Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 11.04.2021 09:14
Helmanis, Vilmārs
Dienas teikums

Lai kā gribētu, svešu pieredzi nav iespējams padarīt par savu. /I. Ābele/

07.04.2021, 11:50Notiks Vārkavas novada domes ārkārtas sēde
Notiks Vārkavas novada domes ārkārtas sēde

Vārkavas novada domes ārkārtas sēde notiks š.g. 8. aprīlī plkst. 10.00 attālinātā veidā. Sēdes darba kārtība.

03.04.2021, 13:14Sveiciens Lieldienās!

03.04.2021, 13:18Kultūras centra sveiciens Lieldienās!

31.03.2021, 11:03Domes darba laiks aprīlī
Domes darba laiks aprīlī

Pamatojoties uz Vārkavas novada domes 12.02.2018. darba koplīguma 5.6. apakšpunktu un to, ka 1. aprīlis ir pirmssvētku diena, Vārkavas novada domes administrācijas un iestāžu darba laiks 1.aprīlī ir līdz plkst.13.00. 2. un 5. aprīlis  – Brīvdiena

Lai krāsaini un lustīgi svētki!

30.03.2021, 13:57Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai

1.    Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Vārkavas novada dome

Adrese

Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV–5335

Reģistrācijas numurs

90000065434

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Elmārs Sparāns, Tālr.: 29446486 , e-pasts:elmars.sparans@varkava.lv

Darba laiks

Pirmdiena Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena Piektdiena

 No 08.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16:30

 

2.    Veicamo pakalpojumu uzskaitījums:

2.1. veikt Pasūtītāja veiktās personas datu apstrādes kontroli atbilstoši 2016. gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK prasības (turpmāk – Regula) prasībām;

2.2. veikt konstatēto neatbilstību Regulas prasībām novēršanu un dokumentācijas pilnveidošanu;

2.3. sniegt fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumus Vārkavas novada pašvaldībai un pašvaldības iestādēm.

3.    Prasības pretendentiem:

3.1.Pretendents vai tā pārstāvis ir nokārtojis datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu (iesniedz sertifikātu);

3.2.Pretendents vai tā pārstāvis ir izpildījis vismaz 1 (vienu) līgumus par fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšanu (norāda līgumu).

4.    Paredzamā kopējā līgumcena: līdz EUR 3 150,00 bez PVN.

5.    Līguma izpildes termiņš: līdz 2021.gada 31.decembrim.

6.    Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā tikai viszemāko cenu.

7.    Informācija par rezultātiem: tiks nosūtīta uz pretendentu norādīto elektroniskā pasta adresi.

 

Piedāvājums iesniedzams: līdz 2021. gada 1. aprīļa plkst.10:00 Vārkavas novada domes ēkā, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV–5335 vai elektroniski: dome@varkava.lv.                      

01.03.2021, 15:22Atklātā mutiskā izsole
Atklātā mutiskā izsole

Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, norēķinus veicot pilnā apmērā eiro, tiek pārdoti Vārkavas novada pašvaldībai piederošie nekustamie īpašumi: “Vanaga ligzda” ar kadastra numuru 7690 001 0189 , “Jadvigova” ar kadastra numuru 7664-003-0074 un  “Zemītes” ar kadastra numuru 7690 005 0238.

Izsole notiks 2021.gada 7.aprīlī plkst. 10.00 Vārkavas novada domē kultūras centra zālē Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov.

Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 31.martam. Tālrunis uzziņām – 26562334.

Izsoles noteikumi.

 

29.03.2021, 08:24Izsludināts radošais konkurss bērniem “Vasals kai pyupols!”
Izsludināts radošais konkurss bērniem “Vasals kai pyupols!”

Latgales plānošanas reģions aicina vietējos bērnus, tostarp remigrantu un repatriantu bērnus, kā arī potenciālos remigrantus, kas dzīvo ārpus Latvijas, diasporas locekļus, latviešu skoliņu audzēkņus piedalīties radošajā konkursā bērniem “Vasals kai pyupols!” (tulkojumā no latgaliešu valodas “Esi vesels kā pūpols!”).

 

Lasīt vairāk...
25.03.2021, 21:18Notiks Vārkavas novada domes kārtējā sēde
Notiks Vārkavas novada domes kārtējā sēde

Vārkavas novada domes kārtējā sēde notiks š.g. 30. martā plkst. 10:00 attālinātā veidāSēdes darba kārtība.

19.03.2021, 11:38Nodarbinātības valsts aģentūra ielūdz ikvienu interesentu uz Digitālās nedēļas pasākumiem

Digitālajā nedēļā no 22.03. līdz 26.03. NVA ikvienam interesentam piedāvās iespēju tiešsaistē piedalīties darba pārrunu treniņos jeb individuālajās darba interviju simulācijās un saņemt karjeras konsultāciju “Attālinātā darba iemaņu attīstība”.

 

Lasīt vairāk...
19.03.2021, 08:48Notiks Vārkavas novada domes ārkārtas sēde
Notiks Vārkavas novada domes ārkārtas sēde

Vārkavas novada domes ārkārtas sēde notiks š.g. 19. martā plkst. 12.00 attālinātā veidā. Sēdes darba kārtība.

18.03.2021, 15:53Vārkavas novada domes apvienotā komiteju sēde
Vārkavas novada domes apvienotā komiteju sēde

Vārkavas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, attīstības un infrastruktūras, finanšu patstāvīgā komitejas sēde notiks  š.g. 23. martā plkst. 10:00, attālināti veidā. Sēdes darba kārtība.

17.03.2021, 13:06Notiks Vārkavas novada domes ārkārtas sēde
Notiks Vārkavas novada domes ārkārtas sēde

Vārkavas novada domes ārkārtas sēde notiks š.g. 18. martā plkst. 10.00 attālinātā veidā. Sēdes darba kārtība.

15.03.2021, 09:18Pavasara brīvlaiks ir klāt. Neaizmirsīsim par drošību!
Šajā gadā jābūt īpaši atbildīgiem, jo kopā ar drošības pamatprincipiem, kas bijuši svarīgi līdz šim, pavasara brīvdienās nedrīkst aizmirst arī par epidemioloģiskās drošības nosacījumiem!
 

 

Lasīt vairāk...
15.03.2021, 08:53Notiks Vārkavas novada domes ārkārtas sēde
Notiks Vārkavas novada domes ārkārtas sēde

Vārkavas novada domes ārkārtas sēde notiks š.g. 15. martā plkst. 12.00 attālinātā veidā. Sēdes darba kārtība.

09.03.2021, 16:15Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai

1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Vārkavas novada dome

Adrese

Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV–5335

Reģistrācijas numurs

90000065434

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Elmārs Sparāns, Tālr.: 29446486 , e-pasts:elmars.sparans@varkava.lv

Darba laiks

Pirmdiena Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena Piektdiena

 No 08.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16:30

 

2.    Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi): Precīzs piegādes apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums)

3.    Paredzamā kopējā līgumcena: līdz EUR 9 999,99 bez PVN.

4.    Līguma izpildes termiņš: 1 mēnesis kopš līguma noslēgšanas dienas

5.    Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai viszemāko cenu.

6.    Informācija par rezultātiem: tiks nosūtīta uz pretendentu norādīto elektroniskā pasta adresi.

7.    Piedāvājums (2. un 3.pielikums) iesniedzams: līdz 2021. gada 17. martam plkst.16:00 Vārkavas novada domes ēkā, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV–5335 vai elektroniski: dome@varkava.lv             

            

 

08.03.2021, 15:34Tiesu izpildītāju dienā bez maksas konsultēs par piedziņas vēršanu uz parādnieka naudas summām

10. martā visā Latvijā norisināsies ikgadējā Tiesu izpildītāju diena, kuras ietvaros iedzīvotāji bez maksas varēs saņemt konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar piedziņas vēršanu uz parādnieka naudas summām.

 

Lasīt vairāk...
08.03.2021, 15:3011. marts - Pasaules Nieru diena

Katru gadu marta otrajā ceturtdienā (šogad 11. martā) tiek atzīmēta Pasaules Nieru diena, kuras mērķis ir veicināt izpratni par nieru būtisko lomu cilvēka organismā, samazināt nieru slimības un ar to saistīto problēmu ietekmi visā pasaulē.  

Lasīt vairāk...
08.03.2021, 13:45Vārkavas novada dome atcēlusi satiksmes ierobežojumus uz pašvaldības autoceļiem
Vārkavas novada dome atcēlusi satiksmes ierobežojumus uz pašvaldības autoceļiem

Vārkavas novada dome 8. marta ārkārtas sēdes laikā pieņēma lēmumu par satiksmes ierobežojumu atcelšanu uz pašvaldības autoceļiem. Līdz ar to, transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 7 tonnām ir atļauts pārvietoties pa pašvaldības autoceļiem.

08.03.2021, 11:11Vārkavas novada Kultūras centra sveiciens Sieviešu dienā!

08.03.2021, 09:03Paziņojums par Vārkavas novada domes ārkārtas sēdi
Paziņojums par Vārkavas novada domes ārkārtas sēdi

Vārkavas novada domes ārkārtas sēde notiks š.g. 8. martā plkst. 12.00 attālinātā veidā. Sēdes darba kārtība.

08.03.2021, 10:22Sievietes vadībā: vienlīdzīgas nākotnes sasniegšana pasaulē ar Covid-19

ANO Dzimumu līdztiesības un iespēju veicināšanas institūcija (UN Women) šogad par Starptautiskās sieviešu dienas tēmu pasludinājusi “Sievietes vadībā: vienlīdzīgas nākotnes sasniegšana pasaulē ar Covid-19”. 

 

Lasīt vairāk...
03.03.2021, 13:103.marts - Pasaules dzirdes diena!

Katru gadu 3.martā tiek atzīmēta Pasaules dzirdes diena, ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par novēršamiem dzirdes traucējumiem vai zudumu. Viens no šī gada dzirdes dienas mērķiem ir veicināt izpratni par to, ka dzirdes zudums un ar to saistītās ausu slimības var tikt novērstas ar profilaksi. Svarīgi ir profilaktiski novērst iespējamos dzīves laikā iegūtos dzirdes zudumus, jo lielākā daļa no tiem ir neatgriezeniski un būtiski ietekmē kopējo dzīves kvalitāti.

 

26.02.2021, 10:30Par pašvaldības autoceļu slēgšanu
Par pašvaldības autoceļu slēgšanu

Pamatojoties uz likumu „Par autoceļiem” 5. panta otro daļu, kas nosaka, ka autoceļu lietošanu uz laiku var aizliegt vai ierobežot nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu dēļ, Ceļu satiksmes likuma 8.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ceļa pārvaldītājs satiksmi uz laiku var ierobežot vai aizliegt, ja radušies nelabvēlīgi ceļa, klimatiskie vai citi apstākļi (paredzētas sporta sacensības, publiski pasākumi u.tml.), kas apdraud satiksmes drošību, Vārkavas novada pašvaldība paziņo, ka no 2021.gada 26.februāra slēdz kustību transportam ar kopējo masu lielāku par 7,0 t (septiņām tonnām) uz Vārkavas novada pašvaldības autoceļiem (autoceļu saraksts). Kontakttālr. 29446486.

Vārkavas novada pašvaldība aicina mežu izstrādātājus, zemniekus, citus kravu pārvadātājus plānot kravu izvešanu, ņemot vērā minētos ierobežojumus!

 

25.02.2021, 15:53Notiks Vārkavas novada domes ārkārtas sēde
Notiks Vārkavas novada domes ārkārtas sēde

Vārkavas novada domes ārkārtas sēde notiks š.g. 26. februārī plkst. 8.15 attālināti veidā. Sēdes darba kārtība.

24.02.2021, 15:36Vārkavas novada pašvaldība aicina pieteikties uz Upmalas pagasta pārvaldes vadītāja amatu
Vārkavas novada pašvaldība aicina pieteikties uz Upmalas pagasta pārvaldes vadītāja amatu

Vārkavas novada pašvaldība (Reģ. Nr. 90000065434) aicina pieteikties uz Upmalas pagasta pārvaldes vadītāja amatu (uz nenoteiktu laiku), kods pēc profesiju klasifikatora 1112 36

 

Galvenie darba pienākumi:

 • atbild par pagasta pārvaldes institucionālajā pārraudzībā esošo domes iestāžu darba organizēšanu;

 • organizē pagasta pārvaldes funkciju pildīšanu un atbild par to, vada pagasta pārvaldes administratīvo darbu, nodrošinot tās nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;

 • noteiktās kompetences ietvaros izdod administratīvos aktus, pārvalda pagasta pārvaldes finanšu, personāla un citus resursus;

 • pārvalda pagasta pārvaldes valdījumā esošo nekustamo mantu un kustamo mantu;

 • sniedz domei pārskatu par pagasta pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, piešķirto pagasta pārvaldes budžeta līdzekļu izlietojumu;

 • atbild par pagasta pārvaldes sniedzamo pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību un kvalitāti;

 • iesniedz izpilddirektoram tālākai virzīšanai ikgadējo pārvaldes funkcionēšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasījumu;

 • veic citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

 

 

Lasīt vairāk...
19.02.2021, 09:48Informatīvais pasākumus "Viedās pašvaldības - iespējas un izaicinājumi" 23.02.2021.
Informatīvais pasākumus

Latgales plānošanas reģions informē, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija “Vidzemes inovāciju nedēļas ietvaros 2021” šī gada 23.februārī plkst.13.00 organizē informatīvu pasākumu “Viedās pašvaldības – iespējas un izaicinājumi”, kas būs skatāms tiešraidē šajā saitē: https://youtu.be/wq7N_DK0Wok .

Pasākums būs skatāms bez iepriekšējas reģistrācijas.

Lasīt vairāk...
18.02.2021, 14:21Notiks Vārkavas novada domes kārtējā sēde
Notiks Vārkavas novada domes kārtējā sēde

Vārkavas novada domes kārtējā sēde notiks š.g. 23. februārī plkst. 10:00 attālinātā veidā. Sēdes darba kārtība.

08.02.2021, 08:43Vārkavas novada dome aicina medmāsu darbam sociālās aprūpes centrā “Vārkava” uz nenoteiktu laiku.
Vārkavas novada dome aicina medmāsu darbam sociālās aprūpes centrā “Vārkava” uz nenoteiktu laiku.

Vārkavas novada dome ( reģ. Nr.90000065434) aicina medmāsu (prof. kods 3221 01 ) darbam sociālās aprūpes centrā “Vārkava” uz nenoteiktu laiku.


Galvenie amata pienākumi:

 • Pārzināt sociālās aprūpes centra klientus, viņu vajadzības, sniegt palīdzību klientiem, uzraudzīt tos, konsultēt, sniegt medicīnisko palīdzību vecuma pensionāriem un invalīdiem savu pienākumu robežās;

 • Sniegt klientam medicīnisko palīdzību pēc ārsta norādījuma (t.sk. veikt injekcijas, pārsiešanas klientiem) un sekot pareizai medikamentu pielietošanai;

 • Veikt pirmo palīdzību klientam viņa dzīvībai kritiskās situācijās;

 • Klientu pavadīšana uz pieņemšanu pie ģimenes ārstiem, uz konsultācijām pie medicīnas speciālistiem (uz slimnīcām), un informācijas sniegšana par klientu veselības stāvokli ;

 • Ziņot ārstam par klientu veselības stāvokļa izmaiņām;

 • Rakstīt pieprasījumu zāļu iegādei un nodrošināt medikamentu izrakstīšanu pie ģimenes ārstiem klientu ārstēšanai;

 • Nodrošināt precīzu un drošu medikamentu saņemšanu sociālā aprūpes centra klientiem: zāļu un aprūpes līdzekļu iegāde / piegāde no aptiekām u.c.;

 • Veikt Klienta medicīniskās aprūpes dokumentācijas sakārtošanu.

 

Prasības pretendentiem:

 • Nepieciešama atbilstoša profesionālā izglītība (vidējā speciālā, reģistrācija ārstniecības personu reģistrā).

 

Piedāvājam:

 • stabilu un pastāvīgu darbu uz pilnu slodzi;
 • labus darba apstākļus un sociālās garantijas;
 • atalgojumu 762 EUR.

 

Dzīves aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli, izglītības dokumentu u.c. dokumentu kopijas lūdzam iesniegt personīgi vai pa pastu Vārkavas novada domes kancelejā, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pag., Vārkavas novadā vai pa e-pastu dome@varkava.lv līdz 2021. gada 26. februāra plkst.15:00. Tel. informācijai 28440356.

 

15.02.2021, 13:49Korporatīvās sociālās atbildības seminārs uzņēmējiem
Korporatīvās sociālās atbildības seminārs uzņēmējiem

Viduslatgales pārnovadu fonds aicina uzņēmējus un citus interesentus piedalīties seminārā par jēgpilnu un strukturētu labdarību.

 

Lasīt vairāk...
15.02.2021, 14:04Latvijas dzimtsarakstu sistēmai - 100

Ceturtdien, 18. februārī, Latvijas dzimtsarakstu sistēmai apritēs simt gadu. Šajā zīmīgajā datumā notiks Latvijas dzimtsarakstu simtgadei veltīts tiešsaistes dievkalpojums no Rīgas Doma baznīcas – tajā Tieslietu ministrija godinās dzimtsarakstu sistēmas darbiniekus.

Lasīt vairāk...
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.07.2019 15:39:32

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632
E-pasts: dome [et] varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Eva Kondavniece
Tālrunis: 20385972

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »