Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 16.04.2021 14:36
Mintauts, Alfs, Bernadeta
Dienas teikums

Pat viss tas zemākais grib kļūt augstāks, nekā viņš ir. Šī griba ir visas cilvēces attīstības pamata spēks . /J. Poruks/

21.12.2011, 19:53Komitejas sēde
Komitejas sēde

Vārkavas novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētāja Antra Vilcāne sasauc komitejas sēdi 2011. gada 22. decembrī plkst.10.00. Sēde notiks domes telpās - Skolas ielā 5, Vecvārkavā. Sēdes darba kārtība.

21.12.2011, 12:23Sajutīsim Ziemassvētku prieku kopā Rimicānos!

Pasaule ir tieši tik gaiša un laimīga, cik laimīgu mēs to protam ieraudzīt un citiem parādīt...

Vārkavas novada kultūras centrs visiem Vārkavas novada iedzīvotājiem un viesiem vēl gaišus Ziemassvētkus! Lai arī Jaunajā gadā mums visiem kopā izdodas piedzīvot daudz patīkamu brīžu!

Aicinām svinēt Ziemassvētkus Rožkalnu kultūras namā š.g. 25. decembrī plkst. 19.00!

 

Lai aplūkotu pasākuma VIDEO REKLĀMU, spiediet ŠEIT: 

http://www.youtube.com/watch?v=gsF8zTPKFQI&list=UU69ciPqxAnllryzWkwAl8YQ&index=1&feature=plcp

 

Lasīt vairāk...
20.12.2011, 10:52Informatīvais portāls papildināts
Informatīvais portāls papildināts

Iepirkums Energoaudita veikšana daudzstāvu dzīvojamām mājām Vārkavas novadā”.

17.12.2011, 11:57No nākamā gada bezdarbnieki varēs strādāt algotos pagaidu sabiedriskos darbos
No nākamā gada bezdarbnieki varēs strādāt algotos pagaidu sabiedriskos darbos

No 2012.gada janvāra bezdarbnieki, kuri ilgstoši ir bez darba, 4 mēnešus varēs piedalīties algotos pagaidu sabiedriskos darbos pašvaldībās, par to otrdien, 13.decembrī, vienojās valdība.

 

Darba vietas varēs izveidot pašvaldību institūcijās, izņemot pašvaldību komercsabiedrības, biedrībās vai nodibinājumos. Par algoto pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanu Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un pašvaldība slēgs līgumu, nosakot pasākuma īstenošanas kārtību, pušu tiesības un pienākumus, norēķinu, līguma izpildes un pārskatu sniegšanas kārtību. Savukārt, ja darba vieta būs izveidota biedrībās vai nodibinājumos, pašvaldība slēgs līgumu ar attiecīgo biedrību vai nodibinājumu.

 

Lasīt vairāk...
16.12.2011, 14:20Aicinām iedzīvotājus iesaistīties Vārkavas novada Attīstības programmas izstrādē un līdz 2012. gada 6. janvārim pieteikties darba grupās
Aicinām iedzīvotājus iesaistīties Vārkavas novada Attīstības programmas izstrādē un līdz 2012. gada 6. janvārim pieteikties darba grupās

Vārkavas novada pašvaldība ir saņēmusi finansējumu Eiropas Savienības Sociālā fonda izsludinātajā pasākumā „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana" projekta „Vārkavas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" īstenošanai. Projekta īstenošanas laikā tiks izstrādāta Vārkavas novada attīstības programma.

Novada Attīstības programmas pilnvērtīga izstrāde nav iedomājama bez plašas novada iedzīvotāju iesaistīšanās plānošanas procesā, tādēļ ikviens novada iedzīvotājs un interešu grupa ir laipni aicināts sniegt savus priekšlikumus gan par nepieciešamajiem novada attīstības virzieniem, dažādu problēmu risināšanas nepieciešamību, gan par vēlmi iesaistīties darba grupu darbā.

Lasīt vairāk...
16.12.2011, 14:09Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus aktīvi piedalīties aptaujā par nozaru prioritātēm un atbalsta pasākumiem 2014.-2020.gadam
Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus aktīvi piedalīties aptaujā par nozaru prioritātēm un atbalsta pasākumiem 2014.-2020.gadam

Zemkopības ministrija aicina visus lauksaimniekus aktīvi piedalīties aptaujā par lauksaimniecības un lauku attīstības turpmāko nākotni. Tas nepieciešams, jo tuvojoties nākamajam plānošanas periodam (2014-2020.gadam), Zemkopības ministrija (ZM) ir uzsākusi konsultācijas ar partneriem par aktualitātēm nozarēs un nepieciešamo rīcību turpmākai nozaru attīstībai, tālab ir sagatavota aptaujas anketa viedokļu apzināšanai par attīstības politiku, situācijas novērtējumu nozarēs un atbalsta aktivitātēm šajā periodā. Aptaujas gaitā plānots apzināt viedokli par prioritātēm un atbalsta pasākumiem, kas būtu aktuāli nākamajam plānošanas periodam ZM partneru un nozarē iesaistīto skatījumā.

 

12.12.2011, 14:35Informatīvais portāls papildināts
Informatīvais portāls papildināts

Vārkavas pamatskolas pašnovērtējums. (2011./2012.m.g. Vārkavas pamatskolai ir akreditācijas gads, kad tiek izvērtēta un akreditēta izglītības iestāde un izglītības programmas.)

 

Fotogalerija "Vārkavas novada amatnieku darbu izstāde 2011"

 

Fotogalerija "Radošās darbnīcas novada vokālajiem ansambļiem Vārkavas tautas namā"

 

Fotogalerija "Paveiktais Rimicānu Mūžizglītības centrā organizētajās floristikas nodarbībās"


09.12.2011, 11:19Latvijas Bāriņtiesām 15 gadu jubileja
Latvijas Bāriņtiesām 15 gadu jubileja

Šogad aprit 15 gadi, kopš atjaunotās Bāriņtiesas pilsētās, pagastos (novados) atsākušas savu darbību. Latvijā Bāriņtiesu darbības pārtraukums ilga 56 gadus. Katrai pilsētas, novada bāriņtiesai ir sava vēsture, stāsts un problēmas, taču par to ir salīdzinoši maz stāstīts. Šoreiz, atskatoties uz 15 darba gadiem, žurnālisti, sabiedrisko attiecību speciālisti katrā pašvaldībā aicināti intervēt darbiniekus bāriņtiesā, izzināt bāriņtiesas vēsturi, paveikto, ikdienu un plāniem.

Lasīt vairāk...
09.12.2011, 09:47"Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar biedrību LĪDERE izsludina pieteikšanos uz Mentoringa programmu uzņēmējiem (MPU), kuras laikā jaunie uzņēmēji varēs saņemt mentora – pieredzējuša uzņēmēja padomu un atbalstu
Lasīt vairāk...
08.12.2011, 10:03Top novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Ozolupe" decembra numurs
Top  novada pašvaldības  informatīvā izdevuma

Informāciju var iesūtīt līdz 16. decembra plkst.16.30.  E - pasta adrese materiālu iesūtīšanai: varkavas.novads@inbox.lv; tālrunis precizējumiem 20385972. Pie iedzīvotājiem informatīvais izdevums nonāks no 21. -  23. decembrim.

08.12.2011, 09:07Reģionālajiem uzņēmējiem (tai skaitā arī zemniekiem un amatniekiem) iespēja pieteikties atbalsta saņemšanai
Reģionālajiem uzņēmējiem (tai skaitā arī zemniekiem un amatniekiem) iespēja pieteikties atbalsta saņemšanai

Latvijas Uzņēmējdarbības attīstības centrs (LUAC) reģionālo uzņēmumu atbalstam Latvijā uzsācis darbu pie attīstības programmas, kurā plānots apvienot Latvijas vietējos reģionu uzņēmumus, sniegt tiem atbalstu, veicināt informācijas apmaiņu, nodrošināt palīdzību, lai tie attīstītos, paplašinātos un sasniegtu plašākus noieta tirgus.

Lasīt vairāk...
08.12.2011, 09:01Latgales plānošanas reģiona (LPR) Attīstības padome (ko saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu veido un pārstāv visas Latgales reģiona pašvaldības) kopā ar sadarbības partneriem ir iebildusi nostājai 2014.- 2020.gada plānošanas periodā noteikt mazāku skaitu finansējamo prioritāšu, tādējādi izslēdzot horizontālo prioritāti „Reģionālā attīstība”
Lasīt vairāk...
07.12.2011, 13:242011. gada Ziemassvētku ieskaņas, Ziemassvētku un Jaunā gada pasākumi Vārkavas novadā
2011. gada Ziemassvētku ieskaņas, Ziemassvētku un Jaunā gada pasākumi Vārkavas novadā

Pasākumu plāns

Būsiet ļoti mīļi gaidīti ikvienā no tiem!

06.12.2011, 14:58Vārkavas novada pirmsskolas vecuma bērni tiek mīļi aicināti uz Ziemassvētku eglīti
Vārkavas novada pirmsskolas vecuma bērni tiek mīļi aicināti uz Ziemassvētku eglīti

Vārkavas novada pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglīte šogad noritēs 2 vietās, 2 dažādos laikos, bet vienā dienā - 26. decembrī! 

 

26.decembrī plkst.10.00 Vārkavas novada Vārkavas pagasta un Upmalas pagasta bērni, kuriem ir izdevīgāk doties uz Vārkavu, baudīt svētku koncertu, tikties ar Ziemassvētku vecīti un saņemt savas dāvaniņas varēs Vārkavas tautas namā!

26.decembrī plkst.13.00 Vārkavas novada Rožkalnu pagasta un  Upmalas pagasta bērni, kuriem izdevīgāk doties uz Rimicāniem, baudīt svētku koncertu, tikties ar Ziemassvētku vecīti  un saņemt  savas dāvaniņas varēs Rožkalnu kultūras namā.

 

Precizēts Vārkavas novada teritorijā deklarēto pirmsskolas vecuma (2007. - 2011. gadā dzimušo) bērnu saraksts (Sarakstā iekļauti arī tie bērni, kuri apmeklē novada izglītības iestāžu pirmsskolas jaunākās grupas (3-4 gadus veci bērni).)

 

Ja kādu iemeslu dēļ nevarēsiet šajos pasākumos piedalīties, tad, lūdzu,  ņemiet vērā, ka Jūsu bērna (-u) Ziemassvētku dāvaniņas Jūs gaidīs Vārkavas novada domē līdz  2012. gada 31. janvārim!

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālr. 27099432 (Elvīra Āboliņa).

06.12.2011, 11:29Valsts probācijas dienesta Preiļu teritoriālā struktūrvienība informē par piespiedu darbu izpildi un pateicas Vārkavas novada pašvaldības izpilddirektoram E.Sparānam un Vārkavas pagasta pārvaldes vadītājai I.Kivleniecei par radošu sadarbību un atsaucību, nodarbinot probācijas klientus
Valsts probācijas dienesta Preiļu teritoriālā struktūrvienība informē par piespiedu darbu izpildi un pateicas Vārkavas novada pašvaldības izpilddirektoram E.Sparānam un Vārkavas pagasta pārvaldes vadītājai I.Kivleniecei par radošu sadarbību un atsaucību, nodarbinot probācijas klientus

Kopš 2005. gada Valsts probācijas dienests aktīvi sadarbojas ar pašvaldībām, izglītības iestādēm, biedrībām, reliģiskajām organizācijām un citām iestādēm kriminālsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildē un kontrolē.

Lasīt vairāk...
06.12.2011, 10:49Informatīvais portāls papildināts
Informatīvais portāls papildināts

Iepirkuma Malkas piegāde Vārkavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2012.gadam” izsludināšana

 

Vārkavas novada domes amatpersonu atalgojums (neto) 2011. gada novembrī

 

Vārkavas novada domes kārtējās sēdes Nr.30 (29.11.2011) un ārkārtas sēdes Nr.31 (30.11.2011) protokoli

05.12.2011, 12:06Par VAS Latvijas Pasts darbību 2012.gadā
Par VAS Latvijas Pasts darbību 2012.gadā

Latvijas Pasts informē, ka sakarā ar VAS Latvijas Pasts pāreju uz piecu dienu darba dienu nedēļu no 2012.gada 1.janvāra pasta sūtījumu piegāde klientiem tiks nodrošināta no pirmdienas līdz piektdienai. Savukārt darba laiks mainīsies 365 pasta nodaļās visā Latvijā. Pārējās 260 pasta pakalpojumu sniegšanas vietas, tajā skaitā arī Upmalas pasta nodaļa,  turpinās strādāt līdzšinējā kārtībā - daļa pasta nodaļu, tāpat kā līdz šim, būs atvērtas arī sestdienās un svētdienās.

Lasīt vairāk...
05.12.2011, 12:012011. gada Vārkavas novada domes Goda raksta saņēmēja Henriha Kivlinieka pateicības vēstule
2011. gada Vārkavas novada domes Goda raksta saņēmēja Henriha Kivlinieka pateicības vēstule

2011. gada 11.novembrī tiku uzaicināts uz Lāčplēša dienas svinībām Arendoles bibliotēkā. Bet, kad plkst.10.00 ienācu zālē, es ieraudzīju daudz ko vairāk. Biju dziļi saviļņots, ieraugot uz galda iekārtotu stūrīti. Tur bija redzamas manas trīs grāmatas un fotogrāfijas, un, protams, uzraksts lieliem burtiem – Henriham Kivliniekam 80.

Lasīt vairāk...
02.12.2011, 09:08Lūgums palīdzēt
Lūgums palīdzēt

Š. g. 29. novembra vakarā ugunsgrēks plosījās Vārkavas pagastā - Aigara Saulīša saimniecībā – nodega siena šķūnis, kūts, gāja bojā mājlopi. Taču tiem lopiņiem, kurus izdevās izglābt, nepieciešams siens, tāpēc sirsnīgs lūgums atsaukties tos cilvēkus, kas to var ziedot!

                                                                        

                                                                          Saulīšu ģimenes tālrunis 28213978.

 

02.12.2011, 09:41Ziņas studentiem no studentnet.lv
Lasīt vairāk...
30.11.2011, 15:25Kā un kur “Latvijas Krājbankas” noguldītāji varēs saņemt valsts garantēto atlīdzību no 29.novembra?
Kā un kur “Latvijas Krājbankas” noguldītāji varēs saņemt valsts garantēto atlīdzību no 29.novembra?

"Citadeles" bankas informācija par noguldījumu atmaksu

30.11.2011, 11:54Vārkavas novada domes ārkārtas sēde
Vārkavas novada domes ārkārtas sēde

notiks š.g. 30. novembrī plkst. 15.00 - Skolas ielā 5, Vecvārkavā. Sēdes darba kārtība.

30.11.2011, 11:08Plānotie mikrouzņēmumu nodokļa grozījumi neskars godprātīgos uzņēmējus
Plānotie mikrouzņēmumu nodokļa grozījumi neskars godprātīgos uzņēmējus

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) uz sarunu aicināja Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta (VID), kā arī mikrouzņēmumu pārstāvjus, lai diskutētu par jaunajiem grozījumiem Mikrouzņēmumu nodokļa likumā un likumā par Iedzīvotāju ienākumu nodokli - par plānotajiem kontroles pasākumiem nodokļu režīma izmantošanā un piemērošanas kārtībā. LDDK no valsts atbildīgajām institūcijām guva apstiprinājumu, ka šie grozījumi skars tos, kas mikrouzņēmuma nodokļa režīmu izmanto neatbilstošiem mērķiem.

 

Lasīt vairāk...
30.11.2011, 10:21Informācija „Latvijas Krājbankas” klientiem
Informācija „Latvijas Krājbankas” klientiem
Lasīt vairāk...
30.11.2011, 09:39Aktuāla informācija lauksaimniekiem – „Latvijas krājbankas” klientiem
Aktuāla informācija lauksaimniekiem – „Latvijas krājbankas” klientiem

Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus nomainīt kontus AS „Latvijas krājbanka” uz kontiem kādā no citām bankām, lai Lauku atbalsta dienests (LAD) lauksaimniekiem varētu pārskaitīt platību maksājumus.

 

Lasīt vairāk...
29.11.2011, 11:38Rimicānu Mūžizglītības iespēju centrā būs iespēja apgūt datorprasmes
Rimicānu Mūžizglītības iespēju centrā būs iespēja apgūt datorprasmes

Visi interesenti uz pirmo tikšanos ar datorapmācības kursu pasniedzēju Mariju Švābi tiek aicināti 29. novembrī plkst. 12.00 (Rimicānos, Mūžizglītības iespēju centrā - Saules ielā 2, 2. stāvā).

29.11.2011, 09:33Latvijas Sarkanā Krusta Vārkavas nodaļa sadarbībā ar Vārkavas novada pašvaldību aicina novada seniorus uz koncertiem
Latvijas Sarkanā Krusta Vārkavas nodaļa sadarbībā ar Vārkavas novada pašvaldību aicina novada seniorus uz koncertiem

Ir apritējis gads, kopš mūsu novadā darbojas Latvijas Sarkanā Krusta nodaļa, kuras biedri brīvprātīgi veic dažāda veida labdarību. Šogad LSK akcijas „Mēs Jūs atceramies” ietvaros Vārkavas novadā tiek organizēti bērnu koncerti novada senioriem, tā īpašā veidā iepriecinot mūsu novada seniorus, pensionārus, vientuļos pensionārus un invalīdus. Pirmie koncerti un kopīgs tējas mirklis  Vārkavas pagasta Piliškās un Vārkavā notika 22. un 25. novembrī. Bet pārējie koncerti norisināsies:
 

30.novembrī plkst.11.00 Rožkalnu kultūras namā; 2.decembrī plkst.15.00 Vārkavas vidusskolas  aktu zālē;  6. decembrī plkst.15.00 Vanagu pamatskolā. 

28.11.2011, 10:10Vecvārkavā sakārtos ūdenssaimniecību un kanalizācijas sistēmu
Vecvārkavā sakārtos ūdenssaimniecību un kanalizācijas sistēmu

 Vārkavas novada pašvaldība ir sākusi jauna projekta „Vārkavas novada Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu. 2011.gada 23.novembrī ir noslēgta vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/099/020 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF projekta īstenošanu. Projektā tiek paredzēts sakārtot ūdenssaimniecību un kanalizācijas sistēmu Vārkavas novada Vecvārkavas ciemā.

Lasīt vairāk...
25.11.2011, 13:58Vārkavas novada domes kārtējā sēde
Vārkavas novada domes kārtējā sēde

Vārkavas novada domes kārtējā sēde notiks 29. novembrī plkst.10.00 Skolas ielā 5,  Vecvārkavā. Sēdes darba kārtība.

25.11.2011, 11:43Informatīvais portāls papildināts
Informatīvais portāls papildināts

LR Proklamēšanas 93. gadadienai veltītā koncerta fotogalerija

Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: dome [et] varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Eva Kondavniece
Tālrunis: 20385972

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »