Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 25.05.2015 20:14
Anšlavs, Junora
Dienas teikums

Pat visdižāko cilvēku galvas kļūst trulas, kad tās sapulcējas vienkopus, un tur, kur visvairāk gudro, ir vismazāk gudrības. /Šarls Luijs de Monteskjē/

13.05.2015, 14:06Luterāņu dievnams jaunās krāsās un 23. maijā aicina uz Vasarsvētku misi
Luterāņu dievnams jaunās krāsās un 23. maijā aicina uz Vasarsvētku misi

 

Gājēju un braucēju skatienus piesaista baltā luterāņu baznīca mežmalā ar jauno, sarkanīgo jumtu. Pēdējo astoņu gadu laikā dievnams savā pastāvēšanas laikā ir pieredzējis vislielākās pārmaiņas: pirms dažiem gadiem draudze piedalījās Nīderlandes fonda KNHM un Vārkavas novada pašvaldības mazo grantu projektā: pateicoties piešķirtajiem līdzekļiem, celtnei tika noņemta vecā krāsa, un baznīca nokrāsota baltā krāsā - to veica draudzes locekļi. Kad dievnama ārpuse bija ieguvusi atjaunotu ārējo veidolu, tad sabirzušie un nolietojušies ieejas pakāpieni ļoti bojāja kopējo izskatu. Draudzes valde nolēma nobruģēt lievenīti un izveidot jaunus pakāpienus. Pašiem par savu paveikto bija liels prieks un gandarījums. Saņēmām ļoti daudzas uzslavas un pateicības, pat no bīskapa Eināra Alpes. Labie vārdi deva iedvesmu darboties tālāk. Pagājušajā gadā celtniecības firma baznīcai uzlika jaunu metāla jumtu. Kad šis darbs bija galā, tad nākamie plāni arī bija skaidri redzami: dievnama ārpuse dikti kontrastēja ar iekštelpām. Vecais, caurais jumts bija pamatīgi sagandējis telpu izskatu, tāpēc kārtējā baznīcas vadības apspriedē tika pieņemts lēmums veikt 100% kosmētisko remontu baznīcas iekšienē. Paveiktais darbs izdevās labāk, nekā bija plānots.

Kalupes evaņģēliski luteriskā draudze Vasarsvētkus svinēs sakoptā dievnamā. Vasarsvētku dievkalpojums notiks 23. maijā plkst. 10.00, to vadīs Daugavpils iecirkņa prāvests Andis Lenšs, dievkalpojumā piedalīsies bīskaps Einārs Alpe un mūsu bijušie draudzes mācītāji Ēvalds Bērziņš un Gunārs Vaniņš. 

Draudzes vadība izsaka pateicību visiem, kuri piedalījās baznīcas remontdarbos, sakopšanā un sapošanā.   

 

Kalupes evaņģēliski luteriskās baznīcas draudze Rimicānos, 13.05.2015.

 

Lasīt vairāk...
06.05.2015, 11:12Vakance (jāpiesakās līdz 18. maijam)
Vakance (jāpiesakās līdz 18. maijam)

Vārkavas novada pašvaldība (reģ. nr. 90000065434) aicina pieteikties grāmatveža amatam (uz nepilnu darba laiku)

Nepieciešamās zināšanas, prasmes un izglītība: augstākā finanšu vadības un/vai grāmatvedības un /vai vidējā speciālā; pieredze grāmatveža amatā pašvaldības iestādē; labas zināšanas grāmatvedības normatīvajos aktos, labas iemaņas darbam ar datoru; pieredze darbā ar grāmatvedības datorprogrammām, ļoti laba programmas Microsoft Excel pārzināšana.

Galvenie darba pienākumi: kārtot pašvaldības iestādes grāmatvedības dokumentus un reģistrus atbilstīgi normatīvo aktu prasībām; pārzināt pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzskaiti; sastādīt pašvaldības iestādes statistikas atskaites; pildīt atsevišķus, konkrētus novada domes lēmumus un rīkojumus.

Dzīves aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas lūdzam iesniegt personīgi vai pa pastu Vārkavas novada domes kancelejā, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pag., Vārkavas novadā vai pa e-pastu dome@varkava.lv līdz 2015. gada 18. maija plkst.16:00. Tālr. informācijai 28239646 vai 65329632.

 

Lasīt vairāk...
27.04.2015, 14:2530. aprīlis – saīsināta darbdiena
30. aprīlis – saīsināta darbdiena

Pamatojoties uz Vārkavas novada domes 03.09.2010. darba koplīguma 5.6. apakšpunktu, Vārkavas novada domes administrācijas un pašvaldības iestāžu (izņemot izglītības iestādes) pirmssvētku – 30.04.2015 - darba dienas laiks būs līdz plkst. 13:00.

Lasīt vairāk...
22.04.2015, 10:35Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā saimniecības pārzini
Vārkavas novada pašvaldība aicina darbā saimniecības pārzini

Prasības pretendentiem: vidējā speciālā (vēlams tehniskā jomā); vēlama profesionālā pieredze ēku apsaimniekošanā, saimniecības pārziņa vai līdzīgā amatā vismaz vienu gadu; „A” kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība; precizitāte, rūpīgums.

Galvenie darba pienākumi: patstāvīgi veikt ikdienas saimniecisko darbu izpildi; siltumenerģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu  ikdienas uzturēšanu un bojājumu novēršanu, telpu un inventāra sīko remontu; sadarbībā ar autovadītāju – saimniecības pārzini plānot un kontrolēt  tekošos un kapitālos remontus un nodrošināt atbilstošu to izpildi; plānot un ieviest pasākumus ēku ekspluatācijas izdevumu samazināšanai; realizēt mazos tehniskos projektus u.c.

Dzīves aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas lūdzam iesniegt personīgi vai pa pastu Vārkavas novada domes kancelejā, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pag., Vārkavas novadā vai pa e-pastu dome@varkava.lv līdz 2015. gada 29. aprīļa plkst.16.30. Tālr. informācijai 29446486.

Lasīt vairāk...
22.04.2015, 10:25Kopienu dārzu kustība turpinās Latgales skolu paspārnē

Pie Vārkavas un Špoģu skolām 23. un 24. aprīlī tiks papildināti pagājušā gadā sastādītie augļu dārzi, turpinot uzsākto kopienu jeb publisko dārzu kustību Latvijā. Špoģu skolas mazpulki aicina palīgus 23.aprīlī plkst.9:00 paplašināt jauno dārzu ar rudens ābelēm un bumbierēm. Vārkavas vidusskolas un Vārkavas pamatskolas skolēni un skolotāji rosīsies 24.aprīļa pēcpusdienā, apkopjot stādījumus un dēstot jaunus augus.

Lasīt vairāk...
14.04.2015, 08:25Kapu talka
Kapu talka

Piektdien, 17. aprīlī  plkst. 10.00, Rožkalnu pagasta Lazdānu kapos sakopšanas talka.

Lasīt vairāk...
15.04.2015, 14:38Par zemes lietošanas un zemes apauguma veidu statistisko apsekojumu Vārkavas novadā
Par zemes lietošanas un zemes apauguma veidu statistisko apsekojumu Vārkavas novadā

SIA "Vides eksperti" pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes apauguma un lietošanas situācijas, kā arī to izmaiņu apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī jūsu pašvaldībā. Apsekojums notiks no 2015. gada maija līdz oktobrim (projekts LUCAS 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview).

Lasīt vairāk...
13.04.2015, 13:03Piedāvā darbu
Piedāvā darbu

Meklē strādniekus un slaucējas jaunā, modernā fermā Smiltenes pusē. Nodrošina ar dzīvojamo platību. Tālr. 26408505.

Lasīt vairāk...
07.04.2015, 13:51Izsludināts mazo grantu projektu konkurss "Iedzīvotāji veido savu vidi" (pieteikumi jāiesniedz līdz š.g. 22. aprīlim)
Izsludināts mazo grantu projektu konkurss

Nodibinājums "Viduslatgales pārnovadu fonds" izsludina mazo grantu projektu konkursu "Iedzīvotāji veido savu vidi” - konkursa nolikums un veidlapa.

Lasīt vairāk...
07.04.2015, 08:46Finanšu piesaistes iespējas NVO
Finanšu piesaistes iespējas NVO

Latgales skolu atbalsta fonds “Veronika” sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centru ir sagatavojis jaunākās ziņas Latgales reģiona nevalstiskām organizācijām par iespējām piesaistīt finansējumu savām darbībām: sk. pielikumu.

Lasīt vairāk...
31.03.2015, 12:00Priecīgas Lieldienas!

Lasīt vairāk...
16.03.2015, 13:29Talka Āpšu kapos
Talka Āpšu kapos

Ceturtdien, 19. martā plkst. 10.00, tiek rīkota talka Rožkalnu pagasta Āpšu kapos. Būsiet gaidīti!

Lasīt vairāk...
30.03.2015, 09:52Top "Ozolupes" jaunais numurs
Top

Top Vārkavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Ozolupe" aprīļa  numurs. Materiālus lūgums iesūtīt līdz š.g. 9. aprīļa  plkst.16.30 uz e-pasta adresi varkavas.novads@inbox.lv vai maija.pranevska@varkava.lv, mob. tālr. precizējumiem 26611934 vai 20385972. Avīze pie iedzīvotājiem nonāks no 15.-17. aprīlim.

Lasīt vairāk...
30.03.2015, 10:10Pavasara aktivitātes IAC „Vanagi”
Pavasara aktivitātes IAC „Vanagi”

IAC esam iecienījuši fiziskās aktivitātes – īpaši vingrošanu. Pirmdienās mūzikas pavadījumā Ivetas Isajevas vadībā notiek koriģējošās vingrošanas nodarbības. Pārējās dienās vingrojam patstāvīgi. Otrdienās un piektdienās nūjošana. Trešdienās (sākot ar 8. aprīli) notiks izbraucieni ar velosipēdiem. Ceturtdienās braucam uz Vārkavas novada sporta skolu, kur spēlējam volejbolu, novusu, tenisu.

Būsiet dzirdējuši, ka martā IAC „Vanagi” kopā sanāca un darbojās ciema godu saimnieces. Parasti nodarbībās bija ap 20 dalībniecēm. Uz Lieldienām skatītāju vērtējumam nodosim izstādi „Mēs esam un būsim!”. Laipni aicināti apmeklēt šo izstādi aprīlī – darbdienās, kā arī tas ir iespējams brīvdienās, sazinoties pa tālruni 28450919.
IAC „Vanagi” vadītāja Janīna Praņevska
Lasīt vairāk...
18.03.2015, 10:57Viduslatgales pārnovadu fonds uzsāk projekta „Pavasara diena gadu baro” īstenošanu un aicina piedalīties trūcīgās un mazturīgās ģimenes ar bērniem (jāpiesakās līdz 7. aprīlim)
Viduslatgales pārnovadu fonds uzsāk projekta „Pavasara diena gadu baro” īstenošanu un aicina piedalīties trūcīgās un mazturīgās ģimenes ar bērniem (jāpiesakās līdz 7. aprīlim)

„Uzvelciet baltu kreklu, kamēr jūs esat jauni. Un rociet zemi...” ar Imanta Ziedoņa vārdiem šajā pavasarī uzsākam sociālās līdzdalības projektu „Pavasara diena gadu baro”.

Ar  akciju šajā pavasarī gribam palīdzētu tiem, kuriem sēklu un stādu iegāde ir dārgs prieks. Sociālās līdzdarbības termins varbūt izklausās sarežģīts, bet zem tā slēpjas pavisam vienkārša iespēja trūcīgām un mazturīgām ģimenēm ar bērniem, kas ar savu darbu un rūpīgu dārza kopšanu var uzlabot savu labklājību - izaudzēt produktus ģimenes galdam. Projektā iesaistītās ģimenes  varēs saņemt arī speciālista – dārzkopja konsultācijas par dārzeņu un stādu kopšanu, mēslošanu, cīņu ar kaitēkļiem un izaudzētās produkcijas uzglabāšanu.
Lasīt vairāk...
18.03.2015, 11:20Gaidām Tevi Zemessardzes 35. Nodrošinājuma bataljonā Preiļos!
Gaidām Tevi Zemessardzes 35. Nodrošinājuma bataljonā Preiļos!

Apgūsti iespējas – pilnveido sevi! Varbūt šī būs iespēja paaugstināt savu dzīves kvalitāti. Gaidām Tevi Zemessardzes 35. Nodrošinājuma bataljonā Preiļos!

Nevilcinies, pievienojies mūsu saimei! Ja Tu esi vecumā no 18 līdz 55 gadiem un esi Latvijas Valsts pilsonis, tad Tev jāvēršas Zemessardzes bataljonā, līdzi ņemot pasi un izglītību apliecinošus dokumentus, tad:bataljonā raksti iesniegumu par uzņemšanu Zemessardzē;bataljons pieprasa informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, ka neesi sodīts par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem;Tev sākas pirms zvēresta apmācība, kurā ietilpst: ierindas mācība un reglamenti; fiziskās sagatavotības pārbaude. Izej medicīnisko komisiju, kur saņem atzinumu “Derīgs dienestam Zemessardzē”; sekmīgi nokārtojot visas pārbaudes, Tev jādod Zemessarga zvērests.
Zemessardze Tev nodrošinās, 30 apmaksātas dienas gadā (30 EUR par mācību vai dienesta uzdevumu izpildes dienu), formastērpu un ekipējumu, medicīniskās pārbaudes un vakcināciju, atbilstošu apmācību, atraktīvus kolēģus un zinošus instruktorus.
Kontakti: Litavnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV 5301. Tālr.nr.65307066; mob. 28312554; 29192759; e-pasts: 35bn@mil.lv
Lasīt vairāk...
18.03.2015, 14:44Palīdzēsim ugunsnelaimē cietušajai Vaivodu ģimenei no Piliškām!
Palīdzēsim ugunsnelaimē cietušajai Vaivodu ģimenei no Piliškām!

18.03.2014. uguns ir nopostījusi Gunāra Vaivoda dzimtas mājas „Birztalas” Vārkavas novada Vārkavas pagasta Piliškās. Bez pajumtes, bez iedzīves un dokumentiem ir palikusi 5 cilvēku ģimene, tai skaitā 2 nepilngadīgi bērni (14 gadus vecs zēns un 16 gadus veca meitene).

Ja Jums ir sadzīves priekšmeti, ko varat ziedot šai ģimenei, zvaniet Vārkavas novada Sociālajam dienestam  (tālr. 28383161) vai Gunāram Vaivodam (tālr. 29183627).

Ziedot iespējams arī zvanot uz labdarības tālruni 90006385, kā arī ar fonda "Ziedot.lv" starpniecību: fonds "Ziedot.lv", reģ. Nr.: 40008078226, SWEDBANK, bankas kods, HABALV22, konta Nr.LV95HABA0551006150241, mērķis: palīdzība pēc ugunsgrēka Vārkavā.
https://www.ziedot.lv/palidziba-pec-ugunsgreka-varkava-2169

Lasīt vairāk...
31.03.2015, 09:10Ir pienācis nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņš
Ir pienācis nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņš

"Saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli", nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā. Aicinām izmantot portāla www.epakalpojumi.lv sniegtās iespējas un pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS)."

Lasīt vairāk...
16.03.2015, 14:03Humānās palīdzības izsniegšana
Humānās palīdzības izsniegšana

Sociālais dienests:

·         19.03.2015 Vanagos, IAC telpās pulksten 9.00;

·         19.03.2015 Rimicānos, Kultūras nama telpās pulksten 12.00;

·         20.03.2015 Vecvārkavā, bij. krosa telpās, Padomes ielā 49 pulksten 9.30,

dalīs Betānijas Dominikāņu māsu klostera humānās palīdzības preces. Preces var saņemt ikviena persona, kurai nepieciešama humānā palīdzība.

Lasīt vairāk...
17.03.2015, 15:08E-prasmju nedēļas aktivitātes Vanagu bibliotēkā
E-prasmju nedēļas aktivitātes Vanagu bibliotēkā

24.03. – 26.03.2015: Bibliotēkā būs skatāma izstāde: „Meklē, novērtē, izmanto un radi”.

24.03. plkst. 9:00- 12:00 - „Nāc uz bibliotēku un uzzini nezināmo!” - praktiskās nodarbības i-bankas izmantošanā.

25.03. plkst. 10:00 – 14:00 – „E-portāli, kas atvieglos Tavu dzīvi!” – iepazīšanās ar datubāzi Letonika.lv, Informatīvo aktu informācijas sistēmu portālu Nais.lv.

26.03. E-apmācības: LDC elektroniskie pakalpojumi, elektroniskā datu ievade un jaunā datu ievades programma. Nodarbības vadīs Terēzija Jaunromāne un Janīna Poplavska.

26.03. plkst.14:00 -  pēcpusdiena ar filmu „Anastasija”.

Lasīt vairāk...
18.03.2015, 13:58E-prasmju nedēļas aktivitātes Vārkavas bibliotēkā
E-prasmju nedēļas aktivitātes Vārkavas bibliotēkā

23.03.2015 plkst.12.30; 25.03. plkst.9.00 ( 5.-7.klašu skolēniem) "No klikšķa līdz pieskārienam!" - iepazīšanās ar planšetdatora un e-grāmatu lasītāja iespējām.
26.03. 11.00 (senioriem) "Aicinājums uz pirmo klikšķi!" - praktiska darbošanās digitālajā vidē senioriem.

Lasīt vairāk...
17.03.2015, 15:04E-prasmju nedēļas pasākumi Rožkalnu bibliotēkā
E-prasmju nedēļas pasākumi Rožkalnu bibliotēkā

23.03. - 26.03. 2015. Konsultācijas IT piedāvāto iespēju izmantošanā ikdienā (internetbanku lietošana, kā sagatavot CV, datu bāzes u.c.).  

Kādus darījumus var nokārtot neizejot no mājas, ja Tev ir internets? Ieskats www.latvija.lv piedāvājumā.

Kā zināt vai tavs dators ir inficēts? Ienāc www.esidross.lv!

Kas tas par koku ? - LASĀMKOKS ! Rimicānu PII grupiņas Sprīdītis audzēkņu iepazīstināšana ar LASĀMKOKA sniegtajām iespējām. (24.03.15.)

Lasīt vairāk...
17.03.2015, 15:02E-prasmju nedēļas pasākumi Arendoles bibliotēkā
E-prasmju nedēļas pasākumi Arendoles bibliotēkā

24. marts: plkst. 10.00- 12.00 E-prasmes ikvienam. Iepazīšanās ar e-pakalpojumiem. SEB elektroniskie norēķini.

26.marts : plkst. 10.00- 12.00 Lasām laikrakstus internetā: News.lv. Izmanto bibliotēkas iespējas un piedāvājumus e-vidē. Bibliotēkā pieejamās datu bāzes.

Lasīt vairāk...
17.03.2015, 14:59E-prasmju nedēļas pasākumi Upmalas bibliotēkā
E-prasmju nedēļas pasākumi Upmalas bibliotēkā

24. marts: plkst. 10.00- 12.00 Internetbankas lietošanas apmācības. Norēķini e-vidē. E-resursi un to pieejamība bibliotēkā.

25.marts : plkst. 10.00- 12.00 Lasi avīzes bez maksas. Informācijas meklēšana un rakstu atvēršana laikrakstu portālā www.news.lv.

26.marts : plkst. 10.00- 12.00 Valsts un pašvaldības e – pakalpojumu izmantošanas iespējas. Portāla www.latvija.lv pakalpojumi Latvijas iedzīvotājiem. E-pakalpojumu piedāvājums Lauksaimniecības datu centra mājas lapā.

Lasīt vairāk...
16.03.2015, 11:32Varbūt kāds var atpazīt fotogrāfijās redzamos cilvēkus, atminēties notikumus?
Varbūt kāds var atpazīt fotogrāfijās redzamos cilvēkus, atminēties notikumus?

Fotogrāfs Igors Pličs ir iesūtījis 2 senas fotogrāfijas (sk. zemāk), kas it kā esot fotografētas Vārkavas pusē, sagaidot Valsts prezidentu. Varbūt kāds ko atceras, atpazīst fotogrāfijās redzamās personas, vietas? Tālr. 26611934. 1. fotogrāfija, 2. fotogrāfija.

Lasīt vairāk...
12.03.2015, 11:15 Top skolas novadpētniecības muzejs

2014. gada 6. augustā Lauku atbalsts dienests ir apstiprinājis projektu Nr. 13-03-LL12-L413205-000015 “Skolas novadpētniecības muzeja telpu remonts un iekārtošana”, kas tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātē.

Projekta ietvaros ir paredzēts Vārkavas vidusskolā izremontēt telpu, kurā tiks izveidots skolas muzejs.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3815,70 eiro, no tām 3434,15 EUR jeb 90% ir publiskais finansējums.

 

Lasīt vairāk...
12.03.2015, 10:35Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” aicina piedalīties labdarības akcijā „Piepildīt sapni – 2”
Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” aicina piedalīties  labdarības akcijā „Piepildīt sapni – 2”

Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” 2014. gadā organizēja akciju „Piepildīt sapni”. Akcijas laikā tika saziedoti gandrīz 5000 EUR, kas ļāva piepildīt 26 lielākus un mazākus, bērnu ar īpašām vajadzībām, sapnīšus no Preiļu, Riebiņu, Aglonas, Vārkavas un Līvānu novadiem. Viņu lielāko sapni vai kvēlāko vēlēšanos – būt veselam - piepildīt nebija iespējams, bet televizori, datori, velosipēds, batuti, Akvaparka un Lido centra apmeklējums un citi, ko viņu ģimenes nevarēja atļauties, bija sapnīši, kurus mēs par saziedotajiem līdzekļiem īstenojām.

Lasīt vairāk...
05.03.2015, 00:38No 9. marta - ierobežota satiksme pa Vārkavas novada pašvaldības autoceļiem
No 9. marta - ierobežota satiksme pa Vārkavas novada pašvaldības autoceļiem

24. februāra Vārkavas novada domes sēdē tika nolemts no 2015. gada 9. marta ierobežot transportlīdzekļu satiksmi pa Vārkavas novada pašvaldības autoceļiem (autoceļu saraksts – sk. pielikumu) transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 7 t (septiņām tonnām). Ierobežojums darbosies līdz atsevišķam domes lēmumam par satiksmes ierobežojumu atcelšanu. Papildu informācija pa tālr. 29446486 (pašv. izpilddirektors E.Sparāns).

Lasīt vairāk...
03.03.2015, 19:512015. gadā jauni pabalsti - politiski represētajiem un I grupas invalīdiem
2015. gadā jauni pabalsti - politiski represētajiem un I grupas invalīdiem

Šogad Vārkavas novadā klāt nākuši divi sociālie pabalsti – politiski represētajām personām 20 eiro apmērā, kurus izmaksās no 23. līdz 25. martam un personām ar I grupas invaliditāti - 20 eiro apmērā, kurus izmaksās uz Ziemassvētkiem. Pabalsti ir vienreizēji, tos varēs saņemt Vārkavas, Rožkalnu pagastu pārvaldēs, Vecvārkavā, novada domē, kā arī IAC „Vanagi”. Ja nav iespējams pašiem nokļūt līdz izmaksas vietām, lūdzu informēt pa telefonu 28383161 (sociālais dienests) līdz 20. martam, lai varētu noorganizēt izmaksu mājās, vai arī pārskaitīt uz kontu, ja tāds ir un Jums tas ir izdevīgi. Politiski represēto personu saraksts ir veidots, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datu bāzi (uz 17.02.2015). 

Lasīt vairāk...
03.03.2015, 18:46Jaunas aktivitātes IAC „Vanagi” martā
Jaunas aktivitātes IAC „Vanagi” martā

Vanagu pusē tika apzinātas godu saimnieces. Tādas pavisam ir 12. Tāpēc nolēmām martā pulcēties uz četrām interesantām nodarbībām. Gaidām interesentus katru piektdienu plkst. 14:00 IAC "Vēlme" telpās! Sīkāka informācija pa tālr. 28450919 (Janīna).

 

Lasīt vairāk...

wheat