Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 21.04.2014 02:27
Marģers, Anastasija
Dienas teikums
03.04.2014, 15:46Vārkavas vidusskolas skolēnu jaunākie sasniegumi

Vizuālas mākslas olimpiādē 2. klases skolniece Sandra Brakovska ieguva 2. vietu, 1. klases skolniece Liliāna Gavare 3. vietu.

Starpnovadu olimpiādē angļu valodā 8. klases skolniece Žaklīna Kivleniece un 9. klases skolēns Uldis Valainis ieguva 2. vietu. Angļu valodas runas konkursā 6. klases skolniece Aurēlija Vaivode-Šulte ieguva 3. vietu.

Labus rezultātus ir guvuši arī mūsu skolas skolēni piedaloties folkloras konkursos. Dienvidlatgales novada dziedātāju konkursā „Dziesmu dziedu, kāda bijaMarita Ērgle (10.kl.) ieguva 1. pakāpes diplomu un 26. aprīlī viņai jādodas uz konkursa finālu Rīgā. Kristiāns Plots (5.kl.) un Zigmārs Lozda (8.kl.) (attēlā) 1. aprīlī piedalījās valsts stāstnieku konkursā „Anekdošu virpulis 2014.” Zigmārs izcīnīja Dižā smīdinātāja titulu, bet Kristiāns Ekselentā smīdinātāja titulu. Paldies skolotājiem un vecākiem!

Lasīt vairāk...
03.04.2014, 13:51Paredz atbalstu pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas un makšķerēšanas kontrolē
Paredz atbalstu pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas un makšķerēšanas kontrolē

Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus noteikumos par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. Izmaiņas šo noteikumu nosacījumos paredz, ka, atbilstoši Zivju fonda nolikumā paredzētajam, turpmāk no Zivju fonda finanšu līdzekļiem būs iespēja izmaksāt atbalstu par pašvaldību un Valsts vides dienesta (VVD) pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontrolē.

Lasīt vairāk...
03.04.2014, 13:47Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro
Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro

Zemkopības ministrija informē, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) aprīlī izsludinās projektu iesniegšanu pasākuma "Lauku saimniecību modernizācija" 15. kārtā jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai un nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei. Šim mērķim paredzēts atbalsta finansējums 4 miljonu eiro apmērā.

Lasīt vairāk...
03.04.2014, 11:34Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk
Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās ātrāk

Lai rastu iespēju atbalstīt Latvijas lauksaimniekus šopavasar, kad ziema ir nodarījusi lielus postījumus un lauksaimniekiem - ziemāju audzētājiem ir nepieciešami finanšu līdzekļi sējumu pārsēšanai, ir pieņemts konceptuāls lēmums par risinājumu.

Lauku atbalsta dienests (LAD) strādās tā, lai šogad varētu izmaksāt pārejas posma valsts atbalsta (atdalītais PPVA par platībām (APL) un atdalītais PPVA par laukaugu platībām (ALA)) avansu ātrāk, nekā tas ir citus gadus. Parasti izmaksas tiek veiktas jūlijā, bet šogad - maija mēnesī līdz 1.jūnijam. Lai saņemtu minēto avansa izmaksu jau maijā, lauksaimniekiem, kuri vēlas saņemt šo avansu, līdz šā gada 1.maijam ir jāiesniedz platību maksājumu pieteikums. Pieteikumus šajā gadījumā var iesniegt tikai LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), lai LAD tos varētu ātri izskatīt un uzsākt avansu izmaksas. Nekāda papildus informācija vai iesniegums klientiem nav jāsniedz. Pārējiem klientiem avansu izmaksas tiks uzsāktas jūnijā. Avansa apmērs tiek plānots 50% apmērā.

Gan LAD klientu apkalpošanas speciālisti, gan Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra konsultanti palīdzēs aizpildīt pieteikumus EPS.

 

LAD Klientu daļa
Tālrunis: 67095000, 67027693

 

Lasīt vairāk...
02.04.2014, 08:35Pavasara atkritumu izvešanas akcija Vārkavas novadā
Pavasara atkritumu izvešanas akcija Vārkavas novadā

Piekritīsiet, ka pavasaris ir piemērotākais brīdis, lai sakoptu apkārtni, tīrītu māju un atbrīvotos no nederīgām lietām, tādēļ SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa Vārkavas novada iedzīvotājiem organizē dalīti vākto atkritumu bezmaksas izvešanas akciju. Tā kā Vārkavas novada iedzīvotājiem pagaidām vēl nav iespējas šķirot atkritumus, tad šoreiz tiks vākti tieši dalīti vāktie atkritumi – neizkomplektēta nolietotā sadzīves tehnika (vecie televizori, ledusskapji, gāzes plītis utt.), stikla iepakojums (burkas, pudeles un logu stikls) un tīra, bez dubļiem, mēsliem un citiem piejaukumiem lauksaimniecībā izmantoto skābbarības ruļļu plēve.

 

Jums līdz šī gada 8. aprīlim jāsazinās ar Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāju Vinetu Igolnieci pa tel. 65307086 vai 29420721un jāpiesakās dalībai akcijā, bet izvešanas datums un laiks tiks saskaņots ar katru akcijas dalībnieku atsevišķi. Esiet aktīvi un izmantojiet iespēju bez maksas atbrīvoties no nederīgajām lietām!

 

Lasīt vairāk...
01.04.2014, 10:34Piesakieties komisijas locekļa amatam!
Piesakieties komisijas locekļa amatam!

Vārkavas novada dome 2014.gada 28.marta domes sēdē pieņēma lēmumu izveidot Īpašuma atsavināšanas komisiju 5 cilvēku sastāvā.

Vārkavas novada dome izsludina pieteikšanos uz Īpašuma atsavināšanas komisijas locekļa amatu. Pieteikumu un CV iesniegt līdz š.g. 10.aprīlim (ieskaitot) plkst.16.00 Vārkavas novada domē (Skolas ielā 5, Vecvārkavā) pie pašvaldības sekretāres.

Lasīt vairāk...
01.04.2014, 11:51Konkurss 7.-8. klašu skolēniem!
Konkurss 7.-8. klašu skolēniem!

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Preiļu nodaļa sadarbībā ar Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīklu izsludina konkursu "Es, zivis un zivsaimniecība" Preiļu, Riebiņu, Vārkavas, Līvānu novadu lauku teritoriju skolu 7.- 8. klašu skolēniem. Konkursa piedāvājuma iesniegšanas termiņš: š.g. 7. - 11.aprīlis. Konkursa nolikums - 1., 2. lpp.

Lasīt vairāk...
31.03.2014, 10:31Skolēni ar prieku piedalījās akcijā „Skaistākais putnu būrītis Vārkavas novadam”

Ļoti gaišas un pavasarīgas emocijas Vārkavas novada domei sagādāja Vārkavas vidusskolas rīkotā akcija „Skaistākais putnu būrītis Vārkavas novadam”, kurā piedalījās pirmsskolas izglītības grupas bērni, 1.- 4.klašu skolēni un viens 5.klases skolēns. Kā pavēstīja atbildīgā par audzināšanas darbu Vārkavas vidusskolā Helēna Ērgle, skolēni mājās kopā ar vecākiem izgatavoja putnu būrīšus, nogādāja tos uz skolu. 28.marta pēcpusdienā 21 putnu būrīša īpašnieki devās uz Vārkavas novada domi, kur svinīgi nodeva savus darinājumus Vārkavas novada pašvaldības izpilddirektoram Elmāram Sparānam. Skolēni savus putnu būrīšus dāvina visām novada lielākajām apdzīvotajām vietām – Vecvārkavai, Vanagiem, Rimicāniem, Arendolei, Vārkavai, Piliškām. Tikai vienam būrīša izgatavotājam tika atļauts izvēlēties sava būrīša atrašanās vietu: visneparastāko – divstāvu - būrīti bija izgatavojis Rožkalnu pagasta iedzīvotājs, 2.klases skolnieks Elvis Jaudzems. Viņš vēlējās, lai viņa būrītis nonāk Rimicānos. Pirmdienas iestāžu vadītāju un citu atbildīgo darbinieku plānošanas sapulcē putnu būrīši tika sadalīti un nogādāti vēlamajās vietās, kur tos vistuvākajā laikā piestiprinās.

M.Praņevskas teksts un foto

 

Lasīt vairāk...
28.03.2014, 08:36Biedrība "Preiļu NVO centrs" īsteno projektu
Biedrība

Biedrība "Preiļu NVO centrs" īsteno projektu "Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados", un tā  ietvaros ir  izveidojusi "NVO aktualitāšu kalendāru".

 

Lasīt vairāk...
27.03.2014, 11:33Būsim pilsoniski aktīvi!
Būsim pilsoniski aktīvi!

Biedrība "Preiļu rajona partnerība" aicina piedalīties "Vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020."veidošanā, aizpildot anketu un izsakot savu viedokli. Anketa ir sagatavota ar mērķi iegūt informāciju par aktuālākajām problēmām un vajadzībām no, iespējams, dažādām interešu grupām. Tas palīdzēs pilnveidot Vietējās Rīcības Grupas (VRG) darbību, lai varētu rast risinājumus, kā uzlabot lauku attīstību un dzīves kvalitāti laukos. Anketu varat aizpildīt onlainā, izmantojot zemāk norādīto linku
https://docs.google.com/forms/d/1aeX--FbwhX_-1KCuksQ1ASPwCBB0q-DWe0LjHc8zB_0/viewform. Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!

Lasīt vairāk...
26.03.2014, 08:21 Līdz 28. martam (ieskaitot) balsojam par Vārkavas novada pastmarku!
 Līdz 28. martam (ieskaitot) balsojam par Vārkavas novada pastmarku!

Piedalies Latvijas Pasta akcijā un nobalso par, Tavuprāt, skaistāko 2013.gada pastmarku! (2013.gadā ir laista klajā pastmarka arī ar Vārkavas novada ģerboni.) Un laimē Apple iPad Mini! Nobalsot var šeit.

Lasīt vairāk...
25.03.2014, 08:52

Lasīt vairāk...
13.03.2014, 13:17E-prasmju nedēļas norises Vārkavas novadā
E-prasmju nedēļas norises Vārkavas novadā

Pirmdien, 24. martā, e-prasmju nedēļas ietvaros plkst.10.00 Upmalas bibliotēkā un plkst.13.00 Rožkalnu bibliotēkā,

 

otrdien, 25.martā plkst.10.00 Vārkavas bibliotēkā un plkst.13.00 Vanagu bibliotēkā,

 

ceturtdien, 27.martā plkst.10.00 Arendoles bibliotēkā notiks

 

E - APMĀCĪBAS: LDC elektroniskie pakalpojumi, elektroniskā datu ievade un jaunā datu ievades programma. Apmācības vadīs Terēzija Jaunromāne. Aicināti visi interesenti.

Lasīt vairāk...
24.03.2014, 11:09Mobilais mamogrāfs Preiļos - 22. un 23. aprīlī
Mobilais mamogrāfs Preiļos - 22. un 23. aprīlī

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 22. un 23.aprīlī.

Pie Preiļu slimnīcas, Raiņa bulvārī 13.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!!

  • Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
  • Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu - izmeklējums maksā EUR 2.85
  • Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru).
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@mamografija.lv
.

 

Lasīt vairāk...
20.03.2014, 12:26Izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos
Izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos

Vārkavas novada vēlēšanu komisija saskaņā ar likumu „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kas notiks 2014.gada 24.maijā.

Lasīt vairāk...
17.03.2014, 14:52Saņemts atbalsts 2014. gada darbības programmai

Sabiedrības integrācijas fonda padome ir apstiprinājusi biedrības „Preiļu NVO centrs” izstrādātā projekta„Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” ( Finansēšanas līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/203/1/L/050/2014) darbības programmu 2014. gadam,Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētās programmas „NVO fonds" apakšprogrammā „NVO darbības atbalsta programma".

Lasīt vairāk...
12.03.2014, 11:15Noderīga informācija
Noderīga informācija

Informatīvs buklets par astoņiem Veselības inspekcijas e-pakalpojumiem

Lasīt vairāk...
12.03.2014, 09:31Būsim fiziski aktīvi! Aicinām uz koriģējošās vingrošanas nodarbībām Vanagos!
Būsim fiziski aktīvi! Aicinām uz koriģējošās vingrošanas nodarbībām Vanagos!

Mūsu ķermenis ir radīts, lai pārvietotos un kustētos: riteņbraukšana, peldēšana, nūjošana, darbs dārzā - tie ir tikai daži vienkārši  ikdienas fiziskās aktivitātes veidi. Neviens cits nevar kustēties mūsu vietā!

Mūsu IAC „Vanagi” organizētajām fiziskajām aktivitātēm pievienojas jauna : koriģējošā vingrošana. Interesenti vecumā pēc 40 gadiem tiek aicināti uz pirmo nodarbību š.g. 20.martā plkst.17.00. Nodarbības vadīs Iveta Isajeva.

 

IAC „Vanagi” vadītāja Janīna Praņevska

 

Lasīt vairāk...
13.03.2014, 09:02"Baltijas Vēnu klīnikas" piedāvājums no š.g.1.marta līdz 30.aprīlim

"Baltijas Vēnu klīnikas" ikgadējais projekts "Solis pretī veselām kājām"

Lasīt vairāk...
12.03.2014, 09:30Ziņas no IAC „Vanagi”
Ziņas no IAC „Vanagi”

Vanagu sieviešu vokālajam ansamblim „Dziedi līdzi” jauns vadītājs: daudziem labi pazīstamais ansambļa „Patrioti.lg” solists Juris Ostrovskis (attēlā).

Lasīt vairāk...
10.03.2014, 14:01Akcijas „Piepildīt sapni” mērķa grupa - bērni ar īpašām vajadzībām Vārkavas novadā
Akcijas „Piepildīt sapni” mērķa grupa - bērni ar īpašām vajadzībām Vārkavas  novadā

Viduslatgales pārnovadu fonds aicina piedalīties labdarības akcijā „Piepildīt sapni” un ziedot līdzekļus ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Līdzekļu piesaiste akcijai aizsākās pagājušā gada nogalē ar pasākumu „Labs darbs divus mūžus dzīvo”, uz šo brīdi ir saziedoti 1190  EUR.

Lasīt vairāk...
06.03.2014, 15:21Vārkavas vidusskolas skolēnu vokālajiem ansambļiem teicami sasniegumi konkursā „Balsis – 2014”

4. martā Vārkavas vidusskolas meiteņu un zēnu ansambļi piedalījās starpnovadu vokālās mūzikas konkursā „Balsis - 2014” Preiļos.

Zēnu ansamblis (Māris Brakovskis, Niks Plots, Ēriks Pūga, Arnolds Sparāns, Arvis Spuriņš, Mairis Ormanis, Uldis Valainis, Agris Vilcāns, Arvis Vilcāns) ieguva 2. pakāpes diplomu; meiteņu ansamblis (Diāna Bartuseviča, Lāsma Bramane, Marita Ērgle, Zane Lāce, Aiga Spiridonova, Elīna Vilcāne, Natālija Vilcāne (attēlā)) – 1. pakāpes diplomu, kā arī ceļazīmi uz Latgales novadu vokālās mūzikas konkursu „Balsis - 2014” 15. martā Preiļos. Paldies visiem konkursa dalībniekiem un mūzikas skolotājam Romualdam Kairānam par atsaucību un ieguldīto darbu. Lai meitenēm skanīgas balsis 15. martā!

 

Lasīt vairāk...
03.03.2014, 11:17Konkursā „Skolēni eksperimentē” Vārkavas vidusskolas skolniecēm teicami sasniegumi
Konkursā „Skolēni eksperimentē” Vārkavas vidusskolas skolniecēm teicami sasniegumi

26. februārī Preiļu Bērnu un jauniešu centrs rīkoja konkursu „Skolēni eksperimentē”. Tajā ar ļoti labiem rezultātiem piedalījās Vārkavas vidusskolas Dabas pulciņa dalībnieces Daniela Smolenska, Aurēlija Vaivode-Šulte un Simona Līna Liepiņa.

Simona Līna ar eksperimentu „Vielu elektrības vadītspēja” ieguva 2. vietu, bet Daniela un Aurēlija ar savu eksperimentu „Sarkanie kāposti kā bāzu un skābju indikatori” ieguva 1. vietu. Abām meitenēm 15. martā jāpiedalās Jauno vides pētnieku forumā „Skolēni eksperimentē” Rīgā.

Paldies bioloģijas-ķīmijas skolotājai Ingrīdai Ločmelei un vecākiem par atbalstu!

 

Lasīt vairāk...
27.02.2014, 14:58Pašvaldība aicina uz apspriedi
Pašvaldība aicina uz apspriedi

Vārkavas novada pašvaldība aicina ikvienu interesentu uz pašvaldības autoceļa Piliškas - Dovale tehniskā projekta apspriedi 4.martā plkst.10.30 Pilišku saieta vietā. Vairāk informācijas pa tālruni 29446486 (pašvaldības izpilddirektors Elmārs Sparāns).

Lasīt vairāk...
26.02.2014, 09:34Vidusskolēni iegūst jaunas zināšanas un paplašina redzesloku
Vidusskolēni iegūst jaunas zināšanas un paplašina redzesloku

Vēl rudenī Vārkavas vidusskolas audzēkņi piedalījās Latviešu valodas aģentūras rosinātajā radošo darbu konkursā "Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā.'' Valsts svētku nedēļas laikā skolēni varēja rakstīt šos darbus. Konkursa dalībnieki no visas Latvijas un latviešu diasporas mītnes valstīm 21. februārī tika uzaicināti uz Dzimtās valodas dienas pasākumu Rīgas Latviešu biedrības namā. Uz šo konkursa noslēguma pasākumu tika uzaicinātas arī mūsu skolas skolniece Marita Ērgle un skolotāja Silvija Stankeviča.

Par konkursa rezultātiem un iecerēm stāstīja Latviešu valodas aģentūras direktors prof. J.Valdmanis. Pasākuma laikā noderīgu informāciju par Dzimtas koka veidošanu sniedza Ina Grosena, valsts vēstures arhīva pētniece. Lekcijā "Latviešu saknes Livonijā: ko vēsta arheoloģija?" arheologs Rūdolfs Brūzis iepazīstināja ar katram latvietim svarīgu informāciju. Pasākumā notika arī "sarunas pie tējas''. Dienas otrajā daļā norisinājās, manuprāt, atraktīvākā šī pasākuma daļa. Sarunā ar vēsturiskās triloģijas "Zīmogs sarkanā vaskā'' autoru Jāni Lejiņu uzzinājām latvieša pašapziņu stiprinošus vēstures faktus un atziņas. Tika rādīti arī kadri no iecerētās vēsturiskās filmas. Patiešām iespaidīgi! Cerams, ka izdosies sameklēt finansējumu šai filmai. Autors interesanti stāstīja gan par šo darbu, gan par savu dzīves pieredzi. Pasākuma noslēgumā notika gan izglītojošs, gan māksliniecisku baudījumu sniedzošs folkloras kopas „Vilki” koncerts "Latviešu karavīru gaitas cauri gadsimtiem dziesmās”.

Šī bija gara, bet pamācoša diena. Varēja iegūt informāciju, kas pirms tam nebija zināma. Katram ieteiktu rosīgi piedalīties konkursos, lai balvā saņemtu iespēju iegūt jaunas zināšanas un paplašināt redzesloku.

 

                                        Vārkavas vidusskolas 10. klases skolniece Marita Ērgle

 

Lasīt vairāk...
26.02.2014, 09:22Zinātniski pētniecisko darbu konference un skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs

19. februārī vidusskolēni aizstāvēja zinātniski - pētnieciskos darbus. Vislabāko vērtējumu ieguva šādi darbi:

Arta Ērgļa darbs „Mazgāšanas līdzekļu ķīmiskais sastāvs un to ietekme uz vidi”, Santas Annas Lutinskas darbs „Dzeramā ūdens sastāva salīdzinājums dažādās Vārkavas akās”, kā arī Marinas Šakalovas un Lāsmas Bramanes kopdarbs „Pirmās nepieciešamības preču monitorings pirms un pēc eiro ieviešanas” (attēlā). Šie darbi tika izvirzīti uz Skolēnu zinātniski – pētniecisko darbu konkursu Daugavpilī.

Diāna Čeketa uzrakstīja darbu „Sociālo tīklu ietekme uz mutvārdu saziņu”, Ieva Gavare un Laura Vaivode - „Zobu pastu sastāvs, tā ietekme uz cilvēka veselības stāvokli”, Inta Gavare, Guna Stubure - „Reitterapija”. Līga Plone, Maija Gailuma rakstīja darbu par tēmu „Pārtikas piedevas čipsos un to ietekme uz cilvēka organismu”, Jānis Kusiņš, Osvalds Savickis apskatīja lauksaimniecības attīstību Latvijā. Baiba Mačulāne un Klinta Vaivode rakstīja darbu „Kvēlspuldžu un ekonomisko spuldžu salīdzinājums”.

5.-8. klašu skolēni piedalījās starpnovadu matemātikas olimpiādē. 5. klase skolēni: Andrejs Ločs ieguva 2. vietu, Kristians Plots 3. vietu un Anna Zakareviča - atzinību,

6. klase skolēni Rinalds Pākste - 1.vietu, Aurēlija Vaivode-Šulte - atzinību.

11. klases skolniece Diāna Bartuseviča ieguva 2. vietu un ir izvirzīta uz valsts olimpiādi, kura notiks 13.-14. martā.

1. martā 12. klases skolniece Līga Plone piedalīsies valsts olimpiādē krievu valodā.

Paldies matemātikas un krievu valodas skolotājām par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm. Paldies arī skolēnu vecākiem par atbalstu un bērnu motivēšanu mācībām!

 

Dir. vietn. izglītības jomā Sandra Lazdāne

 

Lasīt vairāk...
25.02.2014, 11:40Jaunākais Vārkavas vidusskolā

20.februārī Līvānos notika Dienvidlatgales Rotaļnieku konkurss, kurā labus rezultātus uzrādīja Simona Līna Liepiņa (6.kl.) un Zigmārs Lozda (8.kl.). Abi konkursa dalībnieki saņēma 1.pakāpes diplomus. Īpašu atzinību no žūrijas puses izpelnījās Zigmārs, kuram rotaļa būs jāvada arī lielajā „Pulkā eimu, pulkā teku” sarīkojumā Dienvidlatgales novadā.

 Reizē ar Rotaļnieku konkursu notika arī stāstnieku konkurss „Anekdošu virpulis - 2014”, kurā veiksmīgi startēja Kristians Plots (5.kl.) un Zigmārs Lozda (8.kl.). Abi stāstnieki saņēma 1.pakāpes diplomus un ceļazīmes uz konkursa finālu Rīgā, kurš notiks aprīļa mēnesī.

Noslēdzies makulatūras vākšanas konkurss Vārkavas vidusskolā. Labākie makulatūras vācēji ir: Jānis Kusiņš (12.kl.) - 877 kg, Ernests Lazdāns (2.kl.)- 793 kg, Sanija Poplavska (2.kl.) - 530,5 kg, Uldis Gavars (5.kl.) - 410 kg, Elizabete Maija Some (2.kl.) - 391 kg, Aurēlija Vaivode-Šulte (6.kl.) - 337,5 kg. Starp klasēm visvairāk makulatūras ir savākuši: 2.klase- 2552,6 kg, 5.klase - 1608,5 kg, 12. klase - 1279 kg.

Kopējo savākto makulatūras daudzumu zināsim nedaudz vēlāk, kad saņemsim apkopojumu par paveikto no Līgatnes papīrfabrikas.

Noslēdzies arī izlietoto bateriju vākšanas konkurss.1.vieta - 5.klasei (16,9 kg),2.vieta - 2. klasei (15,4 kg), 3.vieta - 8.klasei (5,2 kg). Čaklākie konkursa dalībnieki ir: Elvis Jaudzems - 6 kg, Ernests Lazdāns - 4,8 kg, Dāvis Sparāns - 4,6 kg.

Paldies visiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem, kuri iesaistījās makulatūras un bateriju vākšanas konkursos! Prieks, ka mēs rūpējamies, lai Latvija un it īpaši Vārkava būtu zaļāka!

Lasīt vairāk...
20.02.2014, 14:11Slēgti pašvaldības autoceļi
Slēgti pašvaldības autoceļi

Vārkavas novada pašvaldība paziņo, ka no 2014.gada 4. marta līdz 2014.gada 1. maijam slēdz kustību transportam ar kopējo masu lielāku par 7,0 t (septiņām tonnām) uz Vārkavas novada pašvaldības autoceļiem: Vanagi - Kļavinski, Pūgaiņi – Egļupe – Svaļbišķas, Raunieši – Slapkava – Svaļbiški – Mačāni, Svaļbiški – Mazkursīši, Lielkursīši – Dambīši, Kazēri – Dzeņi, Vārkavas apvedceļš – Ksaverinova – Vecvārkava, Brokovski – Kaļvi, Mežarijas – Upenieki – Panijoņi, Brokavski – Dolgais Bors, Augšmukti – Purviņi,  Alkšņāres – Augšmuktu kapi, Līdums – Jaundzemi, Kvedervecumi – Romānvecumi, Sergunta – Brieži, Brieži –Jadvigova – Strodi, Brieži – Lapsas, Rimicāni – Birži – Vaivodi, Līdumnieki – Luterāņu baznīca, Lazdāni – Andiņi – Rudenova, Lazdāni – Kalēji, Kalēji – Arendole, Arendole – Aizalksne, Vet. iecirknis – Luterāņu baznīca, Vārkavas apvedceļš, Gateris – Kaļvi, Akmens – Ančkini, Novasele – Šustas ezers – Šaripovka, Borkava –Aizpūrieši, Akmens – Piliškas Apvedceļš – Mazie Klapari, Brišķi – Aizpūrieši, Dovole – Piliškas, Borkova – Ignalina, Spūles – Lidlauks – Ašenieki, Zibergova – Pūtkas – Klapari. Kontakttālrunis 29446486 (pašvaldības izpilddirektors E.Sparāns).

 

Lasīt vairāk...
18.02.2014, 23:44Vecvārkavā otro reizi notika asins donoru diena

18. februārī Vārkavas novada administratīvajā centrā Vecvārkavā, Kultūras centra zālē, Vārkavas novada domei sadarbojoties ar Latvijas asinsdonoru centra Latgales filiāli un „Latvijas Sarkanā krusta” Preiļu nodaļu, otrreiz notika asins donoru  diena, kuras laikā asinis nodeva 36 iedzīvotāji. Septiņi eventuālie donori tika aizraidīti, jo neatbilda nepieciešamajiem nosacījumiem. Vairāki donori asinis nodeva pirmoreiz, viens no viņiem bija vairāk satraucies, un viņam bija nepieciešama neliela medicīniska palīdzība, savukārt pārējie cēlās misijas veicēji bija donori ar lielāku vai mazāku pieredzi un jutās labi un apmierinoši.

Kad Vārkavas novada pašvaldība rakstīja par pirmoreiz Vecvārkavā notikušo asins donoru dienu, tad izskanēja iecere, ka tā centīsies sagādāt papildu palīdzību, kas arī tika panākts – pašvaldība no savas puses, neņemot vērā deklarēto dzīvesvietu, t.i., jebkuram donoram, kas piedalās Vecvārkavā rīkotajās asins donoru dienās, izmaksāja pabalstu – 2,84 eiro, tādu pat summu katram donoram ziedoja arī z/s „Šņepstu Jaunāres”, kā arī papildinājumu uzkodu paciņai – „Laimas” šokolādi „Ekstra” - dāvāja SIA „TU Lauki”. Donori bija ļoti iepriecināti par šo papildu materiālo pabalstu, un pašvaldība ļoti pateicas saviem sadarbības partneriem par atbalstu šajā cēlajā akcijā – z/s „Šņepstu Jaunāres” direktoram, novada domes deputātam Pēterim Šņepstam un SIA „TU Lauki” vadītājai Olgai Kukarei.

Protams, ikviens donors turpat, asins nodošanas vietā, saņēma arī valsts pabalstu - 4,27 eiro un uzkodu paciņu ar cepumiem, riekstiem un minerālūdeni, kā arī tie, kuriem vēl nebija  - asins donora apliecību. Ir vienošanās, ka asins donoru diena Vecvārkavā notiks divreiz gadā. Nākamreiz tā būs jūlijā.

 

Foto: Vārkavas vidusskolas skolnieks Jānis Kusiņš asinis nodeva pirmoreiz. Satraukums nedaudz bijis, taču viss noritēja veiksmīgi, un Jānis, kad vien būs tāda iespēja, neatteiksies nodot asinis vēlreiz.

 

Maija Praņevska,Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Lasīt vairāk...
18.02.2014, 23:42Vārkavas novada pašvaldībā viesojās Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

Vārkavas novada pašvaldība 14.februārī uzņēma ciemiņus – Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdi Andri Jaunsleini, priekšsēža  padomnieci un padomnieci kultūras jautājumos Olgu Kokāni, padomnieci  veselības un sociālajos jautājumos Silviju Šimpfu un izdevuma „Logs” galveno redaktori Guntu Klismetu. Vizītes mērķis bija viesošanās Latvijas pašvaldībās, kurās pēc pēdējām pašvaldību vēlēšanām amatos stājušies jauni domes priekšsēdētāji. Pirms viesošanās Vārkavas novadā, augstie viesi pabija Varakļānu novadā, bet pēc tam devās uz Jēkabpili. Uz tikšanos bija ieradušies novada domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors, Vārkavas novada Sociālā dienesta darbinieki un biedrības „Vārkavas novada pensionāri” pārstāvji. Domes priekšsēdētāja Anita Brakovska un domes deputāti sarunā pieskārās visaktuālākajām novada problēmām – valsts un pašvaldības autoceļu stāvoklim, mazo skolu un lauku vidusskolu liktenim, pašvaldības pašpārvadājumiem, pašvaldību saistošajiem noteikumiem, valsts iestāžu darbībai. LPS apkopoja problēmas un solīja sniegt palīdzīgu roku sāpīgāko jautājumu risināšanā.

Lasīt vairāk...
» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

wheat