Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 16.04.2021 14:17
Mintauts, Alfs, Bernadeta
Dienas teikums

Pat viss tas zemākais grib kļūt augstāks, nekā viņš ir. Šī griba ir visas cilvēces attīstības pamata spēks . /J. Poruks/

21.05.2019, 10:52Skolēniem iespēja pieteikties vasaras darbam

17.05.2019, 14:21Izsludināts iepirkums daudzdzīvokļu mājas jumta remontam
Izsludināts iepirkums  daudzdzīvokļu mājas jumta remontam

Vārkavas novada pašvaldība izsludina iepirkumu „ Daudzdzīvokļu mājas Saules ielā 14, Rimicānos, jumta remonts” (identifikācijas Nr. VND  2019/6).

Iepirkums izsludināts no 2019.gada 17.maija līdz 2019.gada 28.maijam plkst. 9.00.

Piedāvājumus iesniegt Vārkavas novada domes kancelejā līdz 2019.gada 28.maijam plkst. 9.00.

Adrese: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov. LV-5335 vai personīgi pašvaldības sekretārei pēc uzrādītās adreses. Informācija par iepirkumu pa tālr.  28239646 vai  jautājumi  e-pastā: lasma.ruzge@varkava.lv

Pielikumā iepirkuma nolikums un tāme.


17.05.2019, 14:30Vārkavas novadā reģistrēta jauna biedrība

1. aprīlī (ne gluži - joka pēc), uzņēmuma reģistrā tika iereģistrēta jauna biedrība ar nosaukumu “Jaunvide”.  Tās galvenais mērķis ir veicināt lauku jauniešu iesaistīšanos dažādu iniciatīvu un neformālās izglītības, kultūras, tūrisma, vides un veselīga dzīvesveida projektu īstenošanā.
Biedrības dibinātāji ir četri Vārkavas novadā dzīvojoši cilvēki, kas vēl aizvien sevi sauc par jauniešiem: Dagnija Dudarjonoka, Iveta Poplavska, Ainārs Dudarjonoks un Andris Lazdāns.
Biedrība plāno iesaistīties dažādās vietējās iniciatīvās un īstenot izglītības, kultūras un āra aktivitāšu projektus jauniešiem. 
Ar biedrības «Jaunvide» jaunumiem var iepazīties facebook.com lapā «Biedrība «Jaunvide»». Sazināties var rakstot uz e-pasta adresi: pasts@jaunvide.lv vai zvanot pa tālr.: 28362243.
Biedrībā iestāties var jebkura fiziska vai juridiska persona, iesniedzot biedrības valdei rakstisku iesniegumu. Laipni lūgti pievienoties! Kopā mes varam savu apkārtējo vidi padarīt tīrāku, skaistāku un interesantāku!


Biedrības dibinātāji

16.05.2019, 12:06Vārkavas novada domes komiteju sēde
Vārkavas novada domes komiteju sēde

Vārkavas novada domes komiteju sēde notiks š.g. 21.maijā  plkst. 10.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

29.04.2019, 12:0116. maijā Vārkavas novadā viesos VADC

15.05.2019, 13:26Vārkavas draudzes prāvestam Onufrijam Pujatam 60 priesterības gadi

Par godu Onufrija Pujata 60 gadu kalpošanas jubilejai, ceturtdien Vārkavas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā notika svinīgs dievkalpojums, kuru vadīja kardināls Jānis Pujats. Atbalstīt un sveikt Latgales vecāko priesteri, savu kolēģi un līdzgaitnieku bija ieradušies arī priesteri no citām draudzēm un Pujatu radinieki. Dievkalpojumā piedalījās arī Vārkavas un citu draudžu ticīgie.

Savukārt, svētdien Vārkavas baznīcā pulcējās Vārkavas novada domes pārstāvji, Vārkavas, Znotiņu, Jasmuižas draudzes locekļi, lai kopīgi sveiktu un godinātu savu prāvestu skaistajos darba svētkos! Tieši pirms 60 gadiem 10. maijā Rīgas Svētā Jēkaba Romas katoļu katedrālē viņš tika iesvētīts par priesteri.

 

      

Lasīt vairāk...
15.05.2019, 08:28Mācības par ES nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanu Preiļos
Mācības par ES nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanu Preiļos

LLKC Preiļu konsultāciju birojs aicina pieteikties uz mācībām, tos lauksaimniekus, kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase). Tiem lauksaimniekiem, kuru lauki ir kartēti un noteikta zālāju ražības klase, jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Mācību norises laiks 03.06. un 10.06.2019., plkst. 10:00 LLKC Preiļu konsultāciju birojā.

Dalība mācībās ir bez maksas. Mācībās paredzētas gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskās nodarbības uz lauka.

Uz mācībām jāpiesakās LLKC Preiļu konsultāciju birojā, vai zvanot Jolantai Augšpūlei, 26788681.

Vietu skaits grupā ir ierobežots, tāpēc uz mācībām ir obligāta iepriekšēja pieteikšanās.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam   “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44

 

15.05.2019, 08:23Biedrība "Dzintars 2007" aicina uz kokapstrādes nodarbību

14.05.2019, 12:08Pavasara gadatirgus Vecvārkavā aizvadīts ar jokiem,dziesmām, skečiem, tirgošanos un jauku kopā būšanu

Jau tradicionāli Vārkavas novada iedzīvotāji, lauksaimnieki, mājražotāji un amatnieki pulcējās uz pavasara gadatirgu, kurš šogad norisinājās 11. maijā. Stāvlaukumā pie Vārkavas muižas pils pulcējās gan tirgotāji, gan pircēji, gan kultūras programmas dalībnieki. Šogad ikviens interesents varēja apskatīt arī jauno lauksaimniecības tehniku, ko novada jaunie lauksaimnieki nesen iegādājušies savām saimniecībām.

      

 

Lasīt vairāk...
10.05.2019, 16:16Paziņojums
Paziņojums

Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja no 13.05.2019. līdz 19.05.2019. atrodas atvaļinājumā. Civilstāvokļa aktu reģistrāciju var veikt jebkurā citā dzimtsarakstu nodaļā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

04.04.2019, 14:23Pavasara gadatirgus Vecvārkavā

03.05.2019, 12:29Muzeju nakts pasākumi Vārkavas novapētniecības muzejā

08.05.2019, 10:16Līdz 15.maijam veicams kārtējais nodokļa maksājums

26.04.2019, 11:52Paziņojums
Paziņojums

Saskaņā ar Vārkavas novada domes 12.02.2018. darba koplīguma 5.6. apakšpunktu un to, ka 30. aprīlis un 3. maijs ir pirmssvētku dienas, Vārkavas novada domes administrācijas un iestāžu darba laiks 30. aprīlī  un 3. maijā būs līdz plkst. 13.00. 1. un 6. maijs— brīvdienas.

07.05.2019, 13:25Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai

Vārkavas novada dome aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2019. gada 06. jūnijam.

Vārkavas novada pašvaldība izsludina Vārkavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursu.

Projektu konkursa mērķi:

←  Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;

← iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu  pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta iesniegšanas termiņš – 2019.gada 6.jūnijs, līdz plkst. 16:30, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, Vārkavas novada domē, lietvedībā.

Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti rakstiski līdz šī gada 8.jūlijam.

Projekta ieviešanas laiks no 01.08.2019. līdz 31.01.2021., no 3 līdz 18 mēnešiem.

 

 

Lasīt vairāk...
26.04.2019, 09:26Radošā darbnīca „Pavasara noskaņas”

Lieldienu gaidīšanas laiks ir satraukuma un darbošanās pilns. Tradicionāli galdā tiek liktas krāsotas un izraibinātas olas, kas simbolizē dzīvību, pārtapšanu un auglību. Katrai saimniecei ir sava recepte, kā nokrāsot visskaistākās Lieldienu olas, bet vienmēr var ko jaunu iemācīties.  Uz radošo darbnīcu 17.aprīlī Vārkavas tautas namā visus interesentus aicināja biedrība „Ģimenes palīdzības centrs „Ligzda””, sadarbībā ar atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām. Lai arī latviešiem iecienītākais olu krāsošanas līdzeklis ir sīpolu mizas, tas nebūt nav vienīgais līdzeklis, kā olas šajos svētkos padarīt raibas un krāšņas. Kā nokrāsot olas, kas mirdz dažādās varavīksnes krāsās dalījās radošas darbnīcas vadītāja Inga Krekele. Katrs dalībnieks varēja iegūtās zināšanas arī praktiski izmēģināt. Pēc neilga laika posma uz galda, kā gala rezultāts bija skatāmas raibas krāsotas olas.

 

Vārkavas novada Sociālais dienests

 

24.04.2019, 13:43Vārkavas novada domes kārtējā sēde
Vārkavas novada domes kārtējā sēde

Vārkavas novada domes kārtējā sēde notiks š.g. 30. aprīlī plkst. 10.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

18.04.2019, 11:03Vārkavas novada dome sveic Lieldienās!

18.04.2019, 12:33Vārkavas novada domes komiteju sēde
Vārkavas novada domes komiteju sēde

Vārkavas novada domes ārkārtas sēde notiks š.g. 23. aprīlī  plkst. 10.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

18.04.2019, 12:31Vārkavas novada domes ārkārtas sēde
Vārkavas novada domes ārkārtas sēde

Vārkavas novada domes ārkārtas sēde notiks š.g. 23. aprīlī  plkst. 09.50 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

18.04.2019, 08:02Paziņojums
Paziņojums

Saskaņā ar Vārkavas novada domes 12.02.2018. darba koplīguma 5.6. apakšpunktu un to, ka 18. aprīlis ir pirmssvētku diena, Vārkavas novada domes administrācijas un iestāžu darba laiks 18. aprīlī būs līdz plkst. 13.00.

19. aprīlis un 22. aprīlis  ir brīvdiena.

 

 

01.04.2019, 12:06Liela diena Vanagos

18.04.2019, 08:59Jaunumi biedrībā “Vārkavas novada pensionāri”

Labdarības organizācija “Ziedot.lv” projektu konkursā ir atbalstījusi mūsu projektu “Mēs vēlamies uzlabot veselību”. Projekta ietvaros paredzētas nūjošanas apmācības pensionāriem. Tās notiks 25. aprīlī Rimicānos — (ceturtdien) plkst. 18.00, 9. maijā Vecvārkavā – (ceturtdien) plkst. 18.00, 16. maijā Vārkavā – (ceturtdien) plkst. 18.00. Nodarbības vadīs fizioterapeite Līga Lazdāne. Nūjas tiks piedāvātas uz vietas. Aicinām piedalīties!   JŪNIJĀ  notiks endokrinoloģes  Regīnas Stares izzinoša nodarbība par cukura diabēta, vairogdziedzera slimību profilaksi senioru vecuma cilvēkiem. Nodarbības notiks visos pagastos.

 

18.04. mūsu biedrība rīko novada vides sakopšanas talku. Kā tradīcija ir kļuvis, ka mēs sakopjam Kovaļevska pieminekļa apkārtni Zaķīšos (Šustā). Arī šogad strādāsim Zaķīšos. Nāciet ar grābekļiem – strādāsim kopā! Sākums plkst. 10.00.

11.04. Arendolē notika mūsu valdes sēde. Tika pieņemti svarīgi biedrībai lēmumi.

a.    18. maijā Rīgā notiks Latvijas pensionāru kongress. No mūsu biedrības ir izvirzīti delegāti – Bonifācijs Vaivods un Helēna Piziča;

b.     Ar biedrības kopsapulces lēmumu (29.12.2018.) tika nolemts, ka gada laikā rīkosim tika divus lielos koppasākumus. Pirmais notiks 6.jūljā Vecvārkavā. Valdē tika nolemts, ka dzimšanas dienās sveiksim tikai apaļās jubilejas sasniegušos mūsu biedrības cilvēkus. Naudas dāvanas saņems – 45,50,55,60,65,70,75 gadu jubilāri 10 euro apmērā. 80,85,90,95,100 gadu jubilārus sveiksim ar 20 euro dāvanu.

Mūsu biedrība ir saņēmusi ielūgumus uz kaimiņu novadu biedrību svētkiem. Brauksim un atbalstīsim kaimiņus: 26. aprīlī Rožupes PB svētki. 28. aprīlī Aglonas PB svētki, 1. maijā Riebiņu PB svētki, 25. maijā Vabolē piedalīsimies Vasaras pensionāru dziesmu un deju svētku koncerta sadancī. Bet pensionāru dziesmu un deju festivāls notiks 16. jūnijā Višķos. Gatavojaties! Mūsu novada 6 kolektīvi gatavojas un apgūst repertuāru.

MAIJA MĒNEŠA BEIGĀS RĪKOSIM EKSKURSIJU! Lūdzu zvaniet un piesakieties!

 

 

Biedrības valdes priekšsēdētāja Helēna

09.04.2019, 09:34Radošā darbnīca "Pavasara noskaņas"

16.04.2019, 08:09Iecirkņu vēlēšanu komisiju apstiprināšana un komisijas priekšsēdētāju un sekretāru ievēlēšana

Ar Vārkavas novada vēlēšanu komisijas 11.04.2019. lēmumu Nr.1 tika apstiprinātas iecirkņu vēlēšanu komisijas Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām Latvijā 2019.gada 25.maijā.  Vārkavas novadā darbosies trīs vēlēšanu iecirkņi. 728. iecirknis būs atvērts Vārkavas Tautas namā (Kovaļevsku ielā 5), 726. iecirknis darbosies Vārkavas novada domē (Skolas ielā 5), un 727. iecirknis – Rimicānu pagasta pārvaldes ēka, kultūras nams (Saules iela 16).

 

Izveidotas sekojošas iecirkņu vēlēšanu komisijas:

726. iecirknis: Dinija Upeniece, Alda Upeniece, Anna Klindžāne, Juris Klindžāns, Astrīda Dambīte.

727.  iecirknis:   Mairita Stulpiņa, Sarmīte Znotiņa, Mārīte Ormane, Viesturs Upītis, Aiga Vingre.

728. iecirknis: Diāna Stubure, Skaidrīte Medne, Lidija Klindžāne,  Vineta Čaunāne, Zinaīda Stubure

 

 Apstiprināti iecirkņu vēlēšanu komisiju priekšsēdētāji un sekretāri:

 

Upmalas vēlēšanu iecirknī Nr.726 komisijas priekšsēdētāja Dinija Upeniece, tālrunis 29498955, sekretāre Alda Upeniece, tālrunis 29295225.

Rožkalnu vēlēšanu iecirknī Nr.727 komisijas priekšsēdētāja Mairita Stulpiņa, tālrunis 26069714, sekretāre Sarmīte Znotiņa, tālrunis 26125443.

Vārkavas vēlēšanu iecirknī Nr.728 komisijas priekšsēdētāja Diāna Stubure, 27129572, sekretāre Skaidrīte Medne, tālrunis 29288632.

 

Vārkavas novada vēlēšanu komisija

 

 

15.04.2019, 11:44Reģionos būtiski mainīsies Uzņēmumu reģistra darba laiks
Reģionos būtiski mainīsies Uzņēmumu reģistra darba laiks

No 2019.gada 7.maija būtiski mainīsies klientu apkalpošanas laiki vairākās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Reģistrs) reģionālajās nodaļās.

Turpmāk Bauskas, Daugavpils, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes un Ventspils reģionālajās nodaļās klātienes pakalpojumi būs pieejami divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās no pulksten 13.00 līdz pulksten 16.00. Savukārt Rīgas un Valmieras reģionālajās nodaļās saglabāsies līdzšinējā kārtība.

Informēju, ka no 2019.gada 7.maija būtiski mainīsies klientu apkalpošanas laiki vairākās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Reģistrs) reģionālajās nodaļās.

 

   

 

 

Lasīt vairāk...
15.04.2019, 10:56Pozitīvas pārmaiņas gada ienākumu deklarāciju iesniedzējiem
Pozitīvas pārmaiņas gada ienākumu deklarāciju iesniedzējiem

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka 2019.gada 16.aprīlī spēkā stājas likums “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””[1], kas nosaka trīs būtiskus jaunumus saistībā ar gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu, proti, kādos gadījumos iedzīvotāji ienākuma nodokļa piemaksu varēs veikt vēlāk; nodokļa piemaksas summu, kuru vispār varēs nemaksāt, kā arī to, ka personai pašai būs iespēja izvēlēties, cik lielu mēneša neapliekamo minimumu piemērot saviem ienākumiem.

 

 

Lasīt vairāk...
12.04.2019, 12:18Vārkavas novada domes ārkārtas sēde

Vārkavas novada domes ārkārtas sēde notiks š.g. 15. aprīlī  plkst. 08.15 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

08.04.2019, 15:27Biedrība"Dzintars 2007" aicina uz kokapstrādes nodarbību

10.04.2019, 13:38Vārkavas novada dome atcēlusi satiksmes ierobežojumus uz pašvaldības autoceļiem
Vārkavas novada dome atcēlusi satiksmes ierobežojumus uz pašvaldības autoceļiem

Vārkavas novada dome 9. aprīļa ārkārtas sēdes laikā pieņēma lēmumu par satiksmes ierobežojumu atcelšanu uz pašvaldības autoceļiem. Līdz ar to transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 7 tonnām ir atļauts pārvietoties pa pašvaldības autoceļiem.

Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: dome [et] varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Eva Kondavniece
Tālrunis: 20385972

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »