Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 16.04.2021 13:12
Mintauts, Alfs, Bernadeta
Dienas teikums

Pat viss tas zemākais grib kļūt augstāks, nekā viņš ir. Šī griba ir visas cilvēces attīstības pamata spēks . /J. Poruks/

13.08.2018, 10:38Norit Vārkavas muižas pils katlu mājas remontdarbi

Jūlija sākumā Vārkavas novada dome uzsākusi saimniecības ēkas Vecvārkavā (Skolas ielā 3)  remontdarbus.

«Vārkavas muižas pils katlu māja šobrīd atrodas sliktā vizuālā stāvoklī — ir jāremontē jumts, cokols, jāatjauno fasādes,  jānomaina atsevišķi logi un durvis. Pateicoties vietējo uzņēmēju kvalitatīvam darbam, remontdarbi raiti virzās uz priekšu. Šobrīd jau ir veikts vēsturiskā jumta remonts,  ir nolīdzināta un pārkrāsota viena no ēkas sienām un nomainītas durvis un atsevišķi logi.  Paralēli remontdarbiem,  būvnieki  veic  arī  teritorijas sakārtošanu. Plānojam, ka Vārkavas muižas pils  katlu  māja  un  tās  piegulošā  teritorija  līdz septembra sākumam kļūs daudz, daudz  pievilcīgāka,» informēja Vārkavas novada domes izpilddirektors Elmārs Sparāns.

Remontdarbu līguma summa sastāda 9868,75 EUR, finansējums darbu veikšanai tika ieplānots sastādot 2018. gada Vārkavas novada pašvaldības budžetu. 

 

 

 

09.08.2018, 09:45Mūžībā aizgājusi Albīna Ormane

Klusums,

tevis vairs nav.

tikai atmiņas,

kas aizkustina dvēseli,

vārdi, kas

nepateikti – skan...

 

 

 

Saulainajā 7.augusta dienā Mūžībā ir aizgājusi Albīna Ormane, bijušās Rimicānu pamatskolas, vienīgās darbavietas, ilggadēja latviešu valodas un literatūras, un vēstures skolotāja no 1959. – 2002.gadam.

Skolotāja bija cilvēks ar ļoti bagātu un jūtīgu dvēseli, apveltīta ar lielu enerģiju un gribasspēku. Viņa paliks savu audzēkņu atmiņā kā stingra, prasīga un taisnīga, kolēģu sirdīs kā sirsnīga, saprotoša, taktiska un izpalīdzīga.

Albīna Ormane ilgus gadus Rimicānu skolā vadīja novadpētniecības un literāri dramatisko pulciņu, bija dramatiskā pulciņa vadītāja Rožkalnu pagastā. Atmiņā paliks viņas organizētās ekskursijas pa  rakstnieku dzīves vietām.

Savos darba gados Skolotāja centās, lai viņas audzēkņi gūtu labas zināšanas, saskatītu dzīvē skaisto, lai redzētu un jūsmotu par bērzu kuplumu, lai klausītos un sadzirdētu lakstīgalas dziesmas.

Ar lielu mīlestību un padomu viņa rūpējās par saviem mīļajiem un tuvajiem – bērniem un mazbērniem.

Dziļā cieņā pieminam Skolotāju, izsakām līdzjūtību viņas ģimenei un tuviniekiem.

 

Bijušie kolēģi Rimicānos

 

 

12.07.2018, 11:19Zaļumballe Vecvārkavas estrādē

08.08.2018, 15:13Līdz 15.augustam veicams kārtējais nodokļa maksājums
Līdz 15.augustam veicams kārtējais nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15.augustam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

 

Lasīt vairāk...
07.08.2018, 11:08Mūsdienu mākslas galeriju izstāde "OSB vasara" Vārkavas muižas pils pagrabā būs apskatāma līdz septembra sākumam

Vārkavas novada svētku laikā Vārkavas muižas pils pagrabā tika atklāta Raimonda Vinduļa un Jāņa Purcena gleznu izstāde "OSB vasara".  Ja ir vēlme apmeklēt izstādi, lūdzam iepriekš pieteikties zvanot pa tālr. 22311750 (Iveta).  Izstāde būs atvērta arī 11.augustā zaļumballes laikā.  

17.07.2018, 15:48Aerobikas nodarbības Rimicānos

06.08.2018, 11:07 Izsludināta pieteikšanās vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu amatiem
 Izsludināta pieteikšanās vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu amatiem

2018.gada 6.oktobrī Latvijā notiks Latvijas Republikas 13.Saeimas vēlēšanas un Vārkavas novadā darbosies trīs vēlēšanu iecirkņi, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešami 21 vēlēšanu iecirkņu komisiju loceklis.

Par iecirkņa komisijas locekli var kļūt ikviens iedzīvotājs, kurš prot latviešu valodu un kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Vēlēšanu komisijas loceklis nedrīkst būt Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās novada domes deputāts, deputāta kandidāts vai kandidātu saraksta iesniedzējs, kā arī citas vēlēšanu komisijas vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām, vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji, vai Vārkavas novada vēlēšanu komisijas locekļiem. Ja vēlēšanu komisijas kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, savukārt, ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

 Pieteikums katram kandidātam sagatavojams uz speciālas veidlapas, kas ir atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapas www.cvk.lv sadaļā "Normatīvie dokumenti" ar norādi veidlapas, skat. https://www.cvk.lv/pub/upload_file/2018/VIK_locekla_pieteikums_Latvija.pdf un iesniedzams Vārkavas novada domē, Vārkavas vai Rožkalnu pagastu pārvaldēs aizlīmētā aploksnē ar uzrakstu „Vārkavas novada vēlēšanu komisijai" no 2018. gada 6.augusta līdz 24.augustam.

 

 

2018.gada 6.oktobrī Latvijā notiks Latvijas Republikas 13.Saeimas vēlēšanas un Vārkavas novadā darbosies trīs vēlēšanu iecirkņi:

Vēlēšanu iecirknis Nr.726 Vecvārkavā, Skolas ielā 5 (novada domes telpās).

Vēlēšanu iecirknis Nr.727 Rimicānos, Saules ielā 16 (Rožkalnu pagasta pārvaldes ēkā).

Vēlēšanu iecirknis Nr.728 Vārkavā, Kovaļevsku ielā 5 (Vārkavas tautas nama ēkā).

                                                                                              

Vārkavas novada vēlēšanu komisija

 

Priekšsēdētāja Aija Bitinas

Tālr. 29443794

Sekretāre Iveta Stivriška

Tālr.20384632

 

 

19.07.2018, 09:27Vārkavas novada svētku programma

27.07.2018, 13:584.augustā Vecvārkavas estrādē grupas "OTRA PUSE" koncerts

03.08.2018, 13:03Vārkavas novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

2.augustā Vārkavas novadā darba vizītē viesojās Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece Pārsla Rigonda Krieviņa, lauku attīstības departamenta direktore Liene Jansone, Lauku atbalsta dienesta direktores vietnieks Ģirts Krūmiņš, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis un citi nozares speciālisti.

      

Vizītes laikā delegācija apmeklēja Vārkavas novada Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecības “Cido” un “Kalmes”, kur iepazinās ar uzņēmīgajiem saimniecību vadītājiem un apsprieda lauksaimniekiem aktuālos jautājumus.

11.00 Rožkalnu kultūras namā notika LLKC rīkots informatīvs seminārs par lauksaimniecības politikas attīstību pēc 2020. gada un aktualitātēm lauksaimniecības nozarē. Pēc semināra atklāšanas uzrunas, Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska vērsa delegātu uzmanību Vārkavas novada lauksaimnieku aktuālajām problēmām, tajā skaitā sliktajam pašvaldības teritorijā esošo ceļu stāvoklim.

Zemkopības ministrs J. Dūklavs īsi pastāstīja par aktuālo ministrijas darbā gan Latvijas, gan Eiropas līmenī, bet pēc tam deva vārdu ministrijas pakļautībā esošu iestāžu speciālistiem, kuri bija sagatavojuši prezentācijas par aktuālām lauksaimniecības tēmām: par Lauku attīstības programmas investīciju pasākumiem 2014.-2020. gadam, par Lauku atbalsta dienesta jaunumiem, par Latvijas Lauku konsultāciju centra veiktā pētījuma rezultātiem, atbalsta veidiem lauksaimniekiem un citu noderīgu informāciju.

 

     

 

 

 

 

 

Lasīt vairāk...
30.07.2018, 15:26Vārkavas novadā viesosies zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Ceturtdien, 2. augustā, Vārkavas novadā norisināsies Zemkopības ministrijas (ZM)  un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra   (LLKC) rīkots informatīvais seminārs par Kopējās lauksaimniecības politikas attīstību pēc 2020. gada un Lauku attīstības programmas aktualitātēm 2018. gadā.

Seminārā piedalīsies zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, lai informētu lauku uzņēmējus par sarunām ar Eiropas Komisiju, kā arī atbildētu uz lauksaimniekus interesējošiem jautājumiem. Seminārā uzstāsies arī ZM Valsts sekretāra vietniece Pārsla Rigonda Krieviņa, ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore Liene Jansone, Lauku atbalsta dienesta direktores vietnieks Ģirts Krūmiņš un  LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis.

Seminārs norisināsies Rožkalnu pagasta pārvaldē, Saules ielā 16, Rimicānos, Rožkalnu pagastā, Vārkavas novadā no pulksten 11.00.

Semināra programma.

 

 

 

31.07.2018, 15:10Ar sirsnību, smaidiem un jauku kopā būšanu Starptautiskais senioru deju festivāls aizvadīts

„Mēs bijām trīs māsiņas” — šāds nosaukums tika izvēlēts Starptautiskajam senioru deju festivālam, kas 28. un 29. jūlijā norisinājās Vārkavas novadā. Ar spilgtiem priekšnesumiem festivālā piedalījās  vietējie senioru deju kolektīvi „Odziņas” un „Dzīves virpulī”, ciemiņi no tālākiem novadiem —senioru deju kopas “Sens tik sens”  no Jelgavas novada, “Vēlreiz” no Bauskas, “Vakarvējš” no Jelgavas novada Vircavas pagasta un senioru deju kopa “Vienmēr” no Madonas novada Sauleskalna, kā arī kaimiņu valstu deju kolektīvi “Zunda” no Lietuvas, “Sügiskulla Leedid” un “Päripidi” no Igaunijas.  Festivāla laikā trīs pasākumos dažādās novada vietās tika izdejotas krāšņākās, skaistākās un jestrākās dejas.

 

   

   

Lasīt vairāk...
01.08.2018, 16:11Viens no raidījuma cikla «Tas notika šeit» video stāstiem būs par Vārkavas novadu

No 19. līdz 21. jūlijam Vārkavas novadā viesojās Latvijas Televīzijas žurnālists Dāvids Ernštreits,  filmu studijas "Mistrus Media" pārstāvji, vēsturnieki un radoši ļaudis, lai atklātu trīs interesantus stāstus par Vārkavas novada vēsturiskajiem notikumiem. Radošā komanda veido jaunu televīzijas raidījumu ciklu par vietu vēsturi - “Tas notika šeit” un viens no raidījumiem būs tieši par Vārkavas novadu.

Vizītes laikā raidījuma veidotāji, aicināja novada iedzīvotājus dalīties ar interesantiem stāstiem un faktiem par novadā un tā apkārtnē notikušajiem notikumiem. Šo triju dienu laikā trīs vēsturnieki Inna Gīle, Edgars Plētiens un Gatis Krūmiņš padziļinātāk izpētīja trīs dažādus stāstus.

21.jūlijā Pilngadības svētku laikā Vecvārkavas estrādē vēsturnieki prezentēja savus stāstus, aicinot novada iedzīvotājus nobalstot par, viņuprāt, visinteresantāko stāstu.

 

 

Lasīt vairāk...
30.08.2018, 13:26Turpinās sabiedriskās atpūtas vietas ierīkošana Vārkavas novadā

Vārkavas novada Rožkalnu pagastā turpinās sabiedriskās atpūtas vietas labiekārtošanas darbi. Labiekārtošanas darbu rezultātā tika veikta krūmu sakņu un celmu izraušana, Lielā Kalupes ezera krasta izpļaušana, ezera gultnes atbrīvošana no dūņām un niedru saknēm, izveidots pievedceļš līdz stāvlaukumam un laivu nolaišanas vietai, izveidots stāvlaukums, laivu nolaišanas vieta un izbūvēta laipa. Sabiedriskās atpūtas vietas ierīkošanas ietvaros tiks veikta volejbola laukuma ierīkošana, ugunskura vietas izveide, sausās tualetes izbūve un uzstādīšana. Atpūtas vietā tiks izvietota smilšu kaste ar vāku, apaļkoka baļķu šūpoles, atkritumu tvertnes, galdi ar nojumi un piebūvētiem soliem ar  nojumi uz bruģētas pamatnes, zemie pusbaļķu soli, informācijas stends, ģērbtuves.

Labiekārtošanas darbi tiks pabeigti līdz 2018. gada 27. septembrim, kā rezultātā Vārkavas novada Rožkalnu pagastā pie Lielā Kalupes ezera tiks izveidota sabiedriskās atpūtas vieta, kas pieejama visiem vietējiem iedzīvotājiem un tās viesiem, tādējādi veicinot apkārtējās vides sakārtošanu un uzlabošanu, nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem un tās viesiem saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas pie ūdeņiem.

Atbalsta zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Projekts tiek realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

 

 

16.07.2018, 13:39Top informatīvā izdevuma "Ozolupe" jūlija numurs

Lūgums informāciju publicēšanai informatīvajā izdevumā  iesniegt  līdz  š. g.  24.jūlijam, sūtot to uz  e-pasta adresi: info@varkava.lv (līdz 20 MB) vai dagnija.dudarjonoka@varkava.lv (līdz 20 MB). Papildu informācija zvanot pa tālr.: 20385972. Izdevums nonāks pastkastītēs augusta sākumā.

27.07.2018, 14:20Divas dienas tīra prieka. Viduslatgales NVO vasaras akadēmija Dzeņu mājās.

Biedrības ”Preiļu NVO centrs” īstenotā projekta “Viduslatgales NVO sektora vasaras akadēmija attīstītai un stiprai Latvijai” ietvaros no 28. līdz 29. jūnijam Preiļu pagasta, Jaunsaimniekos Dzeņu mājās notika vasaras akadēmija, kurā piedalījās 25 pārstāvji no biedrības “Preiļu NVO centrs” biedru organizācijām. Nometnes  dalībnieki praktiskās nodarbībās apguva sadarbības prasmes, sociālo kontaktu izkopšanu, nestandarta problēmu risināšanas metodes, radošumu domāšanā,  u.c. prasmes. Ieguva zināšanas par pilsonisko līdzdalību  interešu aizstāvībā, savas organizācijas darba uzlabošanu. Akadēmijā nodarbības vadīja lektores Evija Caune un Ieva Vaine. Dažādas meistarklases nodrošināja Krīstīne Stašulāne, Zinaīda Mūrniece un Līva Norkārkle.

Skaistā un nomierinošā lauku vide, profesionāli lektori un pieredzes bagāti kolēģi sniedza iedvesmu biedrībām turpināt iesākto darbu, gūt jaunas idejas un kontaktu turpmākajam darbam.

Nometnes dalībnieki atzīst, ka divas dienas fantastiski pavadīja laiku mācoties, kopā darbojoties, smejoties, iedvesmojoties un arī atpūšoties NVO vasaras akadēmijā. Tika iegūti jauni draugi, pozitīvas emocijas, spodrinātas sadarbības un komunikācijas prasmes, izzināti paši un kolēģi.

 

Lasīt vairāk...
20.07.2018, 09:51Par situāciju Feimankas upē

Vakar, 18.jūlijā Valsts vides dienesta (VVD) Daugavpils reģionālā vides pārvalde (RVP) saņēma iedzīvotāju sūdzības par Feimankas upē atrastām beigtām zivīm. VVD Daugavpils RVP inspektori veica un joprojām turpina upes apsekošanu un beigto zivju uzskaiti upes posmā no Ančkinu ciema Vārkavas pagastā, Vārkavas novadā  līdz Renģertova ciemam Sutru pagastā, Līvānu novadā. Masveida zivju bojāeja nav  konstatēta.

Lasīt vairāk...
19.07.2018, 13:3524. jūlijā Vārkavas novada domes apvienotā komiteju sēde

24.jūlijā, plkst. 10:00 Vārkavas novada Kultūras centra zālē, Vārkavas novada domes finanšu komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, attīstības un infrastruktūras komitejas apvienotā sēde. Sēdes darba kārtība

12.07.2018, 11:44Atgādinām par iespēju ERAF projekta ietvaros izmantot publisko internetu un iespēju bez maksas izmantot printeri, skeneri un kopētāju
Atgādinām par iespēju ERAF projekta ietvaros izmantot publisko internetu un iespēju bez maksas izmantot printeri, skeneri un kopētāju

2015. gadā Vārkavas novada dome uzsāka projektu "Publisko interneta  pieejas punktu attīstīšana Vārkavas novadā" (Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/039). 

Projekta ietvaros Vārkavas novada dome vairākās novada vietās ir uzstādījusi interneta pieejas punktus un multifunkcionālas iekārtas skenēšanai, drukāšanai un kopēšanai.

Vārkavas pagasta tautas namā (Kovaļevsku ielā 5, Vārkavā) ir uzstādīts datorkomplekts ar atbilstošu programmatūru un daudzfunkcionālā iekārta ar skenēšanas, kopēšanas un printēšanas iespējām uz A4 un A3 lapām. Kā arī izveidots bezvadu datortīklu interneta pieejas punkts.

Upmalas pagasta  Vanagu IAC (Vanagos) un Vārkavas novada pašvaldības administrācijas ēkā (Skolas ielā 5, Vecvārkavā) ir uzstādīta melnbalta daudzfunkcionālā iekārta ar skenēšanas, kopēšanas un printēšanas iespējām uz A4 un A3 lapām, kā arī pie Vārkavas vidusskolas ir izveidots bezvadu datortīklu interneta pieejas punkts.

Rožkalnu pagasta pārvaldē (Saules ielā 16, Rimicāni) ir uzstādīta melnbalta daudzfunkcionālā iekārta ar skenēšanas, kopēšana un printēšanas iespējām uz A4 un A3 lapām, kā arī pie Rimicānu pirmskolas izglītības iestādes  ir izveidots bezvadu datortīklu interneta pieejas punkts.

Multifunkcionālās iekārtas var izmantot Vārkavas novada domes administrācijas un pagastu pārvalžu un iestāžu darba laikā — darba dienās no 08.00 līdz 16.30.

Kopējais projekta finansējums sastāda 15890 euro, no kurām 85% sastāda ERAF finansējums, 3,75% valsts budžeta dotācijas un 11,25% pašvaldības finansējums.

Aicinām izmantot iespēju un bez maksas lietot internetu  un multifunkcionālās iekārtas! 

Ja ir nepieciešamība izdrukāt vai kopēt materiālus, līdzi jāņem savas A4 vai A3 formāta papīra lapas.

02.07.2018, 13:4620.jūlijā Rožkalnu kultūras namā tikšanās ar Inesi Ziņģīti

12.07.2018, 11:07Iedzīvotājiem pieejams ērts rīks medicīnas pakalpojumu rindu garumu noskaidrošanai

11. jūlijā, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā tika rīkota preses konference, lai informētu mediju pārstāvjus par vietnē www.rindapiearsta.lv izveidoto medicīnas pakalpojumu meklētāju. Ar šāda meklētāja palīdzību var noskaidrot informāciju gan par visām ārstniecības iestādēm, kurās sniedz valsts apmaksātus medicīnas pakalpojumus, gan par īsākajām gaidīšanas rindām attiecīgā pakalpojuma saņemšanai.

Lasīt vairāk...
02.07.2018, 13:39Vārkavas vidusskolā aktīvi gatavojas jaunajam mācību gadam

Vasaras brīvdienās, kad skolēni atpūšas, Vārkavas vidusskolā norit telpu remontdarbi. Tiek krāsoti gaiteņu griesti un sienas, dažās klasēs tiek mainīts grīdas segums.

Kā pastāstīja Vārkavas vidusskolas direktore Inta Kivleniece, šovasar vidusskolā ir plānots paveikt vairākus svarīgus darbus. Šobrīd sākumskolas klašu gaitenī skolas darbinieki krāso griestus, pēc tam tiks pārkrāsotas arī gaiteņa sienas. Zēnu mājturības kabinets arī piedzīvos izmaiņas. Pagrabstāva koridora daļā, tiks ierīkota jauna metālapstrādes telpa. 

Šobrīd remontdarbi noris arī trešajā stāvā. Pirmskolas grupiņas telpās, mūzikas un latviešu/angļu valodas kabinetā tiek mainīts grīdas segums. Šobrīd ir noņemts vecais segums, tiek līdzināta grīda un pavisam drīz tiks uzklāts jauns linolejs.

Arī skolas foajē piedzīvos izmaiņas. Skolas izlaidumu fotogrāfijas aizceļos uz atpūtas stūrīti, bet fotogrāfiju vietā tiks izvietoti stundu saraksti un citas skolēniem aktuālas ziņas. Foajē paplašinājumā, tiks labiekārtots atpūtas stūrītis. Lai uzlabotu vides pieejamību vidusskolā, tiek būvēta uzbrauktuve personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Vasaras periodā ir plānoti arī citi remontdarbi, lai padarītu skolu vēl mājīgāku un patīkamāku.

 

Informāciju sagatavojusi Vārkavas novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste Dagnija Dudarjonoka

 

25.06.2018, 15:31Vārkavas vidusskola uzņem jaunus audzēkņus

Lasīt vairāk...
29.06.2018, 09:12Kā rīkoties, ja sausuma dēļ cietušas kultūraugu platības

Pēc dabas katastrofas izsludināšanas lauksaimniecībā Lauku atbalsta dienests ir papildinājis informāciju, kā lauksaimniekam jārīkojas, lai saglabātu ES un valsts atbalstu par sausuma dēļ cietušajām kultūraugu platībām.

Ja lauksaimnieks izar iepriekš iesēto kultūraugu un iesēj citu, tad, lai saņemtu specifiskos maksājumus (brīvprātīgo saistīto atbalstu, maksājumu par vidi saudzējošām dārzkopības metodēm vai bioloģisko lauksaimniecību), ir jāraksta iesniegums Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā ar skaidrojumu par kultūraugu nomaiņu. LAD lūdz lauksaimniekus veikt foto fiksāciju ar 2-3 fotogrāfijām no dažādām lauka vietām (ar koordinātām vai identificējamiem objektiem - kokiem, stabiem, ēkām). Kultūras kodu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā nevajag mainīt. Iesniegums lūdzam iesniegt sadaļā “Pievienot dokumentus”.

Ja lauksaimnieks atstāj sākotnēji iesēto kultūraugu, tad par deklarētājiem iesētajiem un šobrīd slikti izaugušajiem kultūraugiem kods sistēmā nav jāmaina. Šādā gadījumā tiks saglabāts arī specifiskais ar konkrēto kultūraugu saistītais maksājums.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Tālrunis: 67027830, 67027384

E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

 

 

22.06.2018, 12:56Vārkavas novada dome sveic Līgo svētkos!

13.06.2018, 15:21Veselības veicināšanas un slimību profilakses projekta aktivitātes jūlijā

 

Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai Vārkavas novadā

aktivitātes jūlijā

(plānā iespējamas arī izmaiņas, lūdzam sekot līdzi informācijai)

5. jūlijs

12. jūlijs

19. jūlijs

26. jūlijs

Plkst. 17:00 Vecvārkavas estrāde

ZUMBA

Jāģērbjas sportiskā apģērbā, sporta apavos, līdzi jāņem dzeramais ūdens un dvielis

14. jūlijs

Plkst. 10:00 Vārkavas novada Kultūras centra zāle, Skolas iela 5, Vecvārkava

Veselības diena Vecvārkavā

Lekcijas: “Mikro, makroelementi, vitamīni, tauki un olbaltumvielas homeopāta skatījumā” un "Veselības saglabāšanas metodes. Homeopātiskā palīdzība akūta drudža gadījumā"

25. jūlijs

(aktivitāte turpināsies augustā)

Plkst. 18:00 pie Rožkalnu Kultūras nama, Rimicāni

AEROBIKA

Jāģērbjas sportiskā apģērbā, sporta apavos.

Līdzi jāņem dzeramais ūdens, dvielis, vingrošanas matracītis, ja ir iespēja, var ņemt līdzi savas hanteles.

 

Lai varam plānot dalībnieku skaitu aktivitātēs un nodarbību vadītāji varētu sagatavoties nodarbībām  lūdzam laicīgi pieteikties uz aktivitātēm rakstot uz linda.pudule@varkava.lv, ja e-pasts nav pieejams, zvanot 20399639 (Linda).

Jāņem vērā, ka ierodoties uz aktivitātēm, nepieciešams aizpildīt dalībnieka anketu, personas datu apstrādes nolūks — veikt maksājuma pieprasījuma (tai skaitā veikto izdevumu un sasniegto uzraudzības rādītāju) pārbaudi, kā arī nodrošināt personas datu glabāšanu līdz normatīvajos aktos noteiktajam termiņam  — līdz 2032. gada 31. decembrim. Personas dati tiks uzkrāti Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam (turpmāk – KPVIS). Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde, izmantojot KPVIS, apkopos un iesniegs Eiropas Komisijā apkopotā veidā (statistikas skaitļos) gada īstenošanas ziņojuma ietvaros. KPVIS uzkrātajiem datiem normatīvajos aktos  noteikto pienākumu veikšanai var piekļūt arī ES fondu uzraudzībā iesaistītās institūcijas.

Anketu neaizpildīšanas vai daļējas aizpildīšanas gadījumā nebūs iespējams turpmāk nodrošināt ESF finansējumu veselības veicināšanas un profilakses pasākumiem.

Augustā paredzētas aerobikas nodarbības Rimicānos, sāksies arī jogas nodarbības Vārkavā, Vecvārkavā un Rimicānos, Vārkavā tiks uzsākts Mākslas terapijas kurss, paredzētas lekcijas arī par bērnu audzināšanu.

Informāciju sagatavojusi

projekta koordinatore

Linda Pudule

22.06.2018, 12:53Vārkavas novada Sociālais dienests sveic svētkos

21.06.2018, 13:32Paziņojums
Paziņojums

Saskaņā ar Vārkavas novada domes 12.02.2018. darba koplīguma 5.6. apakšpunktu un to, ka 22.jūnijs ir pirmssvētku diena, Vārkavas novada domes administrācijas un iestāžu darba laiks 22.jūnijā būs līdz plkst.13.00.

 

22.06.2018, 08:50Vārkavas novada domes kārtējā sēde
Vārkavas novada domes kārtējā sēde

Vārkavas novada domes kārtējā sēde notiks š.g. 26.jūnijā  plkst. 10.00 Vecvārkavā, Skolas ielā 5, Kultūras centra zālē. Sēdes darba kārtība.

15.06.2018, 08:53Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums Vārkavas novada Arendolē

14. jūnijs ir diena, kad visā Latvijā ar atceres un piemiņas pasākumiem piemin Padomju Savienības masveida deportācijas. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā Vārkavas novada Arendolē pie Jānim Babrim veltītā piemiņas akmens, notika atceres pasākums ar svinīgu ziedu nolikšanu.

Piemiņas pasākumā piedalījās vēstures pētnieks, pasākuma iniciators Henrihs Kivlinieks, Valsts policijas pārstāvji, Vārkavas novada domes pārstāvji un arendolieši.