Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 02.04.2015 06:07
Irmgarde
Dienas teikums

Būt izturīgam nozīmē – turēties pretim, savaldība ir – būt pārākam. /Aristotelis/

18.03.2015, 14:44Palīdzēsim ugunsnelaimē cietušajai Vaivodu ģimenei no Piliškām!
Palīdzēsim ugunsnelaimē cietušajai Vaivodu ģimenei no Piliškām!

18.03.2014. uguns ir nopostījusi Gunāra Vaivoda dzimtas mājas „Birztalas” Vārkavas novada Vārkavas pagasta Piliškās. Bez pajumtes, bez iedzīves un dokumentiem ir palikusi 5 cilvēku ģimene, tai skaitā 2 nepilngadīgi bērni (14 gadus vecs zēns un 16 gadus veca meitene).

Ja Jums ir sadzīves priekšmeti, ko varat ziedot šai ģimenei, zvaniet Vārkavas novada Sociālajam dienestam  (tālr. 28383161) vai Gunāram Vaivodam (tālr. 29183627).

Ziedot iespējams arī zvanot uz labdarības tālruni 90006385, kā arī ar fonda "Ziedot.lv" starpniecību: fonds "Ziedot.lv", reģ. Nr.: 40008078226, SWEDBANK, bankas kods, HABALV22, konta Nr.LV95HABA0551006150241, mērķis: palīdzība pēc ugunsgrēka Vārkavā.
https://www.ziedot.lv/palidziba-pec-ugunsgreka-varkava-2169

Lasīt vairāk...
16.03.2015, 13:29Talka Āpšu kapos
Talka Āpšu kapos

Ceturtdien, 19. martā plkst. 10.00, tiek rīkota talka Rožkalnu pagasta Āpšu kapos. Būsiet gaidīti!

Lasīt vairāk...
16.03.2015, 14:03Humānās palīdzības izsniegšana
Humānās palīdzības izsniegšana

Sociālais dienests:

·         19.03.2015 Vanagos, IAC telpās pulksten 9.00;

·         19.03.2015 Rimicānos, Kultūras nama telpās pulksten 12.00;

·         20.03.2015 Vecvārkavā, bij. krosa telpās, Padomes ielā 49 pulksten 9.30,

dalīs Betānijas Dominikāņu māsu klostera humānās palīdzības preces. Preces var saņemt ikviena persona, kurai nepieciešama humānā palīdzība.

Lasīt vairāk...
17.03.2015, 15:08E-prasmju nedēļas aktivitātes Vanagu bibliotēkā
E-prasmju nedēļas aktivitātes Vanagu bibliotēkā

24.03. – 26.03.2015: Bibliotēkā būs skatāma izstāde: „Meklē, novērtē, izmanto un radi”.

24.03. plkst. 9:00- 12:00 - „Nāc uz bibliotēku un uzzini nezināmo!” - praktiskās nodarbības i-bankas izmantošanā.

25.03. plkst. 10:00 – 14:00 – „E-portāli, kas atvieglos Tavu dzīvi!” – iepazīšanās ar datubāzi Letonika.lv, Informatīvo aktu informācijas sistēmu portālu Nais.lv.

26.03. E-apmācības: LDC elektroniskie pakalpojumi, elektroniskā datu ievade un jaunā datu ievades programma. Nodarbības vadīs Terēzija Jaunromāne un Janīna Poplavska.

26.03. plkst.14:00 -  pēcpusdiena ar filmu „Anastasija”.

Lasīt vairāk...
18.03.2015, 13:58E-prasmju nedēļas aktivitātes Vārkavas bibliotēkā
E-prasmju nedēļas aktivitātes Vārkavas bibliotēkā

23.03.2015 plkst.12.30; 25.03. plkst.9.00 ( 5.-7.klašu skolēniem) "No klikšķa līdz pieskārienam!" - iepazīšanās ar planšetdatora un e-grāmatu lasītāja iespējām.
26.03. 11.00 (senioriem) "Aicinājums uz pirmo klikšķi!" - praktiska darbošanās digitālajā vidē senioriem.

Lasīt vairāk...
17.03.2015, 15:04E-prasmju nedēļas pasākumi Rožkalnu bibliotēkā
E-prasmju nedēļas pasākumi Rožkalnu bibliotēkā

23.03. - 26.03. 2015. Konsultācijas IT piedāvāto iespēju izmantošanā ikdienā (internetbanku lietošana, kā sagatavot CV, datu bāzes u.c.).  

Kādus darījumus var nokārtot neizejot no mājas, ja Tev ir internets? Ieskats www.latvija.lv piedāvājumā.

Kā zināt vai tavs dators ir inficēts? Ienāc www.esidross.lv!

Kas tas par koku ? - LASĀMKOKS ! Rimicānu PII grupiņas Sprīdītis audzēkņu iepazīstināšana ar LASĀMKOKA sniegtajām iespējām. (24.03.15.)

Lasīt vairāk...
17.03.2015, 15:02E-prasmju nedēļas pasākumi Arendoles bibliotēkā
E-prasmju nedēļas pasākumi Arendoles bibliotēkā

24. marts: plkst. 10.00- 12.00 E-prasmes ikvienam. Iepazīšanās ar e-pakalpojumiem. SEB elektroniskie norēķini.

26.marts : plkst. 10.00- 12.00 Lasām laikrakstus internetā: News.lv. Izmanto bibliotēkas iespējas un piedāvājumus e-vidē. Bibliotēkā pieejamās datu bāzes.

Lasīt vairāk...
17.03.2015, 14:59E-prasmju nedēļas pasākumi Upmalas bibliotēkā
E-prasmju nedēļas pasākumi Upmalas bibliotēkā

24. marts: plkst. 10.00- 12.00 Internetbankas lietošanas apmācības. Norēķini e-vidē. E-resursi un to pieejamība bibliotēkā.

25.marts : plkst. 10.00- 12.00 Lasi avīzes bez maksas. Informācijas meklēšana un rakstu atvēršana laikrakstu portālā www.news.lv.

26.marts : plkst. 10.00- 12.00 Valsts un pašvaldības e – pakalpojumu izmantošanas iespējas. Portāla www.latvija.lv pakalpojumi Latvijas iedzīvotājiem. E-pakalpojumu piedāvājums Lauksaimniecības datu centra mājas lapā.

Lasīt vairāk...
16.03.2015, 11:32Varbūt kāds var atpazīt fotogrāfijās redzamos cilvēkus, atminēties notikumus?
Varbūt kāds var atpazīt fotogrāfijās redzamos cilvēkus, atminēties notikumus?

Fotogrāfs Igors Pličs ir iesūtījis 2 senas fotogrāfijas (sk. zemāk), kas it kā esot fotografētas Vārkavas pusē, sagaidot Valsts prezidentu. Varbūt kāds ko atceras, atpazīst fotogrāfijās redzamās personas, vietas? Tālr. 26611934. 1. fotogrāfija, 2. fotogrāfija.

Lasīt vairāk...
12.03.2015, 11:15 Top skolas novadpētniecības muzejs

2014. gada 6. augustā Lauku atbalsts dienests ir apstiprinājis projektu Nr. 13-03-LL12-L413205-000015 “Skolas novadpētniecības muzeja telpu remonts un iekārtošana”, kas tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātē.

Projekta ietvaros ir paredzēts Vārkavas vidusskolā izremontēt telpu, kurā tiks izveidots skolas muzejs.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3815,70 eiro, no tām 3434,15 EUR jeb 90% ir publiskais finansējums.

 

Lasīt vairāk...
03.03.2015, 19:512015. gadā jauni pabalsti - politiski represētajiem un I grupas invalīdiem
2015. gadā jauni pabalsti - politiski represētajiem un I grupas invalīdiem

Šogad Vārkavas novadā klāt nākuši divi sociālie pabalsti – politiski represētajām personām 20 eiro apmērā, kurus izmaksās no 23. līdz 25. martam un personām ar I grupas invaliditāti - 20 eiro apmērā, kurus izmaksās uz Ziemassvētkiem. Pabalsti ir vienreizēji, tos varēs saņemt Vārkavas, Rožkalnu pagastu pārvaldēs, Vecvārkavā, novada domē, kā arī IAC „Vanagi”. Ja nav iespējams pašiem nokļūt līdz izmaksas vietām, lūdzu informēt pa telefonu 28383161 (sociālais dienests) līdz 20. martam, lai varētu noorganizēt izmaksu mājās, vai arī pārskaitīt uz kontu, ja tāds ir un Jums tas ir izdevīgi. Politiski represēto personu saraksts ir veidots, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datu bāzi (uz 17.02.2015). 

Lasīt vairāk...
03.03.2015, 18:46Jaunas aktivitātes IAC „Vanagi” martā
Jaunas aktivitātes IAC „Vanagi” martā

Vanagu pusē tika apzinātas godu saimnieces. Tādas pavisam ir 12. Tāpēc nolēmām martā pulcēties uz četrām interesantām nodarbībām. Gaidām interesentus katru piektdienu plkst. 14:00 IAC "Vēlme" telpās! Sīkāka informācija pa tālr. 28450919 (Janīna).

 

Lasīt vairāk...
04.02.2015, 23:05Vakance
Vakance

Vokālais ansamblis ''Melodīva'' (Vārkava) meklē vadītāju, pieteikšanās un CV iesūtīšana līdz 27.februārim. E-pasts: dome@varkava.lv, tālr. 29446486.

Lasīt vairāk...
20.02.2015, 22:39Bezdarba līmenis novados
Bezdarba līmenis novados

NVA Statistikas nodaļa ir sagatavojusi informāciju par bezdarba līmeni novados 2015.gada janvārī. Pārskats par bezdarba situāciju valstī 2015.gada janvārī pieejams NVA mājas lapā http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=494&txt=495&t=stat

 

Lasīt vairāk...
18.02.2015, 22:04Izglītības un zinātnes ministrija uzsāk jaunu mūžizglītības projektu
Izglītības un zinātnes ministrija uzsāk jaunu mūžizglītības projektu

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) uzsākusi īstenot Eiropas Komisijas līdzfinansētu projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā”, kura mērķis ir iesaistīt mūžizglītības aktivitātēs lielāku pieaugušo skaitu. Lai šo mērķi sasniegtu, atbildību par vienotas pieaugušo izglītības politikas izstrādi, novēršot līdzšinējo sadrumstalotību, ir uzņēmusies Izglītības un zinātnes ministrija. Projekta darbības laiks ir līdz 2015. gada beigām, un to līdzfinansē Eiropas Komisija.

Lasīt vairāk...
17.02.2015, 22:07Vārkavas novada bērnu un jauniešu folkloras kopai “Volyudzeite” būs jauni skatuves tērpi

Šī gada 13. februārī Vārkavas novada dome ir saņēmusi projekta “Tautas tērpu iegāde folkloras kopai “Volyudzeite”” apstiprinājumu. Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves vides kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Lasīt vairāk...
17.02.2015, 23:37Meteņdiena Piliškās
Meteņdiena Piliškās

Kad dienas kļūst manāmi garākas, kad cilvēki sāk gaidīt Lieldienas, tad pēc senlatviešu tradīcijām tiek svinēti Meteņi. Šo dienu mēdz dēvēt arī par Lastavāgu, Miesmeti, Vastlāvi, Miezmežu dienu un citādi. Meteņdienu svin 7 nedēļas pirms Lieldienām, kad sākas katoļu gavēnis. Ar šiem svētkiem tiek atzīmētas ziemas beigas un nākamajā - Pelnu dienā - sākas jauns gads. Cilvēki sāk gaidīt pavasara atnākšanu un Lieldienas.

Lasīt vairāk...
10.02.2015, 11:33NVA aicina darba devējus piedāvāt darba vietas jauniešiem pirmās darba pieredzes iegūšanai
NVA aicina darba devējus piedāvāt darba vietas jauniešiem pirmās darba pieredzes iegūšanai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad īsteno Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu "Pirmā darba pieredze jaunietim" un aicina darba devējus - komersantus, pašnodarbinātas personas, kā arī biedrības vai nodibinājumus - piedāvāt darba vietas jauniešiem ar profesionālo vai augstāko izglītību.

Lasīt vairāk...
09.02.2015, 15:04NVA atbalsta jauniešu darbu sabiedrības labā
NVA atbalsta jauniešu darbu sabiedrības labā

Nodarbinātības valsts aģentūra Preiļu filiāle aicina biedrības un nodibinājumus pieteikties atbalsta pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai. Jauniešu garantijas pasākumu ietvaros tiek īstenots atbalsta pasākums "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā " (turpmāk - Pasākums).

Lasīt vairāk...
30.01.2015, 16:39Darba programmas trešā gada aktivitātes uzsāktas

Pērnā gada nogalē tika parakstīts līgums starp biedrību „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs” un Sabiedrības integrācijas fondu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansētā projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” (Finansēšanas līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/203/1/L/050/2015) trešā gada darba programmas īstenošanu.

Lasīt vairāk...
21.01.2015, 19:54„Viduslatgales pārnovadu fonds” aicina atbalstīt Roberta Mūka muzeju Galēnos
„Viduslatgales pārnovadu fonds” aicina atbalstīt Roberta Mūka muzeju Galēnos

Būsim atsaucīgi un  sniegsim savu artavu Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un palīdzēsim attīstīties nupat izveidotajam muzejam, finansiāli  atbalstot Roberta Mūka muzeja ēkas 2. stāva četru logu bloku nomaiņu, jo tieši 2. stāvā atrodas vērtīgākie muzeja priekšmeti. Celtniecības firma apsekoja veicamos darbus un izveidoja tāmi logu bloku nomaiņai, nepieciešamais finansējums:  873 (astoņi simti septiņdesmit trīs) eiro.

Lasīt vairāk...
21.01.2015, 19:44Noslēdzies mazo grantu projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi 2014”
Noslēdzies mazo grantu projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi 2014”

6. janvārī Līvānu kultūras namā notika nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” īstenotā mazo grantu projektu konkursa ‘’Iedzīvotāji veido savu vidi 2014’’ noslēguma pasākums. Ar Preiļu, Līvānu, Aglonas un Vārkavas novadu finansiālo atbalstu, kopumā konkursa ietvaros tika realizēti 22 projekti. Maksimālais finansējums vienam projektam bija 400 EUR. Vairāku projektu realizācijai tika  piesaistīts arī pašu īstenotāju līdzfinansējums. Projektu rezultāta tika izveidoti un aprīkoti  bērnu rotaļu laukumi māju pagalmos, remontētas telpas un iekārtotas sporta zāles, iegādāts sporta inventārs, sakopta vide un iegādāti  darba rīki, darināti  skatuves  tērpi un to aksesuāri, kā arī popularizētas Latgalei raksturīgās tradīcijas.

Lasīt vairāk...
10.01.2015, 10:53Vakance (aktuāla līdz 30. janvārim)
Vakance (aktuāla līdz 30. janvārim)

 

Vārkavas novada dome izsludina konkursu uz Vārkavas novada Kultūras centra vadītāja/-as amatu.

Prasības pretendentiem: augstākā izglītība, vēlams kultūras vadībā; prasme patstāvīgi organizēt savu un komandas darbu, analizēt un plānot, pieņemt lēmumus; labas saskarsmes un komunikācijas prasmes; teicamas latviešu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas prasmes; augsta atbildības sajūta; praktiska pieredze darbā kultūras vai līdzīga rakstura radošā, organizatoriskā, mākslinieciskā vai izglītojošā jomā tiks vērtēta kā priekšrocība.

Galvenie amata pienākumi: vadīt kultūras centra darbu un noteikt galvenos attīstības virzienus un prioritātes kultūras centra darbībā; veikt finanšu plānošanu un piesaisti, nodrošināt iestādes budžeta izpildi un kontroli; nodrošināt kultūras centra Nolikumā noteikto funkciju īstenošanu; nodrošināt kultūras centra personāla vadību; plānot, organizēt, veidot un vadīt dažādu paaudžu pieprasījumam atbilstošus kultūras un atpūtas pasākumus Vārkavas novadā.

Dokumenti jāiesniedz līdz 30.01.2015. plkst.12.00 Vārkavas novada domē, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Vārkavas novadā, LV-5335 vai jāsūta uz e-pastu - dome@varkava.lv. Nepieciešamie dokumenti: CV, izglītības dokumentu kopijas, pieteikums (motivācijas vēstule), vīzija par Vārkavas novada kultūras centra darbību (ne vairāk kā divas A4 lapas datorrakstā).

 

Lasīt vairāk...
14.01.2015, 08:54Saimniek, lūdzu, atsaucies!
Saimniek, lūdzu, atsaucies!

Pēc Jaungada uguņošanas Rožkalnu pagasta "Livbērzos" ir ieklīdusi vilku sugas kucīte. Lūdzam īpašnieku sazināties pa mob. tālruni  - 28333570.

Lasīt vairāk...
09.01.2015, 00:33Cieto sadzīves atkritumu izvešanas grafiks Vārkavas novadā 2015. gadā
Cieto sadzīves atkritumu izvešanas grafiks Vārkavas novadā 2015. gadā

Ja Jums ir noslēgts līgums ar SIA „Preiļu saimnieks”, par atkritumu izvešanu divas reizes mēnesī, tad Jūsu konteiners 2015. gadā tiks izvests atbilstoši grafikam.

Lasīt vairāk...
23.12.2014, 09:11Vakance (aktuāla līdz 23. decembrim)
Vakance (aktuāla līdz 23. decembrim)

Vārkavas novada dome izsludina konkursu uz Vārkavas novada Kultūras centra vadītāja/-as amatu.

Prasības pretendentiem: augstākā izglītība, vēlams kultūras vadībā; prasme patstāvīgi organizēt savu un komandas darbu, analizēt un plānot, pieņemt lēmumus; labas saskarsmes un komunikācijas prasmes; teicamas latviešu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas prasmes; augsta atbildības sajūta; praktiska pieredze darbā kultūras vai līdzīga rakstura radošā, organizatoriskā, mākslinieciskā vai izglītojošā jomā tiks vērtēta kā priekšrocība.

Galvenie amata pienākumi: vadīt kultūras centra darbu un noteikt galvenos attīstības virzienus un prioritātes kultūras centra darbībā; veikt finanšu plānošanu un piesaisti, nodrošināt iestādes budžeta izpildi un kontroli; nodrošināt kultūras centra Nolikumā noteikto funkciju īstenošanu; nodrošināt kultūras centra personāla vadību; plānot, organizēt, veidot un vadīt dažādu paaudžu pieprasījumam atbilstošus kultūras un atpūtas pasākumus Vārkavas novadā.

Dokumenti jāiesniedz līdz 23.12.2014. plkst.11.00 Vārkavas novada domē, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Vārkavas novadā, LV-5335 vai uz e-pastu - dome@varkava.lv: CV, izglītības dokumentu kopijas, pieteikums (motivācijas vēstule), vīzija par Vārkavas novada kultūras centra darbību (ne vairāk kā divas A4 lapas datorrakstā).

 

Lasīt vairāk...
23.12.2014, 08:44Aktualitāšu kalendārs
Aktualitāšu kalendārs

Biedrība "Preiļu NVO centrs" projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” ietvaros sagatavojusi NVO aktualitāšu kalendāru.

Lasīt vairāk...
17.12.2014, 14:40Tuvojas izskaņai 2014. gada darbības programmas īstenošana
Tuvojas izskaņai 2014. gada darbības programmas īstenošana

Jau otro gadu biedrība „Preiļu NVO cetrs” īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansētu projektu „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados”.

Lasīt vairāk...
15.12.2014, 11:15Vakance (aktuāla līdz 23. decembrim)
Vakance (aktuāla līdz 23. decembrim)

Vārkavas novada dome izsludina konkursu uz Vārkavas novada Kultūras centra vadītāja/-as amatu.

Prasības pretendentiem: augstākā izglītība, vēlams kultūras vadībā; prasme patstāvīgi organizēt savu un komandas darbu, analizēt un plānot, pieņemt lēmumus; labas saskarsmes un komunikācijas prasmes; teicamas latviešu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas prasmes; augsta atbildības sajūta; praktiska pieredze darbā kultūras vai līdzīga rakstura radošā, organizatoriskā, mākslinieciskā vai izglītojošā jomā tiks vērtēta kā priekšrocība.

Galvenie amata pienākumi: vadīt kultūras centra darbu un noteikt galvenos attīstības virzienus un prioritātes kultūras centra darbībā; veikt finanšu plānošanu un piesaisti, nodrošināt iestādes budžeta izpildi un kontroli; nodrošināt kultūras centra Nolikumā noteikto funkciju īstenošanu; nodrošināt kultūras centra personāla vadību; plānot, organizēt, veidot un vadīt dažādu paaudžu pieprasījumam atbilstošus kultūras un atpūtas pasākumus Vārkavas novadā.

Dokumenti jāiesniedz līdz 23.12.2014. plkst.11.00 Vārkavas novada domē, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Vārkavas novadā, LV-5335: CV, izglītības dokumentu kopijas, pieteikums ( motivācijas vēstule),vīzija par Vārkavas novada kultūras centra darbību ( ne vairāk kā divas A4 lapas datorrakstā).

Lasīt vairāk...
10.12.2014, 08:49Vakance (aktuāla līdz 17.decembrim)
Vakance (aktuāla līdz 17.decembrim)

Vārkavas novada dome izsludina pieteikšanos uz Iepirkumu komisijas locekļa amatu. Pieteikumu un CV iesniegt līdz š.g. 17. decembrim (ieskaitot) plkst.16.00 Vārkavas novada domē (Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagastā, Vārkavas novadā) pie pašvaldības sekretāres.

Lasīt vairāk...

wheat