadastra Nr.76900050446, kas sastāv no zemes gabala 10452 kv.m platībā un nepabeigtas kultūras nama ēkas, (kadastra apzīmējums 76900050446001), ar kopējo platību 2074,90 kv.m ar nosacīto cenu (pirmās izsoles sākuma cenu) 5341,22 EUR (pieci tūkstoši trīs simti četrdesmit viens euro un 22 euro centi). Izsole notiks š.g. 6. oktobrī plkst.10.00 novada domē, Kultūras centra zālē - Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5335. Pieteikšanās izsolei līdz š.g. 29. septembrim. Tālrunis uzziņām – 29446486. Izsoles noteikumi.

09.09.2015, 13:35Piedzīvojumu skrējiena rezultāti
Piedzīvojumu skrējiena rezultāti

Ir apkopoti Vārkavas novada sporta skolas un Vārkavas vidusskolas jau 10. gadu rīkotā piedzīvojumu skrējiena "Vārkavas bezceļi 2015" rezultāti. Sacensību 1.-3. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā tika apbalvoti ar medaļām, kopvērtējumā ātrākie 3 vīrieši un 3 sievietes saņēma kausus. Sacensību fotogrāfijas apskatāmas varkava.lv/lv/laba-izvelne/fotogalerija, kā arī daudz lielāks to skaits - failiem.lv - failiem.lv/u/hswsoce

08.09.2015, 13:33Nosvinēja Vanagu skolas 95. dibināšanas gadadienu
Nosvinēja Vanagu skolas 95. dibināšanas gadadienu

Lai arī Vārkavas novada Upmalas pagasta Vanagu pamatskola 2012. gadā tika reorganizēta, pateicoties tam, ka bijušās skolas telpās darbojas informācijas un atbalsta centrs „Vanagi” un to vada bijusī Vanagu pamatskolas direktore Janīna Praņevska, Vanagi savu vēsturi un vanadziešus neatstāj novārtā un turpina kopš 1990. gada iesākto tradīciju – ik pēc 5 gadiem rīkot skolas absolventu un darbinieku salidojumus. Šoreiz Vanagu skolas absolventi un darbinieki savus kārtējos satikšanās svētkus svinēja 29. augustā. Pasākums pulcēja vairāk nekā 200 dalībnieku un sākās, kā ierasts visos iepriekšējos piecos salidojumos – ar Svēto Misi Vanagu baznīcā, koncertu informācijas un atbalsta centra zālē un balli. Satikšanās prieku vairoja arī tas fakts, ka bijušās skolas zāle šovasar ir piedzīvojusi pozitīvas pārmaiņas – zāles grīdai ir veikts remonts un nomainīts segums – pasākuma viesiem bija iespēja pirmajiem izmēģināt un iedejot jauno ozolkoka parketu. Savukārt vecās un tik daudz kopš 1959. gada pieredzējušās dēļu grīdas daži fragmenti ir nodoti Vanagu pamatskolas muzejam un kļuvuši par savdabīgu eksponātu.

Lasīt vairāk...
08.09.2015, 10:53Piedāvā apmācības
Piedāvā apmācības

„Latvijas Mednieku apmācību centrs” organizē  kursus mednieka un medību vadītāja apliecības iegūšanai Vecvārkavā un Preiļos. Kvalitatīva, profesionāla apmācība. Pieteikties pa tālr.29282027 vai www.lmac.lv

03.09.2015, 10:46Palīdzēsim izaugt Mūsu jaunajiem talantiem!
Palīdzēsim izaugt Mūsu jaunajiem talantiem!

Viduslatgales pārnovadu fonds 2014.gadā izveidoja stipendiju programmu un piešķīra mācību stipendijas 22 bērniem un jauniešiem mākslā un mūzikā.

Preiļu, Līvānu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu apkaimēs ir centīgi un izcili talantīgi bērni un jaunieši, kuri vēlas pierādīt un pilnveidot savas prasmes mācoties mākslas un mūzikas skolās, piedaloties augsta līmeņa sacensībās, konkursos un olimpiādes. Ģimenēm ne vienmēr ir pieejami nepieciešamie resursi, lai segtu mācību maksas, instrumentu nomas un citas izmaksas, tādēļ VLPF, ir izveidota stipendiju programma. Tās mērķis ir sniegt atbalstu bērnu un jauniešu izcilībai un talantiem mākslas un mūzikas jomās.

 

Lasīt vairāk...
02.09.2015, 14:53Piedāvā izpētīt dzimtas, mājvietu, zemnieku saimniecību, iestāžu, organizāciju, pagastu u.c. vēsturi
Piedāvā izpētīt dzimtas, mājvietu, zemnieku saimniecību, iestāžu, organizāciju, pagastu u.c. vēsturi

Izpēte tiek veikta, pārsvarā izmantojot nepublicētus un mazpazīstamus materiālus, kas glabājas Latvijas arhīvos un bibliotēkās: dokumentus latīņu, vācu, krievu un latviešu valodās, kā arī dažādu laiku presi, literatūru, vēstures avotu publikācijas, attēlus un kartes.
Izpētes rezultāti: zinātniskais pētījums, rakstīto avotu teksti un to tulkojumi, attēli, dokumentu digitālās kopijas, pēc darba pabeigšanas tiek nodoti pasūtītājam ar publicēšanas tiesībām. Šos materiālus vēlāk iespējams izmantot stāstījumu un programmu apmeklētājiem veidošanai, izglītojošo pasākumu un prezentāciju sagatavošanai, dažādām publikācijām, brošūrām un grāmatām, kā arī kultūras pieminekļu obligātajai izpētei pirms restaurācijas.
Par autoratlīdzību un darba izpildes termiņu izpētes veicējs vienojas ar pasūtītāju, vadoties pēc konkrētā objekta izpētes apjoma un laika, kas nepieciešams izpētes veikšanai.

Interesentus lūdz sazināties elektroniski – agrisdzenis@inbox.lv, vai telefoniski - 28122513. Agris Dzenis, mag. hist. Kandavā (dzimtas saknes ir no Vārkavas pagasta Piliškām).          

Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 08.07.2011 12:04:05

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632, 28239646
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgā par mājas lapas saturu: Maija Praņevska
Tālrunis: 20385972

Notikumu kalendārs
forward
forward
Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »