Rimicānos durvis vēra Mūžizglītības iespēju centrs.

17.augustā Rimicānos atklāja Mūžizglītības iespēju centru, kas ir biedrības „Dzintars 2007” kārtējais, veiksmīgais darba auglis. Centrs savu mājvietu ir radis bijušās Rimicānu pamatskolas ēkas 2.stāva 3 telpās – tām veica vienkāršotu rekonstrukciju (nomainīja logus un durvis, griestu un grīdas segumus 2 telpās, visās telpās nokrāsoja sienas, ierīkoja elektroinstalāciju), vienā telpā nojauca apaļo krāsni un ievietoja modernāku apkures iekārtu, izveidoja sanitāro mezglu, nopirka gaišas koka mēbeles, iegādājās 7 portatīvos datorus, projektoru, ekrānu, printeri, 3 trenažierus. Lielākā un labākā telpa ir atvēlēta mācībām – te izvietoja minēto tehniku un mēbeles. Portatīvos datorus iegādājās ar gudru ziņu, lai telpa vienmēr būtu viegli transformējama. Otrajā plašākajā telpā, kas skolas laikā kalpoja kā sporta zāle, izvietoja 3 trenažierus – vienu, kas imitē braukšanu ar velosipēdu, otru, kas imitē soļošanu, bet trešais ir paredzēts vēdera preses nostiprināšanai. Savukārt trešā telpa ir atvēlēta praktiskām nodarbībām. Mūžizglītības iespēju centrs pavērs iespēju ikvienam novada iedzīvotājam tālākizglītoties un arī nedaudz  pasportot – jau piektdien visi  interesenti sporta skolotāju vadībā varēs aplūkot un izmēģināt jaunos trenažierus, drīzumā te būs iespēja apgūt datora un interneta lietošanas pamatus, ne mazāk aktuāla ir vietējo iedzīvotāju vēlme apgūt angļu valodu. Tas nozīmē, ka biedrībai sāksies atkal jauns un sarežģīts darba posms – organizēt un koordinēt šo tālākizglītību.

Mūžizglītības iespēju centra izveidi veicināja fakts, ka 2012.gadā skolai Rimicānos paliktu 100 gadi, un tas kļuva par vadmotīvu un vislabāko motivāciju daudziem jau paveiktajiem un vēl iecerētajiem darbiem – labās pārmaiņas skolas telpās un tās funkciju pārmantošana ir veltītas izglītības iespēju simtgadei Rimicānos. Pēc Rimicānu pamatskolas reorganizācijas 2009. gadā  pastāvēja bažas par to, vai skolas ēka neaizies zudībā. Lai arī tās pirmajā stāvā rosās Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes vecākā grupiņa, otrā stāva liktenis bija neziņā tīts, līdz biedrība to pārņēma savā ziņā – jau 2009. gadā radās iecere, un 2010.gadā tā īstenojās - 2 otrā stāva telpas izremontēja un tajās izvietoja novadpētniecības ekspozīciju. Tagad blakus tām ir tapis šis Mūžizglītības iespēju centrs – šo ieceri varēja īstenot, piedaloties un gūstot atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta publiskais finansējums bija 11700 lati, Vārkavas novada domes līdzfinansējums –  1300, kopā 13000 lati. Projekta pieteikumu izstrādāja Maruta Plivda, daudz pūļu, sagatavojot nepieciešamos dokumentus, ieguldīja Vija Jakimova, bet vislielākā atbildība un visvairāk darba, uzraugot un koordinējot projekta norisi, gūlās uz biedrības valdes priekšsēdētājas Veltas Ziemeles pleciem. Līdztekus šim darbam biedrība iesniedza vēl citus projektu pieteikumus, un viens no tiem – bērnu rotaļu laukuma pilnveidošana pie Rožkalnu pagasta pārvaldes ēkas (šajā ēkā zem viena jumta mīt vairākas pašvaldības iestādes, tostarp arī pirmsskolas izglītības iestādes jaunākā grupa) – guva atbalstu un drīzumā tiks realizēts.

Svinīgajā pasākumā viena no aktīvākajām biedrēm Vija Jakimova  uzskaitīja biedrības veikumu un ieceres, kas saistītas ar šo centru, dalījās pieredzē, kas gūta, iepazīstot Ventspils novada nevalstisko organizāciju darbu, kā arī kopā ar valdes priekšsēdētāju Veltu Ziemeli pateicās projekta atbalstītājiem.

Apsveikt ar paveikto bija ieradusies Vārkavas novada domes priekšsēdētājas vietniece Anita Brakovska, kas izteica apbrīnu par biedrības darba rezultātiem, sveica kaimiņu pašvaldība – Līvānu novada Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks, kas nesa sveicienus un dāvanu arī no Saeimas deputāta Jāņa Klauža; arī projekta izstrādātāja Maruta Plivda neslēpa prieku par padarīto; kolēģus sumināja novada pārējās biedrības – bija ieradušās pārstāves no ģimenes palīdzības centra „Ligzda”, no „Vārkavas novada pensionāriem”, no vecāku biedrības „Pūces māja” un no „Atvasēm’’. Biedrības izteica vēlmi ciešāk sadarboties un dažkārt apvienot spēkus lielākiem darbiem.

Pasākuma noslēgumā ciemiņus gaidīja gards mielasts un šampanietis, par pasākuma muzikālo fonu gādāja Inta Ziemele, bet liriskai notij ieskanēties lika skolniece Ieva Butlere.

 

Attēlā – Mūžizglītības iespēju centra atklāšanas svētku dalībnieki mācību telpā.

 

Maija Praņevska,

Vārkavas novada domes

sabiedrisko attiecību speciāliste.

 18.08.2011.


« Atgriezties pie rakstiem