Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 21.01.2017 19:21
Agnese, Agnija, Agne
Dienas teikums

Gudreiba — vara, kura duorguoka par pasauļa montu.

13.01.2016, 00:00Vārkavas novada domes komiteju apvienotā sēde
Vārkavas novada domes komiteju apvienotā sēde

Vārkavas novada domes Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Attīstības un infrastruktūras komitejas apvienotā sēde notiks š. g. 17.janvārī plkst. 10:00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība. 

26.10.2016, 14:20Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidāta pieteikšanos uz Iepirkumu komisijas locekļa amatu
Vārkavas novada pašvaldības dome izsludina kandidāta pieteikšanos uz Iepirkumu komisijas locekļa amatu

Pretendenta dokumentus (motivētu pieteikumu un CV) lūdzam iesniegt līdz 2016. gada 4.novembra plkst. 16.30 Vārkavas novada pašvaldības domē - Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335 vai sūtīt uz e-pastu: dome@varkava.lv. Tālr. uzziņām: 28239646.

02.01.2017, 10:223. janvārī plkst. 10.00 Pilišķu saieta vietā notiks Jaungada koncerts

28.12.2016, 13:58Pašdarbnieku teātris "Kulda" aicina uz "Starij Novij god" pasākumu 7. janvārī plkst. 20.00 Vārkavas tautas namā

28.12.2016, 10:57Aicinām piedalīties novada saukļa atlasē!

Paldies visiem par dalību novada saukļa konkursā! Esam saņēmuši 34 skaistus, skanīgus un interesantus saukļus. Saņemtie saukļi ir izanalizēti, izvērtēti un sarindoti pēc iegūto punktu skaita. Lai veiktu tālāku to atlasi, ir vajadzīga jūsu palīdzība! Novada mājaslapā esam izveidojuši aptauju, kur esam publicējuši 5 visvairāk punktu ieguvušos saukļu variantus. Aicinām piedalīties aptaujā un atzīmēt vienu variantu. Sauklis, kurš saņems visvairāk balsu, tad arī kļūs par novada saukli 2017. gadā! Aptauja būs aktīva līdz 6. janvārim.

 

23.12.2016, 12:55

20.12.2016, 15:48

22.12.2016, 11:24

Atgādinām, ka Vārkavas novada pašvaldības domes administrācijas darba laiks pirmssvētku dienās 23. decembrī un 30. decembrī ir no 08.00 līdz 13.00! 

07.12.2016, 13:4916.decembrī Ziemassvētku egles iedegšana

09.12.2016, 08:2817.decembrī Rožkalnu kultūras namā plkst. 12.00 labdarības koncerts

09.12.2016, 12:1518.decembrī Vanagos notiks pašdarbības kolektīvu koncerts

09.12.2016, 11:17Vanagos apskatāma rokdarbnieku izstāde

19.12.2016, 08:40Kalupes evaņģēliski luteriskās draudzes Ziemassvētku dievkalpojums

14.12.2016, 15:52Lazdānu ģimenes un novada jauniešu koncerti Ziemassvētku vakarā

28.11.2016, 10:25Donoru diena Vārkavas novadā
Donoru diena Vārkavas novadā

Valsts asinsdonoru centrs aicina 6.decembrī Kultūras centra zālē (Skolas iela 5, Vecvārkava) laikā no 09.00 līdz 12.00 ziedot asinis.


 

14.12.2016, 11:4225.decembrī Rožkalnu kultūras namā Ziemassvētku balle

14.12.2016, 12:0126. decembrī Rožkalnu Kultūras namā muzikālā pasaka "Ziemassvētku vecīša cimdiņš"

14.12.2016, 11:19Biedrība "Vārkavas novada pensionāri" 29.decembrī aicina uz gada noslēguma pasākumu

14.12.2016, 11:44Jaungada svētku uzruna, salūts un balle Vecvārakvā

14.12.2016, 11:43Jaungada nakts balle Vanagos

16.11.2016, 13:0630. novembrī plkst.10.00 Kultūras centra zālē notiks seminārs par lauku un mežu apsaimniekošanu
30. novembrī plkst.10.00 Kultūras centra zālē notiks seminārs par lauku un mežu apsaimniekošanu

30.novembrī plkst.10.00 Kultūras centra zālē (Skolas iela 5, Vecvārkava, Vārkavas novads) notiks MKPC Preiļu nodaļas rīkotais informatīvais seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu. Romualda Maslova (VMD Dienvidlatgales VM virsmežziņa vietniece) stāstīs par ES atbalsta pasākumu projektu izpildes kvalitātes izvērtēšanu atbilstoši meža nozares normatīvo aktu prasībām un plānotajiem projektu izpildes rezultātiem, Kaspars Vucenlazdāns (Dianvidlatgales VM Preiļu VM mežzinis) stāstīs par jaunaudžu kopšanu (veidiem un mērķiem, agrotehnisko kopšanu, sastāva kopšanu, augošu koku atzarošanu, instrumentiem) un tīraudžu un mistraudžu veidošanas principiem. Mārīte Vucenlazdāne (LLKC Preiļu konsultāciju biroja vadītāja) stāstīs par projektiem un investīcijām: Ieguldījumiem materiālajos aktīvos; jaunajiem lauksaimniekiem; mazo saimniecību attīstību u.c. 

 

Pilns apmācību programmu var skatīt šeit.

Papildu informācija pa E-pastu:  astrida.rudzite@mkpc.llkc.lv vai zvanot uz mob.: 26410476

30.11.2016, 15:25Vārkavas tautas namā notika Adventa ieskaņas pasākums

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros 25. novembrī Vārkavas tautas namā biedrības ģimenes palīdzības centrs „Ligzda”  organizēja izglītojošu lekciju „Klusais Adventes laiks-pārdomu un sevis izprašanas laiks” un pēc lekcijas notika radošā darbnīca  „Ziemassvētku rotājumu gatavošana”. Radošais process mijās ar stāstījumu par adventa laiku.

 

Lasīt vairāk...
25.11.2016, 15:43Tiek veidots jauns radošo darbu krājums
Tiek veidots jauns radošo darbu krājums

Turpinot aizsākto tradīciju, Vārkavas novada dome plāno izdot nākamo novada iedzīvotāju radošo darbu krājumu. Šajā grāmatā, tiks iekļauta ne tikai dzeja un prozas darbi, bet arī fotogrāfijas un zīmējumi. Tādēļ ikviens, kurš raksta, zīmē vai  fotografē ir aicināts iesūtīt savus radošos darbus.  Katram autoram tiks atvēlētas vairākas grāmatas lapas puses. Viens autors var iesūtīt dažādus radošos darbus.

 

Lasīt vairāk...
28.11.2016, 11:24Valsts vides dienests par lagūnas tipa krātuvēs veicamo monitoringu

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē, ka Operatoram, kas apsaimnieko lagūnas tipa krātuvi, kurā ierīkoti urbumi vai drenāžas sistēma ar novērošanas aku, atbilstoši 23.12.2014. MK noteikumu Nr. 829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” 13.1 apakšpunktam,  krātuves ekspluatācijas laikā reizi gadā pirms krātuves iztukšošanas jāveic pazemes ūdeņu kvalitātes mērījumus novērošanas (monitoringa) vietās un analīžu rezultātus mēneša laikā pēc to saņemšanas jāiesniedz Pārvaldē un, atbilstoši minēto noteikumu 13.2. apakšpunktam,  pazemes ūdeņos jānosaka tādus parametrus kā kopējais slāpeklis (Nkop.) un atsevišķie slāpekļa savienojumi (nitrāti, nitrīti un amonijs), kā arī kopējais fosfors (Pkop.), uz vietas paraugu noņemšanas laikā jānosaka ūdens pH; pazemes ūdeņu kvalitātes novērtēšanā jāņem vērā noteikumos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti noteiktos robežlielumus.Lūgums savlaicīgi veikt minētos pasākumus un nekavējoties informēt par to Pārvaldi.

 

28.11.2016, 10:35Par izmaiņām minimālo sociālo iemaksu piemērošanā
Par izmaiņām minimālo sociālo iemaksu piemērošanā

Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka, ar 2017.gadu, tiek ieviests minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts (turpmāk –iemaksu objekts), no kura darba devējam par saviem darbiniekiem jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – minimālās iemaksas), tādējādi nodrošinot, ka darbinieki ir sociāli aizsargāti arī grūtniecības vai slimības gadījumā, kā arī, darba gaitām noslēdzoties, saņems vecuma pensiju.

 

Lasīt vairāk...
16.11.2016, 10:17Pieteikšanās izsolei
Pieteikšanās izsolei

Pamatojoties uz  2016. gada 25. oktobra domes    lēmumu  Nr. 213, Vārkavas novada pašvaldība     nodod atsavināšanai izsolē kustamo mantu: 

 

· transportlīdzekli – Audi 80, valsts reģistrācijas  numurs EK 7955 ar nosacīto cenu EUR 180 (viens simts astoņdesmit), kas ir arī izsoles sākumcena.

· transportlīdzekli – Mercedes Benz 811, valsts  reģistrācijas numurs HZ 523 ar nosacīto cenu EUR 550 (pieci simti piecdesmit), kas ir arī izsoles sākumcena.

·  transportlīdzekli – Mercedes Benz 310, valsts reģistrācijas numurs HB 6391 ar nosacīto cenu EUR 310 (trīs simti desmit), kas ir arī izsoles    sākumcena.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit un Vārkavas novada domes ēkā, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads (pie sekretāres), darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst.16.00 līdz 2016. gada 25. novembrim ieskaitot.

 

 

16.11.2016, 11:43AS “Sadales tīkls” turpina atjaunot un uzlabot elektrotīklu Vārkavas novadā

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti iedzīvotājiem un uzņēmumiem Vārkavas novadā, AS “Sadales tīkls” šogad novada teritorijā kopumā realizēs 5 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 367 tūkst. eiro. Rūpīgi izvērtējot katra investīciju projekta nozīmīgumu klientu elektroapgādes uzlabošanā, šogad novadā plānots atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 13,5 km garumā, zemsprieguma elektrolīnijas 12,6 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 9 transformatoru apakšstacijas.

 

 

Lasīt vairāk...
16.11.2016, 11:01Jauna adrese SEB bankas filiālei Daugavpilī: Rīgas iela 40

Ar 28. novembri SEB bankas filiāle Daugavpilī uzsāks darbu jaunās, mūsdienīgās un klientiem ērti pieejamās telpās Rīgas ielā 40. Pašreizējā filiāles atrašanās vietā Ģimnāzijas ielā 12/2 klientus apkalposim līdz 25. novembra darba dienas beigām.

 

 Jaunajās telpās filiāles darbinieki gan privātpersonām, gan uzņēmējiem sniegs finanšu konsultācijas, kā arī skaidras naudas pakalpojumus. Tāpat filiāles telpās klientiem būs pieejams internetbankas terminālis.

Filiāles darba laiks saglabāsies nemainīgs – darba dienās no 9:00-17:00.

 

11.11.2016, 15:59VĀRKAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM
VĀRKAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM

Vārkavas novada Sociālais dienests paziņo, ka apmeklētāju pieņemšana Rimicānos – Rožkalnu pagasta pārvaldē 17.11.2016. plkst.12.00  tiek atcelta, sakarā ar pirmssvētku dienu.

 

Nepieciešamības gadījumā zvanīt 28383161 

 

 Vārkavas novada Sociālais dienests

08.11.2016, 10:42Aicināti iesaistīties novada saukļa izveidošanā!
Aicināti iesaistīties novada saukļa izveidošanā!

Domājot par novada identitātes stiprināšanu un publisko tēlu, aicinām ikvienu novada iedzīvotāju izteikt savus priekšlikums novada saukļa izveidošanai. Novada sauklis ir īsa, viegli iegaumējam  frāze vai teikums, kas raksturo novadu, piemēram: „Rēzekne – pilsēta Latgales sirdī”,  Jēkabpils – „labo pārmaiņu pilsēta”,  Saldus – „medus piliens Kurzemē”,  „Preiļi – vieta, kur gribas atgriezties”. Savas idejas par to, kā varētu izskanēt Vārkavas novada sauklis, aicinām izteikt līdz 29. novembrim, rakstot uz e-pasta adresi: info@varkava.lv vai zvanot pa tālr.: 20385972 (Dagnija) vai darba laikā atnākot uz Vārkavas novada pašvaldības domes administrācijas ēkas (Skolas iela 5, Vecvārkava) 8. kabinetu.  Viena persona var iesniegt vairākus saukļa variantus.

Lasīt vairāk...
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 19.01.2017 15:25:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632, 28239646
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Dagnija Dudarjonoka
Tālrunis: 20385972

Veselā miesā vesels gars

Top 10 veselai sirdij:

 

 1.       Treknās jūras zivis (reņģes, siļķes, skumbrijas, butes u.c.) – apgādā sirdi ar nepiesātinātajām taukskābēm, viegli asimilējamām olbaltumvielām un taukos šķīstošajiem vitamīniem. Palīdz stiprināt sirdi un asinsvadus, samazināt holesterīna līmeni asinīs un regulēt svaru.

2.       Olīveļļa – nodrošina sirdi ar tai nepieciešamajām taukskābēm. Lietošanai svaigā veidā, piemēram, pie salātiem, ieteicam lietot Extra Virgine olīveļļu.

3.       Zaļie lapu dārzeņi (visu veidu salātu lapas, spināti, mangoldi, arī selerijas, pētersīļi, loki, pavasarī – dīgsti, pirmās gārsu, pieneņu, virzas un citu augu lapiņas) – palīdz gan sirds, gan onkoloģisko slimību profilaksē, jo ir bagātīgs antioksidantu avots, satur arī daudz minerālvielas un vitamīnus.

4.       Tomāti – cīnās ar brīvajiem radikāļiem, kuru ietekmē organismā veidojas dažādas saslimšanas, jo tomātu sastāvā ir antioksidants likopēns, kas saglabājas arī termiski apstrādājot tomātus.

5.       Latvijas mežu un dārzu ogas – samazina risku saslimt ar sirds un asinsvadu sistēmas slimībām, kā arī audzējiem, jo ogu, augļu un dārzeņu ēšana palīdz regulēt vielmaiņas procesus organismā. Bagātas ar vitamīniem, minerālvielām, kā arī spēcīgiem antioksidantiem.

6.       Kefīrs un paniņas – uzlabo gremošanas sistēmas darbību, jo satur probiotiskās baktērijas, palīdz samazināt holesterīna līmeni asinīs, stiprina imunitāti, liek justies labāk un izvairīties no slimībām.

7.       Rupjmaize – dod sāta sajūtu, regulē gremošanas sistēmas darbību. Ir vērtīgs šķiedrvielu, B grupas vitamīnu un salikto ogļhidrātu avots.

8.       Vājpiena biezpiens – neuzbaro, bet palīdz justies paēdušam. Ir svarīgi uzņemt pietiekamu olbaltumvielu daudzumu, to var izdarīt ne tikai ēdot gaļu, bet arī vājpiena biezpienu.

9.       Grūbas – palīdz regulēt cukura līmeni asinīs, satur šķiedrvielas, B grupas vitamīnus un minerālvielas.

10.    Ķirbju sēklas - ir omega 3 taukskābju avots, tāpat kā rieksti un citas sēklas, bagātas ar minerālvielām, dzelzi, cinku un magniju, kas sirdij ir īpaši tīkams. Ēdot sēkliņas uzņemsim arī šķiedrvielas un regulēsim cukura līmeni asinīs.

 

Informācija no spkc.gov.lv

 

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »

Database Error

Description: Can't execute query:

SELECT sm_id FROM 4_stats_main WHERE session_id='qfptpjfod911676icvq5rj2kf5'

MySQL Error: Table './varkava_lv_main/4_stats_main' is marked as crashed and should be repaired

Database Error

Description: Can't execute query:

INSERT INTO 4_stats_main (session_id, ip, referrer, user_agent, lang, is_proxy, time) VALUES ('qfptpjfod911676icvq5rj2kf5', '54.167.156.247', '', 'CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)', '', 0, 1485019286)

MySQL Error: Table './varkava_lv_main/4_stats_main' is marked as crashed and should be repaired

Database Error

Description: Can't execute query:

INSERT INTO 4_stats_pages (sm_id, time, page_path) VALUES ('0', 1485019286, '/lv/zinu-arhivs/')

MySQL Error: Table './varkava_lv_main/4_stats_pages' is marked as crashed and should be repaired

Database Error

Description: Can't execute query:

DELETE FROM `4_stats_main` WHERE time<'1453396886'

MySQL Error: Table './varkava_lv_main/4_stats_main' is marked as crashed and should be repaired

Database Error

Description: Can't execute query:

DELETE FROM `4_stats_pages` WHERE time<'1453396886'

MySQL Error: Table './varkava_lv_main/4_stats_pages' is marked as crashed and should be repaired